Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 14/2005

Laatimispäivämäärä: 01.11.2005

Kokoustiedot Aika 08.11.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 301 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 332

302 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 332

303 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 333

304 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATSivu 334

305 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN

18.10.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 335

306 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA01.01. - 31.08.2005 Sivu 336

307 § TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI Sivu 337

308 § TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / J & K INTERNATIONAL OY Sivu 338

309 § VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY Sivu 339

310 § LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 340

312 § KUNNAN OMISTAMILTA TALOYHTIÖILTÄ OLEVIEN SAAMISTEN KUITTAAMINEN Sivu 343

313 § KUNTA - JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKKEEN ALUEVAIHEEN KUNTAOSIO I Sivu 344

314 § LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVI - SEURA RY:LLE Sivu 346

315 § JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE Sivu 347

316 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS / UUSI-SALAVA RISTO JA EEVA Sivu 349

317 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN NS. VANHASTA TERVEYSTALOSTA Sivu 350

318 § MIELAHDEN RETKEILYMAJAN YKSITYISRAHOITUKSEN SOPIMUSMALLIT Sivu 351

 

 

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2005
KOKOUSAIKA 08.11.2005 kello 19.00 - 21.19
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Teemu Luoma-Aho klo 19.00 - 19.28

Jouko Kulmala klo 19.00 - 19.48

ASIAT §§ 301 - 318
   
   
   
 
   
   

301 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

302 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Markku Kujala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin § 307, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

303 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Lounais-Suomen ympäristökeskus 09.06.2005

- Vapaa-aikalautakunta 05.09.2005

- Nuorisoparlamentti 29.09.2005

- Tekninen lautakunta 11.10.2005

- Maaseutulautakunta 12.10.2005

- Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnanhallitusten

ja johtavien viranhaltijoiden keskustelutilaisuus kunta-

ja palvelurakennehankkeen tilasta 17.10.2005

- Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan

ohjausryhmä

17.10.2005

- Tekninen lautakunta 11.11.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

304 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Jukola

- Jämijärvi, Alatalo

- Peijari, Ylipeijari

- Kauppila, Piilopirtti

- Vihu, Vanharadakko

- Peijari, Ruoko

- Vihu, Järvenpää

- Tykköö, Lahti

- Tykköö, Mäki

- Tykköö, Rodunneva

- Karvian kunta, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen

- Kankaanpään kaupunki, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen, ote

- Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti, Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän talouden tasapainottaminen

- Valtion asuntorahasto, vanhusten ja vammaisten korjausavustusten sekä jätevesiavustusten lisähaun päättymisajankohta sekä asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustustoimintaan keväällä myönnettyjen määrärahavaltuuksien tilanne

- Tykköön koulu, kiitos

- InterStopOver hankkeen korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2005

- Verohallinto, verovuoden verot 2004

- Verohallinto, verovuoden verot 2004 kunnat

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200510

- Maanmittauslaitos, toimitusasiakirja

- Josef Alter, kiitoskirje

- Valtion asuntorahasto, Uudet asuntomarkkinatiedot ja kunnan arava-, korkotuki- ja takauslainoitusta koskeva esitys vuodelle 2006

- Jämi-säätiö, toimintaympäristöhakemus

- Kuntaliitto, näkökohtia ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstöl le ja luottamushenkilöille kustantamista matkoista ja muista taloudellisista etuuksista.

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi lokakuussa 2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

305 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 18.10.2005 LAILLISUUSVALVONTA

JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 18.10.2005. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

66. Väliraportti 30.06.2005

73. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

74. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

18.10.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

306 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.08.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01 - 31.08.2005. Liite nro 306.1.

Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

307 § TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala ja nuoriso-ohjaaja Teemu Luoma-Aho tulevat kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vapaa-aikatoimen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala ja nuoriso-ohjaaja Teemu Luoma-Aho olivat kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

Teemu Luoma-Aho poistui kokouksesta klo 19.28 ja Jouko Kulmala klo 19.48.

_________

308 § TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / J & K INTERNATIONAL OY

Edunvalvontaan liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti valvottavien lukumäärän lisääntyessä.

Tehtävien helpottamiseksi on päätetty pyytää tarjous atk-ohjelmistosta ja pankkiyhteysmahdollisuudesta, jolla voidaan käytännön rutiineita helpottaa.

Lähialueella useat kunnat käyttävät J&K International Oy:n VIRHO-ohjelmaa ja Samlink Oy:n pankkiyhteysohjelmaa.

Koska tiedossa ei ole muita vastaavia ohjelmia, on tarjouspyyntö kohdistettu em. yhtiölle.

Tarjous on liitteenä nro 308.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä J&K International Oy:n tarjouksen oheisen liitteen mukaisesti ilman viivakoodin lukuun liittyviä osioita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


309 § VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry anoo väliaikaisrahoitusta leader+ -hankkeelleen "Tykköön aitat". Kyläyhdistys on pyörittänyt hanketta vajaat kaksi vuotta lähes täysin omarahoituksella.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuutta viedä hanketta loppuun ilman kunnan väliaikaisrahoitusta.

Hanke loppuu alkuperäisen päätöksen mukaan 31.12.2005, mutta sille on haettu jatkoaikaa vuoden 2006 loppuun.

Anottu summa on 3.000 €.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2005 § 62 päättänyt leader+ hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa:

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 13.500 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 16.500 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:lle 3.000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen nro 309.1 mukaisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

310 § LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

Vuoden 2005 talousarviolainoista on nostamatta 105.000 euroa.

Ko. summasta on pyydetty lainatarjoukset.

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 310.1.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Sampo, Kuntien eläkevakuutus, Kuntarahoitus, Jämijärven Osuuspankki, OKO ja Nordea.

Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 310.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen;

laina-aika 7 vuotta, takaisin maksu puolivuosittain ja korko 6 kk viitekorko +0,090 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu ja valtuuston I puheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

______

______

312 § KUNNAN OMISTAMILTA TALOYHTIÖILTÄ OLEVIEN SAAMISTEN KUITTAAMINEN

Valtuuston päätöksen mukaisesti kunta on maksanut omistamiensa taloyhtiöiden tyhjien asuntojen vuokrat. Saman aikaisesti kunnalla on kuitenkin saatavia ko. taloyhtiöiltä.

Ristiriitaisesta tilanteesta ja saatavien kuittaamisesta on keskusteltu tilintarkastaja Anu Servon kanssa. Hän on puoltanut saatavien kuittaamista kunnan maksamista vuokrasuorituksista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamilta taloyhtiöiltä olevat saatavat voidaan kuitata tyhjien asuntojen vuokrasuorituksista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________


313 § KUNTA - JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKKEEN ALUEVAIHEEN KUNTAOSIO I

Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005 kunta- ja palvelurakenneuudistus -hankkeen sen jälkeen, kun asia oli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä. Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon. Hankkeessa mm. arvioidaan ja tehdään ehdotus kuntien vastuulla olevien palveluiden tarkoituksenmukaisista järjestämisvastuualueista. Tarkastelun kohteina ovat kuntajaotuksen muutokset ja kuntarajat ylittävä yhteistyö kaikilla aluetasoilla kunnista valtakunnantasolle saakka.

Hankkeen asettamisen taustalla on kuntien toimintaympäristön kiihtyvä muutos. Julkisen talouden tasapainovaatimuksista on huolehdittava tilanteessa, jossa väestön ikärakenne muuttuu kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen nopeasti. Ikääntymisen myötä palvelutarpeet kasvavat erityisesti hoiva- ja hoitoalalla. Vastaavasti lasten ja oppilasikäluokkien määrä alenee. Pienenevien ikäluokkien myötä koulutusta on tärkeää kehittää niin, että entistä harvempi jää pois työvoimasta. Pitenevät työurat ja työelämän muutos edellyttävät aikuiskoulutukseen panostamista.

Maan sisäinen muuttoliike ja väestön keskittyminen kasvualueille merkitsevät sitä, että alueelliset erot huoltosuhteessa kasvavat. Ikärakenteen muutos heijastuu myös työvoiman saatavuuteen. Globalisoituvassa maailmassa verokilpailu kiristyy, mikä on myös huomioitava palveluiden rahoitusta pohdittaessa. Samalla palveluiden käyttäjien koulutustason ja varallisuuden kasvaessa palveluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus -hankkeen aluevaiheessa on tarkoitus käsitellä laajasti, avoimesti ja systemaattisesti kuntalaisten palveluita, niiden järjestämiseen liittyviä tulevaisuuden haasteita, muutosten välttämättömyyttä ja niitä toimenpiteitä, joilla näihin muutoksiin voidaan päästä. Prosessin tuloksen syntyy alueen näkemys näihin liittyvistä kysymyksistä.

Käsittelyn systemaattisuuden tukemiseksi on laadittu kysymys- ja tehtävärunko, joka on tarkoitus käydä alueilla järjestelmällisesti läpi.

Kysymys- ja tehtävärungon ensimmäinen osio koskee kuntien ja valtion välistä tehtävien jakoa. Satakuntaliitto, joka koordinoi aluevaihetta Satakunnassa, on pyytänyt kuntien vastaukset 16.11.2005 mennessä.

Kysymykset ovat liitteenä nro 313.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vastauksien antamisesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa seuraavat vastaukset kysymyksiin:

1.1 Valtiolle voitaisiin siirtää seuraavat tehtävät: palo- ja pelastustoimi, erikoissairaanhoito (ainakin kalliit hoidot) ja omaishoidon tukiasiat

1.2 Ammattikorkeakoulutoimintaa ei tule siirtää valtiolle. Seudulliselta tai maakunnalliselta tasolta hoidettu ammattikorkeakoulu tuo lisäarvoa alueelle ja se pystyy vastaamaan alueelliseen sekä yritysten koulutustarpeeseen

1.3 Palo- ja pelastustoimen siirrosta valtiolle ei ole haittaa. Sairaankuljetuksen voi hoitaa esim. terveyskeskukset. Ensivasteesta huolehtii VPK ja ensihoidosta terveyskeskus (sairaankuljetus)

2.2 Alueellamme olevia hyviä yhteistyökäytäntöjä on aluearkkitehtitoiminta. Kuntamme ei ole mukana kuntaliitosselvityksessä.

314 § LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVI - SEURA RY:LLE

Jämijärvi - seura ry on anonut Jämijärven kunnalta väliaikaista rahoitusta kirjavelan maksamiseksi painotalolle. Kirjavelkaa on tällä hetkellä 5.000 euroa.

Jämijärvi - seura ry on kustantanut vuosina 2002 ja 2003 kaksi kotiseutuneuvos Olavi Heikkilän kirjoittamaa kirjaa:

- Jämijärveltä kerrottua (800 kpl)12.000 euroa

- Jämijärven välkettä - Hämeenkankaan huminaa (700 kpl) 8.340 euroa.

Yhdistyksen varaston arvo oli 31.12.2004 17.500 euroa, joka koostuu lähinnä kirjoista.

Kirjoihin sitoutuneet varat ovat estäneet painotalolle suoritettavan maksun lyhentämistä.

Anottua väliaikaisrahoitusta voitaisiin maksaa kunnalle takaisin enintään 1.000 euroa / vuosi tai sopimuksen mukaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärvi - seura ry:lle myönnetään 5.000 euron suuruinen koroton laina kirjavelan maksamiseksi. Laina-aika 5 vuotta ja vuotuinen lyhennys 1000 euroa. Tarkemmista lainaehdoista päättäminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus § 70 08.02.2005

315 § JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE

Pohjois-Satakunnan seudullisena hankkeena on ollut saada laajakaista kattamaan koko seutukunnan. Tältä pohjalta Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy on käynyt neuvotteluja paikallisten teleoperaattoreiden kanssa. Viimeisimpien tarjousten perusteella on päädytty hakea Satakunnan TE-keskuksen myöntämää ALMA avustusta kunnittain Auria Oy:n tarjouksen pohjalta.

Tällä hetkellä Jämijärven kunnassa on vain keskustan alueella asuvilla mahdollisuus saada laajakaistaliittymä Auria Oy:n toimesta. Haja-asutusalueiden (Tykköö, Palokoski, Pitkäniemi, Vihu, Sydänmaa) puhelinkeskuksissa ei ole laajakaistakeskittimiä, mistä syystä niillä alueilla ei ole laajakaista saatavuutta. Suurimaalla Satakunnan Puhelimen rakentama laajakaistayhteys kattaa osan asukkaista.

Kokonaisinvestointi muodostuu ASDL-keskittimien ja siirtoteiden laajennusten laite- ja asennuskustannuksista. Kuntakohtainen kokonais-

investointi vaihtelee kunnittain rakennettavien keskusalueiden määrän ja tarvittavan kaapelointikustannusten mukaan. Hankkeen avulla toteutettavan investoinnin tuloksena rakennettu verkko on avoin kenen tahansa palveluoperaattorin liittymille ja palveluille. Toimilla taataan kuluttajille mahdollisimman kattava palvelutarjonta ja edulliset hinnat.

Hankkeen toteuttamiseksi Jämijärvellä on laadittu oheisen liitteen mukainen hankehakemus. Liite nro 70.1.

Kunnan maksuosuus on yhteensä 7200 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

KH 315 § Auria Oy rakensi sovitut laajakaistakeskukset kesäkuun loppuun mennessä. Kävi kuitenkin ilmi, että Jämijärven keskustasta lähtee useita ns. ylipitkiä (yli 6,5 km) tilaajajohtoja. Näitä laajakaistamahdollisuuden ulkopuolelle jääviä talouksia on yhteensä 34 ja näistä 22 on Ruupanperän alueella ja 7 Palokosken suunnalla, loput hajallaan. Lisäksi Suurimaalla on neljä ylipitkää johtoa. Erityisesti Ruupanperän asukkaat ovat olleet närkästyneitä hankkeen ulkopuolelle jäämisestään.

Auria OY: n ja Satakunnan TE-keskuksen kanssa on käyty neuvotteluja jatkotoimenpiteistä. Auria OY tarjoutuu rakentamaan Ruupanperän alueelle alikeskittimen, Investointi maksaa 18.500 euroa (alv. 0 %) ja Auria on valmis kustantamaan siitä 25 % eli 4625 euroa.

Kunnanhallitus § 70 08.02.2005

Satakunnan TE-keskus on alustavasti luvannut rahoittaa myös tämän investoinnin samoin prosentein kuin alkuperäisen hankkeenkin edellyttäen, että kunta tekee muutoshakemuksen.

Kuntarahoituksen osuudeksi jäisi näin ollen 6743 euroa.

Palokoskelle ei Auria OY suostu rakentamaan alikeskitintä, sillä sen kustannukset muodostuisivat liian suuriksi.

Näille tilaajille vaihtoehdoksi jäävät tässä vaiheessa kiinteähintainen ISDN (nopeus 128 kbps), matkapuhelinverkossa toimiva GPRS (teoreettinen nopeus 110 kbps, todellinen 50-60 kbps) tai perinteinen modeemi (nopeus max 56 kbps).

Tekniikan kehittyessä voi laajakaistan saatavuus ulottua pidemmällekin kuin nyt luvattuun 6,5 km:iin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 315.1 olevan laajakaistahankkeen muutoshakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

316 § POIKKEUSLUPAHAKEMUS / UUSI-SALAVA RISTO JA EEVA

Risto ja Eeva Uusi-Salava ovat hakeneet poikkeuslupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

Kohde sijaitsee ns. Perhepuiston alueella (Jämi asemakaava II vaihe); korttelin 206 tontilla nro 1.

Rakennuspaikka on kaavassa merkitty loma-asuntojen korttelialueeseen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka, joten se soveltuu myös hyvin vakituiseen asumiseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Risto ja Eeva Uusi-Salavalle poikkeusluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi, koskien Jämin asemakaavan II vaiheen korttelia 206 nro 1.

Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

317 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN NS. VANHASTA TERVEYSTALOSTA

Useita vuosia on kunnassa käyty keskustelua ns. vanhan terveystalon kohtalosta. Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa oli esillä kirjelmä, jossa oltiin kiinnostuneita kyseessä olevan kiinteistön tai sen osan ostamisesta (kiint.Oy)

Tällöin todettiin, että myynti edellyttää julkista tarjousmenettelyä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1. ns. vanhasta terveystalosta pyydetään julkiset tarjoukset ehdolla, että kunta voi hylätä kaikki tarjoukset.

2. tarjouskilpailun käytännön järjestelyt annetaan teknisen toimen hoidettaviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

318 § MIELAHDEN RETKEILYMAJAN YKSITYISRAHOITUKSEN SOPIMUSMALLIT

Mielahteen rakennettavan retkeilymajan eu-rahoitus edellyttää myös yksityisen rahan saamista hankkeelle. Käytyjen neuvottelujen ja kartoituksen pohjalta on yksityisiä rahoittajia löytynyt yhteensä n 40.000 euron edestä.

Vastineeksi sijoituksesta on päätetty antaa retkeilymajan käyttöoikeutta.

Valmistellut sopimusmallit 2500 euron, 5000 euron ja 10 000 euron panoksille on liitteenä nro 318.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaiset sopimusmallit Mielahden retkeilymajan yksityisen rahoituksen saamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________