J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N


K O K O U S

Pidetään Keskuskoulun ruokailusalissa tiistaina 04.03.2003 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

12. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

14. Jäsenen nimeäminen alueellisen pelastustoimen neuvottelukuntaan

15. Kauppakirjan hyväksyminen / Marketta Mäkinen sekä Matti ja Tea Ylinen

16. Palo- ja väestönsuojelupäällikön viran lakkauttaminen

17. Jämin asemakaava II vaiheen tonttien myyntiperusteet

18. Yhden luukun tavoitettavuushankkeen rahoitus

19. Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2001 - 2002 sekä kaavoitusohjelma 2003 - 2004

20. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

21. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

22. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 07.03.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 25.02.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 25.02.2003

KokoustiedotAika 04.03.2003 kello 19.00
Paikka Keskuskoulun ruokailusali


Käsiteltävät asiat


12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14

13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 14

14 § JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN 15

15 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARKETTA MÄKINEN SEKÄ
MATTI JA TEA YLINEN 16

16 § PALO- JA VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 17

17 § JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET 18

18 § YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN RAHOITUS 19

19 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2001 - 2002 SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA 2003 - 2004 21

20 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT
ASIAT 22

21 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 23

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 04.03.2003 klo 19.00 - 19.15
KOKOUSPAIKKA Keskuskoulun ruokailusali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Virtanen Pentti
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 12 - 22

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 25.02.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 27.02.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 27.02.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 25.02.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Koskensalo ja Merja Lahdenpää.

_______

Kunnanhallitus 63 § 28.01.2003

14 § JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 49 § 

Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 12.12.2002.

Yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Porin kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen jäsenkuntien nimeämistä edustajista Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukunnan. Kukin jäsenkunta valitsee pelastustoimen neuvottelukuntaan edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Porin kaupunginhallitus on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja valitsemaan edustajansa ja tämän varajäsenen neuvottelukuntaan ja ilmoittamaan edustajien nimet lopullista neuvottelukuntaan asettamista varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

-------

KH 63 §

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajaksi Satakunnan pelastustoimialueen pelastustoimen neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Enni Lähteenniemen ja varajäseneksi Päivi Leponiemen.

----------

KV 14 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 68 § 18.02.2003

15 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARKETTA MÄKINEN SEKÄ

MATTI JA TEA YLINEN

KH 68 § 

Jämijärven kunnan (myyjä) ja Marketta Mäkisen sekä Matti ja Tea Ylisen (ostaja) välillä on allekirjoitettu 12.2.2003 oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Kauppakirja koskee määräalan myymistä Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä sijaitsevasta Reimari -nimisestä tilasta RN:o 1:75. Kaupan kohteena on Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymän uuden lainvoimaisen Mielahden ranta-asemakaavan mukainen tontti n:o 1 korttelissa n:o 5. Liite nro 68.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 15 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 71 § 18.02.2003

16 § PALO- JA VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Vuoden 2003 alusta siirtyi Jämijärven kunnan palo- ja väestönsuojelutehtävien hoitaminen Satakunnan Maakunnan alueelliselle pelastustoimelle. Samalla kuntien palo- ja pelastustoimen viranhaltijat siirtyivät Porin kaupungin palvelukseen.

Koska Jämijärven kunta ei huolehdi enää palo- ja väestönsuojelutehtävistä, tulee palo- ja väestönsuojelupäällikön virka lakkauttaa tarpeettomana.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Jämijärven kunnan palo- ja väestönsuojelupäällikön viran 1.1.2003 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 16 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 72 § 18.02.3003

17 § JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET

KH 72 § 

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2003 § 8 luovutuskirjan, jolla kunnalle siirtyi Jämin asemakaavan II vaiheen kaavanmukaisista tonteista 30 kpl sekä yleiset alueet. Kaava on saanut nyt lainvoiman, joten tonttien myyntiperusteet tulee määrittää.

Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjamalliksi sekä ostotarjousmalli. Liite nro 72.1. Ehdotus tonttien myyntihinnaksi on liitteenä nro 72.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II vaiheen tonttien myyntiperusteet hintoineen oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavakartta liitetään valtuustolle tehtävään esitykseen.

-----------

KV 17 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 74 § 18.02.2003

18 § YHDEN LUUKUN TAVOITETTAVUUSHANKKEEN RAHOITUS

KH 74 § 

Hämeenkankaan alueella toimii lukuisa joukko elämyspalveluyrittäjiä. Lisäksi lumimaailma kokonaisuus käsittää 5 yritystä: Jämin Hiihtotunneli Oy, Kiinteistö Oy Jämikeskus, Snow Cafe Jämi, Kesport Jämi ja Jämin hieronta.

Pitkään on ollut suunnitteilla, että alueelle saataisiin ns. yhden numeron palvelupiste, josta asiakas saisi palvelun yhdestä numerosta, "yhdestä luukusta".

Yhdessä Satakunnan puhelimen kanssa on kehitetty tavoitettavuuspalvelua, joka voisi olla ratkaisu ko. asiaan.

Toimintamalli vaatii kuitenkin kehittelyä käytännössä, jotta siitä syntyisi toimiva alueellinen palvelukeskus.

Kehittämistä varten on laadittu Leader+ -projekti nimeltään "yhden luukun tavoitettavuuspalvelu".

Koska hankkeen ympärillä olevat yritykset ja yhteisöt ovat kaikki "samanarvoisia" on ollut vaikea sopia kuka voisi toimia hankkeen hallinnoijana.

Neuvotteluissa on päädyttykin neutraaliin vaihtoehtoon eli Jämijärven kuntaan.

Hanke ei aiheuta kunnalle nettokustannuksia, mutta koska sitä ei ole budjetoitu tulee se viedä valtuustolle määrärahamuutoksena.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2003 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2004 seuraavasti:

1. perustetaan uusi kustannuspaikka

1133 Yhden luukun tavoitettavuuspalvelu

2. kustannuspaikan menoiksi ja tuloiksi hyväksytään

V. 2003 v. 2004

Menot 41.097 € 26.153 €

Tulot 41.097 € 26.153 €

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

---------

KV 18 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Matti Leppihalme ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

_______

Kunnanhallitus 65 § 18.02.2003

19 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2001 - 2002 SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA 2003 - 2004

KH 65 § 

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vahvistaa kuntalaisten ja asukkaiden asemaa kaavoituksessa. Se edellyttää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

Kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista.

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa laatinut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2001 - 2002 ja kaavoitusohjelman 2003 - 2004. Asiakirja on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa nähtäville Jämijärven kaavoituskatsauksen vuosille 2001 - 2002 sekä kaavoitusohjelman vuosille 2003 - 2004.

Kaavoituskatsaus- ja kaavoitusohjelma saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 19 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

20 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

1. Äänestysaktiivisuuskilpailu

Luettiin liitteen 20.1 mukainen Porin kaupungin kirje koskien äänestysaktiivisuuskilpailua.

Merkittiin kirje tiedoksi.

2. Jämin kisat 15. - 16.3.2003

Kunnanjohtaja välitti Jämin Jänteen kutsun valtuutetuille katsomaan Jämin kisoja 15.-16.3.2003.

Merkittiin kutsu tiedoksi.

______

21 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuusto päätti yksimielisesti järjestää valtuuston iltakoulun 18.3.2003 klo 18.00 alkaen valtuuston kokoushuoneessa.

Aiheina mm. Jämin alueen tonttien markkinointiperiaatteet, Juhalan alueen II ja III alueen rakentaminen, mahd. haja-asutusalueen (kunnan omistamat) tonttialueet jne.

______