Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 11.11.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Sivistyslautakunta......................................................................      4/10

§ 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 48 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2010

§ 49 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2010

§ 50 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2010- 2011

§ 51 TALOUSARVIO VUODELLE 2011

§ 52 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2011

§ 53 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

§ 54 -----

§ 55 -----

§ 56 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                  4/10

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.11.2010 klo 18.30 -19.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Pajulahti Tarja

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Ojala Jaana

Iivonen Markku

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

----

 

ASIAT

 

 

§§ 46- 57

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Yrjö Alarotu                          Rolf Björkman                                    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

                   Jämijärvi ___.___.2010

Allekirjoitukset

 

 

Erkki Rudenberg                     Markku Virtanen        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                            Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            -----

 

 

 

 

 

§ 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Rudenberg ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää 12.11.2010 klo 12.00.

 

-----

 

 

 

§ 48 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2010

 

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7. -30.9.2010.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 

§ 49 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2010

 

 

 

     Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2010.

 

                                            Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 77,7 %, Palokosken koulu 71,3 %, Suurimaan koulu 70,1 %, Tykköön koulu 71,9 %, Jämijärven keskuskoulu 70,4 %, peruskoulujen yhteiset menot 65,8 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha)  0 %, kansalaisopisto  38,4 % ja musiikkiopisto 61,8 % kirjastotoimi 71,7 % Pääskyn päiväkoti 66,9 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 68,8 %, Perhepäivähoito 119,5 %, Esiopetus 68,0 %, Ryhmäperhepäivähoito 68,8 %, Iltapäivätoiminta 69,0 %,  Lasten kotihoidontuki  70,5 %.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2010.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

§ 50 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2010- 2011

 

 

Perusopetusasetus 9 §/1998: Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken koulu, Suurimaan koulu ja Tykköön koulu ovat valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2010- 2011.

 

                      Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedoksi koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2010- 2011.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----


 

 

 

§ 51 TALOUSARVIO VUODELLE 2011

 

 

Esityslistan liitteenä ovat kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2011 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2011 kunnan koulutoimen, kansalaisopiston, musiikkikoulutuksen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2010 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä koulujen / opettajien/ koulutyöntekijöiden esittämistä erityshankintatarpeista vuodelle 2011.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011- 2015 on liitteenä 51.1.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2011 liitteineen.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

      -----


 

 

§ 52 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2011

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.    

 

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 52.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 52.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

      -----


 

 

§ 53 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

                      - Jämijärven keskuskoulun 8. ja 9.luokkien valinnaisliikuntaryhmien vaellusretki Hämeenkankaan ja Vaarinnevan maastoon 16.10.2010, liite 53.1.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteenä olevan toimintasuunnitelman.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----


 

§ 54 -----

 

 

 

§ 55 -----

 

 

 

§ 56 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

 

                                            -----