Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 16/2005

Laatimispäivämäärä: 01.12.2005

Kokoustiedot Aika 13.12.2005 kello 18.00
Paikka Nesteen yläkerta
Käsiteltävät asiat 338 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 372

339 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 372

340 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 373

341 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 374

342 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.10.2005 Sivu 375

343 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN INTERSTOPOVER JÄMIN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI HANKKEELLE Sivu 376

344 MIELAHDEN RETKEILYMAJAN (PIKKU ITÄVALLAN) HINNOITTELU Sivu 377

345 PUUNMYYNTITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/LUVIAN SAHA OY Sivu 378

346 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004 - 2005 JA KAAVOITUSOHJELMA 2005 - 2006 Sivu 379

347 OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET VUODEN 2006 VALTIONOSUUKSISTA Sivu 380

348 OHJEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN PALKITSEMISEKSI JA MUISTAMISEKSI Sivu 381

349 MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN -HANKE Sivu 382

350 TALOUSARVIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON Sivu 383

351 VUODEN 2005 LOPUN LAINATARJOUKSET Sivu 384

352 TARJOUKSET MARKKALAN RIVITALOJEN (A+B) PARVEKEOVISTA Sivu 385

353 VUODEN 2006 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2006-2008 HYVÄKSYMINEN Sivu 385

354 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJEN UUDELLEEN ORGANISOIMINEN / KOTIHOITOKOKEILU Sivu 387

355 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TARJA JA JUHA RANTA Sivu 389

356 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA Sivu 390

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2005
KOKOUSAIKA 13.12.2005 kello 18.00 - 20.50
KOKOUSPAIKKA Nesteen yläkerta
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka LahdensivuPOISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtajaASIAT 338 - 356
   
   
   
 
   
   

338 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

339 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

340 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- JAT-kiinteistöt Oy hallitus 30.06.2005

- Kankaanpään aikuiskoulutuskeskus

Valtti-valmennushanke 12.09.2005

- Nuorisoparlamentti 10.11.2005

- Sivistyslautakunta 17.11.2005

- Perusturvalautakunta 29.11.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

341 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:


- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Jämijärvi, Narvi II

- Jämijärvi, Narvi II

- Jämijärvi, Narvi II

- Peijari, Eerikkälä

- Turun hallinto-oikeus, valitus verotuksesta/Jarmo Viitaniemi

- Karvian kunta, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjako 200511

- Kuntaliitto, Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain osittaisuudistus

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2005

- Maa- ja metsätalousministeriö, Ilmoitus HANKE-tuen maksamisesta

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi marraskuussa 2005

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoon pääsyn turvaaminen ja kuntien budjetit

- TE-keskus, päätös InterStopOver -hankkeen tuen maksamisesta

- Satakuntaliitto, Satakuntaliiton Eu-osarahoittaman Jämi - tuotteil- laan tunnetuksi -hankkeen kustannusrakenteen muuttaminen

- Satakuntaliitto, Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat

- Hakemus valtionavustuksen saamiseksi, vammaishuollon palve- lujärjestelmä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

342 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.10.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01 - 31.10.2005. Liite nro 342.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

343 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN INTERSTOPOVER JÄMIN KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI HANKKEELLE

InterStopOver -hankkeen kehittämisosiolle eli "Jämin kansainvälinen markkinointi" -hankkeelle on rakennettu toimistotilat Kiinteistö Oy Jämikeskuksen yläparvelle.

Tilasta on laadittu oheisen liitteen nro 343.1 mukainen vuokrasopimus. Kuukausivuokra on 300,00 euroa + alv. ja vuokra-aika 1.10.2005 - 28.2.2006

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

344 MIELAHDEN RETKEILYMAJAN (PIKKU ITÄVALLAN) HINNOITTELU

Mielahden retkeilymaja "Pikku Itävalta" valmistuu lopullisesti 28.2.2006 mennessä. Retkeilymajan hintaa ja varausmahdollisuutta tiedustellaan kuntalaisten ym. toimesta lisääntyvästi.

Kunnanhallitus käsitteli hinnastoa ja varausperiaatteita epävirallisesti kokouksessaan 8.11.2005.

Käydyn keskustelun pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen luonnos hinnastoksi ja varausjärjestelmäksi. Liite nro 344.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mielahden retkeilymajan (Pikku Itävallan) hinnoittelun ja varausperiaatteet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa asian jatkovalmisteltavaksi vapaa-aikalautakunnalle.
--------

345 PUUNMYYNTITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/LUVIAN SAHA OY

Pohjois-Satakunnan metsänhoitoyhdistys on pyytänyt kunnan puolesta tarjoukset puun myynnistä (Leimikko, Heponiemi 1:368). Alue, jolta puuta myydään ilmenee oheisen liitteen nro 345.1 mukaisesta kartasta.

Tarjouksia saatiin kolme, joista yhteenveto ja hinta-arviot on esityslistan liitteenä nro 345.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Luvian Saha Oy:n tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

346 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2004 - 2005 JA KAAVOITUSOHJELMA 2005 - 2006

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2004 - 2005 ja kaavoitusohjelman vuosille 2005 - 2006. Esityslistan liite nro 346.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1.) asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

2.) saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

347 OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET VUODEN 2006 VALTIONOSUUKSISTA

Opetusministeriö on lähettänyt 22.11.2005 päätökset Jämijärven kunnalle maksettavista valtionosuuksista vuodelle 2006. Liite nro 347.1.

Vuoden 2006 talousarvioehdotus on laadittu em. päätösten mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee opetusministeriön valtionosuus päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


__________

Kunnanhallitus 247 09.09.2005

348 OHJEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN PALKITSEMISEKSI JA MUISTAMISEKSI

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden alussa listauksen niistä kunnan luottamushenkilöistä ja henkilökuntaan kuuluvista, joita muistetaan merkkipäivän johdosta ko. vuonna.

Varsinaisesta muistamisesta huolehtiminen kuuluu kuitenkin asianomaiselle hallintokunnalle. Edellä mainitusta johtuen muistamiskäytäntö on muodostunut varsin kirjavaksi. Kirjavuus koskee myös eläkkeelle tai työstä muuten poisjäämisiä.

Osassa kuntia on laadittu ohjeisto luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön palkitsemiseksi ja muistamiseksi. Vastaavanlaisia ohjeita on toivottu myös Jämijärven kuntaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. perustaa työryhmän valmistelemaan ohjeita luottamushenkilöiden ja henkilöstön palkitsemiseksi ja muistamiseksi

2. nimetä henkilöt ko. työryhmään

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Marketta Viitaniemi (koolle kutsuja), Kati Mansikkamäki, Vappu Uusitalo, Ritva Mäkinen, Anne Lax ja Tapio Rajalahti.

--------

KH 348 Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa; 10.11 ja 29.11. Valmistelun pohjalta on syntynyt oheisen liitteen 348.1 mukainen luonnos merkkipäivien muistamiseksi 1.1.2006 alkaen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ohjeet luottamushenkilöiden ja kunnan palveluksessa olevan henkilöstön palkitsemiseksi ja muistamiseksi oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

349 MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:llä on käynnissä hanke Vetovoimaiset teollisuusalueet Pohjois-Satakunnassa. Hankkeella valmistellaan 7 kunnan teollisuusalueille kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2006 alussa.

Itse kehittämistoimien osalta on sovittu, että jokainen kunta hakee oman teollisuusalueensa osalta rahoitusta TE- keskuksen työvoimaosastolta.

Hakemukset tuli jättää marraskuun loppuun mennessä.

Jämijärven kunnan osalta jatkohanke tarkoittaa Mutkalan teollisuusalueen kehittämistä.

Hankkeen sisältö ilmenee liitteestä nro 349.1.

Hankkeeseen on varauduttu talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimenpiteen rahoituksen hakemiseksi Mutkalan teollisuusalueen kehittämiseen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

350 TALOUSARVIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON

Hallintokunnilta on pyydetty tiedossa olevat muutokset vuoden 2005 talousarvioon. Menojen lisäysten lisäksi on huomioitu myös menojen vähennykset sekä tuloarviossa tapahtuneet muutokset.

Muutosten nettovaikutukset on yhteensä 302.700 euroa.

Talousarviomuutokset ilmenevät liitteestä nro 350.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset v. 2005 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

351 VUODEN 2005 LOPUN LAINATARJOUKSET

Vuoden 2005 talousarviomuutosten jälkeen jää kunnan talouteen noin 250.000 euron rahoitusvaje. Vajeen täyttämiseksi on pyydetty rahoitustarjoukset. Liite nro 351.1. Tarvittaessa käytetään myös lyhytaikaista rahoitusta.

Tarjoukset saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja niistä laaditaan yhdistelmä. Liite jaetaan kokouksessa.


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen 6 kk euribor + 0,09 %, laina-aika 7 vuotta

2) valtuusto myöntää valtuuden nostaa lainan välittömästi pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_________

Tekninen lautakunta 264 01.12.2005

352 TARJOUKSET MARKKALAN RIVITALOJEN (A+B) PARVEKEOVISTA

Tarjoukset on pyydetty seuraavilta toimittajilta:

- JPS Koskela Oy, Jämijärvi

- Pihla-Ikkunat Ky

- Rautia, Kankaanpää

- Puusepänliike Peurala, Lavia

Määräaikaan (23.11.2005) mennessä tarjouksensa ovat jättäneet:

- JPS Koskela Oy

- Pihla-Ikkunat Ky / Pertti Kivi

- Pihla-ikkunat Ky/ Hannu Jokinen

Yhteenveto tarjouksista:
Toimittaja 10 kpl ovi

9 x 21

10 kpl ovi 9 x 23 Lisäkustannukset
JPS Koskela Oy /

Viitapuu

3.590,- 3.846,20 + rahti ja vakuutus

120,40

Pihla-Ikkunat Ky/

Hannu Jokinen

5.800,- 6.300,-

-
Pihla-Ikkunat Ky/

Pertti Kivi

5.189,- 5.641,- + rahti 180,-

Lisätietoja:

- Pihla-Ikkunat: ovessa pitkäsalpa, jossa puolipainike johon on asennettavissa Abloyn lukkopesä. Ovijarru (ns. kitkajarru)

- Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 22%.

Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että edullisin tarjous, jonka oli tehnyt JPS Koskela Oy hyväksytään hankkimalla 10 kpl ovia (koko 9x23, valkoisina) hintaan 3.846,20 + rahti ja vakuutus).

Lisäksi esitetään, että vuoden 2006 määrärahalla hankitaan rivitaloihin C ja D uudet ovet, 7 kpl (koko 9x23, valkoisina) hintaan 2.692,34 + mahd. rahti ja vakuutus.

Tekninen lautakunta 264 01.12.2005

- - - -


KH 352

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

353 VUODEN 2006 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2006-2008 HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2005 talous toteutui alkuvuodesta hyvin. Loppuvuotta kohti talous tiukkeni huomattavasti ja näyttää, että vuoden 2005 tilinpäätös tulee olemaan selvästi alijäämäinen. Viimeisenä takaiskuna oli tieto vuoden 2004 lopullisesta verotuksesta, jonka mukaan kunnallisverot alenivat vuoteen 2003 verrattuna 1.4 %.

Valtionosuudet sen sijaan näyttävät toteutuvan hieman yli budjetoidun.

Vuoden 2005 merkittävin hanke on Jämi Areenan rakentamisen loppuunsaattaminen. Hanke on yhteistyöhanke, jonka rakennuttajana toimii Jämi-Säätiö. Lisäksi alkuvuodesta valmistuu Mielahden retkeilymaja (Pikku Itävalta).

Jämijärven kunnostusta jatketaan ruoppauksin ja pohjapadon rakentaminen toteutetaan heti kun siihen saadaan lainvoimainen lupapäätös.

Kunnallisveron tulo-% on vuonna 2006 19 %. Vuosille 2007 - 2008 on siihen suunniteltu 0,75 %:n korotus. Kiinteistöverot säilyvät ennallaan.
Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2004 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

- v. 2005 + 3,0 %

- v. 2006 + 2,5 %

Jämijärven kunnan verotulojen kasvu on viime vuosina ollut valtakunnan keskitasoa. Vuoden 2004 verotulojen (kunnallisveron) romahtamiseen ei ole löytynyt yhtään yksittäistä selittävää tekijää. Talousarvioehdotuksessa on kuitenkin lähdetty siitä, että ko. kielteinen kehitys ei jäisi pysyväksi vaan tilanne normalisoituisi.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 93 - 186 /as.

Talousarviolainat määrä nousee vuoden 2005 aikana selvästi voimakkaiden investointien johdosta. Talousarvio ja taloussuunnitelma onkin laadittu siten, että talousarviolainojen määrä saataisiin uudelleen vakaannutettua ja laskemaan:

v. 2006 1313 /as

v. 2007 1278 /as

v. 2008 1244 /as.

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2005 talousarvioon verrattuna 4.8 % ja palkkamenot 2,5 %.

Palvelujen ostoon on varattu 3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion linjauksia ja investointiohjelmaa kokouksissaan 14.11 ja 30.11.

Yhteistyötoimikunnan lausunto saadaan kokoukseen mennessä.

Liite nro 353.2.

Talousarvioehdotus vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2006 - 2008 on esityslistan liitteenä nro 353.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2005 ja taloussuunnitelman vuosille 2006 - 2008 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

__________

Kunnanhallitus 327 22.11.2005

354 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJEN UUDELLEEN ORGANISOIMINEN / KOTIHOITOKOKEILU

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kokeilun ajalle 1.1.2005 - 31.12.2008 vanhusten palvelujen uudelleen organisoimiseksi - ydinalueena kotihoito. Sosiaalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin on tehty muutokset, mitkä mahdollistavat sen, että kunnat voivat organisoida vanhusten palveluja uudelleen. Sosiaalihuolto ja kansanterveystyö ovat tasavertaisessa asemassa, kun harkitaan sitä, minkä toimielimen alaisuuteen palveluja kokeilun ajaksi kootaan. Kokeiluun tavoitteena on yhteen sovittaa ja edistää laadultaan hyvien palvelujen järjestämistä. Kokeilu on tarkoitettu niille kunnille, joissa sosiaalihuollon ja kansanterveystyön lautakuntia ei ole yhdistetty. Kokeilun ydinalueena on sosiaalihuollon kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon yhdistäminen uudeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi. Kotihoitoon perustetaan yhteinen rekisteri ja säännösmuutokset on tehty sosiaalihuoltolakiin 12 g ja kansanterveyslakiin 13 g . Teknisen käyttöyhteyden avulla salassa pidettäviä tietoja voi hakea ilman asiakkaan tai potilaan suostumusta. Kokeiluun osallistumisesta tulee toimittaa kirjallinen hakemus sosiaali- ja terveysministeriöön 31.12.2005 mennessä.

Kankaanpään kaupunginhallitus on pyytänyt, että Kankaanpään kansanterveystyönkuntayhtymän jäsenkunnat nimeävät edustajansa asiaa valmistelevaan työryhmään.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajat kotihoitokokeilua valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään vs. perusturva- johtaja Auli Rannan ja valtuuston puheenjohtajan Matti Peuralan.

-----

KH 354 Työryhmä on kokoontunut ja se on valmistellut oheisen liitteen nro 354.1 mukaisen hakemuksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaisen hakemuksen kotihoidon kokeiluun osallistumisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Päivi Leponiemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

355 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TARJA JA JUHA RANTA

Jämijärven kunnan ja Tarja ja Juha Rannan välillä on12.12.2005 allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy Juhalan asemakaava-alueen tontin nro 98/3.

Kauppahinta on 6 078 euroa ja lohkomiskuluina ostaja korvaa kunnalle 454 euroa.

Kauppakirja on liitteenä nro 355.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tarja ja Juha Rannan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Yhteistyötoimikunta 17 13.12.2005

356 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA

Kuntien nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2005. Uuden neljän vuoden toimikauden jäsenet on valittava marras-joulukuun aikana v. 2005.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää toimialueenaan olevalla työpaikalla riittävän ajoissa valintojen valmistelutoimet sekä huolehtia, että kunnassa ryhdytään työsuojeluorganisaation henkilöstöä edustavien jäsenten valintoja koskeviin järjestelyihin liitteen 17.1. mukaisesti.

Jämijärvellä toimenpiteistä on keskusteltu ja päädytty järjestelmään, jossa kaikkia työntekijöitä edustaa yksi valtuutettu ja kolmelta työpaikalta olisi työsuojeluasiamies. Rami Heikkilän nimi on ollut esillä työsuojeluvaltuutetuksi ja hän suostuisi liitteen 17.2. mukaisesti. Koska asiasta seuraa kustannusvaikutuksia, asia on syytä jättää kunnanhallituksen päätettäväksi.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle Rami Heikkilää työsuojeluvaltuutetuksi ajalle 01.01.2006 - 31.12.2009 liitteen 17.2. mukaisesti.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 356 Rami Heikkilän suostumus on esityslistan liitteenä nro 356.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan tekemän esityksen.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.