Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 2.5.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 10.5.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

20 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

21 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN TEKNISEN TOIMEN OSALTA AJALTA 1.1.-31.12.2010

22 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.3.2011

23 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET

24 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

25 § KUNTA-ALOITEET NOPEUSRAJOITUSTEN MUUTTAMISEKSI

        MAANTIELLÄ 261

26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

27 § JÄMIN KESKUSALUEEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

28 § MARKKALAN PUISTOALUE

29 § VIHUN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS

30 § SER-KERÄYSPISTE

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   3/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 10.5.2011 klo 18.00 – 19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                        puheenjohtaja

Salminen Mikko

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Kotaoja Kristiina                                  varajäsen

Virtanen Pentti                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                  kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 19 - 31                                      sivut 19 - 33

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski               Mäkelä Pentti

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

19 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

20 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Kuusikoski ja Pentti Mäkelä.

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kuusikoski ja Pentti Mäkelä.

 

 

 

 

21 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN TEKNISEN TOIMEN OSALTA AJALTA

1.1.- 31.12.2010 (tilinpäätös)

 

Esityslistan liitteenä talouden toteuma ajalta 1.1.-31.12.2010 (liite 21.1)

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

22 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.3.2011

 

                                            Esityslistan liitteenä talouden toteuma ajalta 1.1.-31.3.2011 (liite 22.1)

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

                                                                 Tekn.ltk 1.3.2011 § 14

 

23 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2011

 

                     

                                       Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6.000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 13 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 5 kpl:tta.

 

                                       Avustusten viimeinen jättöpäivä oli 21.4.2011 ja hakuperusteet olivat seuraavat:

 

                                       Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 metriä.

 

                                       Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 50 m / asunto ja 150 m / loma-asunto.

 

                                       Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio. Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

                                       Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.             

 

Päätösehdotus:                1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle (= tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella) 320 € / km, liitteen 23.1 mukaisesti.

 

                                       2. Peruskorjausavustusta maksetaan haetuille teille liitteen 23.2 mukaisesti

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

24 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

 

 

                                       Kunnassa on vuosittain järjestetty ongelmajätekeräystempaus alkukesästä.

                                       Ongelmajätekeräys suoritetaan torstaina 9.6.2011 seuraavan aikataulun mukaisesti;

 

                                       - Suurimaan koulu                     9.00 – 9.45

                                       - Kuusijoen entinen kauppa       10.00 – 10.45

                                       - Tykköön koulu 11.00 – 11.45

                                       - Palokosken koulu                   12.00 – 12.45

                                       - Vihun Möökeli 13.00 – 13.45

                                       - Vauhdin lava                          14.00 – 14.45

                                       - Kunnan varasto (Puhdistamontie) 15.00 – 18.00

 

                                       Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

                                       Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää järjestää ongelmajätekeräyksen torstaina 9.6.2011 klo 9.00 alkaen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

25 § KUNTA-ALOITE NOPEUSRAJOITUSTEN MUUTTAMISEKSI MAANTIELLÄ 261

 

28.3.2011

Khall 108§                           Martta Lähteenniemi ja Jarmo Mäki ovat tehneet kunta- aloitteen nopeusrajoituksen alentamiseksi välillä Jämille menevän tien risteys – Eljaalantien risteys.

                                            Aloitteen mukaan nykyinen 60km/h rajoitus tulisi muuttaa 40km/h:ksi. Aloitteen perusteena on liikenneturvallisuus. Aloite on liitteenä 108.1.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____________________

 

 

18.4.2011

khall 125§                            Kunnanhallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan kunta- aloitetta nopeusrajoituksen alentamiseksi välillä Jämille menevä risteys- Eljaalantien risteys. Asiasta päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto.

                                            Kunnanhallitukselle on toimitettu Aimo Alakosken toimesta toinen kunta- aloite, joka koskee nopeusrajoituksen alentamista välillä Eljaalantie- Niemeläntie. Liite nro 125.1.

                                            Aloitteet tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus pyytää Aimo Alakosken kunta- aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _______________________

 

10.5.2011

tekn. ltk

Lausunto:                           Aloitteissa mainitut tieosuudet kuuluvat Varsinais- Suomen ELY- keskuksen ylläpitämään yleiseen maantiehen (mt 261). Liikennemäärät ovat kasvaneet mt 261:llä melkoisesti viime vuosina, varsinkin raskas liikenne. Liikennenopeudet ovat myös kasvaneet huomattavasti. Aloitteissa mainituilla tieosuuksilla ei ole kevyenliikenteen väylää vaan jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät samaa ajorataa ajoneuvoliikenteen kanssa.   

 

Tieosuus Jämintien risteys - Niemeläntien risteys on melko kumpareista.  Ko. tieosuudella on monta liittymää maantie 261:lle joissa näkemäalue molempiin suuntiin on melko rajoitettu tieosuuden mäkisyyden vuoksi. Raskas liikenne ja kova vauhti aiheuttavat edellä mainittujen liittymien kohdalla pahoja vaaratilanteita, varsinkin talviaikaan.

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta esittäisi Varsinais- Suomen ELY- keskuksen liikennevastuualueelle, että mt 261:llä nopeusrajoituksia laskettaisiin aloitteissa mainituilla tieosuuksilla seuraavasti:

 

1.      Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 km/h muutetaan 40 km/h:ksi

 

2.      Tieosuudella Eljaalantien risteys – Niemeläntien risteys nopeusrajoitus 80 km/h muutetaan 60 km/h:ksi.

 

 

Päätös:                                 Keskustelun kuluessa Olavi Koivuniemi esitti että kohdassa 1. Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 h / km muutetaan 50 km / h:ksi.

 

Puheenjohtaja totesi että esittelijän esityksestä oli tehty poikkeava esitys joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi kädennostoäänestystä ja ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijän ehdotusta kannattivat Kristiina Kotaoja ja Pentti Mäkelä.

Olavi Koivuniemen esitystä kannattivat Sirpa Kuusikoski, Elisa Koivumäki, Mikko Salminen ja Timo Sorvali.

 

 

                                            Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta esittäisi Varsinais- Suomen ELY- keskuksen liikennevastuualueelle, että mt 261:llä nopeusrajoituksia laskettaisiin aloitteissa mainituilla tieosuuksilla seuraavasti:

 

3.      Tieosuudella Jämintien risteys – Eljaalantien risteys nopeusrajoitus 60 km/h muutetaan 50 km/h:ksi

 

4.      Tieosuudella Eljaalantien risteys – Niemeläntien risteys nopeusrajoitus 80 km/h muutetaan 60 km/h:ksi.

                                                                                      

 

 

 

 

26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                     

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 76 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 3.6.2011

-         ote 80 § Poikkeamishakemus / Lämsä Mirja ja Lenne

-         ote 83 § Maa-aineslupahakemus 2011-0002 / Destia Oy

-         ote 84 § Maa-aineslupahakemus 2011-0001 / T.Kuortti Oy

-         ote 90 § Poikkeamislupahakemus / Pentti Niemi

-         ote 99 § Tuulivoimasta elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan

-         ote 101 § Jämin – Purjelentokentän maantie 2613 parantaminen välillä MT 13231 – Kauppilankylä / kevyenliikenteenväylän rakentamissuunnitelma

-         ote 110 § Aloituslupa-anomus / Pauli ja Helena Ranta

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailusta vuosilta 2009- 2010

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

27 §  JÄMIN KESKUSALUEEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

                                       MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

                                       MRL 167 § 1mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

                                       MRL 169 §1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

                                       MRL 169 § 2mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suorittaa Jämin keskusalueella ympäristökatselmuksen. Lautakunta päättää kokouksessaan katselmuksen ajankohdan.

 

Päätös:                            Ympäristökatselmus pidetään Jämin keskusalueella maanantaina 23.5.2011 klo 19.30 alkaen. Tekninen lautakunta kokoontuu Jämi Areenan piha-alueelle.

 

 

 

                                           

28 § MARKKALAN PUISTOALUE

 

Jämijärven kuntaan on tullut seuraavanlaiset kirjeet koskien Markkalan alueella sijaitsevan puistoalueen (VP-alue) käyttöä.

                     

1.

Jämijärven kunta

tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 Jämijärvi

 

Me allekirjoittaneet Markkalan asukkaat emme hyväksy, että Tykkööntien, Pihtiniityntien ja Kuokkamaantien välissä oleva kunnan viheralue on otettu lasten ja nuorten toimesta pesäpallokentäksi. Peli aiheuttaa haittaa asukkaille ja lasten oleskelu tielle vaarantaa heidän turvallisuutensa. Vaadimme, että pallopelit ja muu urheilu osoitetaan niille kuuluville paikoille, kuten urheilukentälle.

 

Jämijärvi 7.5.2011

 

Leena Lehtonen                      Anneli Hietanen                  Eila Lehtonen

Sirkka Mäkelä                         Timo Leppihalme                Marketta Kettunen

Johanna Ahde-Koponen         Eija ja Mikko Hakala         Juho Alatalo

Olavi Salomäki                        Antti Viitaniemi                  Lehtonen Pirkko

Seppo Salomäki                       Maija-Liisa Salomäki         Matti Koskensalo

Airi Koskensalo

 

                                       2. Lupakysely

 

Pyydämme lupaa lapsille saada urheilla ja leikkiä Pihtiniityntien varressa olevalla kunnan virkistysalueella (vl-alue). Lapset pelaavat ja leikkivät kyseisellä alueella pesäpalloa, jalkapalloa, littaa ym. Olen tiedustellut asiaa kunnan teknisestä toimistosta ja sieltä ilmoitettiin alueen olevan merkitty kunnan kaavoitukseen virkistys- ja liikunta-alueeksi, joten kunnan puolesta aluetta saa käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettukin…

 

Tänä päivänä on hienoa, että lapset löytävät yhteistä tekemistä naapurien lasten kanssa. Liian monet lähtevät liian nuorina ”väärille poluille”. Haluammekin olla mukana tukemassa lasten fyysistä kehitystä sekä sosiaalisia taitoja tällaisella toiminnalla.

Jos pelaaminen aiheuttaa jotain vahinkoa (esim. ikkuna hajoaa), toivomme, että siitä ilmoitetaan välittömästi, jotta se voidaan välittömästi korjata.

 

Lasten puolesta                       Rivitalon asukkaat: Timo Leppihalme

Niina Nukarinen                     Eija Tuominen, Anneli Hietanen, Leena Lehtonen, Eila Lehtonen

 

                                           

 

3.

Kaavoittajan lausunto koskien puistoalueiden (kaavamerkintä VP/Puisto) käyttöä

                     

Kuntien keskusta-aluille ja asuinalueiden yhteyteen kaavoitetaan puistoalueita.

 

Puistoalueiden tarkoituksena on mahdollistaa asukkaiden mahdollisuus ulkoiluun, leikkimiseen, liikuntaan ja virkistäytymiseen.

 

Näin ollen ulkoilu, leikkiminen, liikunta ja virkistäytyminen ovat sallittuja puistoalueilla.

                     

 

                                       Ilmari Mattila

 

 

Päätös:                            Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen jatkovalmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

29 § VIHUN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS

 

                     

Vihun Vesiosuuskunta on toimittanut Jämijärven kunnalle avustushakemuksen. Avustushakemus liitteineen liitteessä 29.1.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti avustushakemukseen. Tekninen lautakunta ei ole kuitenkaan varannut talousarvioonsa määrärahaa ko. avustuksiin. Avustusmääräraha pitää käsitellä lisätalousarvion yhteydessä.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

30 § SER-KERÄYSPISTE

 

Lassila & Tikanoja Oyj on lähettänyt seuraavanlaiset tiedotteet sähkö- elektroniikkaromun keräystä / vastaanottoa:

 

 

1) Viitaten sopimukseemme 6.3.2006 koskien sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräystä / vastaanottoa, irtisanomme sopimuksemme perustuen tuottajayhteisön tarpeeseen vähentää keräyspisteverkostoaan.

 

Kiitoksia yhteistyöstä ja toivottavasti voimme palvella Teitä myös jatkossa.

 

Voitteko ystävällisesti vastata tähän viestiin, jotta tiedän viestin tulleen perille ja huomioiduksi.

 

Lisätietoja allekirjoittaneelta.

 

Teemu Salmela

Palvelujohtaja

Ympäristöpalvelut

 

2) L&T osalta SER kerääminen osana tuottajayhteisöä päättyy 7. toukokuuta, jonka jälkeen uudet SER noutopalvelumme muuttuvat maksullisiksi asiakkaille. Sopimuksemme irtisanomisaika on 3 kk asiakkaan suuntaan.

 

Kunnallanne on ollut toimestamme kontti, joka tyhjennetty aina tarvittaessa.

 

Ohessa hinnat palvelulle, jos jatkamme kontin pitoa:

 

sekalainen se-jäte                      0,70€ / kg

rahti                                           150 € / nouto

kontin vuokra                            70 € / kk

 

Viime vuonna SER jätteen määrä oli 11 230 kg  ja noutoja oli neljä kappaletta.

 

Terveisin

Juha Reunavuori

työnjohtaja

 

 

Päätösehdotus:             Tekninen lautakunta päättää, että Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa 6.3.2006 tehty sopimus koskien sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräys ja vastaanottoa päättyy 6.8.2011. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan kunnan varastolla vastaan 29.7.2011 saakka.

 

 

Päätös:                         Hyväksyttiin päätösehdotus