J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 05.08.2003 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

45. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

46. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

47. Kunnantalon pihan rakentamisesta saatujen urakkatarjousten käsittely

48. Peijarintien ja Pääskyntien rakentamisen urakkatarjousten käsittely

49. Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2003

50. Valtuuston iltakoulun järjestäminen

51. Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotusten hyväksyminen

52. Asemakaavan muutos/kirkonkylän kortteli 73

53. Kauppakirjan hyväksyminen/Keskus-Veljet Oy

54. Kauppakirjan korjaaminen/Asko Vainionpää

55. Kauppakirjan hyväksyminen/Jussi Räsänen

56. Vaihtokirjan hyväksyminen/Parkanon Kolmos-Service Oy

57. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

58. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

59. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 08.08.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 04.07.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 5/2003

Laatimispäivämäärä: 04.07.2003

KokoustiedotAika 05.08.2003 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 45 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSSivu 49

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 49

47 § KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 50

48 § PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 53

49 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2003Sivu 56

50 § VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINENSivu 57

51 § KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 58

52 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄ KORTTELI 73Sivu 60

53 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KESKUS-VELJET OY Sivu 62

54 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / ASKO VAINIONPÄÄSivu 63

55 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUSSI RÄSÄNENSivu 64

56 § VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PARKANON KOLMOS- SERVICE OY Sivu 65

57 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 66

58 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIATSivu 67

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2003
KOKOUSAIKA 05.08.2003 kello 19.00 - 19.28
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Rudenberg Matti

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 45 - 59

45 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 04.07.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 29.07.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 29.07.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 04.07.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouni Salmela ja Kaisa Uurasjärvi.

_____

Tekninen lautakunta 98 § 26.05.2003

Kunnanhallitus 173 § 03.06.2003

Tekninen lautakunta 123 § 10.06.2003

Kunnanhallitus 187 § 10.06.2003

47 § KUNNANTALON PIHAN RAKENTAMISESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 98 § 

Kunnantalon pihan rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Veljekset Saarinen Oy: 46 000 € (alv 0 %)

Ei sisällä paloas. pihan kaivua, kerroksia eikä asfalttia

- Kaivuyhtymä Niemi: 185 550 € (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 75 000 € (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.05.2003 klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattu pihan rakentamiseen 30 000 €:n määräraha.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kunnantalon pihatyöurakka annetaan Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy: tehtäväksi siten, että palotallin pihaa ei tässä yhteydessä toteuteta muuta kuin liittymäjärjestelyjen ja viemäröinnin osalta. Tästä johtuen tarjoushintaa koskevat muutokset määritetään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa.

Neuvottelun suorittaa Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

--------------

KH 173 § 

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Lisätietoa neuvottelun tuloksesta sekä tarjouspyyntö ovat liitteenä nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekn. ltk § 123 

Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy on antanut 1.6.2003 seuraavat lisä-/muutostarjoukset 26.5.2003 päivättyyn urakkatarjoukseensa:

LISÄSELVITYS 31.5.2003

PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN SEKÄ KUNNANVIRASTON PIHA-ALUEEN PERUSPARANNUSURAKKA

Lisäselvitys koskien kunnanviraston alapihan muutostyöhön.

Piha-alueen pienentyessä 934 m².

- 14.562,00 € alv 0%

Pääskyntien rakentamisen hinta

16.700,00 € alv 0%

Peijarintien ja kunnanviraston piha-alueen sähkötyöt ilman maankaivuuta

(ei ole laskettu urakkatarjoukseen).

20.460,00 € alv 0%

Tarjouksen antaja

MARKKU MÄNNISTÖ

Markku Männistö

LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY

Päätös: Saadun lisäselvityksen perusteella ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kunnanviraston piha-alueen urakka annetaan Veljekset Saarinen Oy:n tehtäväksi 46.000 € (alv 0%) urakkahinnalla.

Määrärahan lisätarve 16.000 € (alv 0%).

----------

KH 187 §

Ehdotus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota siten, että kohtaan "kunnantalon piha" lisätään määrärahaa 16.000 eurolla (kohta yhteensä 46.000 euroa).

--------

KV 47 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 97 § 26.05.2003

Kunnanhallitus 174 § 03.06.2003

Tekninen lautakunta 124 § 10.06.2003

Kunnanhallitus 188 § 10.06.2003

48 § PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 97 § 

Teiden ja niiden kunnallistekniikan uudelleen rakentamisesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Veljekset Saarinen Oy

- Kaivuyhtymä Niemi

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Lännen Kaivuu ja Louhinta

- Auto ja Kone Oy U. Tutti

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

Veljekset Saarinen Oy: 275 000 € (alv 0 %)

- Kaivuyhtymä Niemi: 365 050 € (alv 0 %)

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 169 500 € (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa on varattuna Peijarintien ja Pääskyntien rakentamiseen ja Kirkkotien alueen korvauksiin 149 000 €:n määräraha, josta 9000 € on arvioitu tarvittavaksi Kirkkotien tiealueen lunastukseen.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että urakkaa annetaan edullisimman tarjouksen tehneen Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n tehtäväksi tarjouksen mukaisesti huomioiden, että talousarviossa varattu n. 140 000 €:n määräraha ylittyy n. 29 000 €:lla.

Mikäli kunnanhallitus katsoo, että talousarviossa varatun määrärahan ylittäminen ei ole mahdollista, niin tältä varalta määritellään yksikköhintoihin perustuen ja neuvotellen tarjouksen tekijän kanssa Pääskyntien osuus urakkasummasta.

Neuvottelun suorittavat Juhani Viilo ja Pentti Virtanen ennen kuin kunnanhallitus ratkaisee urakan.

KH 174 § 

Neuvottelut käydään 28.05.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekn.ltk. § 124 

Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy on antanut 1.6.2003 seuraavat lisä-/muutostarjoukset 26.5.2003 päivättyyn urakkatarjoukseensa:

LISÄSELVITYS 31.5.2003

PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN SEKÄ KUNNANVIRASTON PIHA-ALUEEN PERUSPARANNUSURAKKA

Lisäselvitys koskien kunnanviraston alapihan muutostyöhön.

Piha-alueen pienentyessä 934 m².

- 14.562,00 € alv 0%

Pääskyntien rakentamisen hinta

16.700,00 € alv 0%

Peijarintien ja kunnanviraston piha-alueen sähkötyöt ilman maankaivuuta

(ei ole laskettu urakkatarjoukseen).

20.460,00 € alv 0%

Tarjouksen antaja

MARKKU MÄNNISTÖ

Markku Männistö

LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY

Päätös: Saadun lisäselvityksen perusteella ehdotetaan kunnanhallitukselle, että Peijarintien ja Pääskyntien urakka annetaan Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n tehtäväksi 169 500 € (alv 0%) urakkahinnalla, lisättynä sähkötöillä 20.400 € (alv 0%). Urakkahinta yhteensä 189.900 € (alv 0%).

Määrärahan lisätarve 60.000 € (alv 0%).

---------

KH 188 §

Ehdotus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota siten, että kohtaan "Kaavatiet" lisätään määrärahaa 60.000 eurolla (kohta yhteensä 209.000 euroa).

------------------

KV 48 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 194 § 02.07.2003

49 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2003

KH 194 § 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.5.2003. Liite nro 194.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 49 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 200 § 02.07.2003

50 § VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

KH 200 § 

Kunnanhallituksessa on keskusteltu valtuuston iltakoulun järjestämisestä henkilöstöasioissa.

Aiheina voisivat olla:

- lähivuosien henkilöstöjärjestelyt (eläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle jäännöt, vuorotteluvapaat jne.)

- puskurityövoiman käyttö (esim. vanhustyö)

- muut valtuutettujen esiin nostamat asiat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto järjestää iltakoulun henkilöstöasioista. Lisäksi valtuusto päättää iltakoulun ajankohdasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 50 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että iltakoulu järjestetään 2.9.2003 klo 17.00 alkaen valtuuston kokoushuoneessa.

__________

Maankäyttö- ja

kaavoitustoimikunta § 3 04.03.2003

Kunnanhallitus § 99 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 4 24.06.2003

Kunnanhallitus § 201 02.07.2003


51 § KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

1. Kirkonkylän ns. "postimerkki"-kaavan muutokset

2. Avennon alueen kaavamuutokset

Em. kaavaluonnos on ollut nähtävänä muistutusten tekemistä varten 11.-25.3.2002 välisen ajan. Lisäksi siitä on pyydetty asianosaisten mahdollisia kannanottoja 5.4.2002 mennessä. Samanaikaisesti on pyydetty lausuntoja viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Kaavaluonnoksista on saatu lausunnot ja huomautukset, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä 3.1.

Päätös: 1. annetaan vastine-ehdotus kunnanhallitukselle lausunnoista ja huomautuksista (liite 3.1).

2. Ehdotetaan, että kaavaluonnoksia korjataan / täydennetään vastineiden mukaisesti. Tämän jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville siten, että korttelin 73 / MT/s / VL alueen kaavaehdotus eriytetään käsiteltäväksi erillisenä muista kaavamuutoksista.

- - - - -

KH 99 § 

Saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen ovat liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotukset ovat olleet nähtävillä 25.4.-26.5.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä 4.1.

------------

KH 201 § 

Lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä. Liite nro 201.1. Vastineet liitteenä nro 201.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 51 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 04.03.2003

Kunnanhallitus § 99 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 24.06.2003

Kunnanhallitus § 202 02.07.2003

52 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄ KORTTELI 73

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

1. Kirkonkylän ns. "postimerkki"-kaavan muutokset

2. Avennon alueen kaavamuutokset

Em. kaavaluonnos on ollut nähtävänä muistutusten tekemistä varten 11.-25.3.2002 välisen ajan. Lisäksi siitä on pyydetty asianosaisten mahdollisia kannanottoja 5.4.2002 mennessä. Samanaikaisesti on pyydetty lausuntoja viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Kaavaluonnoksista on saatu lausunnot ja huomautukset, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä 3.1.

Päätös: 1. annetaan vastine-ehdotus kunnanhallitukselle lausunnoista ja huomautuksista (liite 3.1).

2. Ehdotetaan, että kaavaluonnoksia korjataan / täydennetään vastineiden mukaisesti. Tämän jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville siten, että korttelin 73 / MT/s / VL alueen kaavaehdotus eriytetään käsiteltäväksi erillisenä muista kaavamuutoksista.

 - - - -

KH 99 § 

Saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen ovat liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3§ 

Kirkonkylän kortteli 73 asemakaavan muutosehdotukset ovat olleet nähtävillä 25.4.-26.5.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä 3.1.

------------

KH 202 § 

Lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenδ. Liite nro 202.1. Vastineet liitteenδ nro 202.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 52 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 213 § 02.07.2003

53 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KESKUS-VELJET OY

KH 213 § 

Jämijärven kunnan ja Keskus-Veljet Oy:n välillä on 1.7.2003 allekirjoitettu kauppakirja.

Kauppakirja koskee määräalaa Mielahden ranta-asemakaavan mukaisesta tontista n:o 1, korttelissa n:o 4.

Kaupan jälkeen Keskus-Veljet Oy saa kokonaan haltuunsa em. kaavatontin.

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 213.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Keskus-Veljet Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 53 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

_______

Kunnanhallitus 214 § 02.07.2003

54 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / ASKO VAINIONPÄÄ

KH 214 § 

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Asko Vainionpään välillä on allekirjoitettu 1.7.2003 kauppakirjan korjaus, joka on esityslistan liitteenä nro 214.1.

Korjaus perustuu voimassa olevaan kaavaan sekä kunnan ja Asko Vainionpään 14.5.2002 tekemään sopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Asko Vainionpään välisen kauppakirjan korjaamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 54 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 222 § 05.08.2003

55 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUSSI RÄSÄNEN

KH 222 § 

Jämijärven kunnan ja Jussi Räsäsen välillä on 4.7.2003 allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy Juhalan asemakaava-alueen tontin nro 99/2.

Kauppahinta on 7 360 euroa ja lohkomiskuluina ostaja korvaa kunnalle 454 euroa.

Kauppakirja on liitteenä nro 222.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jussi Räsäsen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 55 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi

2) hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.

________

Kunnanhallitus 225 § 05.08.2003

56 § VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PARKANON KOLMOS- SERVICE OY

KH 225 § 

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa muuttuneen kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Parkanon Kolmos -Service Oy:n välillä allekirjoitetaan ennen kunnanhallituksen kokousta vaihtokirja, jolla tilanne saatetaan voimassa olevan kaavan sekä kunnan ja Parkanon Kolmos- Service Oy:n 14.5.2002 tekemän sopimuksen mukaiseen tilanteeseen. Liite nro 225.1 (jaetaan kokouksessa.)

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Parkano Kolmos- Service Oy:n välisen vaihtokirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 56 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi

2) hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.

Valtuutettu Pekka Lanne poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

______

57 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

_________

58 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

_______