Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 16.2.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 1.3.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

12 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

13 § KIINTEISTÖISTÄ POISTETTUJEN TAVAROIDEN HUUTOKAUPPA

14 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE

15 § JÄTEVESI-ILLAN JÄRJESTÄMINEN

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   2/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 1.3.2011 klo 18.00 – 19.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                 puheenjohtaja

Salminen Mikko                  

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                              pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Leppihalme Matti                      kh:n puheenjohtaja

Uusi-Rasi Ari                             kh:n edustaja

 

 

ASIAT

 

 

§§ 10 - 18                                      sivut 10 - 18

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Elisa Koivumäki.

 

Päätettiin myös että seuraavasta kokouksesta alkaen pöytäkirjantarkastajina toimivat teknisen lautakunnan jäsenet aakkosjärjestyksessä vuorollaan.

 

 

 

 

12 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

 

 

Jämijärven kunnanhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Jämin osayleiskaavaehdotuksesta 7.3.2011 mennessä. Luonnosvaiheen kuuleminen on aiheuttanut useita muutoksia kaavaehdotukseen.

Kaavaehdotus kaavamerkintöineen ja selostus ovat liitteenä 12.1. Lisäksi kaavaehdotus on nähtävillä Jämijärven kunnan teknisen toimen ilmoitustaululla.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta on tutustunut Jämin osayleiskaavaehdotukseen. Lausuntonaan kunnanhallitukselle teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

13 § KIINTEISTÖISTÄ POISTETTUJEN TAVAROIDEN HUUTOKAUPPA

 

                     

Kunnan varastolle on kertynyt eri kiinteistöissä tehtyjen remonttien aikana erilaisia kalusteita yms.

Säilytystilan puutteen takia varastolla järjestetään huutokauppa yhdessä muiden toimialojen kanssa.

 

 

Päätösehdotus:                     Pyritään järjestämään muiden toimialojen kanssa huutokauppa varastolla kevään 2011 aikana.

 

 

Päätös:                                 Päätettiin pitää huutokauppa muiden toimialojen kanssa 11.6.2011 klo 10.00 kunnan varastolla. Meklarina toimii Ari Uusi-Rasi.

 

 

 

 

 

14 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2011

 

 

                      Yksityisteille eli ns. pikkuteiden avustamiseen käytettävän määrärahan

                      haettavaksi ilmoittaminen (6.000 €).

                                      

Liitteenä 14.1 ilmoitus vuoden 2011 yksityistieavustusten hakemisesta, josta selviää maksuperusteet ja omavastuuosuudet.

 

Omavastuuosuudet ovat aiemmin olleet 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto. Omavastuuosuudet esitetään muutettaviksi seuraavasti; 50 metriä/asunto ja 150 metriä/loma-asunto.

 

 

Päätösehdotus:                Ilmoitetaan avustus ns. pikkuteille haettavaksi 21.04.2011 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu –lehdissä sekä kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla. Omavastuuosuuksiksi esitetään hyväksyttäväksi 50metriä/asunto ja 150 metriä/loma-asunto.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

15 § JÄTEVESI-ILLAN JÄRJESTÄMINEN HAJATKO-HANKKEEN PUITTEISSA

 

 

Satafood Oy:llä on vielä HAJATKO- hanke voimassa ja sen puitteissa olisi vielä mahdollista järjestää tänä keväänä haja-asutusalueiden jätevesi-ilta. Edellinen jätevesi-ilta järjestettiin 23.3.2010 Areenalla jossa osallistujia oli hiukan alle 100 henkilöä.

 

 

Päätösehdotus:                     Järjestetään jätevesi-ilta huhti- toukokuussa 2011. Illan teemasta keskustellaan kokouksessa (neuvontapiste, osuuskunta tms.).

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus ja keskustelussa esiin nousi teemana uudistunut haja-asutusalueen jätevesiasetus, imeytyskentän rakenne / sopivat järjestelmät sekä muuttuvat ympäristönsuojelumääräykset. Lisäksi aiheiksi: avustukset ja suunnitelmat / suunnittelijat.

 

 

 

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 7 § Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2011

-         ote 8 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2011

-         ote 9 § Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

-         ote 15 § Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2011

-         ote 34 § Yksityistien parantamistyön hyväksyminen / Peltola-Pinkkalan yksityistie

-         ote 37 § Lausunto Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta

-         ote 38 § Suhdanneluontoisten energia-avustusten myöntäminen

-         ote 45 § Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2011

-         ote 48 § Edustajien valitseminen Jämi-Säätiön hallitukseen

-         ote 52 § Maankäyttö- ja asuntotoimikunta vuosille 2011-2012

-         ote 59 § Jämijärven kunnan yleisten hankintaohjeiden uusiminen

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2011

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2010

-         Kertaraportti 14.2.2011

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.