Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 13/2005

Laatimispäivämäärä: 05.10.2005

KokoustiedotAika 11.10.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 310

281 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 310

282 AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKKO Sivu 311

283 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7 - 30.9.2005 Sivu 312

284 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 05.12.2005 Sivu 313

286 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON Sivu 315

287 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 316

288 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 317

289 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Sivu 318

290 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2006 - 2008 Sivu 319

291 TEEMA-ASIAT / JÄMIN JÄNNE Sivu 320

292 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Sivu 321

294 VUODEN 2006 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 324

295 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 325

296 VARAUTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANOMAISRADIOVERKKO VIRVEN KÄYTTÖÖN Sivu 326

298 OSAKKEIDEN OSTAMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMIKESKUKSESTA Sivu 328

299 ATK-HANKINNAT / LEASING TARJOUKSET Sivu 329Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2005
KOKOUSAIKA 11.10.2005 kello 19.00 - 21.15
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka LahdensivuPOISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I varapuheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Asko Uurasjärvi klo 19.00 - 19.35

Aki Rantanen klo 20.30 - 20.50

ASIAT 280 - 299
   
   
   
 
   
   

280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

281 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestyksen muutos, jonka mukaan seuraavaksi käsiteltiin 291, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_________

Tekninen lautakunta 209 13.09.2005

282 AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKKO

Tekn.ltk 209 Selvityksen / ehdotuksen tekeminen jatkotoimenpiteiksi Avennon alueen antenniverkosta. Esityslistan liite 209.1.

Päätös: Päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan toimesta järjestetään Avennon ja Juhalan alueiden kiinteistönomistajien kanssa neuvottelu antenniverkoston ylläpidon jatkotoimenpiteistä.

Ennen neuvottelun järjestämistä pyydetään ko. alan asiantuntijan selvitys / kustannusarvio laitteiston / verkoston vaatimista muutostöistä ja arvio vuosittaisista ylläpito- ja huoltotöistä. Valittu asiantuntija kutsutaan myöskin neuvottelupalaveriin selvittämään antenniasiaa.

KH 282 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

283 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7 - 30.9.2005

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 01.07. - 30.09.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

284 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 05.12.2005

Tänä vuonna itsenäisyyspäivä sattuu tiistaiksi ja kunnanviraston henkilöstöstä useat anovat lomapäivää tätä edeltäväksi maanantaiksi 5.12.2005.

Yleensä vastaavanlaisissa tilanteissa on kunnanvirasto pidetty suljettuna.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 5.12.2005. Henkilökunta pitää tuolloin vuosiloma - ylityö yms. vapaitaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

285 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS

Jämi tuotteillaan tunnetuksi on kaksivuotinen matkailuhanke, jonka toinen vuosi oli kunnanhallituksen hyväksymässä käyttösuunnitelmassa v. 2005 budjetoitu samalle kustannuspaikalle (1134) kuin ensimmäinen vuosi.

Tämä jatkohanke eli Jämi tuotteillaan tunnetuksi II ajoittui kuitenkin ajallisesti osittain päällekkäin ensimmäisen vuoden kanssa, joten sille oli selvyyden vuoksi avattava uusi kustannuspaikka 1135.

Kunnanhallituksen tulee täten muuttaa yleishallinnon käyttösuunnitelmaa v. 2005 oheisen liitteen 285.1 mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen käyttösuunnitelmamuutoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

286 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2005 TALOUSARVIOON

Vuoden 2005 aikana on käynnistynyt hankkeita, joita ei ole ollut vielä tiedossa talousarvion valmistelun yhteydessä.

Hankkeista on kunnanhallituksen päätökset, mutta ne vaativat myös talousarviomuutosta. Lisäksi Jämi-Areena hankkeen rahoituksessa on huomioitu pellettilaitoksen omarahoitukseen varattu määräraha. Koska ko. laitos ei toteudu suunnitellulla tavalla, niin siihen varattu 30.000 euron määräraha on siirretty Jämi-Areenan omarahoitusosuuden katteeksi.

Asia on esitelty kunnanvaltuustolle iltakoulussa.

Talousarvion muutosehdotukset vuodelle 2005 ovat esityslistan liitteenä 286.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

-----------

287 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 13.09.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

288 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi syyskuussa 2005

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200509

- Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2005

- Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys ry, vuoden 2005 jäsenmaksut.

- Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys ry, toimintasuunnitelma 2005

- Sisäasiainministeriö, peruspalvelubudjettitarkastelu

- Kuntaliitto, julkisuuslain muutokset voimaan 1.10.2005.

- Valtion asuntorahasto; Hakumenettely vuoden 2006 arava-, korkotuki- ja takauslainoituksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

289 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välillä on jatkunut pitkäaikainen yhteistyö.

Yhteistyön jatkoksi on kaudelle 2005 - 2006 laadittu liitteen mukainen yhteistyösopimus. Liite nro 289.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

290 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2006 - 2008

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 19.9.2005 hyväksynyt liitteen nro 290.1 mukaisen luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2006 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008. Luonnoksesta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 14.10.2005 mennessä.

Jämijärven kunnan alustava maksuosuus vuodelta 2006 on 13.586 euroa (v. 2005 12.924 ), kasvua 4.87 %. Kaikkiaan kuntien maksuosuudet kasvavat keskimäärin 3,50 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

291 TEEMA-ASIAT / JÄMIN JÄNNE

Jämin Jänteen puheenjohtaja Asko Uurasjärvi tulee esittelemään Jämin SM -hiihtojen loppuselvitystä, seuran kansainvälistä yhteistyötä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jämin Jänteen puheenjohtaja Asko Uurasjärvi oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Hän poistui klo 19.35.

__________

292 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2005 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2006 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

--------

293 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2006 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2005 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.
Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2006 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

---------
294 VUODEN 2006 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2006 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2005 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2004 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.554.682 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen 1,5 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 147.822, muutos edelliseen vuoteen + 22,9 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2006 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

-------
295 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.
Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

1.1. - 30.6.2005

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

---------

296 VARAUTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANOMAISRADIOVERKKO VIRVEN KÄYTTÖÖN

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta on 14.9.2005 saapunut kirje, jossa on ohjeet valtionavustuksen hakemisesta viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan.

VIRVE -laitteita käytetään erityisesti poikkeusoloissa viestivälineenä.

Avustuksen määrä on 50 %, kuitenkin enintään 500 euroa yhden päätelaitteen hankintakustannuksista. Avustusta tulee hakea 14.10.2005 mennessä. Esityslistan liite nro 296.1.

Valtionosuuden saaminen päättynee vuonna 2005.

Pohjois-Satakunnan sosiaalijohdon tapaamisessa on VIRVE -laitteiden hankinta ollut esillä, mutta tällöin on päädytty pidättyväiseen kannanottoon mm. sen vuoksi, että sosiaalitoimen tarjoamat palvelut eivät kriisitilanteissa ole niin kiireisiä kuin esimerkiksi poliisin, pelastus- ja terveystoimen palvelut.

Naapurikuntien päätökset saadaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee VIRVE -laitteiden hankinnasta sosiaalitoimelle.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hakea valtionavustusta kahden viranomaisverkon päätelaitteen hankintaan.

_______


--------

298 OSAKKEIDEN OSTAMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMIKESKUKSESTA

Jämin Hiihtotunneli Oy on tarjonnut Jämijärven kunnalle ostettavaksi osuuttaan Kiinteistö Oy Jämikeskuksesta. Hiihtotunneliyhtiö omistaa tästä ns. lumimaailman palveluosasta ja sen osakkeista 51 %.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n kannalta ko. omistukseen on sidottu tarpeettomasti pääomia, joita alan kiristyvän kilpailun vuoksi tarvitaan hiihtotunnelin toiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin.

Kiinteistö Oy Jämikeskuksen perustusvaiheessa oli jo esillä vaihtoehto, että kunta lähtisi yhtiön enemmistö osakkaaksi. Tällöin kuitenkin hankkeen nopea eteenpäin vienti ja hiihtotunneliyhtiön intressi palveluosan aikataulusta aiheutti sen, että enemmistöosakkuuden otti Jämin Hiihtotunneli Oy.

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 298.1.

Kauppahinta muodostuu Jämin Hiihtotunneli Oy:n aikanaan maksamasta kauppahinnasta + 3 % :n korosta. Korko perustuu Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Voitto Vuoren väliseen lunastussopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Hiihtotunneli Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti

2. hyväksyy 47.000 euron määrärahan kustannuspaikalle arvopaperit 8140

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Tapio Rajalahti.

---------

Kunnanhallitus 241 30.08.2005

299 ATK-HANKINNAT / LEASING TARJOUKSET

Keskuskoulun ATK-luokan koneet ovat vuodelta 1998 eivätkä vastaa tämän päivän opetusvaatimuksia. Myös koulun palvelin on samalta vuodelta ja vaatii niin ikään uusimisen. Kunta haki näihin hankintoihin ja ulkoisten yhteyksien nopeuden nostoon tietoyhteiskuntarahaa opetushallitukselta. Avustusta myönnettiin 50 % 3 tietokoneen, palvelimen, dataprojektorin ja tulostimen hankintaan sekä yhteysnopeuksien parantamiseen. ATK-luokassa on 17 konetta, eikä ole järkevää opetuksen enempää kuin ylläpidonkaan kannalta uusia vain 3 konetta.

Myös hallinnon puolella on investointitarpeita; sosiaalitoimen Effica-ohjelmiston käyttöönotto aiheuttaa 2 tietokoneen hankintatarpeen ja toimisto-ohjelmiston vaihto on ajankohtainen. Kunnassa on ollut käytössä Corel WordPerfect 2000 -toimisto-ohjelmisto sekä pienessä määrin ilmainen OpenOffice. WordPerfect ei enää ole yhteensopiva uusimpien Microsoft Office-tiedostojen kanssa, mikä aiheuttaa jatkuvia ongelmia sähköpostin liitetiedostojen ja sähköisten lomakkeiden kanssa. OpenOffice aukaisee Microsoftin tuotteilla tehdyt tiedostot, mutta ei WordPerfectillä tehtyjä. Myöskään sähköisten lomakkeiden täyttäminen ei tahdo sillä onnistua kaikin osin.

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 85.000 euroa atk-hankintoihin, joista ostamalla 40.000 ja loput leasingilla. Sosiaalitoimen ohjelmistoihin menee kuitenkin n. 35.000 euroa. Koulun ostettaviksi aiotut (=joihin saadaan tietoyhteiskuntarahaa) laitteet maksavat nettona n. 4000 euroa. Ulkoisten yhteyksien nostoinvestointi voidaan tehdä ensi vuonna, koska hankkeella on toteuttamisaikaa v. 2006 loppuun.

Hankintatarpeet on käsitelty toimistoautomaatioryhmässä ja keskustelussa rehtorin kanssa. Tarjoukset ovat liitteenä nro 241.1 ja yhteenveto tarjouksista liitteenä nro 241.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suurimaan Tukun tarjouksen kokonaisuudessaan edullisimpana ja hankkia keskuskoululle 17 kpl Osborne S800 tietokoneita, yhden Optoma EP 719 dataprojektorin kattokiinnikkeellä, yhden Premium 500 XGA dokumenttikameran ja yhden HP LaserJet 1320N verkkotulostimen. Mikäli Suurimaan Tukku ei pysty toimittamaan kyseistä tulostinta (tarjosi Brother -merkkistä), hankitaan se Datainfo Solutionsilta. Koulun Office-paketin tyypiksi valitaan tarjouspyynnöstä poiketen MS Office 2003 pro, joka sisältää myös julkaisuohjelma Publisherin sekä yksi medialevy. Versio on vain hieman perusversiota kalliimpi. Palvelimeksi hankitaan Osborne Server800 C3 Dat72 nauha-asemalla ja Windows 2003 Server käyttöjärjestelmällä. Asennuspalveluita ostetaan atk-vastaavan tarpeelliseksi katsomassa määrin. Levynkloonausohjelmistoa Norton Ghost 9.0 hankitaan yksi lisenssi. Hallinnon puolelle hankitaan 2 kpl Osborne S800 tietokonetta ja 22 kpl MS-Office 2003 Standard Gov lisenssiä sekä yksi medialevy. Ostaen hankitaan 3 koulun tietokonetta, palvelin, tulostin, dataprojektori, dokumenttikamera, Norton Ghost sekä MS Office-lisenssit ja muut hankitaan leasingillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 299 Laitteista hankitaan leasing-rahoituksella 14 koulun konetta ja 2 hallinnon konetta yhteensä 15 639,20 (sis. ALV.)

Leasing rahoituksesta on pyydetty tarjoukset. Liite nro 299.1. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 299.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sampo Rahoituksen tarjouksen; jäännösarvo 10 %, kiinteä korko ja kuukausivuokra 410,95 euroa.