Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                            Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 12.06.2008 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

§ 38    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 39    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA      

§ 40    PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2008-           2009 / KUVAAMATAITO, TIETOTEKNIIKKA,  OPINTO-           OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO JA ILMAISUTAITO SEKÄ .......            TIETOTEKNIIKKAVASTAAVAN TYÖ

§ 41    KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2008-2010

§ 45    MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                                         ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                              Rolf Björkman

puheenjohtaja                                           rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                       4/08

 

KOKOUSAIKA

 

to 12.06.2008 klo 18.30- 19.10

 

KOKOUSPAIKKA

kunnanviraston kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen, varapuheenjohtaja

Kirsi Leppihalme

Kati Mansikkamäki, §§ 38-40 ja 42- 47

Tarja Pajulahti

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 Leena Koivunen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

-

ASIAT

 

 

§§ 38-47

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman               

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika    Jämijärvi   ___.6.2008

 

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                 Kirsi Leppihalme      

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                   -----

 

 

§ 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Mansikkamäki ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää pe 13.6.2008 klo 11.00.

 

-----
                                     

                   Sivistyslautakunta  20.05.2008  § 34

 

§ 40  PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2008-2009 / KUVAAMATAITO, TIETOTEKNIIKKA,  OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO JA ILMAISUTAITO SEKÄ TIETOTEKNIIKKAVASTAAVAN TYÖ

 

Sivltk 34 §          Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2007-2008 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2008-2009.

 

Kuvaamataitoa 10 vkt, tietotekniikkaa 4 vkt, ilmaisutaitoa 2 vkt, opinto-ohjaus (näppäilytaito) 2 vkt ,sekä tietotekniikkavastaavan työ.

 

Sivistyslautakunta on julkaissut liitteenä 34.1. olevan ilmoituksen kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoittanut työvoimatoimistolle.

 

Määräaikaan mennessä tuntiopetustehtäviä haki 3 henkilöä. Kellään ei hakijalla ei ollut muodollista kelpoisuutta em. tehtäviin.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että hakijoista Saija Holma ja Pertti Salo kutsutaan haastatteluun.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                             ----- 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita em. päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi 2008 -2009 Saija Holman.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

§ 41 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2008 -2010

 

 

 

Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosina 2004 -2007, sekä lisäksi tehty sopimus optiovuodelle 2007-2008.

 

Tarjousasiakirjoja on pyydetty Pohjois-Satakunta -lehdessä, Kankaanpään Seudussa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla ilmestyvällä ilmoituksella.

 

Tarjoukset on pyydetty edellisvuosien tarjouspyyntöjen perusteella laadittuihin, mutta uudistettuihin kaavake­malleihin.

 

Rehtori on selvittänyt kuntaliiton asiantuntijoilta kilpailuttamiseen ja oppilaskuljetuspalvelujen hankintaan liittyviä käytänteitä ja laillisuuskysymyksiä.  Ohjeita ja neuvoja ovat antaneet kuntaliiton kilpailuttamis- ja hankintayksikön johtava lakimies sekä kuntaliiton liikennepolitiikan asiantuntijana toimiva liiken­neinsinööri. 

 

Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjouksen voi tehdä kokonaistarjouksena.  Jotta mahdollisimman moni pieni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on tarjottu mahdollisuutta antaa tarjous myös alihankintana.

 

Pienemmät yrittäjät voivat muodostaa yhteenliittymän ja antaa yhteistarjouksen.  Tämä on johtavan lakimiehen mukaan mahdollista kun yrittäjät eivät yksin voi vähäisten voimavarojen (kaluston puute) vuoksi yksin antaa tarjousta.  Tällaisesta käytännöstä on oikeuslaitoksen ennakkopäätös olemassa.  Tällä mahdollisuudella edistetään ja laajennetaan kilpailua, kun pienet yrittäjät voivat osallistua siihen.  Tällöin jokainen yrittäjä allekirjoittaa tarjouksen.

 

Lehti- ilmoitus on liitteenä  41.1. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä 41.2.  

 

Määräaikaan mennessä kokonaistarjouksen koululaiskuljetuksista ovat jättäneet  Timo Ranta ja  Ari Lamminmäki Oy. Tarjousten avauspöytä­kirja on esityslistan liitteenä.

 

 

                   Kokonaistarjous koululaiskuljetuksen järjestämisestä on pyydetty viikkohintana.

 

                   Timo Rannan tarjouksen mukainen viikkohinta on 3.838 euroa (sis alv) ja

 

                   Ari Lamminmäki Oy:n tarjouksen mukainen viikkohinta on 4.400 euroa (sis.alv).

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä taksiautoilija Timo Rannan tarjouksen koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuosiksi 2008 -2010 hinnaltaan halvempana.  Sen lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdolli­suuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

                 Kati Mansikkamäki poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

§ 45 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2008 -2009

 

 

Jämijärven kunnasta opiskeli  Kankaanpään musiikkiopistossa  lukuvuonna 2007-2008 11 oppilasta.

 

Sisäänpääsykokeissa Jämijärven kunnasta hyväksyttiin 1 uusi oppilas.

 

Kankaanpään musiikkiopisto pyytää Jämijärven kunnan vahvistusta Jämijärven kunnan oppilasmäärälle. Arvioitu oppilaspaikan hinta on 980 i/vuosi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 12 lukuvuodeksi 2008-2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----