J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 21.05.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

26. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
28. Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
29. Tarjouksen peruutus/Pekka ja Satu Niemi
30. Selvitys vanhainkodin, kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista ja niiden kehityksestä 01.01.-31.03.2002
31. Vuoden 2001 tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen
32. Vuoden 2001 arviointikertomus
33. Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2002
34. Kauppakirjan hyväksyminen/Mikko ja Terttu Hanhilammi
35. Kauppakirjan hyväksyminen/ Ari Ranto
36. Kauppakirjan hyväksyminen/Ari Ranto
37. Kauppakirjan hyväksyminen/Riikka ja Ari Saloniemi
38. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
39. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
40. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 24.05.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 16.05.2002

Matti Peurala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 15.05.2002 3/2002

KokoustiedotAika 21.05.2002 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat

26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 35

27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 35

28 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Sivu 36

29 TARJOUKSEN PERUUTUS / PEKKA JA SATU NIEMI Sivu 38

30 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-31.03.2002 Sivu 39

31 VUODEN 2001 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 40

32 VUODEN 2001 ARVIOINTIKERTOMUS Sivu 42

33 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2002 Sivu 43

34 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI Sivu 44

35 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO Sivu 45

36 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO Sivu 46

37 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RIIKKA JA ARI SALONIEMI Sivu 47

38 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 48

39 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 49

40 VALITUSOSOITUS 

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2002
KOKOUSAIKA 21.05.2002 kello 19.00 - 19.23
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Rämö Sirpa varajäsen

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija varajäsen

Sillanpää Anu varajäsen

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Koivumäki Harri

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 26-40
 

Ennen varsinaisen kokouksen alkua valtuutetut tutustuivat Jämijärvi-Seuran kutsumana kotiseutumuseoon ja kotiseutuarkistoon.

26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.05.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 16.05.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 16.05.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 15.05.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

_______

27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Rämö ja Pekka Arponen.

________


Kunnanhallitus 24 17.01.2002 30

Kunnanvaltuusto 11 23.01.2001 23

Kunnanhallitus 106 23.04.2002

28 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

KH 24  

Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 11     

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:

Hannu Ritakorpi
Olavi Koivuniemi
Seppo Leponiemi
Tauno Harhala
Kalevi Husari
Helleni Mäki

--------

KH 106  

Uskottujen miesten ikärajana on 63 vuotta.

Helleni Mäki on ylittänyt ko. ikärajan ja Kalevi Husari saavuttaa 63 vuoden iän 15.10.2002.

Heidän tilalleen tulee valita uudet uskotut miehet.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) valitsee kiinteistöntoimitusten uskotun miehen Helleni Mäen tilalle ja

2) valitsee kiinteistöntoimitusten uskotun miehen Kalevi Husarin tilalle

15.10.2002 alkaen.

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) valitsee kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Helleni Mäen tilalle Mika Viikerin ja

2) valitsee kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Kalevi Husarin tilalle 15.10.2002 alkaen Tuula Harjun.


------------

Valtuusto 28

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 107 23.04.2002

29 TARJOUKSEN PERUUTUS / PEKKA JA SATU NIEMI

KH 107  

Pekka ja Satu Niemi ovat tehneet kunnalle tarjouksen 18.1.2002 koskien Palokosken kylässä sijaitsevan tontin nro 4 "Seppä IV" rekisterinumero 5:203 ja sen vieressä sijaitsevan maa-alueen ja puistoalueen ostamista. Tarjouksen ja siihen liittyneiden neuvotteluiden perusteella valtuusto on hyväksynyt 19.03.2002 18 kunnan ja Pekka ja Satu Niemen välisen kauppakirjaluonnoksen.

Pekka ja Satu Niemi ovat peruneet 5.4.2002 päivätyllä kirjeelle ko. tarjouksensa. Perusteluna on se , että he ovat löytäneet Jämijärven kunnan alueelta toisen tontin, joka vastaa paremmin perheen tarpeita. Kirje on liitteenä nro 107.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä Pekka ja Satu Niemen tarjouksen peruuttamisen

2) saattaa asian valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Valtuusto 29

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 119 23.04.2002

30 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-31.03.2002

KH 119  

Esityslistan liitteenä on selvitys vanhainkodin kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista 31.3.2002 saakka. Liite nro 119.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadun selvityksen tiedokseen

2) saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Valtuusto 30

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 97 26.03.2002

Tarkastuslautakunta 7 17.04.2002

31 VUODEN 2001 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 97  

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 97.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2001 oli + 2.323.877,99 markkaa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 693.562,07 mk. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 5.847 mk:aan/asukas (v. 2000 5.886 mk/as). Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Vuoden lopussa tilanne kuitenkin kiristyi vähäisten verotilitysten vuoksi. Lyhytaikaista lainaa jouduttiinkin nostamaan vuoden lopussa 400.000 markkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2001. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 693.562,07 mk ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Tarkastusltk 7  

KunL 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus-

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2001 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2001.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilivuodelta 1.1.-31.12.2001.

--------

Valtuusto 31

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen

2) hyväksyä vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2001.

Matti Leppihalme, Ritva Mäkelä, Päivi Leponiemi, Juhani Rajala, Tapio Rajalahti, Enni Lähteenniemi ja Esa Ala-Karvia eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

______

Tarkastuslautakunta 8 17.04.2002

32 VUODEN 2001 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk 8  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 :n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2001 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2001 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2001.

Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2001 arviointikertomuksen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

----------

Valtuusto 32

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2001 arviointikertomuksen.

_______

Kunnanhallitus 123 14.05.2002

33 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2002

KH 123  

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2002. Liite nro 123.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Valtuusto 33

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 132 14.05.2002

34 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI

KH 132     

Jämijärven kunnan ja Mikko ja Terttu Hanhilammin välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 16 (tontti RH-3 -alueella) sekä siihen liittyvän lisäalueen osalta. Tontti lisäalueineen vastaa Mielahden alueen ranta-asemakaavamuutoksen mukaista tonttia.

Kauppahinta on 8.779,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 132.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Mikko ja Terttu Hanhilammin välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 132.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

Valtuusto 34

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 133 14.05.2002

35 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO

KH 133

Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 2 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppakirja on laadittu siten, että Ari Ranto allekirjoitti sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 133.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 133.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Valtuusto 35

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 134 14.05.2002

36 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO

KH 134  

Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 1 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppakirja on laadittu siten, että Ari Ranto allekirjoitti sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 134.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 134.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

Valtuusto 36

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Kunnanhallitus 135 14.05.2002

37 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RIIKKA JA ARI SALONIEMI

KH 135  

Jämijärven kunnan ja Riikka ja Ari Saloniemen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla kunta myy Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan Pentti I RN:o 2:291 nimisen tilan kauppahintaan 4.163 euroa. Lisäksi tulevat lohkomiskulut.

Ostaja sitoutuu aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen tontille 30.09.2004 mennessä.

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 135.1

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Riikka ja Ari Saloniemen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Valtuusto 37

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

38 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_______

39 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

______