Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 22.3.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.3.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

95 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  112

96 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  112

97 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  113

98 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  114

99 §      TUULIVOIMASTA ELINVOIMAA POHJOIS-SATAKUNTAAN  115

100 §    KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V 2012-2014  116

101 §    JÄMIN – PURJELENTOKENTÄN MAANTIE 2613 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MT 13231 – KAUPPILANKYLÄ / KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN RAKENTAMISSUUNNITELMA  117

102 §    SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2010  118

103 §    PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA  119

104 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  120

105 §    JÄMI KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI-HANKE  124

106 §    PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / NIILO HAKALA  125

107 §    TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI 126

108 §    KUNTA-ALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMISEKSI VÄLILLE JÄMILLE MENEVÄ RISTEYS – ELJAALAN RISTEYS  127

109 §    VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  128

110 §    ALOITUSLUPA-ANOMUS / PAULI JA HELENA RANTA  129

111 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2011  130

112 §    MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU  131

113 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  133

114 §    JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N LAINAN LYHENNYKSEN MAKSAMINEN TAKAAJANA  134

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

28.3.2011 kello 18.30 – 20.54

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela                              klo 18.30 – 20.23

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Esa Sairanen                    PSKK Oy:n toimitusjohtaja

                                            klo 18.30 – 19.00

 

ASIAT

 

§§ 95 - 113

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   4.4.2011

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu                       Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   4.4.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

95 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

 

96 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anneli Kujansuu ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme esitti, että tehdään työjärjestykseen muutos siten, että seuraavaksi käsitellään § 107, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

97 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan pelastuslaitos ta 2011 / kuntien maksuosuudet 2011

-          Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta

-          Turun hallinto-oikeuden päätös / valitus rakennusluvasta

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2011

-          Toimintakertomus / perusturvalautakunta

-          Kankaanpään kaupunki / Perusturvalautakunnan vuoden 2011 talousarvioesitys ja vuoden 2011 palvelusopimus

-          Valtiovarainministeriö / Kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen

-          Tykistöprikaati / Lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Pomarkun kunta / Sopimus maaseutusihteerin palveluiden ostamisesta Jämijärven kunnalta

-          WinNova / Stipenditoiminta

-          Pori / Haaste Karhuviestiin

-          D-Fence turvallisuusraportti 3/2011

-          Aluehallintovirasto / Esitykset 6.12.2011 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          Kuntatyönantajat / Kuntien työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet

-          Paavo Karttunen / Kiitokset muistamisesta

-          Kuntaliitto / Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2011

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Nujula

o       Peijari, Avento 67/2

o       Jämijärvi, Kuoppamäki

o       Peijari, Avento 67/2

o       Kovelahti, Jokitalo

o       Kovelahti, Ikola

o       Sydänmaa, Peltoniemi

o       Jämijärvi, 181-401-6-43

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 


 

98 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunta                             24.2.2011

Tekninen lautakunta                                                     1.3.2011

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

hallitus                                                                           2.3.2011

Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   16.3.2011                         

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____                                                       

 

 


 

99 §              TUULIVOIMASTA ELINVOIMAA POHJOIS-SATAKUNTAAN    

 

 

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt hankesuunnitelman Tuulivoimasta elinvoimaa Pohjois-Satakuntaan.

Hanke on tarkoitus toteuttaa Siikaisten, Jämijärven, Karvian ja Kankaanpään kuntien alueella.

Hanke yhteenveto on liitteenä nro 99.1.

 

Hankekokonaisuus jakaantuu kahteen osaan Kankaanpään hallinnoimaan Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeeseen (liite nro 99.2) ja Prizztechin hallinnoimaan Tuulivoiman mahdollisuudet Pohjois-Satakunnassa hankkeeseen (liite nro 99.3)

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan osallistua Pohjois-Satakunnan tuulivoimahankkeisiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

100 §              KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V 2012-2014

 

PoSan alueen kuntien, PoSan ja sairaanhoitopiirin yhteinen vuosittainen kumppanuusneuvottelu pidettiin Satakunnan keskussairaalassa 15.3.2011.

 

Neuvottelun tuloksena syntyi kumppanuussopimuksen tahto-osa vuosille 2012-2014. Pöytäkirja neuvottelusta ja kumppanuussopimuksen tahto-osa ovat liitteenä nro 100.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan v. 2012-2014 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

101 §            JÄMIN – PURJELENTOKENTÄN MAANTIE 2613 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MT 13231 – KAUPPILANKYLÄ / KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN RAKENTAMISSUUNNITELMA

 

 

Valtuuston hyväksymässä kunnan investointisuunnitelmassa on varauduttu v. 2012 – 2014 kevyenliikenteenväylän rakentamiseen välille kk – Kauppilantien risteys. Edellytyksenä hankkeelle on ELY-keskuksen rahoitus. Kevyenliikenteenväylälle kk – kauppilantien risteys on laadittu rakentamissuunnitelma jo aiemmin.

 

Nyt on valmistunut suunnitelma ko. hankkeen mahdollisesti myöhemmin tulevalle jatkolle Kauppilantien risteys – Vihuntien risteys. Suunnitelma on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suunnitelman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
102 §            SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2010

 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 18.6.2010 tehnyt päätöksen

1 200 euron valtionavun myöntämiseksi matkalippujen hinnanalennuksiin Jämijärven kunnalle vuodelle 2010. Myönnetystä valtionavustuksesta on maksettu kevään osuus 548,04 €.

Maksatuspäätöksellä 17.2.2011 on päätetty maksaa loppuosuus 651,96 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


103 §            PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

                     

                                           

Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtionsaatavien ja elatustuen liikamaksun takaisin perinnän palautuksen tarkistetun euromäärän laskennassa on tapahtunut virhe. Virheen seurauksena kunnille vuonna 2010 maksettuun valtionosuuteen on lisätty kahden kolmasosan sijaan koko se määrä, jonka Kela peri varainhoitovuotta 2010 edeltäneenä vuonna 2009 elatustukilain 19 §:n 1 momentin perusteella takautumissaatavana elatusvelvollisilta.

 

Valtionvarainministeriö on 2.3.2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n 3 mom. nojalla päättänyt tarkistaa vuoden 2011 asukaskohtaisen lisäyksen 2,48 euroon asukasta kohden Kelan vuoden 2010 perimien elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistuttua.

 

Päätöksen vaikutus kunnalle myönnettyyn vuoden 2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee liitteestä nro 103.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtionvarainministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   79 §              7.3.2011

Kunnanhallitus                   61 §              7.2.2011

Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

104 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 79 §

 

Kunnanjohtajat ovat pitäneet kokouksensa 15.2.2011 klo 16.00 ja heti tämän jälkeen kokoontui hankkeen ohjausryhmä. Liite nro 79.1.

 

Valtuustoseminaarissa syntyneet ideat ovat liitteenä nro 79.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 104 §

Monikuntaliitoksen ohjausryhmällä oli kokous 8.3.2011 ja kunnanjohtajat kokoontuvat 28.3.2011. Eri työpajat kokoontuvat 28.3. ja 30.3.2011.

Ohjausryhmän muistio 8.3.2011 aineistoineen on liitteenä 104.1.

 

Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun tilanne katsauksen tiedokseen ja sopii jatkolinjauksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti järjestää valtuuston iltakoulun 18.4.2011 klo 15.00 aiheena monikuntaliitoksen väliraportti.

Kunnanhallituksen kokous pidetään iltakoulun jälkeen klo 17.00 alkaen.

 

_____

 

                                           

                                           

105 §            JÄMI KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI-HANKE

 

                                                                                      

                                            Pohjois-Satakunnan uusi elinkeinostrategia esiteltiin valtuustolle 8.11.2010. Strategian mukaiset seudun kehittämisen painopistealueet ovat seuraavat:

 

                                                 Teknologiateollisuus

                                                 Rakentaminen

                                                 Elintarvike

                                                 Muut toimialat

                                                   -     matkailu- ja hyvinvointipalvelut

                                                   -     tekstiili- ja vaateteollisuus

 

                                            Elinkeinostrategiassa todetaan yksiselitteisesti, että Jämin alue on se mitä kehitetään. Siitä tulee rakentaa koko seudun matkailun brändi. Pohjois-Satakunnassa tulee noudattaa samaa tunnettavuuslogiikkaa kuin muillakin alueilla, esim. Ruka, Himos, Levi käsittävät maantieteellisesti erittäin suuria alueita ja silti kaikki matkailuliiketoiminta markkinoidaan yhden brändin alla.

 

                                            Jämin strategisen kehittymistien löytämiseksi on laadittu hanke ”Jämi kasvu, tunnettavuus”. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 000 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 3 000 euroa. Hankehakemus ja hankesuunnitelma on liitteenä nro 105.1.

 

                                            Hankkeen tavoitteena on

 

a.      tehdä kehittämistarvekartoitus, jonka avulla selvitetään nykyisten toimijoiden valmiudet ja resurssit Jämin alueen matkailun kehittämiselle

b.      kirkastaa matkailulliset painopistealueet

c.      muodostaa kehittämistiimi

d.      tehdä rahoitushakemus TEKES:iin

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   24 §              17.1.2011

 

106 §            PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / NIILO HAKALA

 

 

Niilo Hakala kuoli 1.1.2010 perillisittä ja tällöin kunnalla on mahdollisuus anoa jäänyttä omaisuutta itselleen. Kunnanjohtaja on keskusteltuaan pesänhoitajan kanssa jättänyt Jämijärven kunnanhallituksen nimissä hakemuksen perinnön luovuttamisesta kunnalle.

 

Mahdolliset rahavarat käytettäisiin lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun toimenpiteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 106 §

Valtionkonttori on 21.2.2011 tehnyt päätöksen, jolla Niilo Johannes Hakalan kuolinpesän omaisuus luovutetaan Jämijärven kunnalle seuraavin ehdoin:

 

1.      Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista

2.      Kunta käyttää omaisuuden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen

3.      Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

                     

                     

107 §            TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI

 

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairanen tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategian toteuttamisen tämän hetken tilannetta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            PSKK Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairanen oli kokouksessa tämän

asian käsittelyn ajan klo 18.30 – 19.00.

 

                                            _____

 

 

 


 

108 §            KUNTA-ALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMISEKSI VÄLILLE JÄMILLE MENEVÄ RISTEYS – ELJAALAN RISTEYS

 

 

Martta Lähteenniemi ja Jarmo Mäki ovat tehneet kunta-aloitteen nopeusrajoituksen muuttamiseksi välille Jämille menevän tien

risteys – Eljaalan risteys.

Aloitteen mukaan nykyinen 60 km/h rajoitus tulisi muuttaa 40 km/h:ksi. Aloitteen perusteena on liikenneturvallisuus. Aloite on liitteenä nro 108.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                     

109 §           VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 109.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2010 oli positiivinen 19 730,95 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 319 575,33 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana

1 358,75 euroon/asukas (v. 2009 1 510 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen ja tämän vuoksi

lyhytaikaista lainaa ei ollut vuoden lopussa. Edellisenä vuonna sitä oli tilinpäätöksessä 196 000 euroa.

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2010. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 319 575,33 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

110 §            ALOITUSLUPA-ANOMUS / PAULI JA HELENA RANTA           

 

 

Pauli ja Helena Ranta ovat toimittaneet 14.3.2011 tekniseen toimistoon vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin tarkoitetun korjausavustushakemuksen. Avustusta haetaan lvi-laitteiden uusimiseen. Avustuksen hakijat anovat töiden aloituslupaa kiireellisenä anomuksessa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Aloituslupa-anomus on esityslistan liitteenä 110.1.

 

Rakennuspäällikkö on 11.2.2011 tutustunut kohteeseen ja puoltaa hankkeen aloittamista kiireellisenä.

 

Perustelut: Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/2005.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Pauli ja Helena Rannalle aloitusluvan korjaustöiden aloittamiseen kiireellisenä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.23.

 

_____


 

 

 

111 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2011

 

                                  

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-31.1.2011.

                                            Liite nro 111.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   63 §             7.2.2011

Kunnanhallitus                   207 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

 

112 §              MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 63 §

                                            Asiasta käydään kuntien välinen neuvottelu 3.2.2011.

                                            Neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutuloksena syntyneen yhteistoimintasopimusluonnoksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 112 §

                                            Sopimusluonnosta on vielä edellisen käsittelyn jälkeen tarkennettu tietyiltä osin lähinnä Honkajoen ja Karvian toivomuksesta.

 

                                            Asia esiteltiin PoSan kunnanhallitusten yhteispalaverissa 21.3.2011.

 

                                            Sopimusluonnos on liitteenä nro 112.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä oheisen liitteen nro 112.1 mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista siihen saadaan tarvittaessa tehdä pieniä teknisiä tarkennuksia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

113 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

 

1.      Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä kertoi Metsähallituksen tilaisuudesta, jossa oli esitelty Metsähallituksen tulevia suunnitelmia Hämeenkankaan luontomatkailun osalta.

 

Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

 

_____

 


 

 

 

114 §            JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N LAINAN LYHENNYKSEN MAKSAMINEN TAKAAJANA

 

 

Jämin Hiihtotunneli Oy:n lainoista on erääntynyt maksettavaksi Parkanon Säästöpankin laina 5 801,29 euroa.

 

Hiihtotunnelin maksuvalmius ei mahdollista lainaerien maksamista. Valtuuston päätöksellä 30.6.2008 § 36 Jämijärven kunta on sitoutunut takaamaan em. lainan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää takaajana maksaa Parkanon Säästöpankille erääntyneen 5 801,29 euron lainaerän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.