Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 22.11.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstaina 2.12.2010 tielautakunnan kokouksen jälkeen

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

79 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

80 § KONETEKNISET TYÖT/ Kaivinkone

81 § KONETEKNISET TYÖT / Traktori

82 § KONETEKNISET TYÖT / Kuorma-auto

83 § KONETEKNISET TYÖT / Höyläys ja lanaus

84 § KONETEKNISET TYÖT / Tienvarsien niitot kaava-alueella

85 § KONETEKNISET TYÖT / Kestopäällystettyjen kaavateiden harjaus

86 § KONETEKNISET TYÖT / Auraviittojen pystytys kaava-alueen teille

87 § KONETEKNISET TYÖT / Suolaus

88 § KONETEKNISET TYÖT / Ruoppaus

89 § KONETEKNISET TYÖT / Istutusten hoito ja nurmikoiden leikkuu

90 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

91 § LÄMMITYSLAITEPUTKIEN ASENTAMINEN KUNNAN OMIS-

        TAMALLE MAALLE /  As. Oy Jäminhuhti

92 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               8/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

torstai 2.12.2010 klo 10.30-11.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                   puheenjohtaja

Salminen Mikko                              varapuheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                               pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 78-94                               sivut 98-115

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Mäkelä                     Olavi Koivuniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

78 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.     

                                      

 

 

 

 

 

 

79 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Olavi Koivuniemi.

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

 

80 § KONETEKNISET TYÖT / KAIVINKONETYÖT

                                       Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu– lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois- Satakunta–lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka käsitellään kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy kaivinkonetöistä jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.  

                                      

Päätös:                            Hyväksyttiin Kaivuyhtymä Niemen tarjous tuntihinnoitelluista kaivinkonetöistä.

                                       Ojankaivutöistä hyväksyttiin Hariko-Kaivimen tarjous.

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                           

81 § KONETEKNISET TYÖT / TRAKTORI

 

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy traktoritöistä jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Rauli Sauvaniemen tarjous.

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

 

82 § KONETEKNISET TYÖT / KUORMA-AUTO

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy kuorma-autotöistä jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Kone Kivimäen tarjous.

 

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

 

83 § KONETEKNISET TYÖT / HÖYLÄYS JA LANAUS

 

                                       Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy teiden höyläys- ja lanaustöistä jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Mikko Salmisen tarjous koskien sekä lanausta ja höyläystä.

                                      

 

 

 

                                       Esteellisenä Mikko Salminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                                                

84 § KONETEKNISET TYÖT / TIEN VARSIEN NIITOT (KAAVA-ALUEET)

 

 

                                       Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy tien varsien niitoista (kaava-alueet) jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Pekka Korvalan tarjous.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                                                

85 § KONETEKNISET TYÖT / KESTOPÄÄLLYSTETTYJEN KAAVATEIDEN HARJAUS

 

                                       Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy kestopäällystettyjen kaavateiden harjauksesta jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Pekka Korvalan tarjous.

                                      

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                                                

86 § KONETEKNISET TYÖT / AURAVIITTOJEN PYSTYTYS KAAVA-ALUEEN

TEILLE

 

                                       Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                       Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy auraviittojen pystyttämisestä kaava-alueen teille jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin Esko Löytöluoman tarjous.

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                                                

87 § KONETEKNISET TYÖT / SUOLAUS

 

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                            Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy teiden suolauksesta jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin Destian tarjous.

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

                                                                

88 § KONETEKNISET TYÖT / RUOPPAUS

                     

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                            Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy järven ruoppauksesta jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin Kaivuyhtymä Niemen tarjous.

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 69 TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

 

89 § KONETEKNISET TYÖT / ISTUTUSTEN HOITO JA NURMIKOIDEN LEIKKUU

 

                                            Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan koneteknisistä töistä. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                            Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 80-89.1

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy istutusten hoidosta ja nurmikoiden leikkuusta jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012. Edullisimman tarjouksen tekijän kanssa voidaan sopimusta jatkaa vuodeksi 2013, mikäli hinnan tarkistuksesta päästään sopimukseen.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin T:mi Jukka Sjömanin / Ikaalisten Kumikorjaamon tarjous.

 

 

                                            Esteellisenä Miia Sjöman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

Tekn.ltk 12.10.2010 § 70 TARJOUSPYYNTÖ SORATOIMITUKSISTA 2011-2012

                                                                

90 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan soratoimituksista. Ilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.10.2010 ja Pohjois-Satakunta –lehdessä 19.10.2010. Tarjousten viimeinen jättöaika on 26.11.2010 klo 12.00 mennessä. Avatuista tarjouksista tehdään yhdistelmälista, joka jaetaan kokouksessa.

                                            Yhdistelmälista pöytäkirjan liitteenä, liite 90.1

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy soratoimituksista jätetyn edullisimman tarjouksen vuosille 2011- 2012.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin soratoimitukset seuraavasti:

 

                                            Läänin Kuljetus Oy

-         Asemantie

-         Hanhilammintie

-         Peltola-Pinkkalatie

-         Kavionevantie

-         Soinintie

-         Jussinperäntie

-         Jämi-Jyllitie (kam 0-12 )

-         Jämiäluomantie

-         Kahilaluomantie

-         Ladvontie+Leppihalmeentie

-         Kauppilantie

-         Keitaanniemen yhdystie

-         Kontinkyläntie

-         Korvenkyläntie

-         Lammintie

-         Lamminperäntie

-         Leponiementie

-         Löytöperäntie

-         Maanaviljantie

-         Kujalan ja Linnaperäntie

-         Niemeläntie

-         Ojanperäntie

-         Pajunevantie

-         Pirttijärventie

-         Pyydönniementie

-         Rajalahdentie

-         Rannanperäntie

-         Rantasalontie

-         Saarenpääntie

-         Teelmäki-Sauvaniementie

-         Varpee-Kuninkaanlähde

-         Kaava-alueen tiet

 

Koneurakointi A&E Niemi Oy

-         Lehtimäki-Ellilätie

 

Kaivuyhtymä Niemi Ay

-         Kaskenmäentie

-         Kitunevantie

 

T.Kuortti Oy

- Pirttijärventie

 

Pekka Lanne

- muut kohteet

 

 

 

 

91 § LÄMMITYSLAITEPUTKIEN ASENTAMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTA-

MALLE MAALLE / As Oy Jäminhuhti

 

                                            Isännöitsijä Timo Hinttu on taloyhtiö As Oy Jäminhuhdin puolesta lähettänyt tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen kirjeen:

 

                                            Lämmityslaiteputkien asentaminen Jämijärven kunnan omistamalle maalle.

 

                                            Asunto Oy Jäminhuhti suunnittelee maalämmityksen toteuttamista, koska nykyinen öljykeskuslämmityslaitteisto on uusimisen tarpeessa.

 

                                            Erilaisia vaihtoehtoja harkittaessa on tullut esille, että maalämmitystä varten rakennettava putkisto olisi merkittävästi edullisempi toteuttaa kaivamalla maahan tarvittava lämmönkeräämisputkisto verrattuna siihen, että putkistoa varten tehtäisiin syvät porakaivot.

 

                                            Edellä selostetun perusteella taloyhtiön hallitus on päättänyt tiedustella Jämijärven kunnan kantaa siihen, että taloyhtiön lämmitystä varten tarvittava putkisto asennettaisiin Jämijärven kunnan omistamalla maalle osittain viereisen tontin reunaan ja laskuojan takana olevan pellon reunaan. Alustavien arvioiden perusteella putkistoa tarvitaan noin 900-1000 metriä, joten putkimäärä on niin suuri, että sitä ei kyetä asentamaan pelkästään taloyhtiön tontille eikä kunnan viereiselle tontille, joten sitä olisi asennettava myös pitemmät lenkit laskuojan taakse oheisen kartan mukaisesti.

                                           

                                            Putkisto asennettaisiin pääosin salaojakoneella kaivaen n. 1.0 – 1,2 metrin syvyyteen, joten se ei rajoittaisi pellon normaalia käyttöä, mutta sen päälle ei voitaisi rakentaa ja mahdollisen salaojituksen yhteydessä lämpöputkistoa pitäisi varoa.

 

                                            Toivomme, että saisimme kunnan päätöksen lähiaikoina, jotta voimme jatkaa lämmityslaitteiden uudistamisen suunnittelua.

 

                                            Taloyhtiön puolesta

 

                                            Timo Hinttu, isännöitsijä

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta ei myönnä lupaa As Oy Jäminhuhdille maalämmitysputkiston asentamiselle Kunnan omistamalle alueelle.

 

                                            Perustelu: Jämijärven kunnan kaavoitusohjelmassa kohdassa lähiaikoina vireille tulevat kaavat osa putkistosta sijoittuu alueelle, jolle on laadittava kaavamuutos.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

92 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 216 § Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä

-         ote 226 § Maanvuokrasopimuksen irtisanominen / Neste Oil

-         ote 234 § Viraston suljettuna pitäminen ennen joulua ja loppiaisen jälkeen

-         ote 241 § Kustannusten jako Mielahti-Pitkälahti kaavasta

-         ote 242 § Tielanan hankkiminen yksityisteiden käyttöön

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 57 § Jämi-Jylli –tieyhteyden kunnostaminen

-         ote 58 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

 

Selvityksiä ympäristökatselmuksessa annetuille kehotuksille:

-         Holma Riku 1.9.2010

-         Ojakoski Markku 30.6.2010

-         Uusi-Salava Tuomas 30.8.2010

-         Soini Kalle 23.8.2010

-         Kärrysoja Markku 27.8.2010

 

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi

 

 

 

 

 

 

 

93 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.