JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 8.11.2010

                      alkaen kello 18.30.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

54 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

56 §       Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2011

57 §       Jämi-Jylli –tieyhteyden kunnostaminen

58 §       Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkastaminen

59 §       Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2010

60 §       Vuoden 2011 tuloveroprosentin määrääminen 

61 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

62 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 12.11.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 2.11.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 30.08.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 8.11.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

54 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  55

55 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  55

56 § KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011  56

57 § JÄMI-JYLLI –TIEYHTEYDEN KUNNOSTAMINEN  58

58 §  JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN  60

59 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2010  62

60 § VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  63

61 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI         OTETTAVAT ASIAT  64

62 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  65

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

8.11.2010 kello 18.30 – 18.52

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta            varajäsen   

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Jokisalo Kari

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 54-62

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   12.11.2010

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                       Erkki Rudenberg

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   12.11.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

Ennen kokouksen alkua valtuuston puheenjohtaja antoi kukat ja onnitteli valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjömania perheen lisäyksen johdosta.

 

 

 

54 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 3.11.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 4.11.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.11.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            _____

 

 

 

 

55 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olli Seppälä ja Erkki Rudenberg.

                                           

                                            _____
                     

 

 

                     

                                            Kunnanhallitus                   233 §            1.11.2010

 

56 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2011 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2010mennessä.

 

Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

Valtuuston iltakoulussa 18.10.2010 keskusteltiin rakentamattomien tonttien kiinteistöverosta.

Asiaa on selvitetty ja se esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2011 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuoden aikana selvitetään rakentamattomien tonttien verotusarvo.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   235 §            1.11.2010

 

57 §                JÄMI-JYLLI –TIEYHTEYDEN KUNNOSTAMINEN

 

                                             

Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi on ollut Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien yhteisenä tavoitteena vuosikausia.

Hanke ei ole kuitenkaan toteutunut maakuntien ja kuntien rajan ylittävistä yhteisistä ponnisteluista huolimatta.

 

Yksityistien peruskunnostus on kuitenkin saatu toteutettua ja se tehtiin vv. 2007-2008. Peruskunnostusta, joka maksoi noin 150 000 €, avustettiin Turun ja Hämeen tiepiirien toimesta 50 %:lla

 

Koska hallinnollisen luokan muuttaminen yksityistiestä maantieksi ja samanaikaisena toimenpiteenä haluttu yksityisten päällystäminen on osoittautunut mahdottomaksi, on nyt pyritty hakemaan uudenlaista lähestymistapaa hankkeen eteenpäin viennissä.

 

Uudenlaisena ratkaisumallina pyritäänkin nyt saamaan koko yhteysväli hyvään kuntoon sorapintaisena. Tämän jälkeen se otettaisiin valtion maantieksi ja hoitovastuulle ja tällöin myös matkailukeskusten välinen liikenne voitaisiin viitoittaa käyttämään tätä niiden välistä lyhintä yhteyttä.

 

Tässä uudessa ratkaisumallissa tulisi ensiksi saada kuntoon Pirkanmaan alueella oleva 2,6 km pitkä Jyllin maantie ja ehdotuksena on, että:

Arvioitu 130 000 € maksettaisiin puoliksi kuntien ja valtion kesken. Kuntien tulisi sopia keskenään puolikkaan osuuden kustannusjako. Tällöin PIRELY (entinen Hämeen tiepiiri) yrittäisi hankkia rahoituksen valtion osuuteen.

                                            Liite nro 235.1. 

 

Kuntoonpanotyöt voitaisiin tällöin käynnistää tulevan kevään aikana. Kuntien osuus tulisi maksuun v. 2011, joten kuntien rahoituspäätökset tulisi saada v. 2011 budjettiin. VARELY (entinen Turun tiepiri) teettäisi tällöin tiesuunnitelman yksityistien muuttamisesta maantieksi tulevan talven aikana ja tarkemmin sillä aikataululla, että yksityistie siirtyisi valtiolle v. 2012 alussa. Takaisinperintää yksityistien avustamisesta ei valtion toimesta tulisi tapahtumaan, vaikkakin avustuspäätösvaiheessa on esitetty hallinnolliseen muutokseen 10 vuoden karenssiaikaa.

 

Ikaalisten ja Jämijärven kesken tulee sopia 65.000 euron jakosuhteesta ja se on varattava v. 2011 talousarvioon. Jakosuhteesta on käyty alustavaa keskustelua kuntajohtajien kesken.

 

Asia on esitetty valtuustolle iltakoulussa 18.10.2010.

 

Ikaalisten kaupunki on päättänyt 25.10.2010 omaksi maksuosuudekseen 35 000 euroa. Neuvotteluissa on sovittu, että Jämijärven kunnan osuus olisi 28 000 euroa. Loput 2 000 euroa kerätään yksityisteiden hoitokunnilta, kuitenkin siten, että Ikaalinen kantaa lopullisen vastuun 2 000 euron kokoon saamisesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto sitoutuu maksamaan kunnostushankkeesta 28 000 euroa Jämijärven kunnan maksuosuutena.

                                            Summa varataan v. 2011 talousarvioon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 57 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   240 §            1.11.2010

                                            Tekninen lautakunta         64 §              12.10.2010

 

58 §              JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                  

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                        Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                        Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                        Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,48 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                        Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,60 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,60 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,48 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä perittävä taksa 7,67 €/m³ (alv 0 %) pysyy ennallaan.            

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2011.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                            -----

 

 

KH 240 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 58 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 


                                            Kunnanhallitus                   244 §            1.11.2010

 

59 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2010

 

 

Liitteenä nro 244.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2010. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 59 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   245 §            1.11.2010

 

60 §          VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2009 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 235 744 euroa jossa laskua on edellisvuoteen -3,7 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 264 321 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 14,2 %.

 

                                          Vuoden 2010 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa kunnallisveron kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2010        + 1,5 %

                                          - v. 2011        +  2,0 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2011 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 60 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

61 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

1.      Seuraava valtuuston iltakoulu pidetään 15.11.2010 klo 19.00 alkaen.  Aiheina mm. Jämin Kehittämisryhmän raportti ja talousarvio.

 

_____

                    

 

 

62 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

1.      Valtuutettu Helena Lehtiö tiedusteli PoSan tarkastuslautakunnan varajäsenen paikan täyttämistä edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle.

      Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti vastasi, että asia pitäisi

      olla PoSan yhtymäkokouksessa marraskuun loppuun mennessä.

 

_____