Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

 

Maaseutulautakunta     2/2011    Laatimispäivämäärä: 31.5.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 7.6.2011 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 13

§ 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 14

§ 13 KYLÄRAHA.. 15

 

 

Puheenjohtaja

JOUKO LINDSTRÖM                                  

Jouko Lindström                                              Tuomo Leikkola

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 7.6.2011 klo 14:00 – 14:40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström     pj

Sirpa Alkkiomäki

Tapio Mäntylä

Pirjo Salmi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Leena Koivunen

Jussi Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela  kh:n edustaja

Tuomo Leikkola  maaseutusihteeri

ASIAT

 

 

§§ 11-13

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Jouko Lindström                  Tuomo Leikkola          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                    Tapio Mäntylä            

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ____________________________________________

 

 

 


 

 

 

§ 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Tapio Mäntylä.

                                       _______________________________________________________

 

 

 


 

 

Maaseutulautakunta 4.2.2011:

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2011 lautakunta esitti edellisvuoden tapaan kylärahaa 6000 euroa. Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että tästä summasta 4000 euroa käytetään maksullisen lomituksen tukemiseen, joten kylärahaan jäi käytettäväksi 2000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella.

                           

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta julistaa kylärahan haettavaksi. Ilmoitukset tulevat paikallislehtiin, kuntatiedotteeseen ja kunnan www-sivuille.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maaseutulautakunta 7.6.2011:

 

§ 13 KYLÄRAHA

Kylärahaa hakivat määräpäivään 18.3. mennessä Peijarinkylän Pienviljelijäyhdistys, Palokosken koti-kouluyhdistys, Palokosken kyläyhdistys, Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys. Lisäksi hakuajan jälkeen 31.3. saapui Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemus.

Kunnanhallitus on myös käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.5.2011 § 145. Kunnanhallitus päätti myöntää maaseutulautakunnalle 4000 euroa Helvi Nästiltä saaduista perintövaroista lisärahoitukseksi kylärahaan. Ehtona on, että kylärahaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon perintövarojen erityisehdot. Näitä ovat mm nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja Kontinkylän aktiivisen kylätoiminnan tukeminen.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää paikallistuntemuksensa perusteella ja Nästin perintörahan käyttöehdot huomioon ottaen jakaa v. 2011 kylärahan.

 

Päätös:                Pirjo Salmi poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Lautakunta päätti hylätä myöhästyneenä saapuneen Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemuksen. V. 2011 kyläraha jaettiin yksimielisesti seuraavasti: Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys 1500 euroa, Palokosken koti-kouluyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys 1000 euroa kukin, Palokosken kyläyhdistys ja Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys 750 euroa kumpikin. Perintöraha käytettiin Kontin-Pitkäniemen, Palokosken koti-kouluyhdistyksen ja Vihun kyläyhdistyksen kylärahaan sekä puoleen Tykköön kylärahasta.

                           ________________________________________________________________