J Ä M I J Ä R V E N

 K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 02.11.2004 kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

44 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

45 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

46 § Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

47 § Juhalan alueen II vaiheen kunnallistekniikan toteuttaminen

48 § Väliraportti 30.06.2004

49 § Koiraveron määrääminen vuodelle 2005

50 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2005

51 § Vuoden 2005 tuloveroprosentin määrääminen

52 § Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

53 § Viemärilaitoksen toiminta-alueen määrääminen

54 § Matkahuollon järjestelyt Jämijärven kunnassa

55 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2004

56 § Lehtimäki-Ellilä yksityistien kunnossapito

57 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

58 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

59 § Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 05.11.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 27.10.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2004
KOKOUSAIKA 02.11.2004 kello 19.00 - 19.42
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Ranta Tuija varajäsen

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdenpää Merja

Leppihalme Matti

Rudenberg Matti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 44 - 59
 
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 5/2004

Laatimispäivämäärä: 27.10.2004

KokoustiedotAika 02.11.2004 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
44 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 55

45 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 55

46 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA
  Sivu 56

47 § JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN Sivu 58

48 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2004 Sivu 60

49 § KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Sivu 61

50 § KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Sivu 62

51 § VUODEN 2005 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 65

52 § RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 66

53 § VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 67

54 § MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA Sivu 68
55 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2004 Sivu 69

56 § LEHTIMÄKI - ELLILÄ YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO Sivu 70

57 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIATSivu 72

58 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 73

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


44 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 27.10.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 28.10.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 28.10.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 27.10.2004 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

45 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuija Ranta ja Pentti Virtanen.

______

Kunnanhallitus 199 § 30.06.2004

Tekninen lautakunta 161 § 07.09.2004

Kunnanhallitus 248 § 14.09.2004

46 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

KH 199 § 

Pohjois-Satakunnan kunnat ovat päättäneet, että niiden alueella toteutetaan kunnittain liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuosien 2003 - 2004 aikana yhteistyössä Turun tiepiirin, Pohjois-Satakunnan seudun kuntien, poliisin sekä Liikenneturvan kanssa. Suunnitelma sisältää liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimista on ohjannut ja valvonut ohjausryhmä, johon Jämijärven kunnan puolesta ovat osallistuneet kunnanhallituksen valitsemat edustajat Tuija Ranta ja Ritva Mäkinen.

Lisäksi Jämijärven kunnan osalta suunnitelman valmisteluun on osallistunut erillinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka kunnanhallitus on myös valinnut.

Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 on esityslistan liitteenä nro 199.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman 2004

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

--------

Tekninen ltk 161 § 

Lautakunnan jäsenille on lähetetty liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 ennakkotutustumista varten.

Päätösehdotus: Laaditaan lausunto liikenneturvallisuussuunnitelmasta.

Päätös: Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi.

----------

KH 248 §

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman 2004.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa käytetään jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 46 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 249 § 14.09.2004

47 § JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN

KH 249 §

Juhalan kaava-alueen I vaiheen kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä laadittiin suunnitelmat myös II vaiheen osalta. Juhalan I vaiheen kunnallistekniikka toteutettiin tuolloin välittömästi ja II vaihe jäi odottamaan myöhempää ajankohtaa. Kaavakartta I ja II alueesta on liitteenä nro 249.1.

Juhalan alue I:een kuuluu 7 tonttia , joista 2 on rakennettu. Toisen vaiheen kysyntä on lisääntynyt ja alueelle on tällä hetkellä 3 varausta (tontteja on yhteensä 5).

Aikanaan v. 2002 talousarviota ja investointisuunnitelmaa hyväksyessään valtuusto päätti, että mikäli Juhala II alueen tonteista tehdään kaksi kauppaa ennen vuotta 2003 voidaan silloista kunnallistekniikan rakentamisaikataulua aikaistaa. liite nro 249.2

Samaa periaatetta on noudatettu ko. alueen myöhemmässäkin markkinoinnissa ja se on saanut hyväksynnän myös luottamushenkilöiden piirissä.

Kunnanhallitus käsitteli viime kokouksen jälkeen epävirallisesti tilannetta II alueen osalta koska kiinnostuneita rakentajia on jo kolme. Tällöin sovittiin, että alueella tehdään vielä tarkentava maapohjatutkimus ja selvitetään laadittujen suunnitelmien pohjalta arvio kunnallistekniikan hinnaksi.

Alustava arvio kunnallistekniikan hinnaksi on valmistunut ja kunnanhallituksen kokoukseen mennessä saadaan selvitys siitä mitä kunnallistekniikan toteuttaminen maksaisi, jos se tehtäisiin ns. omana työnä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat keskustelleet hankkeen rahoituksesta. Hanketta ei ole budjetoitu ja siksi kunnanjohtaja yrittää löytää säästökohteet hankeen rahoittamiseksi kunnanhallituksen kokokseen mennessä.

Tällä hetkellä niitä ovat ainakin:

- Mielahden kokoontumis- ja saunatilat

(aloitus siirtyy seuraavalle vuodelle) 24.000 €

- Jämin aluerakentaminen

(siirtyy osittain seuraaville vuosille) 20.000 €

- Perhepuiston tiestö 10.000 €

- Jämijärven kunnostus

(ei saada tänä vuonna ympäristölupapäätöstä) 75.000 €

Mikko Hietapakka on suorittanut rakennuspaikkojen kairaukset ja tontit nro 1-2 ja 4-5 ovat hyviä rakennuspaikkoja. Tontin nro 3 osalta tehdään tarkempi tutkimus rakennuksen sijoittelusta ja maapohjan laadusta.

Rakennusinsinööri Pentti Virtanen on koonnut tarjousten perusteella arvion ko. kunnallistekniikan hinnaksi mikäli hanke toteutetaan ns. omana työnä. Se on n. 74.000 euroa. Vastaava arvio urakalla tehtynä on 82.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) antaa kunnan teknisen toimen tehtäväksi käynnistää Juhalan II vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen välittömästi

2) hyväksyä, että hanke toteutetaan ns. omana työnä, jonka valvojana toimii rakennusinsinööri Pentti Virtanen

3) esittää valtuustolle, että hanke rahoitetaan Jämijärven kunnostamiseen varatusta säästyvästä määrärahan osuudesta (75.000 euroa).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

---------

KV 47 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 258 § 13.10.2004

48 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2004

KH 258 § 

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2004 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2004 on esityslistan liitteenä nro 258.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2004 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 48 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 259 § 13.10.2004

49 § KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005

KH 259 § 

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2004 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.924 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2005 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 49 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 260 § 13.10.2004

50 § KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005

KH 260 §

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2005 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2004 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a§:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 §:n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2004 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a §:ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 50 §

Päätös: Valtuutettu Pekka Arposen tekemän tarkennusesityksen pohjalta valtuusto hyväksyi yksimielisesti kiinteistöverot vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

________

Kunnanhallitus 261 § 13.10.2004

51 § VUODEN 2005 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 261 §

Kuntalain 66 §:ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2005 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2004 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2003 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.605.424 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 2,8 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 119.035, muutos edelliseen vuoteen -5,0 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2005 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 51 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Tekninen lautakunta 185 § 28.09.2004

Kunnanhallitus 264 § 13.10.2004

52 § RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Tekn.ltk 185 § 

Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta suoritettavat maksut on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.3.1992.

Muuttuneiden lakien ja säädösten sekä kustannustason myötä on valmisteltu uusi taksaluonnos perittävien maksujen saattamiseksi ajan tasalle.

Taksan luonnoksen hinnat noudattavat likimäärin alle 3 000:n asukkaan kuntien rakennusvalvonnasta perimien maksujen keskitasoa.

Uusi taksaluonnos liitteenä 185.1.

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteen mukainen rakennustyön valvonnasta perittävien maksujen taksa ja esitetään se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös: Hyväksyttiin taksaehdotus ja esitetään se kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

--------

KH 264 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan rakennustyön valvonnassa suoritettavat maksut oheisen liitteen nro 264.1 mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 52 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Tekninen lautakunta 188 § 28.09.2004

Kunnanhallitus 269 § 13.10.2004

53 § VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN

Tekn.ltk 188 § 

Viemärilaitokseen liittyvä jätevesiviemäriverkosto on rakennettuna Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueille sekä pääosalle kirkonseudun rakennus-/ asemakaava-aluetta.

Päätösehdotus: Esitetään em. alueet määrättäväksi viemärilaitoksen toiminta-alueeksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

----------

KH 269 §

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan viemärilaitoksen toimialueeksi seuraavat:

- Kirkonkylän alue muodostuen asemakaava-alueista

- Jämin alue muodostuen Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 53 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 273 § 13.10.2004

54 § MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

KH 273 § 

Matkahuollon palvelujen säilyvyyttä Jämijärven kunnassa on pidetty yrittäjien taholta erittäin tärkeänä. Myöskin seutulippujen käytön ja markkinoinnin kannalta ko. palvelu on tärkeä.

Matkahuoltoa hoitanut Knalling Oy on lopettanut matkahuoltopalvelujen hoitamisen ja matkahuoltoasiamiespalveluista on vastannut 27.9.2004 alkaen avoin yhtiö Kahvila-Huoltamo Köyhäpoika.

Matkahuollon ja kunnanjohtajan välisissä neuvotteluissa on todettu, että 2.500 euron kunnan takausta tulee jatkaa mikäli matkahuolto halutaan Jämijärvellä säilyttää.

Vanhan ja uuden yrittäjän takaukset ovat osan aikaa päällekkäin, koska liiketoiminnasta aiheutuneista tilittämättömiä suorituksia tulee vielä jälkikäteen.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 2.500 euron takauksen Oy Matkahuolto Ab:lle koskien Ay Kahvila-Huoltamo Köyhäpojan matkahuoltoasiamiestoimintaa.

Edellisen yrittäjän (Knalling Oy) liiketoiminnasta aiheutuneet tilittämättömät suoritukset ovat mukana takauksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 54 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kunnanhallitus 286 § 26.10.2004

55 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2004

KH 286 § 

Esityslistan liitteenä nro 286.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2004.

Vertailun pohjaksi liite pitää sisällään tilanteen vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 55 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Tekninen lautakunta 206 § 12.10.2004

Kunnanhallitus 289 § 26.10.2004

56 § LEHTIMÄKI - ELLILÄ YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO

Tekn.ltk 206 § 

Kalervo ja Marita Suomela ovat toimittaneet tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

"Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

Asia: Lehtimäki - Ellilän yksityistie

Pyydämme, että jatkettaisiin Lehtimäki - Ellilän yksityistien ylläpitokunnostusta soranajoineen, lanauksineen ja talviaurauksineen Elliläntie 28:sta - Elliläntie 57:ään saakka, kuten aikaisempina vuosinakin on tehty.

Koska kiinteistössä 57, jonka omistamme, ei ole ympärivuotista asutusta, mitä mahdollisuuksia on tien ylläpitoon, kunnostukseen ja talviauraukseen. Kyseessä on siis 290 metrin tieosuuden auraus ja kunnossapito.

Ruskolla 30. syyskuuta 2004

KALERVO SUOMELA MARITA SUOMELA

Kalervo Suomela Marita Suomela

Raulantie 3 Raulantie 3

21290 RUSKO 21290 RUSKO

Lehtimäki - Ellilä yksityistiehen kuuluva Ellilä-niminen tienosa ei nykyisin täytä kunnan kunnossapitoon pääsylle asetettuja vaatimuksia, koska ko. tien varrella ei ole kuin yksi ympärivuotisessa käytössä oleva asunto 70 metrin etäisyydellä yleisestä tiestä.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Lehtimäki - Ellilä yksityistiehen kuuluva Elliläntie-nimisen tien kunnossapitosopimus irtisanotaan, koska ko. tie ei enää täytä kunnan kunnossapitoon pääsylle asetettuja vaatimuksia.

----------

KH 289 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen

valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 56 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

57 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_______

58 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettu Rainer Rajamäki esitti, että samalla kun Tykköön koulun kohdalla lisätään katu- ja pihavalaistusta tulisi valaistusta jatkaa Kuusijoen risteykseen asti. Valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia käyttivät vastauspuheenvuorot, joissa he totesivat, että hankkeeseen ei tällä kertaa ollut enempää rahaa, mutta hanke toteutetaan siten, että siitä on helppo jatkaa valaistusta kun saadaan lisää rahoitusta. Päätettiin antaa asia kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja huomioon otettavaksi talousarvion valmistelussa.

2. Valtuutettu Päivi Leponiemen aloittamana käytiin laaja keskustelu Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yöpäivystyksestä ja sen siirtymisestä Poriin sekä siirron aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Asian lopullisesti ratkaisee yhtymäkokous budjetin yhteydessä.

3. Päätettiin pitää valtuuston iltakoulu 23.11.2004 aiheina mm. talousarvio ja valtuuston arvioinnin tulokset ja niiden aiheuttamat jatkotoimenpiteet.

4. Merkittiin tiedoksi keskusvaalilautakunnan ilmoitus uuden valtuuston kokoonpanosta v. 2005 - 2008

________