Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 3.5.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.5.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

136 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  158

137 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  158

138 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  159

139 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  160

140 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2011  161

141 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.4.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   162

142 §    VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2011  163

143 §    VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  164

144 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2011  165

145 §    LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KYLIEN KEHITTÄMISEEN  166

146 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  167

147 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  171

148 §    YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI FLY IN TAPAHTUMAN KANSSA  172

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.5.2011 kello 18.30-19.44

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela                             

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 136-148

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.5.2011

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   16.5.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

136 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

137 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

138 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2011

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toteutuma 1.1.-31.3.2011

-          Kuntatyönantajat, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos – kaksoislaillistus poistuu 1.5.2011 alkaen

-          Kuntatyönantajat, rajattu lääkkeenmääräämisoikeus – mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen

-          Turun hallinto-oikeus, vuosikertomus vuodelta 2010

-          D-Fence turvallisuusraportti 4/2011

-          Aluehallintovirasto, sairaankuljetuspalveluiden sopimuksettomat yksiköt

-          Honkajoen kunta, ote  41 § PoSan toiminnan tehostamisselvitys

-          Kankaanpään kaupunki, ote 112 § maaseutuhallinnon tehtävien järjestämistä koskeva yhteistoimintasopimus

-          Karvian kunta, ote 115 § Posan talouden asiantuntijaselvitys/sopeuttamissuunnitelma

-          Verohallinto, maksatuserittely huhtikuu 2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Jämijärvi

o       Vihu, Jämijärvi

o       Teerihalme, Jämijärvi                     

o       Isokytö, Jämijärvi

o       Haapasenmaa, Jämijärvi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                         


 

139 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Sataedu, yhtymäkokous                                              13.4.2011   

                                            Sivistyslautakunta                                                        14.4.2011

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

140 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2011

 

                                  

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2011.

                                            Liite nro 140.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

141 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.4.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 26.4.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            13 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            14 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            15 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2011

                                            16 §              Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueneuvottelu

                                            17 §              PoSan palvelusopimus 2011

                                            18 §              Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon

monikuntaliitosselvityksen väliraportti ja yhdistymissopimusluonnos

                                            19 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

                                                                 otettavat asiat

                                            20 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

              

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 26.4.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

142 §            VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2011

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tutkinut Jämijärven kunnan hakemuksen ja on päättänyt 8.4.2011 myöntää enimmäismäärältään 1700 euron valtionavustuksen matkalippujen hinnan alennuksiin. Määräraha niukkuudesta johtuen subventioprosentti on 43 % viimevuotisesta subventiosta pyöristettynä ylöspäin lähimpään sataan euroon. Avustussumma on kuitenkin enintään 48 % kunnalle matkalippujen hinnan alennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                       

143 §              VALTION AVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

Opetushallitus on myöntänyt Jämijärven kunnalle 10 000 euron avustuksen (75%) koulun kerhotoiminnan kehittämiseen.

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kunnassa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.9.2011 ja päättyy 31.12.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

144 §              NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2011

 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 2 vko/ 200 euroa.

 

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seudussa 10.3.2011 ja kuntatiedotteessa 3/2011. Määräaikaan mennessä on tullut 24 hakemusta. Liite nro 144.1. Määrärahaa on varattu ko. menokohtaan 4800 euroa eli se riittää 24 nuoren työllistämiseen.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko/ 200 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asia käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 

 


 

145 §              LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KYLIEN KEHITTÄMISEEN

 

Maaseutulautakunnalla on vuosittain ollut käytössä 6 000 euroa kylien kehittämiseen; ns. kyläraha.

Vuoden 2011 talousarviota käsiteltäessä kunnanhallitus leikkasi määrärahaa 4 000 euroa siirtämällä ko. summan maksullisen maatalouslomituksen tukemiseen. Kunnanhallituksessa on käyty tämän jälkeen keskustelua siitä, miten leikattu kyläraha voitaisiin korvata.

 

Esille on tullut kunnanhallituksen käytössä olevat saadut ns. perintövarat, joita voidaan käyttää mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tämän lisäksi Helvi Nästin perinnön ehdoissa oli yhtenä vaihtoehtona rahoituksen käyttäminen Kontinkylän aktiiviseen kylätoiminnan tukemiseen.

 

Kunnanjohtaja ja maaseutusihteeri ovat käyneet läpi kylärahahakemukset. Perintövarojen käytön ehdot toteutuvat useissa hakemuksissa. Helvi Nästiltä saatuja perintövaroja on käyttämättä n. 37 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää maaseutulautakunnalle 4 000 euroa Helvi Nästiltä saaduista perintövaroista käytettäväksi lisärahoitukseksi ns. kylärahaan. Kylärahaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon perintövarojen erityisehdot.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   79 §              7.3.2011

Kunnanhallitus                   61 §              7.2.2011

Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

                                            Kunnanhallitus                   104 §            28.03.2011

 

 

146 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 79 §

 

Kunnanjohtajat ovat pitäneet kokouksensa 15.2.2011 klo 16.00 ja heti tämän jälkeen kokoontui hankkeen ohjausryhmä. Liite nro 79.1.

 

Valtuustoseminaarissa syntyneet ideat ovat liitteenä nro 79.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 104 §

Monikuntaliitoksen ohjausryhmällä oli kokous 8.3.2011 ja kunnanjohtajat kokoontuvat 28.3.2011. Eri työpajat kokoontuvat 28.3. ja 30.3.2011.

Ohjausryhmän muistio 8.3.2011 aineistoineen on liitteenä 104.1.

 

Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tilanne katsauksen tiedokseen ja sopii jatkolinjauksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti järjestää valtuuston iltakoulun 18.4.2011 klo 15.00 aiheena monikuntaliitoksen väliraportti.

Kunnanhallituksen kokous pidetään iltakoulun jälkeen klo 17.00 alkaen.

 

-----

 

KH 146 §                           Kunnanjohtajat kokoontuivat 4.5.2011 jatkotyöstämään hanketta valtuustojen antamien lausuntojen pohjalta. Kunnanjohtaja antaa tilannekatsauksen kokouksessa.

 

                                            Valtuustojen lausuntojen yhdistelmä on liitteenä 146.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Käytiin läpi kunnanjohtajien edellisen kokouksen muistio ja hankkeen lähikuukausien aikataulut.

 

                                            _____


 

147 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

                       

                        Ei ollut.

 

                        _____


 

148 §              YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI FLY IN TAPAHTUMAN KANSSA

 

Jämijärven kunnan ja Jämi Fly In tapahtuman välillä on valmisteltu yhteistyösopimus edellisen vuoden sopimuksen pohjalta. Liite nro 148.1.

 

                                            Tapahtumaan odotetaan sääolosuhteista riippuen yli 10 000 kävijää.

 

Yhteistyösopimukseen on varauduttu valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____