J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 28.10.2003 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

69. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
70. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
71. Sopimus maatalouslomituksen hoitamisesta
72. Väliraportti 30.06.2003
73. Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2003
74. Valtuuston iltakoulun järjestäminen
75. Vuoden 2004 tuloveroprosentin määrääminen
76. Koiraveron määrääminen vuodelle 2004
77. Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2004
78. Maanostotarjous/Tarja Ruokola
79. Muutosten hyväksyminen vuoden 2003 talousarvioon
80. Suomen mestaruushiihdot 2005 Jämillä
81. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
82. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
83. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 31.10.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 22.10.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 7/2003

Laatimispäivämäärä: 22.10.2003

KokoustiedotAika 28.10.2003 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 79
70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 79
71 SOPIMUS MAATALOUSLOMITUKSEN HOITAMISESTA Sivu 80
72 VÄLIRAPORTTI 30.06.2003 Sivu 81
73 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2003Sivu 82
74 VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN Sivu 83
75 VUODEN 2004 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 84
76 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 85
77 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 86
78 MAANOSTOTARJOUS/TARJA RUOKOLASivu 88
79 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON 
Sivu 89
80 SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄSivu 90
81 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIATSivu 92
82 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 93
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2003
KOKOUSAIKA 28.10.2003 kello 19.00 - 19.15
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Ranta Tuija varajäsen

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdenpää Merja

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 69 - 83

69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.10.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 23.10.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 23.10.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.10.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Rajala ja Tuija Ranta.

_____

Kunnanhallitus 262 08.09.2003

71 SOPIMUS MAATALOUSLOMITUKSEN HOITAMISESTA

KH 262  

Aikaisempien päätösten perusteella lomituspalvelujen tuottamisen vastuu siirtyy Honkajoen kunnalle 1.1.2004 alkaen. Honkajoen kunta ottaa tuolloin vastuun oman kuntansa lisäksi Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan lomituspalveluista. Useiden neuvotteluiden pohjalta on syntynyt oheisen liitteen mukainen sopimusluonnos maatalouslomituksen hoitamisesta Honkajoella, Jämijärvellä ja Kankaanpäässä.

Liite nro 262.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen maatalouslomituksen hoitamisesta ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 71

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 275 30.09.2003

72 VÄLIRAPORTTI 30.06.2003

KH 275  

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2003 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2003 on esityslistan liitteenä nro 275.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2003 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 72

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 296 21.10.2003

73 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2003

KH 296  

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.8.2003. Liite nro 296.1.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelman osalta on mukana myös vertailutiedot viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------

KV 73

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 298 21.10.2003

74 VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

KH 298

Vuoden 2004 talousarvioon liittyen on ollut esillä valtuuston iltakoulun järjestäminen.

Aiheina voisivat olla mm.

- vuoden 2004 talousarvion lähtökohdat

- Satakunnan-Pirkanmaan reittiprojekti; kansainvälistyminen ja kunnan tontin rakentaminen Mielahdessa

- hakelämpöprojekti

- muut asiat

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että em. aiheista järjestetään valtuuston iltakoulu. Samalla päätetään iltakoulun järjestämisajankohdasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 74

Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että tilaisuuteen pyritään saamaan myös informaatio ja esittely Honkalinnan sairaalasta.

Iltakoulun paikaksi päätettiin yksimielisesti valtuuston kokoushuone ja ajankohdaksi tiistai 18.11.2003 kello 17.00.

_________

Kunnanhallitus 299 21.10.2003

75 VUODEN 2004 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 299  

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2004 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2003 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2002 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.500.478 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,6 %. Yhteisöverosta ei ennakkoarviota vielä ole saatu.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2004 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 75

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 300 21.10.2003

76 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004

KH 300  

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2003 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.213 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2004 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 76

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 301 21.10.2003

77 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004

KH 301  

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2004 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2003 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2003 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yhdistys- ja seurojentalot 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2004 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 77

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 286 30.09.2003

Kunnanhallitus 305 21.010.2003

78 MAANOSTOTARJOUS/TARJA RUOKOLA

KH 286  

Kirkonkylän kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman.

Kaavamuutoksen mukaisesti on Tarja Ruokola tehnyt ostotarjouksen kaavan mukaisesta lisämaasta. Kartta liite nro 286.1.

Lisäalue on n. 155 m ja kokonaistarjous alueesta 310 euroa (2euroa/m).

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ostotarjouksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä 500 :n suuruisen vastatarjouksen.

--------------

KH 305  

Tarja Ruokola on hyväksynyt vastatarjouksen ja vastatarjouksen pohjalta on laadittu kauppakirjaluonnos. joka on esityslistan liitteenä nro 305.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tarja Ruokolan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 78

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 307 21.10.2003

79 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2003 TALOUSARVIOON

KH 307  

Esityslistan liitteenä nro 307.1 on koottu muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon. Osa muutoksista perustuu siihen, että pitkäaikaisesti vireillä olleet hankkeet ovat toteutuneet vuoden 2003 aikana. Tämän lisäksi edellisen vuoden hankkeiden loppurahoituksia siirtyi vuoden 2003 puolelle. Jämi-Jukolan osalta on kyse määrärahavarauksen muuttamisesta projektiksi, jonka taloudellinen muutosvaikutus on neutraali.

Muutosten taloudellinen kokonaisvaikutus tehtyjen säästöjen jälkeen on 16.110 euroa. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset v. 2003 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 79

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 290 30.09.2003

Kunnanhallitus 308 21.10.2003

80 SUOMEN MESTARUUSHIIHDOT 2005 JÄMILLÄ

KH 290  

Jämin Jänne on tehnyt järjestelysopimuksen Suomen Hiihtoliiton kanssa vuoden 2005 yleisten sarjojen Suomen mestaruushiihtojen järjestämisestä Jämillä.

Tämän hetken tietojen mukaan televisioitava kilpailuviikonloppu olisi tammikuun viimeinen ja kilpailupäiviä olisi kolme. Kilpailulajeina olisi vapaan hiihtotavan 10 ja 15 km:ä, sprintit ja sprinttiviestit.

Jämin Jänne on tehnyt kilpailun johdosta Jämijärven kunnalle oheisen liitteen mukaisen anomuksen. Liite nro 290.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Jämin Jänteen puheenjohtaja Asko Uurasjärvi oli kokouksessa esittelemässä hanketta ja Jänteen nykyistä toimintaa klo 20.15 - 20.33.

---------

KH 308  

Liitteenä on Jämin Jänteen asiaa koskeva anomus. Liite nro 308.1.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta Jänteen puheenjohtajan Asko Uurasjärven kanssa ja tässä vaiheessa kilpailujärjestelyjen vuoksi takausasia tulee käsitellä pikaisesti.

Anomuksen kohtien 2 ja 3 osalta ollaan hakemassa projektirahoitusta Satakuntaliitolta ns. suurtapahtumien yhteismarkkinointihankkeesta. Hankkeessa ovat tapahtumista mukana mm. Jämi-Jukola, Kalevala Kisat Porissa, Finn 5-suunnistusviikko Eurassa, Suomen Mestaruushiihdot 2005 Jämillä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin Jänne ry:lle 25.000 euron takauksen Suomen Mestaruushiihtojen 2005 kilpailuluvan maksamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------

KV 80

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

81 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_________

82 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

_______