In English
China

 

KOULUN SISÄILMA-ASIAT

SISÄILMATYÖRYHMÄN TIEDOTE 29.3.2019

THL:n lausunnon mukaan oppilaiden kokemus sisäilman laadusta oli alaluokkalaisten vastausten mukaan kokonaisuudessaan tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin kouluihin. Yläkoululaisten vastauksissa oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja ja raportoivat oireilusta hieman tavanomaista yleisemmin verrattuna muihin suomalaisiin yläkouluihin. Asian selvittämistä jatketaan. Vanhempien toivotaan ilmoittavan lapsen poissaoloilmoituksen yhteydessä syy, jotta pystytään tilastoimaan mahdollisesti sisäilmaan liittyvää oireilua.

Tämän hetken tietojen perusteella ei ole mitään sellaista uutta tietoa, että koulutyö ei voisi jatkua normaalisti.

Koulukeskuksen hankesuunnittelutyö on alkanut ja kunnanhallitus valitsee kokouksessaan 1.4.2019 hankesuunnitteluun konsultin. Työn on tarkoitus edetä ripeästi ja niin, että talousarvioon ja -suunnitelmaan saadaan tieto hankkeen laajuudesta, kustannusarviosta ja aikataulusta.

Oppilaiden sisäilmakyselyn tulokset:

-Alaluokat

-Yläluokat


Sisäilmatyöryhmän tiedote 7.2.2019

Oppilailla oireilu yksittäistä, samoin henkilöstöllä. Työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto ja sisäilmatyöryhmä jatkaa tilanteen seuraamista.

Koululla on tehty kesällä 2018 ilmavuotojen tiivistämistä ja ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi.

Paine-eron pysyvyyden tarkastusmittaukset tehtiin ennen joulua 2018. Niiden mukaan ilmanvaihto ei pysy riittävästi ylipaineisena. Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään muutoksia hiihtolomaviikolla ja samalla ilmanvaihto säädetään uudelleen ylipaineiseksi. Paine-eron pysyvyyttä seurataan.

Vuodenvaihteessa tarkastettiin lämpökuvauksella vielä mahdollisia rakenteiden epätiiviyskohtia sisäilmaan. Kesällä tiivistetyt liitokset olivat tiiviitä. Aiemmin huomaamatta jääneet kohdat tiivistetään hiihtolomaviikolla. 3-9 -luokka-asteiden oppilaille tehdään sisäilmakysely. Tästä tiedote koteihin Wilman kautta.

Painemittausraportti

Lämpökamerakuvaus

Keskuskoulun ilmamäärämittausraportti:

Kesällä 2018 Jämijärven keskuskoulun kirkonkylän toimipisteelle on tehty ilmanvaihdon säätö. Tehtävänanto on ollut säätää ilmanvaihto ylipaineiseksi. Ilmamäärämittauspöytäkirjasta ilmenee, että luokkahuoneet olivat säädön jälkeen ylipaineisia (YP).
Aiemmat tutkimukset ja toimenpiteet:

Tykköön tutkimus 2016

Tutkimussuunnitelmaa varten tutkimus 2017

Labra keskuskoulu 2017

Labra Tykköö 2017

Loppuraportti 2017

Loppuraportti kuvaliite 2017

Keskuskoulun tutkimus 2016

Keskuskoulun toimenpiteet 2015

Toimenpiteet 2017 toukokuulle asti

Keskuskoulun toimenpiteet 2017-2018

 

Toteutus JJ-Net Group Oy