Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 23.10.2002

KokoustiedotAika 29.10.2002 kello 15.30
Paikka Lomahotelli Jämi


Käsiteltävät asiat


71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 82
72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 82
73 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ANTTI PIHLAJAMÄKI Sivu 83
74 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HELENA JA RAINER RAJAMÄKI 
Sivu 84
75 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2002 Sivu 85
76 SATAKUNNAN MAAKUNNAN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 86
77 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 87
78 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 88
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 29.10.2002 kello 15.30 - 15.43
KOKOUSPAIKKA Lomahotelli Jämi
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Rudenberg Matti

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Kimmo Vaani palopäällikkö

ASIAT 71 - 79

71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.10.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 24.10.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 24.10.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.10.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ritva Mäkelä ja Pekka Lanne.

______


Kunnanhallitus 254 22.10.2002

Kunnanhallitus 254 22.10.2002

73 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ANTTI PIHLAJAMÄKI

KH 254  

ämijärven kunnan ja Antti Pihlajamäen välillä on allekirjoitettu 15.10.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 9 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,64 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 254.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Antti Pihlajamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 254.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 73

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 255 22.10.2002

74 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HELENA JA RAINER RAJAMÄKI

KH 255  

Jämijärven kunnan ja Helena ja Rainer Rajamäen välillä on allekirjoitettu 15.10.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 5 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppakirja on laadittu siten, että Helena ja Rainer Rajamäki allekirjoittivat sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,64 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 255.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Helena ja Rainer Rajamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 255.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 74

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Rainer Rajamäki ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon todeten itsensä esteelliseksi.

______

Kunnanhallitus 256 22.10.2002

75 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2002

KH 256  

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2002. Liite nro 256.1.

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 75

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 259 22.10.2002

76 SATAKUNNAN MAAKUNNAN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN

KH 259  

Satakunnan pelastustoimihankkeen ohjausryhmä on valmistellut esityksen Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimukseksi ja lähettänyt sen kuntien hyväksyttäväksi. Liite nro 259.1.

Lain pelastustoimen alueiden muodostamisesta perusteella alueeseen kuuluvien kuntien on tehtävä sopimus pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä kuntalain yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti ennen vuoden 2002 loppua. Pelastustoimen alueiden yhteistoiminta alkaa viimeistään 01.01.2004, johon mennessä pelastustoimilakiin tehdään tarpeelliset muutokset.

Kuntalain yhteistoimintaa koskevat säännökset edellyttävät, että vähintään kaksi kolmannesta kunnista hyväksyy yhteistoiminta-sopimuksen ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien alueen kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Satakunnan pelastustoimihankkeessa tavoitteeksi asetettiin hankkeen suunnittelun käynnistyessä vuodenvaihteessa 2000-2001, että toiminta käynnistyisi jo vuoden 2003 alusta lukien.

Hankkeen ohjausryhmä on 25.09.2002 edellyttänyt, että yhteistoimintasopimus on hyväksyttävä kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä virkajärjestelyjen takia, mikäli kunta aikoo tulla mukaan toimintaan vuoden 2003 alusta lukien. Liite 259.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen liitteineen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

--------

KV 76

Päätös: Laajan keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

77 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_____

78 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

_______