Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.11.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.11.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

250 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  258

251 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  258

252 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  259

253 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 8.11.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   260

254 §    TULOKSELLISUUDEN KRITEERIT  261

255 §    POSAN YLITYSTEN PERUSTELUT  262

256 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  263

257 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSAVUOSIKATSAUS 1 – 8 KK/2010  264

258 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  265

259 §    AVUSTUSANOMUS / JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY  268

260 §    TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 9.11.2010  269

261 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA 2011 JA TURUN SEUDUN, TURUNMAAN JA SATAKUNNAN MAISTRAATTIEN YHDISTYMISESTÄ 2012  270

262 §    NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN POSAN ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN  271

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2010                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.11.2010 kello 18.00 – 18.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 250 - 262

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   22.11.2010

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu                       Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   22.11.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

250 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           

 

 

 

251 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

252 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011

-          Päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen

-          Perusturvalautakunnan vuoden 2011 talousarvioesitys

-          Metsäliitto, omistajajäsenkirje

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoistanne

-          Palveluyhtiöistä tukea kuntien tuottavuuden parantamiseen

-          Siikaisten kunta, PoSan talouden tasapainottaminen / asiantuntijaselvitys

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2010 – 2015

-          OP-Kiinteistökeskus, osakkeenomistajille

-          Lavian kunta, Honkajoen irtaantuminen Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksesta

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Vira

o       Tykköö, Yliluoma II

o       Tykköö, 181-417-2-26

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____
                                         

 

 

253 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 8.11.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 8.11.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

56 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2011

57 § Jämi-Jylli –tieyhteyden kunnostaminen

58 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

59 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2010

60 § Vuoden 2011 tuloveroprosentin määrääminen

61 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

62 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 8.11.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   236§             1.11.2010

Yhteistyötoimikunta          11 §              4.10.2010

 

254 §            TULOKSELLISUUDEN KRITEERIT

 

 

Yhteistyötoimikunnan edellisessä kokouksessa päätettiin, että järjestelyerien kriteerien perusteeksi otetaan työntekijän aktiivisuus oman kuntonsa ja terveytensä ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.

Sovittiin, että Rami Heikkilä, Hannu Anttila ja Hillevi Koota valmistelevat asiaa.

 

Rami Heikkilä esittelee kokoukselle valmisteltua mallia.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta hyväksyi tuloksellisuuden kriteerit oheisen liitteen nro 11.1 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.

                     

-----                                    

                                           

KH 236 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä tuloksellisuuden kriteerit oheisen liitteen nro 236.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

                                            -----

 

KH 254 §

Kunnanhallituksen kokouksessa 1.11.2010 käydyssä keskustelussa todettiin, että tuloksellisuuden kriteereitä tulee olla useita, eikä vain fyysiseen kuntoon liittyviä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että liitteenä nro 254.1 olevan tuloksellisuuden kriteerit otetaan huomioon yhtenä tekijänä

(max 10 %) järjestelyeriä jaettaessa. Muiden kriteerien valmistelu annetaan yhteistyötoimikunnan tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                     

 

                                                                 

 

255 §           POSAN YLITYSTEN PERUSTELUT

 

 

Jämijärven kunnan pyynnöstä on PoSan toimialajohtajat laatineet kirjalliset selvitykset vuonna 2010 syntyvästä yli 600 000 euron ylityksestä Jämijärven osalta. Samalla selvitys on pyydetty myös Siikaisten kunnan vastaavasta tilanteesta.

 

Selvitykset ovat liitteenä 255.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että saadut selvitykset eivät ole tiedollisesti riittäviä. Esim. tehostetussa vanhustenhuollossa palkkojen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on syyskuun loppuun mennessä lähes 190 000 euroa, joka vastaa 5 henkilön palkkasummaa. Tuotekorteilta on poistettu vanhustenhuollon osalta henkilötyövuosimäärät, joten on mahdotonta verrata henkilöstömääriä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisätietoa tarvitaan myös hallinnon ja yleiskulujen vyörytysperiaatteista.

 

                                            _____

 

 

                                                                

256 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

Talousarviolainoista on 250 000 euroa nostamatta. Lainatarjoukset on pyydetty 10 vuoden laina-ajalle; korkovaihtoehdot kiinteä, prime, 6 kk:n ja 3 kk:n euribor.

 

Saaduista lainatarjouksista on laadittu yhdistelmä. Liite nro 256.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus OYJ:n tarjouksen 3 kk:n euribor + 0,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

                     
                     

 

                     

257 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSAVUOSIKATSAUS 1 – 8 KK/2010

 

                                             

Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus 1 – 8 kk/2010. Liite nro 257.1.

 

Tilikauden tulos n. 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1 – 8 kk). Koko tilikauden tulosennuste on n. 6,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joka mahdollistaa n. 5,0 miljoonan euron suuruisen hinnanalennuksen/hyvityksen ostojen suhteessa vielä tilikauden 2010 aikana.

Jämijärven kunnan toteuma on alle 66 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

258 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

KH 258 §

 

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

259 §            AVUSTUSANOMUS / JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY

 

 

Jämijärven Joulukylä – tapahtuma järjestetään tänä vuonna 18.-19. joulukuuta.

Tapahtuman järjestäjä Jämin Joulukyläyhdistys ry anoo kunnalta 350 euron avustusta Jämi Areenan tilavuokran maksuun.  Tilavuokra on 1 000 euroa.

 

Perustelut ilmenevät liitteestä nro 259.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämin Joulukyläyhdistys ry:lle 350 euron avustuksen Jämi Areenan tilavuokran maksuun.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

260 §            TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 9.11.2010           

                                           

 

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 9.11.2010. Pöytäkirja on liitteenä nro 260.1.

 

Pöytäkirjan pykälässä 7 on kiinnitetty huomiota PoSan suureen alijäämään ja varsinkin Jämijärven kunnan poikkeuksellisen suureen osuuteen siitä.

 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Jämijärvelle aiheutuvien kustannusten perusteet selvitetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedokseen ja saattaa § 7 tiedoksi myös perusturvalautakunnalle ja PoSan johtokunnalle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

261 §            LAUSUNTOPYYNTÖ SEUTUKUNTAJAOSTA VUONNA 2011 JA TURUN SEUDUN, TURUNMAAN JA SATAKUNNAN MAISTRAATTIEN YHDISTYMISESTÄ 2012

 

                                  

1.      Työ- ja elinkeinoministeriö tiedustelee nykyisestä seutukuntajaosta, että

-    riittääkö, että seutukuntajakoon tehdään vain kuntaliitoksista johtuvat muutokset vai

-    tarvitaanko jotain muita muutoksia ja jos tarvitaan niin millä perusteilla?

 

        Satakunnassa ei ole viimeaikoina tehty eikä vuonna 2011 ole tekeillä sellaisia kuntaliitoksia, joiden takia pitäisi nykyistä seutukuntajakoa muuttaa.

 

2.      Valtiovarainministeriö harkitsee maistraattien lukumäärän vähentämistä 1.1.2012 lukien ja siihen liittyen harkinnassa on Varsinais-Suomen kahden maistraatin ja Satakunnan maistraatin yhdistäminen. Samalla Sastamala siirrettäisiin Tampereen maistraatin alueeseen. Ministeriön mukaan muutos vaikuttaisi ainoastaan päälliköiden lukumäärään, ei muita henkilöstömuutoksia.

 

Lausunto on pyydetty 19.11.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että

 

1.      Pohjois-Satakunnan seutukuntaan ei ole tarpeellista tehdä muutoksia ja

2.      kunnalla ei ole huomautettavaa maistraattien yhdistämisestä v. 2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   243 §            1.11.2010

 

262 §            NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN POSAN ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on päättänyt kutsua PoSan omistajakuntien edustajat neuvotteluun 9.11.2010 klo 18.00.

 

Neuvottelun aiheena on PoSan alijäämä v. 2009, PoSan syntyvä alijäämä v. 2010 ja PoSan vuoden 2011 talousarvio.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää neuvottelijat PoSan taloutta koskevaan neuvotteluun.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä neuvottelijoiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen, kunnanhallituksen jäsenen Kati Mansikkamäen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            -----

 

KH 262 §

                                            Neuvottelu on pidetty 9.11.2010, muistio on liitteenä nro 262.1.

 

Vuoden 2009 alijäämän osalta päästiin yhteisymmärrykseen, mutta tulevan vuoden alijäämän käsittelyä jatketaan 15.12.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

Jämijärven kunnan edustajat ilmoittivat neuvottelussa, että Jämijärven kunta vastaa omista menoistaan käytön mukaan. Mikäli vuodelta 2010 jäisi alijäämää taseeseen tulisi perussopimusta muuttaa siten, että kukin kunta vastaa alijäämästä käyttönsä mukaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____