Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 27.10.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

1.11.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

228 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  233

229 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  233

230 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  234

231 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  235

232 §    SATAKUNNAN UNICEF -KUMPPANUUSVUOSI 236

233 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011  237

234 §    VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ENNEN JOULUA JA LOPPIAISEN JÄLKEEN  239

235 §    JÄMI-JYLLI –TIEYHTEYDEN KUNNOSTAMINEN  240

236 §    TULOKSELLISUUDEN KRITEERIT  242

237 §    TURUN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS / MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI 243

238 §    LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KESKUSTAN JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN KYLIEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA  244

239 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  245

240 §    JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN  247

241 §    KUSTANNUSTEN JAKO MIELAHTI-PITKÄLAHTI KAAVASTA  249

242 §    TIELANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN  250

243 §    NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN POSAN ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN  251

244 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2010  252

245 §    VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  253

246 §    AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN VETERAANIKUORO   254

247 §    AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN MIILUNVARTIJAT RY  255

248 §    SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 7.10.2010  256

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2010                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

1.11.2010 kello 18.30 – 19.58

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

Kati Mansikkamäki

Ari Uusi-Rasi

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 228-248

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   8.11.2010

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   8.11.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

228 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

229 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____          


 

230 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Karvian Kunta / Kunnan edustajan nimeäminen konsulttiselvityksen ohjausryhmään

-          D-Fence turvallisuusraportti 10/2010

-          Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietorajapintojen käyttöönotto kunnissa

-          Laki tulvariskien hallinnasta koskee merkittävien tulvariskien hallinnan suunittelua

-          Maksatuserittely, lokakuu 2010

-          Mavi / Tukipäätös

-          Parkanon kaupunki / Monikuntaliitosselvitys

-          Intrum Justitia / Raportti toimeksiannoista

-          Päätös yksityisen perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2010 tehdyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähennyksen kumoamisesta

-          Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta

-          Turun hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

-          Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien energiapainotteisten suhdanneluontaisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Peijari, Katajamäki

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____
                                         

 

231 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Työsuojelutarkastus                                                     29.9.2010

                                            Yhteistyötoimikunta                                                      4.10.2010

Maaseutulautakunta                                                     11.10.2010

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 12.10.2010

Taloustyöryhmä                                                            21.10.2010

Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   25.10.2010

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

232 §            SATAKUNNAN UNICEF -KUMPPANUUSVUOSI

 

 

Satakunta valmistautuu UNICEF –kumppanuusvuoteen. Hyvän tahdon teemavuoden maakunnallinen tavoite on lisätä maakunnan yhteishenkeä ja koulujen kansainvälisyyskasvatusta.

 

Avustuskohde on Afrikan kouluprojekti ja keräystavoite 1,5 €/ asukas. Satakuntaliitto ja Suomen UNICEF –yhdistys ovat sopineet kalenterivuoden pituisesta maakuntakumppanuusyhteistyöstä 1.1.-31.12.2011. Teemavuoden toteutusta ohjaa johtoryhmä puheenjohtajanaan maakuntajohtaja Pertti Rajala.

 

Satakuntaliitolla on tavoite tehdä sopimus kuntien kanssa yhteistyössä, jossa kunta sitoutuu nimeämään yhteyshenkilön kumppanuusvuoteen ja edistämään vuoden tavoitteita omassa kunnassaan.

 

Liitteenä sopimusluonnos. Liite nro 232.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen ja

2.      nimetä yhteyshenkilön kumppanuusvuoteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että yhteyshenkilöksi nimettiin vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

 

                                            _____


                                                                                       

 

233 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2011 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2010mennessä.

 

Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

Valtuuston iltakoulussa 18.10.2010 keskusteltiin rakentamattomien tonttien kiinteistöverosta.

Asiaa on selvitetty ja se esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2011 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuoden aikana selvitetään rakentamattomien tonttien verotusarvo.

 

                                            -----

 

                                           

234 §            VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ENNEN JOULUA JA LOPPIAISEN JÄLKEEN

 

 

Usean vuoden ajan kunnanvirasto on pidetty suljettuna tietyn jakson ajan ennen joulua.

Henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa sopivaksi ajankohdaksi on sovittu 22.-23.12., tällöin henkilökunta pitäisi vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Tämän lisäksi loppiaisen jälkeinen perjantai 7.1.2011 olisi hyvä keskitetty vuosilomapäivä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.-23.12.2010 sekä 7.1.2011. Tällöin henkilökunta pitää vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     
                                           

235 §              JÄMI-JYLLI –TIEYHTEYDEN KUNNOSTAMINEN

 

                                             

Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi on ollut Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien yhteisenä tavoitteena vuosikausia.

Hanke ei ole kuitenkaan toteutunut maakuntien ja kuntien rajan ylittävistä yhteisistä ponnisteluista huolimatta.

 

Yksityistien peruskunnostus on kuitenkin saatu toteutettua ja se tehtiin vv. 2007-2008. Peruskunnostusta, joka maksoi noin 150 000 €, avustettiin Turun ja Hämeen tiepiirien toimesta 50 %:lla

 

Koska hallinnollisen luokan muuttaminen yksityistiestä maantieksi ja samanaikaisena toimenpiteenä haluttu yksityisten päällystäminen on osoittautunut mahdottomaksi, on nyt pyritty hakemaan uudenlaista lähestymistapaa hankkeen eteenpäin viennissä.

 

Uudenlaisena ratkaisumallina pyritäänkin nyt saamaan koko yhteysväli hyvään kuntoon sorapintaisena. Tämän jälkeen se otettaisiin valtion maantieksi ja hoitovastuulle ja tällöin myös matkailukeskusten välinen liikenne voitaisiin viitoittaa käyttämään tätä niiden välistä lyhintä yhteyttä.

 

Tässä uudessa ratkaisumallissa tulisi ensiksi saada kuntoon Pirkanmaan alueella oleva 2,6 km pitkä Jyllin maantie ja ehdotuksena on, että:

Arvioitu 130 000 € maksettaisiin puoliksi kuntien ja valtion kesken. Kuntien tulisi sopia keskenään puolikkaan osuuden kustannusjako. Tällöin PIRELY (entinen Hämeen tiepiiri) yrittäisi hankkia rahoituksen valtion osuuteen.

                                            Liite nro 235.1. 

 

Kuntoonpanotyöt voitaisiin tällöin käynnistää tulevan kevään aikana. Kuntien osuus tulisi maksuun v. 2011, joten kuntien rahoituspäätökset tulisi saada v. 2011 budjettiin. VARELY (entinen Turun tiepiri) teettäisi tällöin tiesuunnitelman yksityistien muuttamisesta maantieksi tulevan talven aikana ja tarkemmin sillä aikataululla, että yksityistie siirtyisi valtiolle v. 2012 alussa. Takaisinperintää yksityistien avustamisesta ei valtion toimesta tulisi tapahtumaan, vaikkakin avustuspäätösvaiheessa on esitetty hallinnolliseen muutokseen 10 vuoden karenssiaikaa.

 

Ikaalisten ja Jämijärven kesken tulee sopia 65.000 euron jakosuhteesta ja se on varattava v. 2011 talousarvioon. Jakosuhteesta on käyty alustavaa keskustelua kuntajohtajien kesken.

 

Asia on esitetty valtuustolle iltakoulussa 18.10.2010.

 

Ikaalisten kaupunki on päättänyt 25.10.2010 omaksi maksuosuudekseen 35 000 euroa. Neuvotteluissa on sovittu, että Jämijärven kunnan osuus olisi 28 000 euroa. Loput 2 000 euroa kerätään yksityisteiden hoitokunnilta, kuitenkin siten, että Ikaalinen kantaa lopullisen vastuun 2 000 euron kokoon saamisesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto sitoutuu maksamaan kunnostushankkeesta 28 000 euroa Jämijärven kunnan maksuosuutena.

                                            Summa varataan v. 2011 talousarvioon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


Yhteistyötoimikunta          11 §              4.10.2010

 

236 §            TULOKSELLISUUDEN KRITEERIT

 

 

Yhteistyötoimikunnan edellisessä kokouksessa päätettiin, että järjestelyerien kriteerien perusteeksi otetaan työntekijän aktiivisuus oman kuntonsa ja terveytensä ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.

Sovittiin, että Rami Heikkilä, Hannu Anttila ja Hillevi Koota valmistelevat asiaa.

 

Rami Heikkilä esittelee kokoukselle valmisteltua mallia.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta hyväksyi tuloksellisuuden kriteerit oheisen liitteen nro 11.1 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.

                     

-----                                    

                                           

KH 236 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä tuloksellisuuden kriteerit oheisen liitteen nro 236.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

_____

 

 

237 §            TURUN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS / MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI

 

 

Jämijärven kunnan ja Mikko ja Terttu Hanhilammin välinen riita-asia Mielahden kunnallistekniikkaa koskevassa asiassa on saanut Turun hovioikeuden päätöksen. (Antopäivä 11.10.2010)

Liite nro 237.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Turun hovioikeuden päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

238 §            LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KESKUSTAN JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN KYLIEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA                     

                                           

 

Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien kylien Hapuan, Lohikon, Jyräkylän ja Narvin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta työ on luonnosvaiheessa ja Kankaanpään kaupunki on päättänyt pyytää luonnoksesta mm. Jämijärven kunnan lausunnon.

 

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 5.11.2010 mennessä.

 

Rakennuspäällikkö on tutustunut kaavaluonnokseen ja todennut, että teknisellä toimella ei ole huomautettavaa luonnokseen.

 

Kaavaluonnos on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

239 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 


                                            Tekninen lautakunta         64 §              12.10.2010

 

240 §            JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                  

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                        Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                        Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                        Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,48 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                        Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,60 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,60 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,48 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä perittävä taksa 7,67 €/m³ (alv 0 %) pysyy ennallaan.            

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2011.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                            -----

 

 

KH 240 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         68 §              12.10.2010

 

241 §            KUSTANNUSTEN JAKO MIELAHTI-PITKÄLAHTI KAAVASTA

 

 

                                       Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta.

                                      

                                        Kokonaiskustannuksiksi muodostui 28.242 € sisältäen kaavan laatimiskustannukset, pohjakartoituksen ja lehti-ilmoituskulut.

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, kaavaan osallistujilta peritään 680 euron perusmaksu / rakennuspaikka (28 kpl) ja 1.000 € / uusi rakennuspaikka (6 kpl) eli yhteensä 25.040 €. Kunta osallistuu kustannuksiin 3.202 euron osuudella.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 241 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                       _____

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         72 §              12.10.2010

 

242 §            TIELANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2010 (§ 209) antanut tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää edullisen lanan hankkimiseksi kunnalle, jota yksityisteiden hoitokunnat voisivat tarpeen mukaan lainata.

 

Päätösehdotus:                 Keskustellaan asiasta kokouksessa.

 

Päätös:                               Käydyn keskustelun pohjalta tekninen lautakunta päätti, että kunta ei hanki tielanaa.

                                        Perustelut: Tekninen lautakunta pyytää yksityisteiden kunnossapidosta tarjoukset vuosille 2011 - 2012. Kunnossapitotöihin sisältyy myös yksityisteiden lanaus 2 - 4 kertaa vuodessa yksityistien kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

 

                                            -----

 

KH 242 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

243 §            NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN POSAN ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on päättänyt kutsua PoSan omistajakuntien edustajat neuvotteluun 9.11.2010 klo 18.00.

 

Neuvottelun aiheena on PoSan alijäämä v. 2009, PoSan syntyvä alijäämä v. 2010 ja PoSan vuoden 2011 talousarvio.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää neuvottelijat PoSan taloutta koskevaan neuvotteluun.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä neuvottelijoiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen, kunnanhallituksen jäsenen Kati Mansikkamäen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____

 


 

244 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2010

 

 

Liitteenä nro 244.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2010. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

245 §        VUODEN 2011 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2009 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 235 744 euroa jossa laskua on edellisvuoteen -3,7 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 264 321 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 14,2 %.

 

                                          Vuoden 2010 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa kunnallisveron kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2010        + 1,5 %

                                          - v. 2011        +  2,0 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2011 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

246 §        AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN VETERAANIKUORO

 

 

                                            Jämijärven Veteraanikuoro on anonut kunnanhallitukselta 400 euron avustusta toimintansa tukemiseen. Liite nro 246.1.

                                            Avustus tulee lukukausimaksujen kattamiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Jämijärven Veteraanikuorolle 400 euron avustuksen.

                                            Avustuksen ehtona on, että toiminta alkaa.

 

                                            _____

 

 


 

247 §        AVUSTUSANOMUS / JÄMIJÄRVEN MIILUNVARTIJAT RY

 

 

Jämijärven Miilunvartijat ry anoo avustusta 16.-24.7.2011 suoritettavaan Itävallan alppivaellusmatkaan. Liite nro 247.1.

 

Avustusanomuksen suuruus on 1 500 euroa ja koko hankkeen budjetti 21 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Jämijärven Miilunvartijat ry:n alppivaellushankkeelle 500 euron avustuksen.

 

                                            _____

 

 

 


 

248 §        SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 7.10.2010

 

 

Satakunnan käräjäoikeus on päättänyt, että Jämijärven kunta on vahingonkorvausvelvollinen Pertti Arolalle väärin suoritetun tarjouskilpailun johdosta. Maksettavaksi määrätty summa oikeudenkäyntikuluineen on 29 853,61 euroa +korot.

Käräjäoikeuden päätös on liitteenä nro 248.1.

 

Jämijärven kunta on jättänyt asiasta korvaushakemuksen Pohjola Vakuutus Oy:lle.

Hakemus on liitteenä 248.2.

 

Pohjolasta on tullut sähköposti, jossa on ilmoitettu, ettei kunnan vakuutus korvaa vahinkoa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      valittaa Satakunnan käräjäoikeuden tuomiosta ja

2.      pyytää Pohjola Vakuutus Oy:ltä kirjallisen päätöksen korvaushakemukseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____