Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 05.09.2002

KokoustiedotAika 17.09.2002 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (Sivu 63)
53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA (Sivu 63)
54 SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY (Sivu 64)
55 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-30.06.2002 (Sivu 66)
56 VÄLIRAPORTTI 30.06.2001 (Sivu 67)
57 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT (Sivu 68)
58 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT (Sivu 69)
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 17.09.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

52. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
54. Suurimaan koulun urakkatarjousten käsittely
55. Selvitys vanhainkodin, kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista ja niiden kehityksestä 01.01.-30.06.2002
56. Väliraportti 30.06.2002
57. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
58. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
59. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 20.09.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 05.09.2002

Matti Peurala Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 17.09.2002 kello 19.00 -19.30
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Ranta Tuija varajäsen

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Salmela Jouni
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen

ASIAT 52 - 59

52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 05.09.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 10.09.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 10.09.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 05.09.2002.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Merja Lahdenpää ja Matti Rudenberg.

________

Tekninen lautakunta 139 15.07.2002
Kunnanhallitus 188 29.07.2002
Kunnanhallitus 229 17.09.2002

54 SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninen ltk 139  

Suurimaan koulusta on laadittu korjaussuunnitelmat.

Korjaustöistä on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Elon Rakennus Ky, Kankaanpää

- Jarsu Oy, Jämijärvi

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

- Rakennusliike Vuorinen Oy, Kankaanpää

- Lämpöpalvelu H. Seppälä Ky, Kankaanpää

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

Tarjoukset avasivat 25.06.2002 klo 7.30 Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Urakka-asiakirjat on valmistellut Pentti Virtanen.

Talousarviossa on varattu 50.000 :n määräraha korjaustöihin.

Koulujen loma-ajasta johtuen työt on aloitettu kiireellisenä.

Päätös: 1. Hyväksyttiin suunnitelmat ja tarjouspyyntömenettely sekä urakka-asiakirjat.

2. Hyväksyttiin urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen perusteella Lvi-Halli S. Peltomäki Oy.

3. Pyydetään kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta määrärahan ylitysoikeus 18.000 .

------------

Tekninen lautakunta 139 15.07.2002
Kunnanhallitus 188 29.07.2002
Kunnanhallitus 229 17.09.2002

KH 188

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kohtaan 8300 Suurimaan koulun peruskorjaus 18.000 euroa ylitysoikeutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 229  

Kunnanhallitus käsitteli 15.7.2002 Suurimaan koulun peruskorjauksen lisämäärärahatarvetta ylitysoikeutena.

Esitys vaatii tarkennusta; kyseessä on määrärahanmuutos.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kohtaan 8300 Suurimaan koulun peruskorjaus 18.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Talousarviomuutoksen jälkeen kokonaismääräraha hankkeelle on 68.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 54

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 207 21.08.2002

55 SELVITYS VANHAINKODIN, KOTIPALVELUN JA HOPEARINTEEN PALVELUTALON HENKILÖSTÖMENOISTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 01.01.-30.06.2002

KH 207  

Esityslistan liitteenä on selvitys vanhainkodin kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista 30.06.2002 saakka Liite 207.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä saadun selvityksen tiedokseen
2) saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 55

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 216 03.09.2002

56 VÄLIRAPORTTI 30.06.2001

KH 216  

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2002 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2002 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2002 on esityslistan liitteenä nro 216.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2002 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 56

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

57 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

_______

58 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että valtuuston tulisi käydä keskustelu miten yhä niukkenevat resurssit käytetään.

Päätettiin järjestää asiasta keskustelutilaisuus.

_______