Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2011

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 1.2.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.2.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

41 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  45

42 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  45

43 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  46

44 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  47

45 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN  48

            LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2011  48

46 §      YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2011 - 2012 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY  50

47 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2011 - 2012  51

48 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN  52

49 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA  53

50 §      JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN  54

51 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011 - 2012  55

52 §      MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE  56

53 §      SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2011 – 2012  57

54 §      TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2011 - 2012  58

55 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.1.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   59

56 §      EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2011 - 2012  60

57 §      MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA  61

58 §      VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN  62

59 §      JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN  64

60 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN  65

61 §      MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  66

62 §      LOPULLINEN VALTIONAVUSTUS PANDEMIAAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN VUONNA 2009  69

63 §      MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU  70

64 §      OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUS VUODELTA 2010  72

65 §      KL-HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN  73

66 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  74

67 §      AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  75

68 §      POSAN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIETO   76

69 §      AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE  77

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

7.2.2011 kello 18.30 – 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Kati Mansikkamäki

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 41 - 66

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   14.2.2011

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                            Jorma Holma

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   14.2.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

41 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                            _____

 

 

 

 

 

42 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Jorma Holma.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

43 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntatyönantaja / Työsopimuslain muutos

-          Kuntatyönantaja / Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo

-          Kuntatyönantaja / Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

-          Ara / Tilitys vuonna 2010 myönnettyjä suhdanneluontaisia energia-avustuksia koskevan valtuuden käytöstä

-          ELY-keskus / Lausunto Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2011

-          Ympäristöministeriö / Arkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          Ympäristöministeriö / Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävistä valtionavustuksista

-          Maksatuserittely tammikuu 2011

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2010

-          Satakuntaliitto / Lausunto tiesuunnitelmasta; Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi

-          Kansaneläkelaitos / Työterveyshuollon korvaamista koskeva sairausvakuutuslain muutos, työnantajan työterveyshuollon hakumenettelyn uudistus sekä sähköisen hakemisen käyttöönotto

-          Kuntatyönantaja / Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edesta

-          Opetusministeriö / Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta

-          Valtiovarainministeriö / Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2011

-          Valtiovarainministeriö / Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille 2011

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Kotiranta

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 


 

44 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Tarkastuslautakunta                                                     14.1.2011

PoSa / Johtokunta                                                       20.1.2011

Seutumarkkinointi –palaveri                                       20.1.2011

                                                                                      

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____                                                       

 

 

 


 

45 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2011               

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

 

                                            - Satakylät ry

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2011.

                     

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja kunnan edustajiksi eri yhteisöihin vuodelle 2011 seuraavat henkilöt:

 

 

                                            - Sivistyslautakunta                                                      Satu Jokela

                                            - Tekninen lautakunta                                                   Ari Uusi-Rasi

                                            - Vapaa-aikalautakunta                                               Olli Seppälä

                                            - Maaseutulautakunta                                                  Satu Jokela

                                            - Satakylät ry                                                                 Tuomo Leikkola                                     

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys                     Kati Mansikkamäki

                                            - Asiakastieto Oy                                                         Esa Ala-Karvia

                                            - Satakunnan urheilutuki ry                                          Jonna Haavisto

                                            - Suomen Kuntaliitto                                                    Esa Ala-Karvia

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry                                                    Kyösti Lahti

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry                                   Raimo Ritakorpi

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry                               Tuomo Leikkola

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry                       Kari Jokisalo

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta                       Pentti Virtanen

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi                                           Pentti Virtanen

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato                                            Pentti Virtanen

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas                                        Tapio Rajalahti

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki                       Tapio Rajalahti

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne                                            Pentti Virtanen

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry                          Anneli Kujansuu

                                            - PS LIIKU OY                                                               Ari Uusi-Rasi

 

                                            _____


 

 

 

 

46 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2011 - 2012 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2011 – 2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajakseen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2011-2012 Satu Jokelan ja hänen varajäsenekseen Matti Leppihalmeen.

 

                                            _____

 


 

 

47 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2011 - 2012

 

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2011 - 2012

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                     

1.)   nimetä veteraaniasioiden toimikuntaan v. 2011 – 2012 seuraavat henkilöt:

 

     Tuija Ranta puheenjohtaja

     Jorma Holma

     Olavi Koivuniemi

     Veikko Jokela

     Kirsti Yli-Rämi

     Anneli Koivumäki

 

2.)nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

_____


 

 

48 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2011 – 2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi-säätiön hallitukseen toimikaudekseen v. 2011 -2012 seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

                                            jäsen                                  henkilökohtainen varajäsen

 

                                            Tuija Ranta                        Ritva Mäkelä

                                            Tapio Rajalahti                  Matti Peurala

                                            Matti Leppihalme              Anneli Kujansuu

                                            Olli Seppälä                      Pentti Virtanen

 

                                            _____

 

 

 


 

49 §              JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2011

 

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2009 - 2010 Tapani Torpo ja Kalevi Saarenpää.

Tilintarkastajille on valittava myös jatkossa varajäsenet, joista toisen tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2011.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää yksimielisesti valita Jämi-säätiön tilintarkastajiksi Tapani Torpon (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Kalevi Saarenpää (varalla Kyösti Lahti).

 

                                            _____

 

 

 

                     
                                           

50 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2011 - 2012 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen yhteistyötoimikuntaan v. 2011 – 2012 seuraavat henkilöt ja heille                                                                                                 henkilökohtaiset varajäsenet:

 

                                            varsinainen jäsen              varajäsen

 

                                            Matti Leppihalme              Kyösti Lahti

                                            Tapio Rajalahti                  Kati Mansikkamäki

                     

                                            Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi nimettiin yksimielisesti kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia.

 

                                            _____

 


                                           

 

                                           

51 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2011 - 2012

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2011 -2012 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämijärven kunnan edustajaksi Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin v. 2011 – 2012

Matti Leppihalmeen.

 

                                            _____


                                           

                                           

 

 

52 §              MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2009 - 2010 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   valita toimikaudekseen v. 2011 - 2012 maankäyttö- ja asuntotoimikunnan ja

2.)   nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1.      valita toimikaudekseen v. 2011 -2012 maankäyttö- ja asuntotoimikuntaan Timo Sorvalin, Matti Leppihalmeen, Satu Jokelan, Kyösti Lahden, Kati Mansikkämäen, Kari Jokisalon, Pentti Virtasen ja Esa Ala-Karvian,

2.      nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja sihteeriksi Pentti Virtasen.

 

                                            _____

 

 

 


 

53 §              SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2011 – 2012

 

 

PoSan aloittaessa toimintansa kunnassa ei ole enää omaa perusturvalautakuntaa, vaan tilaajalautakuntana toimii kuntien yhteinen perusturvalautakunta, joka on Kankaanpään kaupungin organisaatiossa.

 

Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on tärkeää, että peruskunnassa on toimielin, joka seuraa palvelujen ja talouden kehittymistä kuntalaisten ja kunnan kannalta ja antaa asiasta informaatiota ja parannusehdotuksia kunnanhallitukselle. Tehtävää varten on sovittu, että perustetaan erillinen kunnanhallituksen alaisuudessa oleva toimikunta; Sote-toimikunta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1.) nimetä toimikaudekseen v. 2011 – 20121 Sote-toimikunnan ja

                                            2.) nimetä toimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin

 

                                            Sote-toimikunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa riittävän määrän asiantuntijoita.

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti perustaa toimikaudekseen v. 2011 – 2012 Sote-toimikunnan ja nimesi siihen seuraavat henkilöt:

 

                                            Helena Lehtiö

                                            Erkki Rudenberg

                                            Matti Koskensalo

                                            Anneli Kujansuu

                                            Miia Sjöman

 

                                            Sote-toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti Anneli Kujansuu ja sihteeriksi Esa Ala-Karvia.

 

                                            Sote-toimikunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa riittävän määrän asiantuntijoita. Sote-toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

 

                                            _____

 

                     


                     

54 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2011 - 2012

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2011 – 2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä taloustyöryhmään v. 2011 – 2012 seuraavat henkilöt:

 

                                            Matti Leppihalme              puheenjohtaja

                                            Olli Seppälä

                                            Esa Ala-Karvia

                                            Marketta Viitaniemi          sihteeri

 

                                            _____

 

 


                                           

55 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.1.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 31.1.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

1 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §     Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §     Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien

           valitseminen vuodeksi 2011

4 §     Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2011

5 §     Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2011

6 §     Kunnanhallituksen valitseminen

7 §     Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2010

8 §     Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

9 §     PoSan toteumaraportti 1.1.-30.11.2010 ja alijäämän

           hoitaminen vuodelta 2010

10 §   Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat

           asiat

11 §   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

              

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 31.1.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

56 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2011 - 2012

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös PoSalla, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2011 – 2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajakseen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon vuosille 2011 – 2012 Briitta Rantasen (varalla Pirjo Mäkelä)

 

                                            _____                               

                         

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                17 §                17.1.2011

 

57 §              MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut neljä vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2011. Liite nro 17.1.

 

Sopimusluonnos on entisen kaltainen. Vapaa-aikatoimella ei ole vuodelle 2011 erillistä radiomarkkinoinnin määrärahaa vaan se sisältyy ko. yhteissummaan.

 

Sopimus on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 24.1.2011

 

                                            -----

 

 

KH 57 §

 

Asiaa käsiteltiin kunnanhallituksen iltakoulussa 24.1.2011, jossa päätettiin esittää kunnanhallituksen viralliselle kokoukselle, että sopimusta jatketaan vielä vuoden 2011 osalta.

Vuoden 2012 osalta selvitetään myös muut vaihtoehtoiset markkinointikanavat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen nro 57.1 mukaisesti.

Vuoden 2012 osalta selvitetään myös muut vaihtoehtoiset markkinointikanavat.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   30 §              17.1.2011                         

 

58 §              VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN

 

Eduskuntavaalit toimitetaan 17.4.2011

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Arja Vallila                                               Merja Lahdenpää

 

 

Vaalitoimikunta

Jäsenet                                                    Varajäsenet

Pj. Kristiina Kotaoja                               Briitta Rantanen

Vpj. Olavi Koivuniemi                             Hannu Rajakallio

Raimo Kivelä                                          Ilkka Hyttinen

 

-----

 

KH 58 §

 

Pekka Arponen, Arja Vallila ja Merja Lahdenpää ovat ilmoittaneet olevansa estyneenä vaalipäivänä. Kunnanhallituksen tulee täydentää vaalilautakuntaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa ja nimeää uudet henkilöt estyneiden tilalle.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa seuraavasti:

 

                                            Vaalilautakunta

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pauli Vuorenmaa                              Osmo Jussila

                                            Vpj. Jarmo Huhtaniemi                          Pirkko Laitajärvi

                                            Elina Lahtinen                                         Terttu Leppänen

                                            Juhani E. Rajala                                     Miia Sjöman

                                            Helena Lehtiö                                         Anneli Kujansuu

 

                                            _____

 

 

 


 

59 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISTEN HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN

 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan/kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet, joissa annetaan yleiset toimintaohjeet asianomaisten hankintayksiköiden hankintatoiminnoille. Suomen Kuntaliitto on viimeksi vuonna 2007 julkaissut suosituksen kuntien yleisiksi hankintaohjeiksi.

 

Tasavallan Presidentti on 30.4.2010 vahvistanut julkisista hankinnoista annetun lain, jäljempänä hankintalain muutoksen (321/2010) ja erityisalojen hankintalain muutoksen (322/2010). Hankintalain muutokset aiheuttavat tarpeen päivittää myös kuntien/ kuntayhtymien yleiset hankintaohjeet.

 

Suomen Kuntaliitossa on laadittu hankinnoista saatujen kokemusten ja muuttuneen hankintalainsäädännön johdosta uusi suositus yleisiksi hankintaohjeiksi. Ne on tarkoitettu sovellettaviksi erilaisissa hankinnoissa pienhankinnoista kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

 

Kuntien yleisen hankintaohjeen ollessa lakia täydentävä toiminnallinen ohje, se on tarkoitettu perinteisellä tavalla hyväksyttäväksi kunnan tai kuntayhtymän hallituksessa. Sen sijaan kuntien hankintatoimen organisaatiota sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa koskevat määräykset tulee vastaisuudessakin käsitellä valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä.

 

Koska yleisten hankintaohjeiden hyväksyminen ei ole lakiin perustuva velvoite, niiden hyväksyminen on riippumaton 1.6.2010 voimaan tulevasta hankintalain muutoksesta. Kuntaliitto suosittelee kuitenkin ohjeiden hallinnollista käsittelyä, joka myötävaikuttaa hankintalainsäädännön muutosten sisäistämiseen hallinnossa.

 

Jämijärven kunnan uudet yleiset hankintaohjeet (luonnos) on esityslistan liitteenä nro 59.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan uudet yleiset hankintaohjeet esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

60 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAATALOUSLOMITUKSEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

 

 

Maatalouslomituksen hallintoalueita yhdistettiin 1.1.2011 alkaen. Honkajoen kunta ja MELA ovat tehneet toimeksiantosopimuksen maatalouslomituksen järjestämisestä 13 kunnan alueella. Honkajoen kunta on tehnyt sopimuksen Lavian ja Karvian kuntien kanssa maatalouslomituksen hallinnon järjestelyistä. Kirje asiasta on liitteenä nro 60.1.

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä edustajansa lomatoimen hallintohenkilöstön tueksi muodostettavaan yhteistoimintaryhmään.

Ryhmän tehtävänä on arvioida lomatoimen toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää edustajansa maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmään Anneli Kujansuun.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   36 §              17.1.2011

Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

61 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

KH 258 §

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 61 §

Kuntien yhteinen valtuustoseminaari on pidetty Jämijärvellä 26.1.2011 ja kunnanjohtajat ovat kokoontuneet 1.2.2011 Jämijärvellä.

Seuraava ohjausryhmä on 15.2.2011 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 


 

62 §              LOPULLINEN VALTIONAVUSTUS PANDEMIAAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN VUONNA 2009

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 12.1.2011 päättänyt, että Jämijärven kunnan lopullinen valtionavustus pandemiaan varautumisen tehostamiseen vuonna 2009 on 1 191,00 euroa. Summa on sama kuin asiaan myönnetty ja maksettu valtionavustus on.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä lopullisen valtionavustuksen tiedokseen ja päättää samalla, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   207 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

 

63 §                MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 63 §

                                            Asiasta käydään kuntien välinen neuvottelu 3.2.2011.

                                            Neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutuloksena syntyneen yhteistoimintasopimusluonnoksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

64 §              OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUS VUODELTA 2010

 

                                                                

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen kuntien vuoden 2010 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien tarkistamisesta.

 

Päätös merkitsee sitä, että Jämijärven kunta joutuu maksamaan takaisin valtionosuuksia 15 165 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä valtionosuuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

65 §              KL-HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN

 

 

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta.

Tavoitteena on tuottaa asiakkaille säästöjä alhaisempien yksikköhintojen ja prosessikustannusten kautta. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla. KL-hankinnat ei itse myy mitään, vaan kilpailuttaa IT-yritykset ja tekee hankintasopimuksen kilpailun voittajan kanssa usean vuoden ajaksi. Viimeisin sopimuskausi on alkanut Businessforum OY:n kanssa 2.11.2009 ja sopimuskausi on 4 vuotta. Kunnat voivat tulla mukaan myös kesken kauden. Sopimuksia voi IT-alalla tehdä kahdesta tuotealueesta. Tuotealue yksi kattaa työasemat, kannettavat, näytöt ja niihin liittyvät palvelut. Tuotealueeseen kaksi kuuluvat tulostimet ja niihin liittyvät palvelut.

Peruskokoonpanoille (HP)on valmis hinta, samoin tärkeimmille lisätarvikkeille ja komponenteille. Asiakas voi myös määritellä itse omat kokoonpanonsa ja toimittaja voi asiakkaan halutessa toimittaa myös muita merkkejä kuin HP. Vakiotakuu toimituksissa on tietokoneilla ja näytöillä 4 v paikanpäällä, verkkotulostimilla 3 v ja oheistulostimilla 1 vuosi korjaamotakuuna. Sopimuksessa kunta sitoutuu tekemään IT-hankintansa KL-hankintojen kautta, mutta mitään kappale- tai euromääräistä ostovelvoitetta ei ole. Businessforum OY:n asiakkaista löytyvät mm Helsingin ja Vantaan kaupungit, joten tekemällä sopimuksen kunta pääsee mukaan suureen hankintarinkiin ja välttää hankalan ja aikaa vievän kilpailuttamisen. Koska nykyinen KL-hankintojen ja Businessforum Oy:n sopimus kestää 1.11.2013 saakka, on syytä tehdä sopimus vain 31.12.2012 tai kirjata sopimukseen ehto, että kunta voi irrottautua sopimuksesta 31.12.2012, mikäli kuntaliitos toteutuu.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunta päättää tehdä KL-hankintojen kanssa sopimuksen sekä työasemien että tulostinten hankinnoista 31.12.2012 saakka.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

66 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

 

1.              Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti kertoi Pohjois-    Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n tilanteesta. Yhtiöstä on jäämässä pois sekä Honkajoki     että Lavia. Se vähentää v. 2012 alusta yhtiön tuloja n. 60 000 eurolla.

 

Päätös:                             Merkittiin selvitys tiedoksi.

 

                                          _____

 

 

 


 

67 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

 

Jämin hiihtotunneli Oy on anonut konserniavustusta sähkölaskujen sekä lainan lyhennysten ja korkojen maksuun.

Hakemuksessa niiden aiheuttama rahan tarve on n. 45 000 euroa. Talousarviossa on varattu 30 000 euroa hiihtotunnelin avustamiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin hiihtotunneli Oy:lle avustusta 30 000 euroa. Avustus tulee kohdistaa ensisijaisesti sähkölaskujen ja lainan korkojen maksuun.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

68 §              POSAN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIETO

 

 

                                            PoSasta on tullut ennakkotieto vuoden 2010 toteutumisesta.

                                            Liite 68.1.

 

Aikaisempien lisämaksujen 2 175 013 euron jälkeenkin lisärahoitustarve on vielä 935 905 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 97 971. Jämijärven kunnan menojen kasvu / asukas on huikeat 20,2 %.

Kunnanjohtajien palaverissa on sovittu, että lisärahoitustarve jätetään alijäämäksi taseeseen. Jokainen kunta vastaa ko. alijäämästä käyttönsä mukaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

69 §             AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN

                     YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE

 

Jämijärven peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat anoneet rahallista avustusta ystävyyskoulumatkalle Saksaan 9.3.-14.3.2011 Matkabudjetti on n. 3 500 euroa. Edellisenä vuonna tuki oli 100 €/lähtijä.

 

Matkalle on lähdössä 12 yhdeksäsluokkalaista, 1 lukiolainen ja 2 opettajaa. Opettajien osalta kustannukset hoitaa sivistystoimi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta yhdeksäsluokkalaisten ja yhden lukiolaisen ystävyyskoulumatkalle 100 euroa / oppilas eli 1 300 euroa.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____