Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2007

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.3.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

13.3.2007 Kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

78 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  79

79 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  79

80 §             PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  80

81 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  81

82 §             INVESTOINTITUEN MAKSAMINEN / MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN-HANKE  82

83 §             PARAS – HANKKEEN TILANNE  83

84 §             KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2006  84

85 §             KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS  85

86 §             SAATAVIEN POISTO   86

87 §             SISÄASIAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ POLIISIN HALLINTORAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA  87

88 §             TEEMA-ASIAT / SOSIAALITOIMI 88

89 §             KUNNANVIRASTON TIETOKONEIDEN UUSIMINEN  89

90 §             JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  90

91 §             TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2007  91

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

13.3.2007 kello 18.30 –  20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu                  

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä                             

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Aki Rantanen                      klo 18.37 – 19.15

ASIAT

 

 

§§  78 - 91

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   20.3.2007

Allekirjoitukset

 

Päivi Leponiemi               Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   20.3.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

78 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Hilkka Lahdensivu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

                                                                                      


 

80 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Sivistyslautakunta                                   15.2.2007

                                            Tarkastuslautakunta                               16.2.2007

                                            Halpalentoyhtiöiden hyödyntäminen

Jämin markkinoinnissa                          23.1.2007

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

                     

                     


 

81 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen linjaukset Vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2007

-          Kuntaliitto, verotusmenettelylain 88 §:n mukaisen huojennuksen myöntäminen ns. komennusmiehelle

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2007

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, liikenne- ja viestintäministeriön kirje 224/92/2007/17.1.2007

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200702

-          Opetusministeriö, Oppilashuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen

-          Kuntaliitto, kunnanvaakunat kuntajaon muutoksissa

-          Sisäasiainministeriö, kunta- ja palvelurakenneuudistus, laki- ja asetukset

-          Kuntaliitto, maankäyttö- ja rakennuslain (1441/2006) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutokset (118/2007) tulevat voimaan 1.3.2007

-          Velka- ja kuluttajaneuvojan kirje

-          Mannerheimin lastensuojeluliitto,  MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti avustushakemus vuodelle 2007

-          Opetusministeriö, ajankohtaista liikuntatoimen kentästä

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, palveluiden laskutus vuonna 2006

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 1.3.2007

-          Pohjois-Satakunnan velkaneuvonta, tilinpäätös 2006

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Kauppila

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus muutti yksimielisesti työjärjestystä siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 88, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                            _____

                                           

 

                     

                     

 

82 §              INVESTOINTITUEN MAKSAMINEN / MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN-HANKE

 

                     

Satakunnan TE-keskus on 17.3.2006 myöntänyt Jämijärven kunnalle 52500 euroa työllisyysperusteista investointiavustusta hankkeelle ”Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen”. Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus on tehty ja TE-keskus on tehnyt siitä päätöksen 13.2.2007.

 

Päätöksen mukaan hankkeen tähän asti hyväksytyt kustannukset ovat 7522 euroa ja siihen saatava avustus 35 % eli 2632 euroa. Päätös on hakemuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee TE-keskuksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

                                           

 


 

 

83 §             PARAS – HANKKEEN TILANNE

 

 

PARAS – hankkeen seudullinen ohjausryhmä kokoontuu 8.3.2007 Jämillä. Tilaisuudessa esitellään Efeko Oy:n laatimat ennakointiselvitykset mm. palvelujen ja henkilöstön osalta. Samassa tilaisuudessa esitellään myös työryhmien väliraportit.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun tilannekatsauksen pohjalta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 


                                           

 

84 §             KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2006

 

                                           

 

Kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei ole peritty korkoa osana taloyhtiön tervehdyttämisohjelmaa.

 

                                            Taloyhtiötä koskevista lyhennyksistä on myös pidättäydytty. Lainojen pääoma on yhteensä 57.116,86.

 

                                            Tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet vuoden 2003 lopussa.

 

                                            Taloyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

                                            1) että kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei peritä korkoa vuodelta 2006

 

                                            2) ettei lyhennyksiä laskuteta vuoden 2006 osalta

 

                                            3) kehottaa taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää laatimaan taloyhtiölle pitkän tähtäyksen tervehdyttämisohjelman ja antamaan sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.                                          

_____

                                           

                                                                                      

 

 

 

 


 

 

85 §             KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

 

                    

Hyväksytyn kokouslistan mukaan kunnanhallituksen seuraava kokous on 3.4.2007.

Tilinpäätös on kuitenkin allekirjoitettava ja hyväksyttävä ennen maaliskuun loppua, joten kokousajankohtaa tulee aikaistaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 27.3.2007 klo 18.30 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


 

86 §             SAATAVIEN POISTO

 

                    

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys saatavien poistamiseksi vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Liite nro 86.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää poistaa oheisen liitteen mukaiset saatavat.

 

Päätös                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 


 

87 §             SISÄASIAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ POLIISIN HALLINTORAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA

 

 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä on luovuttanut väliraporttinsa sisäasiainministerille 14.2.2007. Sisäasiainministeriö pyytää mm. kuntien lausuntoa väliraportista 16.3.2007 mennessä.

 

Työryhmän keskeinen tavoite on poliisin hallintorakenteen keventäminen. Poliisille on asetettu 362 henkilön tuottavuusvähennys vuoteen 2011 mennessä, jonka saavuttaminen edellyttää paikallispoliisin toiminta-alueiden laajentamista, kuitenkin siten, että poliisin peruspalveluja tuotetaan edelleen hajautetulla palveluverkostolla lähellä kansalaista.

 

Työryhmän raportissa on esitetty, että Länsi-Suomen lääniin muodostetaan seitsemän poliisilaitosta nykyisten 34 tilalle. Esityksen mukaan poliisilaitokset olisivat: Jyväskylä, Kokkola, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. Kankaanpään poliisilaitos liitettäisiin Poriin. Kankaanpäässä säilyisi kuitenkin poliisiasema.

 

                                            Väliraportti on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa väliraportista lausuntonaan seuraavaa:

 

Poliisitoimen kehittämisessä ei saa unohtaa sitä, että perusturvallisuuspalvelut on turvattava koko maassa myös haja-asutusalueella. Hälytystoiminnassa tulee Kankaanpään poliisiasemalla olla ympärivuorokautinen päivystys (hälytyspartio), jottei välimatkat asettaisi palveluille liian suurta viivettä.

 

Kankaanpään poliisilaitoksen miesvahvuus ei saa operatiivisessa toiminnassa vähentyä. Päivittäinen rikostutkinta tulee turvata myös viikonloppuisin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 


 

 

88 §             TEEMA-ASIAT / SOSIAALITOIMI

 

                     

                                            Perusturvajohtaja Aki Rantanen tulee kunnanhallituksen kokouk-                                           seen selvittämään sosiaalitoimen ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perusturvajohtaja Aki Rantanen oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.37 – 19.15.

                     

                                            _____

                                           

 


 

 

89 §             KUNNANVIRASTON TIETOKONEIDEN UUSIMINEN

 

                                           

Kunnantalon ja perusturvatoimiston tietokoneista osa on uusimisvuorossa ikääntymisen ja sen aiheuttaman epävakauden ja hitauden vuoksi. Liitteenä oleva tarjouspyyntö on lähetetty seuraaville yrityksille: Dell Oy, Nettis Oy, Satacom Oy ja Suurimaan Tukku Oy liite nro 89.1.

Tarjoukset saadaan kokoukseen mennessä.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Dell Oy:n tarjouksen. Perusteluna on hyvät kokemukset laitteistosta. Mirai DML-619N200 näytöstä ei ole kunnassa kokemuksia. Tarjousten yhteenveto on liitteenä nro 89.2.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

                    

 

90 §             JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

 

 

Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkana toimii tällä hetkellä Kooninkeitaan jäteasema Kankaanpäässä. Kankaanpään lisäksi kaatopaikkaa käyttävät yhteistyösopimuksen perusteella Jämijärvi, Lavia, Honkajoki ja Karvia sekä eri sopimuksella Kihniö.

 

Valtioneuvoston kaatopaikkoja koskeva päätös (861/97) edellyttää 1.11.2007 jälkeen käytössä olevien kaatopaikkojen maaperälle ja pohjarakenteelle uusia vaatimuksia. Nykyisen täyttöalueen pohjarakennetta lukuun ottamatta Kooninkeitaan jäteaseman varustelu on riittävä kaatopaikkatoiminnan jatkamiseksi vuoden 2007 jälkeenkin.

 

Jätehuollon selvittämistä varten on ollut toiminnassa työryhmä, jossa on ollut edustus myös kaikista sopimuskunnista. Käytännön selvitystyön on tehnyt Suunnittelukeskus Oy.

 

Laajojen selvitysten pohjalta on Kankaanpään kaupunginvaltuusto päättänyt asiasta seuraavaa:

 

1.      Kooninkeitaan kaatopaikka kunnostetaan 1.11.2007 voimaantulleiden vaatimusten mukaiseksi

2.      Jäteasema ja kaatopaikka siirretään erikseen tehtävällä sopimuksella Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n omistukseen tai hallintaan

3.      Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy käynnistää kaatopaikan kunnostamisen ja suunnitelman ja ottaa vastatakseen jätehuollon järjestämisen 1.1.2008

4.      Em. yhtiö tekee Kankaanpään kaupungille tarvittavat esitykset ja suunnitelmat mm. rahoituksen ja taksojen osalta

5.      Kankaanpään kaupunki sitoutuu takaamaan Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n tarvitsemat investointilainat

6.      Kankaanpään kaupunki varaa em. yhtiön hallitukseen 2 paikkaa sopijakuntien täytettäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Kankaanpään kaupunginvaltuuston päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

 

91 §             TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2007

 

                    

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2007. Liite nro 91.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____