Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 19.06.2002

KokoustiedotAika 25.06.2002 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 51
42 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 51
43 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RISTO JA EEVA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN) Sivu 52
44 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MATTI JA BRITTA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN) Sivu 53
45 § MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 54
46 § RUOPPAUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 55
47 § KESKUSKOULUN ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT RINNAKKAISTÖINEEN Sivu 56
48 § KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA) Sivu 58
49 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 61
50 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 62
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 25.06.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

41. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43. Kauppakirjan hyväksyminen/Risto ja Eeva Uusi-Salava (perustettavan yhtiön lukuun)

44. Kauppakirjan hyväksyminen Matti ja Britta Uusi-Salava (perustettavan yhtiön lukuun)

45. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut

46. Ruoppaustarjouksen hyväksyminen

47. Keskuskoulun ilmanvaihdon muutostyöt rinnakkaistöineen

48. Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen (koskien viemärilaitosta)

49. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

50. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

51. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 28.06.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 19.06.2002

Matti Peurala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 25.06.2002 kello 19.00 -
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 41 - 51

41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.06.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 20.06.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 20.06.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.06.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

_______

42 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helena Lehtiö ja Matti Koskensalo.

________

Kunnanhallitus 169 § 18.06.2002

 

43 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RISTO JA EEVA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN)

KH 169 §      

Jämijärven kunnan ja Risto ja Eeva Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välillä on                                 allekirjoitettu 9.6.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen                                 rakennuspaikan n:o 11 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 10.511,75 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 169.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto ja Eeva Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 169.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 43 §

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 170 § 18.06.2002

44 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MATTI JA BRITTA UUSI-SALAVA (PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN)

KH 169 § 

Jämijärven kunnan ja Matti ja Britta Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välillä on allekirjoitettu 9.6.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 12 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 10.511,75 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 170.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti ja Britta Uusi-Salavan (perustettavan yhtiön lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 170.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 44 §

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 175 § 18.06.2002

45 § MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KH 175 §

Jämijärven kunnanvaltuusto on 16.12.1982 hyväksynyt maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Jämijärven kunnassa.

Keskustoimistossa on valmisteltu uusi taksa, joka euroihin siirtymisen lisäksi pitää sisällään taksojen tasokorotuksen. Liite nro 175.1.

Korotuksen jälkeenkin taksat ovat n. 80 % naapurikuntien tasosta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksun oheisen liitteen mukaisesti. Taksa tulee voimaan vuoden 2002 laskutuksesta lähtien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 44 §

Päätös:  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 177 § 18.06.2002

46 § RUOPPAUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

KH 177 § 

Jämijärven kunnostamiseen liittyvät ruoppaustarjoukset on pyydetty seitsemältä urakoitsijalta. Liite nro 177.1. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Yhdistelmä tarjouksista liitteenä 177.2.

Järvihankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä on esittänyt kunnanhallitukselle, että ruoppaustöiden suorittajaksi valittaisiin Länsikone Oy.

Koska hanke ylittää alkuperäisen kustannusarvion on Länsikone Oy:n kanssa käyty neuvottelut hankkeen jakamisesta kahdelle vuodelle.

Kustannusten jakaminen kahdelle vuodelle aiheuttaa 1 %:n lisäkulun. Liite nro 177.3.

Urakoitsija voi tehdä kaikki vaiheet 1-3 jo vuonna 2002, mutta 2 alueen osalta maksatus tapahtuisi vasta 2003. Talousarviossa v. 2002 on varattu hankkeelle rahaa 42.000 euroa, joten määräraha ylittyy hankeen jakamisesta huolimatta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsikone Oy:n ruoppaustarjouksen siten, että hankkeen kustannukset jaetaan kahdelle vuodelle. Vuonna 2002 maksetaan vaiheet 1 ja 3 ja vuonna 2003 vaihe 2.

Asia esitetään edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vuonna 2002 ruopataan ainoastaan Kauppilajoen seutu, mikäli urakoitsijan kanssa päästään asiasta sopimukseen. Ruoppaus on tehtävä olemassa olevan määrärahan 42.000 euron puitteissa. Asia saatetaan valtuustolle tiedoksi.

--------

KV 46 §

Päätös:  Valtuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että hankeen valmistelua jatketaan määrärahan antamissa rajoissa. Samalla tulee huomioida se, että mahdolliset toimenpiteet eivät saa vaikuttaa järven tilaa heikentävästi.

____

Tekninen lautakunta 103 § 18.06.2002
Kunnanhallitus 179 § 18.06.2002

47 § KESKUSKOULUN ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT RINNAKKAISTÖINEEN

Tekninen ltk 103 § 

Keskuskoulun ilmanvaihdon muutostöistä on suunnitelman laatinut Reijo Kaukovirta ja rinnakkaistöistä Matti Inkeroinen.

Reijo Kaukovirralle on annettu tehtäväksi em. töitä koskevien urakkatarjousten pyytäminen seuraavilta urakoitsijoilta:

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

- LVI-Halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Reinluft Futura Oy, Siikainen

- Ika-air Oy, Ikaalinen

- Ilmastointi T. Sjöberg, Ulvila

- Jarsu Oy, Jämijärvi

- Lämpöpalvelu Seppälä Ky, Kankaanpää

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka 12.6.2002 klo 9.20 avasivat rehtori Lasse Särkimäki ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo:

-  Keskus-Veljet Oy urakan tarjoussumma 102.000 € (alv 0%)

- LVI-Halli S.Peltomäki " 91.930 € (alv 0%)

- Reinluft Futura Oy " 114.500 € (alv 0%)

Ika-air Oy ilmoitti, että kohteen aikataulu ei tällä kertaa sovi heille.

Kunnan talousarviossa on tälle vuodelle varattuna 63.000 € ko. töiden suorittamiseen.

Päätösehdotus: 1. Hyväksytään muutostöitä koskevat suunnitelmat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat ja esitetään ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

2. Esitetään kunnanhallitukselle, että urakka annetaan edullisimman tarjouksen tehneen LVI-Halli S. Peltomäen tehtäväksi. Ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää määrärahan ylitysoikeuden.

3. Pyydetään kunnanhallitukselta lupaa saada aloittaa työt välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti huomioiden lisäksi sivistyslautakunnan kannanotto siitä, että keittiön osalta työt tulee olla valmiit 5.8.2002.

Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

-------------

Tekninen lautakunta 103 § 18.06.2002

KH 179 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi määrärahan ylitysoikeutta 30.000 euroa kohtaan 8301 Keskuskoulu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

----------

KV 47 §

Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

____________

Tekninen lautakunta 217 § 20.12.2001
Kunnanhallitus 84 § 12.03.2002
Tekninen lautakunta 115 § 18.06.2002
Kunnanhallitus 178 § 18.06.2002

48 § KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA)

Tekn.ltk. 217 § 

Vesihuoltolaki (119/01) 20 § edellyttää viemärilaitostoiminnan eriyttämistä kirjanpidossa.

Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisemmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voivat tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen.

Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä.

Päätösehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että vesihuoltolain edellyttämä viemärilaitoksen liiketoiminta eriytetään laskennallisena kokonaisuutena.

Lisäksi ehdotetaan, että pääomalle ei lasketa tuottoa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

--------

KH 84 § 

Asiasta käytiin keskusteluja tilintarkastuksen yhteydessä 28.2. 2002 ja todettiin, että asia vaatii laajemman tarkastelun valtuuston käsittelyä varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tulee määrittää

1) toiminta-alue

2) jäännösarvolle maksettava korko

3) avaava tase vuodelle 2002 sekä

4) talousarvion muutos vuodelle 2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

Tekn.ltk. 115 §

Päätösehdotus: Kunnanhallituksen päätöksen perusteella esitetään seuraavaa:

1. Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määritetään

- kirkonkylän rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Juhalan rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Jämin keskusta-alueen asemakaava-alue

- Jämin asemakaava-alue, II-vaihe

2. Määritetään jäännös pääoma-arvolle (1.1.2002 758.548 €) korko 1%:ksi.

3. Aloittava tase määritellään 1.1.2002 (liitteen 115.1 mukaiseksi).

4. Talousarvion muutos vuodelle 2002 esitetään oheisen liitteen mukaisesti (liite 115.2).

5. Viemärilaitostoiminnan eriyttämisessä ehdotetaan valittavaksi laskennallinen vaihtoehto.

6. Kirjanpitoon liittyen esitetään perustettavaksi uusi viemärilaitoksen kustannuspaikka 4300.

Päätös: Esa Vanhatalon ehdotuksesta ja Sirpa Rämön kannattamana päätettiin yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavaa:

1. Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määritetään

- kirkonkylän rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Juhalan rakennuskaava-alue (asemakaava-alue)

- Jämin keskusta-alueen asemakaava-alue

- Jämin asemakaava-alue, II-vaihe

2. Määritetään jäännös pääoma-arvolle (1.1.2002 758.548 €) korko 0,1%:ksi.

3. Aloittava tase määritellään 1.1.2002 (liitteen 115.1 mukaiseksi).

4. Talousarvion muutos vuodelle 2002 esitetään oheisen liitteen mukaisesti (liite 115.2).

5. Viemärilaitostoiminnan eriyttämisessä ehdotetaan valittavaksi laskennallinen vaihtoehto.

6. Kirjanpitoon liittyen esitetään perustettavaksi uusi viemärilaitoksen kustannuspaikka 4300.

Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

-------

KH 178 § 

Aloittavan taseen määrittely liitteenä nro 115.1 ja talousarvion muutos vuodelle 2002 liite nro 115.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 48 §

Päätös:  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

49 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_________

50 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätös:  1. Valtuusto merkitsi tiedokseen talouden toteutumisen ajalle 1.1.-31.5.2002.

2. Valtuusto merkitsi tiedokseen Jämin juhannuksen 2002 VIP-jokamiesluokan lähdön tulokset.

_______