Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta     2/2010    Laatimispäivämäärä: 05.10.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 11.10.2010 klo 14:00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 12

§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 13

§ 12 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013. 14

§13 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2010. 15

 

 

Puheenjohtaja

JOUKO LINDSTRÖM

Jouko Lindström                                              Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 11.10.2010 klo 14.20-15.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström     pj

Sirpa Alkkiomäki

Leena Koivunen

Tapio Mäntylä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pirjo Salmi

Jussi Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela         kh:n edustaja

Tuomo Leikkola  maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 10-13

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Jouko Lindström                   Tuomo Leikkola           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Leena Koivunen                   Tapio Mäntylä               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ________________________________________________________

 


 

 

§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Tapio Mäntylä.

                                       __________________________________________________________


 

 

§ 12 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

 

Hallintokunnille on jaettu ohjeet v. 2011 talousarvion, vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman sekä vuosien 2011-2015 henkilöstösuunnitelman teosta. Esitysten tulee olla kunnanhallituksella viimeistään 12.10.2010.

Esityksessä on uutena MTK Jämijärven esittämä viljelijöiden maksullisen lomituksen tuki, jota koskeva kirje on pöytäkirjan liitteenä. Samankaltainen tuki on käytössä monessa naapurikunnassa, mm. Laviassa, Porissa, Kokemäellä, Kiikoisissa, Pomarkussa ja Siikaisissa. Tuki vaihtelee näissä kunnissa välillä 2,24 – 4,92 €/ha. Talousarvioehdotuksessa on tähän esitetty 4000 € (tili 4730).

Esitys pitää sisällään työllistämisvaroin palkatun tallennusapulaisen 3 kuukaudeksi. Työllistämistuki vaihtelee eri henkilöillä paljon ja esitys on laskettu pienimmän tuen mukaisesti. Maaseutusihteerin siirtyminen kunnanvirastolle jättää Törmälän kopiokoneen pitkälti työttömäksi. Koneesta on kuitenkin leasing-sopimus 1.3.2012 saakka.  Esityksessä on varauduttu maksamaan näitäkin kuluja, mikäli leasing-sopimusta ei saada katkaistua tai vaihdettua konetta pienempään ja edullisempaan.

Henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu v. 2013 alkavaa suurempaa maaseutuhallintoaluetta, sillä neuvottelut asiasta ovat vielä kesken.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvio-, taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaesitykset sekä tulostavoitteet.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti. Sirpa Alkkiomäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

                                       ____________________________________________________________


 

 

§13 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2010

 

                                       Liitteenä on maaseutuelinkeinopalveluiden talousarvion tavoitteiden toteutuminen 30.6.2010.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion tavoitteiden väliraportin 30.6.2010.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       __________________________________________________________

 


**************************************

 

TULOSTAVOITTEET 2010

 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyt selvillä v. 2010 aikana

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:


2009

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

2010

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2010:

 

-Maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyistä on neuvoteltu usean kunnan kanssa. Asiaa valmistellut työryhmä päätyi esittämään hallinnon keskuspaikaksi Kankaanpäätä ja palvelupisteiden säilyttämistä kunnissa. Asiaan palataan syksyllä, kun Porin neuvottelut hallintoalueestaan valmistuvat.

-Myynnissä olevat kunnan tontit löytyvät kunnan www-sivuilta

-Myös vanhoille hukkakaurarekisterissä oleville tiloille on talven aikana laadittu ja lähetetty hukkakauran torjuntaohje.

-Viljelijöille on keväällä järjestetty Jämi Areenalla tukihakukoulutus laajan yhteistyöjoukon kanssa.


 

*************************************************

 

TULOSTAVOITTEET 2011

 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuhallintoalueesta tehty sopimus vuoden loppuun mennessä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2010

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

2011

-1 viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa