Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                            Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

ke 1.9.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Ryhmis ent. Lammmikon kiinteistö, Peijarintie 3

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 32 TOIMINTASUUNNITELMA /KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

§ 33 PERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN/ ARJA SUONIEMI

§ 34 VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2010

§ 35 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2010- 2011

§ 36 KULJETUSSUUNITELMA LV 2010- 2011

§ 37 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2010

§ 38 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2010

§ 39 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2010- 2011

§ 40 PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010

§ 41 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2010 ALKAEN

§ 42 UUSISTA PÄIVÄHOITOMAKSUISTA JOHTUVA KATTOHINNAN MUUTOS 1.8.2010 ALKAEN

§  43 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA

§ 44 MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                          ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                   Rolf Björkman

puheenjohtaja                               rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                      3/10

 

KOKOUSAIKA

 

1.9.2010 klo 18.30- 20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Ryhmis

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Ojala Jaana

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Tarja Pajulahti

Markku Iivonen, varajäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kari Jokisalo, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 30 - 45

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman                                     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi        .     . 2010

Allekirjoitukset

 

 

Jaana Ojala                           Briitta Rantanen           

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 


 

 

§ 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-----

 

 

§ 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Ojala ja Briitta Rantanen. Tarkastus päätettiin pitää to 2.9.2010.

 

                 -----

 

 

 

§  32 TOIMINTASUUNNITELMA /KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

 

-          Jämijärven kunnan kaikkien koulujen Green Card pelin palkintomatka

                     Jämille 2.6.2010, liite 32.1.

-          Jämijärven keskuskoulu 5.luokan teatterimatka Tampereelle 6.5.2010,

                   liite 32.2.

-          Jämijärven keskuskoulun 3.luokan luokkaretki Jämille Pikku-Itävallan mökille 26.- 27.5.2010, liite 32.3.

-          Jämijärven keskuskoulun 1. ja 2. luokkien teatteri- ja ostosmatka Tampereelle 10.5.2010, liite 32.4.

-          Jämijärven keskuskoulun 9.luokan opintoretki Särkänniemeen 26.5.2010, liite 32.5.

-          Palokosken koulun 3 - 6 luokkien opintoretki Särkänniemeen 26.5.2010,  liite 32.6.

-          Tykköön koulun 1-2 luokkien opintoretki Liedon Zoolandiaan 1.6.2010, liite 32.7.

-          Suurimaan koulun 3 - 6 luokkien opintoretki Särkänniemen huvipuistoon 25.5.2010,  liite 32.8.

-          Jämijärven keskuskoulun 6.luokan opintoretki Särkänniemen huvipuistoon 1.6.2010, liite 32.9.

-          Palokosken ja Suurimaan koulujen 5-6 luokkien leirikoulu Ahvenanmaalle 23.- 26.8.2010, liite 32.10.

-          Jämijärven keskuskoulun 6.luokan leirikoulu Piispalassa 23.- 27.8.2010, liite 32.11.

 

Ehdotus:                        Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteinä olevat toimintasuunnitelmat.

 

Päätös:                          Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                 -----

 

§ 33 PERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN/ ARJA SUONIEMI

 

Perhepäivähoitaja Arja Suoniemi on ilmoittanut 31.5.2010 päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa perhepäivähoitajan työsuhteesta 1.9.2010 alkaen jäädessään eläkkeelle.

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta päättää myöntää perhepäivähoitaja Arja Suoniemelle eron perhepäivähoitajan työsuhteesta 1.9.2010 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Päätös:                             Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

§ 34 VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2010

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Koulutoimen väliraportti on liitteenä 34.1., päivähoidon väliraportti liitteenä 34.2. ja kirjastotoimen väliraportti liitteenä 34.3.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 34.1., 34..2. ja 34.3. mukaiset väliraportit.

 

Päätös.                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----


 

§ 35 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2010- 2011

 

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6- luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaavaksi opettajaksi Pia Vehviläisen ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Elina Joensuun lukuvuodeksi 2010- 2011.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

              -----


 

 

§ 36 KULJETUSSUUNITELMA LV 2010- 2011

 

 

                      Liitteenä 36.1. on lukuvuonna 2010- 2011 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 36.1. mukaisen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2010 - 2011.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      ------


 

§ 37 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2010

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.- 30.6.2010.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 


 

 

§ 38 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2010

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.6.2010

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 49,8 %, Palokosken koulu 46,5 %, Suurimaan koulu 46,1 %, Tykköön koulu 47,0 %, Jämijärven keskuskoulu 45,3 %, peruskoulujen yhteiset menot 43,6 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha)  0 %, kansalaisopisto  17,3 % ja musiikkiopisto 34,5 % kirjastotoimi 44,2 % Pääskyn päiväkoti 40,9 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 46,1 %, Perhepäivähoito 68,0 %, Esiopetus 44,7 %, Ryhmäperhepäivähoito 44,4 %, Iltapäivätoiminta 42,6 %,  Lasten kotihoidontuki  47,7 %.

 

Ehdotus:                        Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2010.

 

Päätös:                          Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------


 

 

§ 39 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2010- 2011

 

Ilmoittautumisaika musiikkiopiston uudeksi oppilaaksi päättyi 19.5.2010. Musiikkiopistossa jatketaan uusien oppilaiden ottamista ilmoittautumisten perusteella musiikkiopiston edellyttämiin soittimiin ja musiikkiopiston resurssien puitteissa. Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana vähintään kahden oppilaan ryhmissä.

 

                      Viime vuosi oli ensimmäinen koevuosi. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan ja motivaatiostaan.

 

                      Toisesta vuodesta oppilaat jatkavat opintojaan yksilöopetuksessa. Jatkosta päättää rehtori opettajien lausunnon ja arvioinnin perusteella.

 

Viime vuonna Kankaanpään musiikkiopistossa oli 11 jämijärveläistä opiskelijaa. Keväällä Jämijärven kunnasta ilmoittautui yksi uusi oppilas. Vanhoista oppilaista kolme on jäänyt pois.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 8,5 lukuvuodeksi 2010- 2011.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

 


 

 

§ 40 PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010

 

                      Päivähoidossa on hoidettavana lapsia, joiden hoitomaksun maksaa sijoituskunta. Hoitopäivien hinta laskutetaan todellisten kulujen mukaan.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä vahvistettuja tietoja. Päivän hinta lasketaan nettomenojen ja toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Liitteenä 40.1. eri hoitopaikkojen mukaiset päivähoitopäivien hinnat.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 40.1. mukaiset päivähoitopäivien hinnat laskutuksen perusteeksi.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

 

§ 41 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2010 ALKAEN

 

Päivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n mukaisesti. Päiväkoti ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksujen korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 254 €.

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 229 € kuukaudessa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 23 €. Lapsen päivähoitomaksujen määräytymisperiaatteet ovat muilta osin säilyneet ennallaan.

 

Jos lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, kunnan tulee periä päättämiensä perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavan hoidon sekä kerhotoiminnan maksuista päättää kunta. Tilapäishoidon hinta Jämijärvellä on 15 €/pvä.

 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla enintään 60 euroa kolmen päivittäisen tunnin toiminnasta ja neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta 80 euroa.  Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.  Jämijärvellä  aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin ei tule muutosta. Maksuluokkia on kaksi: alle 10 pv/kk   30 €/kk ja yli 10 pv/kk 60 €/kk.

Sosiaaliministeriön tiedote lasten päivähoitomaksuista 1.8.2010 alkaen on liitteenä 41.1.

Tarkistettu päivähoitomaksujen esitettä on liitteenä 41.2.

 

Ehdotus:                        Sivistyslautakunta päättää 1) hyväksyä päivähoitomaksujen perusteet liitteen 41.1. mukaisesti 1.8.2010 lukien ja

                 2) saattaa tiedoksi tarkistetun päivähoitomaksujen esitteen, liite 41.2.

 

Päätös:                          Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                 -----

 

 

 

§ 42 UUSISTA PÄIVÄHOITOMAKSUISTA JOHTUVA KATTOHINNAN MUUTOS 1.8.2010 ALKAEN

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu seuraavista osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta

- kunnan maksamasta hoitomaksun tuesta ja

- kuntalisästä.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta 1) hyväksyy, että yksityisen tuen kattohintaa korotetaan päivähoitomaksun korotuksen verran liitteenä 42.1.olevan taulukon mukaisesti 1.8.2010 alkaen, käyttäen liitteessä esitettyjä pyöristettyjä hintoja.  Kuntalisän osuus pysyy entisenä ja

2) saattaa tiedoksi yksityisenpäivähoidon esitteen, liite 42.2.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

.

 

 

§  43 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA

 

-          Tavarahissin määräaikaistarkastus 24.3.2010/Jämijärven keskuskoulu,

-           Inspecta

-          Palotarkastuspöytäkirja 27.5.2010/Palokosken koulu, Satakunnan pelastuslaitos,

-          Palotarkastuspöytäkirja 27.5.2010/Tykköön koulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 27.5.2010/Suurimaan koulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja11.06.2010/Jämijärven keskuskoulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 23.6.2010/ Kirjastokiinteistö, Satakunnan pelastuslaitos

-          Päiväkodin pulinoita 2009-2010

-          Tiedote/Ryhmis suljettuna 7.6.-31.7.2010, päiväkodinjohtaja

-          Valtionavustuksen myöntäminen tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, päätös 3.8.2010, Opetushallitus

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----


 

§ 44 MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.