J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 29.04.2003 alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

23. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

25. Jämin asemakaava II vaiheen tonttien myyntiperusteet

26. Jämin perhepuiston alueen rakentamistapaohjeet

27. Kauppakirjan hyväksyminen / Matti Viitamäki

29. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

30. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

31. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 05.05.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 23.04.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 23.04.2004

KokoustiedotAika 29.04.2004 kello 18.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25

24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25

25 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET 26

26 JÄMIN PERHEPUISTON ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 27

27 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI VIITAMÄKI 28

29 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT 31

30 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 32

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 29.04.2003 klo 18.00 - 18.13
KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Virtanen Pentti

Uurasjärvi Kaisa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 23 - 31

23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.04.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 24.04.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 24.04.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.04.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------------

24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hilkka Lahdensivu ja Kyösti Lahti.

____________

Kunnanhallitus 72 18.02.2003

Valtuusto 17 04.03.2003

Kunnanhallitus 112 31.03.2003

25 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET

KH 72 Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2003 8 luovutuskirjan, jolla kunnalle siirtyi Jämin asemakaavan II vaiheen kaavanmukaisista tonteista 30 kpl sekä yleiset alueet. Kaava on saanut nyt lainvoiman, joten tonttien myyntiperusteet tulee määrittää.

Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjamalliksi sekä ostotarjousmalli. Liite nro 72.1. Ehdotus tonttien myyntihinnaksi on liitteenä nro 72.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II vaiheen tonttien myyntiperusteet hintoineen oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavakartta liitetään valtuustolle tehtävään esitykseen.

-----------

KV 17

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 112  

Valtuuston iltakoulun 18.3. 2003 mukaisesti on kauppakirjapohjia muutettu oheisen liitteen mukaisesti. Tonttien hinnat ovat aikaisemman valtuuston päätöksen mukaiset.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II:n vaiheen tonttien myyntiperusteet oheisten liitteiden nro 112.1 mukaisesti. (Liite jaetaan perjantaina).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 25

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 130 22.04.2003

26 JÄMIN PERHEPUISTON ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Valtuuston iltakoulussa 18.3.2003 aluearkkitehti Ilmari Mattila esitteli luonnoksen ns. Perhepuiston alueen rakennustapaohjeiksi. Rakentamistapaohjeita on tarkistettu iltakoulussa saadun palautteen pohjalta.

Esitys rakennustapaohjeiksi on liitteenä nro 130.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ns. Jämin Perhepuiston alueen rakentamistapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

Rakentamistapaohjeet ovat ohjeelliset ja tekninen lautakunta soveltaa niitä rakennuslupaa myönnettäessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 26

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 133 24.04.2003

27 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI VIITAMÄKI

KH 133  

Jämijärven kunnan ja Matti Viitamäen välillä on allekirjoitettu 16.04.2003 oheisen liitteen nro 133.1 mukainen kauppakirja.

Kauppakirja koskee Jämin asemakaava II:n korttelin nro 203 tonttianro 3. Määräalan pinta-ala on n. 897 m2 ja kauppahinta 10.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti Viitamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 27

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

29 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_____

30 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Luovutettiin Suomen Tasavallan Presidentin 6.12.2002 myöntämät ansiomerkit:

- Valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralalle Suomen Leijonien ritarikunnan

ansioristi ja

- Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeelle Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.

_______