Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 30.6.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstaina 3.7.2008 kello 9.00

 

Paikka

 

Perhekoti Honkaranta

Käsiteltävät asiat

188 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  219

189 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  219

190 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  220

191 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  221

192 §    KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2008  222

193 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  223

194 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.3.2008 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   224

195 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.6.2008 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   225

196 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2008  226

197 §    VALTIONAVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2008 – 2009  227

198 §    VALTIONAVUSTUS OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2008 – 2009  228

199 §    VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRKA  229

200 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PERHEKOTI HONKARANTA AY  230

201 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / JORMA LAURILA  231

202 §    OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN § 153 /2008  232

203 §    KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN V. 2008  233

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

3.7.2008 kello 9.00 – 11.48

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Hilkka Lahdensivu

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Markku Kujala

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 188 - 203

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   4.7.2008

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kirjasto                              8.7.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

Kokouksen aluksi kunnanhallitus tutustui Perhekoti Honkarantaan Briitta ja Aki Rantasen johdolla. Samalla tutustuttiin myös heidän poikkeamislupa kohteeseensa (§ 200).

 

 

 

 

188 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          

                                          

 

 

 

 

 

189 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____                               

 

                     


                     

190 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Kankaanpään Kansanterveystyön ky, osavuosiraportti 1.1.-31.3.2008

-          D-Fence turvallisuusraportti 6/2008

-          Lions Club Jämijärvi, Jämijärven palveluhakemisto 2008

-          Suomen Kuluttajaliitto, ovatko kuntasi hankinnat vastuullisia?

-          Kankaanpään kaupunki, Lavian kunnan esitys kuntaliitosselvityksestä

-          Kuntaliitto, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2007 mukaiset kuntien maksuosuudet

-          Kiikoisten kunta, 119 § Lavian kunnan kysymykset kuntaliitosselvityksen tekemisestä

-          Kuntaliitto, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi hakeutuminen

-          Maa- ja metsätalousministeriö, työryhmä esittää vaihtoehtoja viljelijätukihallinnon kehittämiseen

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus

-          Ulvilan kaupunki, kysely kuntaliitosselvityksen tekemisestä Lavian kunnan kanssa

-          Kankaanpään Ktt ky, uimarannan turvallisuuden tarkastaminen

Ÿ Jämijärven Perhepuisto Jämi

Ÿ Jämijärven Mielahti

Ÿ Jämijärven urheilukenttä

-          Lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Sairaanhoitopiirin arvio ensi vuoden kustannuksista kunnittain

-          Kuntaliitto, kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla –kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi

-          Verohallinto, maksatuserittely

-          Kuntaliitto, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat elokuun 2008 alusta

-          Kuntoutuskeskus Kankaanpää, vuosikertomus 2007

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

-          Pro Agria Satakunta, vuosikertomus 2007

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Turva-2008 kriisinviestintäharjoitus

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2009 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2010-2011 maksuista

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Suurimaa

o       Jämijärvi, Tykköö

o       Jämijärvi, Kauppila

o       Jämijärvi, Kauppila

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                            _____          


 

 

191 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä/

                                            Tilapäinen johtokunta                             5.5.2008

Sivistyslautakunta                                   12.6.2008

                                            Vapaa-aikalautakunta                           16.6.2008

                                            Yhteistyötoimikunta                                17.6.2008

                                           

 

                                                                                      

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          


 

 

192 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2008

 

 

                                            Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.-30.6.2008 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          


                                           

193 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

                                           

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvin kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1. -30.6.2008

3.      Kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          

 

 

194 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.3.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 31.3.2008

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            21 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

22 § Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittäminen taseyksikkönä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään

23 § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

24 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen maksuosuusperusteen osalta

25 § Hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt

26 § Matkahuollon järjestelyt Jämijärven kunnassa

                                            27 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat

                                            asiat

                                            28 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 31.3.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

195 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.6.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 30.6.2008

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            30 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            31 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

32 § Vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus

33 § Arviointikertomus vuodelta 2007

34 § Eron myöntäminen Sari Leppihalmeelle perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja jäsenen valitsemine lautakuntaan

35 § Eron myöntäminen Teknisen lautakunnan varajäsenyydestä/ Mira Manninen

36 § Hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt

37 § Koulukuraattorin palveluiden järjestäminen

38 § Kauppakirjan hyväksyminen/ Samuli Rajakallio, perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun

                                            39 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat

                                            asiat

                                            40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 30.6.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

 

196 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2008

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2008.

Liite nro 196.1

Vertailutietona on taloustilanne vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

                                

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                           _____                 


 

 

197 §            VALTIONAVUSTUS KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2008 – 2009

 

 

Opetushallitus on päätöksellään 19.6.2008 nro 231/517/2008 päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle 10 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen

 

Avustuksen perusteena olevat hyväksytyt kokonaismenot ovat 13 333 €, josta koulutuksen järjestäjän osuus on

3 333 €.

 

Avustus on käytettävissä 31.12.2009 saakka.

 

Avustuksen käytön perusteet ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta päätöksestä. Liite nro 197.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          


 

 

198 §            VALTIONAVUSTUS OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2008 – 2009

 

 

Opetushallitus on päätöksellään 19.6.2008 nro 31/512/2008 päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle 6 350 euroa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen vuosille 2008 – 2009

 

Avustuksen käytön kriteerit ilmenevät esityslistan liitteenä nro 198.1 olevasta päätöksestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____          

                                           


                                            Vapaa-aikalautakunta      11 §              16.6.2008

 

199 §            VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRKA

 

                                            Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala jää eläkkeelle 1.1. 2009. Lomakertymät huomioiden hänellä on jäljellä noin

40 työpäivää.

 

Talousarviossa on varauduttu viran täyttämiseen 1.10.2008 alkaen, jotta mahdollisen uuden viranhaltijan perehdyttäminen tehtäviinsä on mahdollista.

 

Ehdotus:                            Vapaa-aikalautakunta esittää lausuntonaan

 

1.      viran täyttämistä 1.10.2008 alkaen

2.      pätevyysvaatimuksena pidetään liikunnanohjaaja AMK tutkinto, vastaavaa nuorisotyön tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 199 §                           Viran täyttämistä on puoltanut myös henkilöstöasioita valmisteleva työryhmä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luvan viran auki julistamiseksi siten, että virka täytetään 1.10.2008 alkaen ensin sijaisuutena ja 1.1.2009 alkaen vakituisena.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

 

200 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PERHEKOTI HONKARANTA AY

 

Perhekoti Honkaranta Ay hakee poikkeamislupaa autokatos/varaston 75 m2 ja jätekatos/pyöräkatoksen 13 m2 rakentamiseksi kaavan mukaisen rakennusalueen ulkopuolelle. Rakennushanke sijaitsee Peijarin kylässä Rantanen RN:O 1:388 nimisellä tilalla os. Pääskyntie 1.

 

                                            Naapureita on kuultu asiassa eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen suhteen. 

Asemapiirros on liitteenä nro 200.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Perhekoti Honkaranta Ay:lle poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

 

                                            Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

 

201 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / JORMA LAURILA

 

 

Jorma Laurila on anonut poikkeamislupaa loma-asunnon laajentamiseksi ja toisen kerroksen rakentamiseksi Kauppilan kylässä Lepokallio nimiselle tilalle R:NO 4:112.

 

                                            Käytetty kerrosala on tällä hetkellä 52,5 m2. Tontilla on lisäksi varasto 24,3 m2.

 

Alakerran laajennus on 21,5 m2 ja yläkerran rakentaminen 50,0 m2, näin ollen rakennuksen yhteenlaskettu kerrosala on laajennusten jälkeen 124 m2. Poikkeamista haetaan kerrosalan ylittämiseen. Poikkeuksen myöntäminen kuuluu kunnan toimivaltaan (kysytty Lounais-Suomen ympäristökeskukselta).

 

Naapureita on kuultu asiasta ja heillä ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jorma Laurilalle poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

 

                                            Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

 

202 §            OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN § 153 /2008                     

 

Sanni Luomahaara on 16.6.2008 allekirjoittamallaan ja samana päivänä kuntaa saapuneella kirjeellä vaatinut oikaisua kunnanhallituksen päätökseen 27.5.2008 § 153.

 

                                            Kunnanhallituksen päätös koskee Jämi-infon palvelujen ostamista kunnan osalta.

 

                                            Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 202.1.

                                                                                      

Koska oikaisuvaatimuksen yhtenä oleellisena osana on kyseenalaistettu Jämin nettisivujen vuokraaminen, niin asiasta on pyydetty TE-keskuksen kirjallista kannanottoa.

Tähän päädyttiin TE-keskuksen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa 17.6.2008.

 

Kirjallinen ennakkotietopyyntö on lähtenyt kunnasta 19.6.2008 sähköpostilla. Samana päivänä se on lähetetty myös normaalina postina. Saadun tiedon mukaan asia on tullut vireille TE-keskuksessa 23.6.2008.

 

Ennakkotieto ei ehdi valmistua kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimuksen valmistelutilanteen tiedokseen ja saattaa sen myös tarjousten tekijöiden tiedoksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____


 

203 §            KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN V. 2008

 

                                           

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut 10.6.2008 Jämijärven kunnan korjausavustusten määrärahaksi 8416 euroa ja energia-avustusten määrärahaksi 1283 euroa.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset ja perusturvajohtaja on lausuntonaan ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa valmisteluun sosiaalitoimen kannalta.

 

Ehdotus korjausavustusten ja energia-avustusten myöntämiseksi on esityslistan liitteenä nro 203.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää korjaus- ja energia-avustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            _____