J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 02.09.2003 alkaen kello 17.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

60. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

62. Kauppakirjan hyväksyminen/Ulla Kivinen

63. Kauppakirjan hyväksyminen/Raija Hakala, Markku Hakala, Johanna Hakala, Terttu Koivisto ja Hannu Skaffari

64. Rehtorin viran täyttäminen,

65. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

66. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

67. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 05.09.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 27.08.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 6/2003

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika 02.09.2003 kello 17.00
Paikka Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS69
61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 69
62 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ULLA KIVINEN70
63 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RAIJA HAKALA, MARKKU HAKALA, JOHANNA HAKALA, TERTTU KOIVISTO JA HANNU SKAFFARI 71
64 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 72
65 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT 74
66 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 75
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2003
KOKOUSAIKA 02.09.2003 kello 17.00 - 17.10
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Ranta Tuija varajäsen

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Koivumäki Harri

Rudenberg Matti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 60 - 67

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 27.08.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 28.08.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 28.08.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 27.08.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Arponen ja Pekka Lanne.

________

Kunnanhallitus 235 13.08.2003

62 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ULLA KIVINEN

KH 235  

Jämijärven kunnan ja Ulla Kivisen välillä on allekirjoitettu 5.8.2003 kauppakirja Mielahden ranta-asemakaavan mukaisesta tontista n:o 2 korttelissa n:o 4.

Kauppahinta on 8.729,40 euroa pitäen sisällään uuden ranta-asemakaavan mukaisen lisäalueen.

Muut ehdot ilmenevät liitteenä nro 235.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ulla Kivisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 235.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 62

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 251 26.08.2003

63 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RAIJA HAKALA, MARKKU HAKALA, JOHANNA HAKALA, TERTTU KOIVISTO JA HANNU SKAFFARI

KH 251  

Jämijärven kunnan ja Raija Hakalan, Markku Hakalan, Johanna Hakalan, Terttu Koiviston ja Hannu Skaffarin välillä on allekirjoitettu 21.8.2003 kauppakirja koskien Mielahden ranta-asemakaavan mukaista tonttia nro 3 korttelissa nro 1.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 251.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Raija Hakalan, Markku Hakalan, Johanna Hakalan, Terttu Koiviston ja Hannu Skaffarin välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 251.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 63

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 223 05.08.2003

Kunnanhallitus 253 26.08.2003

64 REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

KH 223

 Rehtori Lasse Särkimäki on irtisanoutunut siten, että virkasuhde päättyy 31.07.2003. Kunnanhallitus käsitteli viran auki julkistamista kokouksessaan 02.07.2003 208.

Kunnahallitus päätti tällöin julistaa rehtorin viran haettavaksi nykyisessä muodossaan. Hakuilmoitus liitteenä nro 223.1

Ilmoitus julkaistiin Pohjois-Satakunta lehdessä, Kankaanpään Seudussa, Aamulehdessä ja Satakunnan kansassa. Lisäksi se julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja Työvoima hallinnon internet-sivuilla.

Määräaikaan 25.07.2003 mennessä saatiin 9 hakemusta.

Yhdistelmä (luonnos) hakijoista on esityslistan liitteenä nro 223.2

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. valita hakijoista haastatteluun kutsuttavat

2. nimetä haastattelijat

3. ajankohdasta, milloin haastattelut suoritetaan

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. valita hakijoista haastatteluun Rolf Björkmanin, Anita Leppiniemi-Järvisen, Veli-Matti Malinen, Arja Myllymäen ja Matti Ruotsalaisen

2. nimetä haastattelijoiksi Matti Leppihalmeen, Matti Peuralan, Ritva Mäkelän, Kari Pirttimäen, Helena Lehtiön, Nina Nukarisen, Ritva Mäkisen ja Esa Ala-Karvian

3. että haastattelut suoritetaan päivien 14.-15.8. aikana

4. että vararehtori Nina Nukarinen hoitaa oman toimen ohella rehtorin tehtäviä (sis. sivistystoimenjohtajan tehtävät) 11.8.2003 alkaen siihen asti kunnes uusi rehtori ottaa viran vastaan. Rehtorin opetustunneille (2 h kaupalliset aineet ja 3 h historiaa) hankitaan erilliset tehtävien hoitajat.

Tarkempi tehtävien jako ja palkkauksesta neuvotteleminen annettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian tehtäväksi.


-----

KH 253  

Yhdistelmä hakijoista on liitteenä nro 253.1.

Haastattelut on suoritettu 15.8.2003 klo 13.00 - 17.00. Haastatteluun kutsutuista Matti Ruotsalainen ilmoitti puhelimitse ja Veli-Matti Malinen sähköpostitse, etteivät tule sovittuun haastatteluun.

Haastateltavina olivat täten Rolf Björkman, Anita-Leppiniemi-Järvinen ja Arja Myllymäki.

Haastattelun suorittivat Päivi Leponiemi, Matti Peurala, Ritva Mäkelä, Kari Pirttimäki, Helena Lehtiö, Niina Nukarinen, Ritva Mäkinen ja Esa Ala-Karvia.

Haastatteluryhmän yksimielinen esitys on, että rehtorin virkaan valitaan Rolf Björkman. Hallintosäännön mukaan asiasta päättää valtuusto.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Jämijärven keskuskoulun rehtorin virkaan (perusopetus vuosiluokat 1-9 lk) valitaan KM Rolf Björkman. Virkaan sisältyvät myös kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Virka täytetään 6 kuukauden koeajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 64

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

65 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

______

66 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

__________