J Ä M I J Ä R V EN  K U N N A N V A L T U U S T O  K O K O U S

Pidetään Lomahotelli Jämillä tiistaina 17.12.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
80. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
81. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
82. Lahjakirjan hyväksyminen/Lasse ja Maire Pihlajamaa
83. Hiihtohissin uusiminen
84. Jätehuoltotaksan muuttaminen
85. Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen
86. Jämin ydinalueen teiden hoitaminen
87. Jämijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset
88. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2002 talousarvion toteutumisennuste
89. Talousarvio vuodelle 2003 ja taloussuunnitelman vuosille 2003-2005 hyväksyminen
90. Jämin asemakaava II hyväksyminen
91. Mielahden ranta-asemakaavan muutos
92. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
93. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
94. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 20.12.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 12.12.2002

Matti Peurala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 12.12.2002

KokoustiedotAika 17.12.2002 kello 19.00
Paikka Lomahotelli Jämi


Käsiteltävät asiat

80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 92

81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 92
82 LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LASSE JA MAIRE PIHLAJAMAA Sivu 93
83 HIIHTOHISSIN UUSIMINEN Sivu 94
84 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN Sivu 95
85 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMINEN Sivu 96
86 JÄMIN YDINALUEEN TEIDEN HOITAMINEN Sivu 97
87 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sivu 98
88 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2002 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Sivu 99
89 TALOUSARVION VUODELLE 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2003 - 2005 HYVÄKSYMINEN Sivu 100
90 JÄMIN ASEMAKAAVA II HYVÄKSYMINEN Sivu 102
91 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 104
92 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 106

93 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 107
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 17.12.2002 kello 19.00 - 19.45
KOKOUSPAIKKA Lomahotelli Jämi
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Ranta Tuija varajäsen

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena saapui klo 19.03-19.45

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Koivusilta Sirpa varajäsen

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Rudenberg Matti

Uurasjärvi Kaisa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 92 - 94

80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 12.12.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 12.12.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 12.12.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 12.12.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Koivumäki ja Jarmo Huhtaniemi.

_____

Kunnanhallitus 270 05.11.2002

82 LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LASSE JA MAIRE PIHLAJAMAA

KH 270  

Musiikkineuvos Lasse Pihlajamaan ja hänen vaimonsa Maire Pihlajamaan toivomuksesta on käyty neuvotteluja Äiti-muistomerkin ja siihen liittyvän Lasse Pihlajamaa -nimisen tila RN:o 4:128 siirtämisestä Jämijärven kunnalle. Kunta on huolehtinut muistomerkin ja sen lähialueen kunnossapidosta.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on laadittu ja 21.10.2002 allekirjoitettu oheisen liitteen nro 270.1 mukainen lahjakirja.

Hallintaoikeus lahjan kohteeseen siirtyi kunnalle välittömästi lahjakirjan allekirjoittamishetkellä ja kohde on ilmoitettu kunnan omaisuusriskivakuutukseen. Omistusoikeus siirtyy kun valtuuston asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Lauri

(Lasse) ja Maire Pihlajamaan (lahjoittajat) ja Jämijärven kunnan (lahjansaaja) välisen 21.10.2002 allekirjoitetun lahjakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 82

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston jäsen Helena Lehtiö saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.03.

_________

Kunnanhallitus 272 05.11.2002

83 HIIHTOHISSIN UUSIMINEN

KH 272  

Jämin laskettelumäen hiihtohissin uusimisesta on puhuttu useita vuosia. Edullisen hissivaihtoehdon löytäminen on kuitenkin ollut vaikeaa. Hiihtohissistä saatiin kesäkuulla kilpailukykyinen tarjous ja valtuusto käsitteli asiaa iltakokouksessaan 25.6.2002, jolloin päätettiin jatkaa asian valmistelua saadun tarjouksen pohjalta. Samalla päätettiin, että asia tuodaan valtuuston viralliseen käsittelyyn myöhemmin. Vapaa-aikasihteeri ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ovat tutustuneet kaupan kohteeseen ja todenneet sen hyväksi. ja siltä pohjalta hissi on hankittu.

Hissin ja rinteen uusiminen on käynnistymässä ja valtuuston tulee tehdä päätös lisämäärärahasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 42.000 euron lisämäärärahan v, 2002 talousarvion kohtaan 8341.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 83

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 285 26.11.2002

84 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN

KH 285  

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.11.2002 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle jätehuoltotaksan muuttamista 1.1.2003 alkaen. Taksamuutos on laskettu siten, että muutetuilla taksoilla voidaan kattaa vuoden 2003 talousarvioehdotuksen mukaiset menot. Mikäli ehdotus hyväksytään nousee taksa hieman. Kankaanpään kaupunginvaltuusto käsittelee asian 9.12.2002.

Jätehuollon yhteistyöhön liittyen tulee kuntien taksoitukset olla yhteneväiset.

Ehdotus uudeksi jätehuoltotaksaksi on liitteenä nro 285.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) esittää valtuustolle, että uusi jätehuoltotaksa hyväksytään oheisen liitteen mukaisesti

2) että asia käsitellään Jämijärven kunnanvaltuustossa sen jälkeen, kun Kankaanpään kaupungin lopullinen päätös asiasta on saatu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 313  

Kankaanpään kaupunki on lähettänyt Jämijärven kunnalle oheisen

liitteen nro 313.1 mukaisen kirjeen. Kirjeen liitteenä on Kankaanpään

valtuuston hyväksymä jätehuoltotaksa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että uusi jätehuoltotaksa hyväksytään liitteen nro 313.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 84

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 297 11.12.2002

85 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMINEN

KH 297  

Piirinuohooja Tapio Huhtasalon irtisanouduttua tehtävästään on palopäällikkö valmistellut nuohoustoimen uudet järjestelyt. (Teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö; kohta palopäällikön tehtävät, kohta 5).

Uusilla järjestelyillä yhdistetään Honkajoen, Karvian ja Jämijärven nuohouspiirit yhdeksi Honkajoen-Jämijärven-Karvian nuohouspiiriksi. Palopäällikön asiaa koskevat päätöspöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä nro 297.1 ja 297.2. Yhteisenä piirinuohoojana toimii Marko Davidsson. Aiemmin hän on ollut Karvian piirinuohooja.

Piirien yhdistyttyä tulee nuohousyksikön olla kaikissa kunnissa sama.

Karviassa on valtuuston päätöksellä 29.4.2002 nuohousyksikön verollinen (alv 22 %) hinta ollut 0,57 E/yksikkö, joka on Nuohousalan keskusliiton suosittelema alin verollinen hinta.

Jämijärven kunnan nuohousyksikön hinta on tällä hetkellä 0,56 /yksikkö (alv 22%). Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen kuuluu valtuustolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy nuohousyksikön verolliseksi hinnaksi (alv 22%) 0,57 /yksikkö.

Uusi hinta astuu voimaan välittömästi kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Samalla kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan nuohouspalvelusopimuksen. Liite nro 297.3.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 85

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 300 11.12.2002

86 JÄMIN YDINALUEEN TEIDEN HOITAMINEN

KH 300  

Pirttijärven yksityistien toimitsijamies Seppo Kujansuu on tehnyt oheisen liitteen nro 300.1 mukaisen 27.11.2002 päivätyn aloitteen Jämijärven kunnanvaltuustolle koskien Jämin ydinalueen tienhoidollisia järjestelyjä. Osa liitekartan mukaisista vastuista on jo siirtymässä kunnalle kaavoituksen myötä. Kaava-alueen laajennuksilla on myös mahdollisuus poistaa osa ko. tiealueiden hoidon ongelmista. Kaavalaajennukset ovat tulossa vireille kunnassa v. 2003 aikana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä asian tässä vaiheessa tiedoksi ja huomioon otettavaksi mahdollisen kaavalaajennuksen toteutuessa
2) saattaa aloitteen valtuustolle tiedoksi
3) antaa asian jatkovalmistelun kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 86

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 301 05.11.2002

87 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KH 301  

Jätehuoltoyhteistyökuntien kanssa on laadittu uudet jätehuoltomääräykset, jotka esitetään valtuustojen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta käsittelee asian kokouksessaan 12.12.2002 236.

Teknisen lautakunnan lausunto liitetään valtuustolle meneviin asiakirjoihin. Luonnos Jämijärven kunnan yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi on esityslistan liitteenä nro 301.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 87

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 146 28.10.2002
Kunnanhallitus 303 11.12.2002

88 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2002 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

Perusturvaltk 146  

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2002 talousarvio tulee ylittymään huomattavasti. Menojen ylitys on suuruusluokkaa n. 550.000 euroa.

Sosiaalitoimen ylitys on n. 290.000 euroa ja terveystoimen n. 260.000 euroa. Määrärahojen ylityksestä on tehty ennuste, jossa on arvioitu talousarviovuoden lisämäärärahan tarve. Ennusteessa on otettu huomioon tähän mennessä tapahtuneet ylitykset sekä loppuvuoden määrärahan tarve. Lisämäärärahan tarve on arvioitu siten, että tehtäväalueittaisesti käyttösuunnitelmamuutoksella hyödynnetään säästyvät määrärahat.

Talousarvioennusteeseen on sisällytetty myöskin ne tulot, jotka on kertymässä vuoden aikana, joita ei ole sisällytetty alkuperäiseen budjettiin.

Talousarvion toteutuma 01.01.-30.09.2002 on menojen osalta 83,6 %. Tulot ovat kertyneet 72,9 %:sti.

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 84,2%:sti ja terveystoimen 83,1 %:sti. Euromääräisesti ylitykset ovat sosiaalitoimen osalta 198,030 euroa ja terveydenhuollon osalta laskuttamattomatkin erät huomioon ottaen 186.042 euroa. Terveydenhuollon osalta ei tietokoneajossa näy vielä kaikki kustannukset.

Liitteenä 146.1. talousarvion toteutuma ja liitteessä 146.2. talousarvion toteutumisennuste.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää
1. merkitä talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi
2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että tämän vuoden talousarviota muutetaan liitteen 146.2. talousarvioennusteen mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------

KH 303

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2002 talousarviota liitteen nro 303.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KV 88

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 304 11.12.2002

89 TALOUSARVION VUODELLE 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2003 - 2005 HYVÄKSYMINEN

KH 304  

Vuoden 2002 tilinpäätös tulee olemaan edellistä vuotta selkeästi heikompi. Syynä on sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavasti budjetoitua suuremmat menot.

Kasvavasta kunnallisveron tuotosta huolimatta vuoden 2002 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Yhteisöveron tuotto "hiipuu" lähes olemattomiin.

Valtionosuudet toteutuvat budjetoidusti.

Vuoden 2003 merkittävimmät investoinnit ovat Pääskyntie - Peijarintien "uudelleen rakentaminen", Jämijärven kunnostuksen käynnistäminen ja ns. Perhepuiston alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Jämijärven kunnostamiseen liittyy osana ruoppaustuki yksityisille, joka maksetaan niille, jotka haluavat kunnostaa omia rantojaan.

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu euroina myös historiavuosien osalta. Kunnallisveron tulovero-% on koko suunnittelukauden 19. Kiinteistöveroprosentit on huomioitu vuodelle 2003 hyväksytyn suuruisena.

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2001 lopulliseen veroon on arvioitu kasvua seuraavasti:

- v. 2002 2 %

- v. 2003 1 %

Yhteisöveron jatkuva uudistaminen ja kuntien jako-osuuksien jatkuva pienentäminen on aiheuttanut sen, että v. 2003 talousarviossa on yhteisöveron tuotoksi arvioitu ainoastaan 80.000 euroa.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 228 - 260 /asukas.

Käyttötalousmenot nousevat vuoden 2002 talousarvioon verrattuna 6,7 %, palkkamenot 6,4 % ja palvelujen ostot 7,9 %.

Talousarviolainojen määrä alenee taloussuunnittelukaudella; 952 /as (v. 2003) - 919 /as (v. 2005).

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Kuntalain mukainen ns. vanhan alijäämän tasapainotus ilmenee talousarvion yleisperustelujen kohdasta 4.

Yhteistyötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä nro 304.2.

Talousarvioehdotus vuodelle 2003 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2003 - 2005 on esityslistan liitteenä nro 304.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2003 ja taloussuunnitelman vuosille 2003 - 2005 oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehityksen ja toiminnan rakenteet löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

Hyväksyy v. 2003 talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2003 - 2005 seuraavalla muutoksella:

- investointisuunnitelman kohdasta v. 2003 "Kunnantalon piha" siirretään 10.000 euroa (jää 30.000 euroa) kohtaan Vanhainkodin remontti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehityksen ja toiminnan rakenteet löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon.

----------

KV 89

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala käytti
puheenvuoronsa keskustaryhmän puolesta ja esitti puheenvuoronsa päätteeksi, että kunnanhallituksen esitys hyväksyttäisiin muutoksitta.

Koska muita puheenvuoroja ei pyydetty valtuuston yksimieliseksi päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

______

Maankäyttö- ja

Kaavoitustoimikunta 3 03.09.2002

Kunnanhallitus 227 17.09.2002

Kunnanhallitus 305 11.12.2002

90 JÄMIN ASEMAKAAVA II HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3  

Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaluonnoksesta on pyydetty lausuntoja ja niitä on saatu seuraavilta:

- tekninen lautakunta

- Tykistöprikaati

- Aluearkkitehti Ilmari Mattila

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / vastaava eläinlääkäri

- Satakuntaliitto


Lounais-Suomen ympäristökeskus ei määräaikana antanut lausuntoaan.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että lausunnoissa esitetyt huomautukset huomioidaan kaava-luonnoksessa ja kaavaselostuksessa olevat virheet korjataan. Sen jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville.

 - - - -

KH 227  

Kaavaluonnoksen pohjalta on kaavaehdotukseen tehty lausuntojen mukaisia korjauksia ja tarkennuksia. Lausunnot ovat liitteenä 227.1.

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 22.7.-9.8.2002 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana luonnokseen ei ole tehty yhtään muistutusta. Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 305  

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.09.-21.10.2002 välisen ajan. Liite nro 305.1. Määräaikaan mennessä ei ole jätetty yhtään muistutusta.

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 305.2.

Lausuntoihin liittyvät vastineet ovat liitteenä nro 305.3.

Kaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaava II lausuntojen pohjalta laadittujen vastineiden mukaisesti täydennettynä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 90

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 228 17.09.2002

Kunnanhallitus 306 11.12.2002

91 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KH 228  

Mielahden ranta-asemakaavan muutos ja pienehkö laajennus tuli vireille koska voimassa oleva kaava ei enää vastaa nykykäytännön mukaisia tarpeita. Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus säilyy entisellään, mutta lomarakennuspaikkoja keskitetään, jolloin alueelle jää laajemmat yhtenäiset rakentamattomat virkistys- ja suojelualueet.

Alueella on tehty luontokartoitus ja merkittävimpien muutosten osalta on tehty sopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.3.2002 ja se oli nähtävillä 11.-16.4.2002. siitä ei jätetty yhtään muistutusta.

Ehdotus Mielahden ranta-asemakaavamuutokseksi valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä, jossa se esitellään tarkemmin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotuksen Mielahden ranta-asemakaavan muutokseksi yleisesti nähtäville ja pyytää siitä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 306  

Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.9.-21.10.2002 välisen ajan. Liite nro 306.1. Yhtään muistutusta ei ole tullut.

Puhelimitse Arvo Lanne on esittänyt huolestumisensa tonttijärjestelyn muutoksen vaikutuksesta hänen tienhoitokustannuksiin. Kunta on kuitenkin suurin tienhoitokustannusten maksaja ko. alueella.

Määräaikaan saadut lausunnot ovat liitteenä nro 306.2. Satakuntaliiton lausunto on tullut myöhemmin, liite nro 306.4.

Käydyissä neuvotteluissa Satakuntaliitto ja Lounais-Suomen Ympäristökeskus ovat vaatineet perusteluja seutukaavasta poikkeamiseen sekä perusteita alueen mitoitukseen. Perustelut liitteenä 306.3.

Toisena ongelmakohtana on se, että viranomaiset haluaisivat tekstiin, että alueelle saa rakentaa vain 1-asuntoisia vapaa-ajanasuntoja.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaavan muutoksen oheisten liitteiden mukaisin täydennyksin.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehdään muutos siten, että kaavamerkintään tehdään lisäys 1-asuntoiset loma-asunnot

Päätös: Lounais-Suomen Ympäristökeskus on toimittanut sähköpostitse lausuntoluonnoksen, joka on esityslistan liitteenä 306.5.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian käsittelyn pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä 17.12.2002 klo 18.30 alkaen tehden silloin lopullisen esityksen valtuustolle.

---------

KH 314  

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on varmentanut virallisella lausunnollaan (liite) aikaisemmin sähköpostilla toimittamansa lausuntoluonnoksen.

Vastine lausuntoon on liitteenä nro 314.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaavan muutoksen edellisessä kokouksessa käsitellyin lisäyksin, jotka koskevat seutukaavasta poikkeamisen perusteita ja alueen mitoitusta. Lisäksi nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehdään muutos siten, että kaavamerkintään tehdään lisäys 1-asuntoiset loma-asunnot.

Muutettu kaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 91

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Rainer Rajamäki ja valtuuston jäsen Pekka Lanne eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajan valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

________

92 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

______

93 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettu Jouni Salmela luki ja toimitti valtuuston puheenjohtajalle Jämijärven keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen koskien nuoriso- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä. Liite nro 93.1.

Päätettiin yksimielisesti antaa asia kunnanhallituksen valmisteltavaksi

2. Valtuutetuille jaettiin talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2002. Päätettiin merkitä talouden toteutuminen tiedoksi.

3. Valtuuston pj. Matti Peurala piti kiitospuheen, jossa hän kiitti valtuustoa, kunnanhallitusta, lautakuntia, kunnan henkilöstöä ja tiedotusvälineitä hyvästä yhteistyöstä v.2002 ja samalla hän toivotti kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

______