Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 10/2005

Laatimispäivämäärä: 22.08.2005

Kokoustiedot Aika 30.08.2005 kello 19.00
Paikka Suurimaan maamiesseurantalo
Käsiteltävät asiat223 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 242

224 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 242

225 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 243

226 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 244

227 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.06.2005 Sivu 245

228 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / KIMMO MARJAMÄKI Sivu 246

229 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO HIETAMÄKI Sivu 247

230 POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA VUOSIEN 2006 - 2008 ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA Sivu 248

231 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4/2005 Sivu 249

232 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN NUORTEN MUSIIKKIYHDISTYS RY Sivu 250

233 RAKENNUSAUTOMAATION TOTEUTUS KESKUSKOULUN JA VANHAINKODIN OSALTA Sivu 251

234 PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VUONNA 2005 Sivu 253

235 LENTOBENSIINIASEMAN PÄIVYSTYS Sivu 254

236 HENKILÖSTÖASIOIDEN TEEMAKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN Sivu 255

237 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA PEIJARI Sivu 256

238 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Sivu 257

239 KUNTARAHOITUKSEN LOPPUOSUUDEN MYÖNTÄMINEN / SUURIMAAN KYLÄN KEHITTÄMINEN HANKE Sivu 258

241 ATK-HANKINNAT Sivu 260

242 POIKKEUSLUPAHAKEMUS ASEMAKAAVASTA POIKKEAMISEEN / JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu 261

243 SATAKYLÄT RY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN Sivu 262

 
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 30.08.2005 kello 19.00 - 20.23
KOKOUSPAIKKA

Suurimaan maamiesseurantalo
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

Anne Lax varajäsenPOISSA OLLEET JÄSENET Hilkka Lahdensivu
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 223 - 243

   
   
   
 
   
   

Kunnanhallitus tutustui ennen kokouksen alkua Suurimaan kylän hankkeisiin.

223 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

224 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

225 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi heinäkuussa 2005

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Sydänmaa, Rajamäki

- Tykköö, Hinkkanen

- Jämijärvi, Ojalarvanmaa

- Tykköö, Halmela

- Kankaanpään ktt ky, vesinäytteet 04.08.2005

- Kuntaliitto, Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki muuttuu - siirtymäsäännöksen käyttämisestä päätettävä ennen lain voimaan tuloa 1.11.2005

- Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna 2005

- Lainvoimaisuusmerkintä yleisen toimiston kanslistin valinnasta

- Lainvoimaisuusmerkintä kunnan rahoitusosuuden myöntäminen Reima Country toimintakeskukselle

- Ikaalisten käräjäoikeus, Jämi-säätiön panttikirjat

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, Palkkatilastot kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Poikkeamispäätös

- Verohallinto, Maksatuserittely 200508

- Kuntaliitto, Valtioneuvoston päätös 2.6.2005 Natura 2000 verkos- toehdotuksen täydentämisestä; päätöksen tiedoksi antaminen kunnissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

226 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 21.06.2005

- Perusturvalautakunta 09.08.2005

- Sivistyslautakunta 11.08.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

227 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.06.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 30.06.2005. Liite nro 227.1.

Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloustilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

228 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / KIMMO MARJAMÄKI

Kimmo Marjamäki on lähettänyt 05.08.2005 päivätyn kirjeen, jolla hän pyytää eroa Jämijärven kunnan sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) myöntää Kimmo Marjamäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2) nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

229 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO HIETAMÄKI

Jämijärven kunnan ja Tapio Hietamäen välillä on allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 229.1.

Kauppakirjalla myydään n. 1090 m2:n määräala Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä sijaitsevasta Reimari nimisestä tilasta RN:o 1:75.

Määräala on lisäalue ostajan aikaisemmin yksityiseltä ostamaan tonttiin. Lisämaan kanssa tontti muodostaa Mielahden ranta-asemakaavan mukaisen tontin; kortteli nro 5, tontti nro 3. Myyntihinta on 1090 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tapio Hietamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

230 POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA VUOSIEN 2006 - 2008 ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio- ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 31.8. mennessä.

Esityslistan liitteenä on koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio vuodelle 2006 ja vuosien 2006 - 2008 alustava taloussuunnitelma.

Liite nro 230.1.

Rehtori Rolf Björkman on tutustunut ehdotuksiin ja hänellä ei ole huomautettavaa talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän alustavaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

231 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4/2005

Uusi tarkastuslautakunta piti ensimmäisen kokouksensa 17.08.2005. Pöytäkirja on tämän esityslistan liitteenä nro 231.1.

Tarkastuslautakunta päätti mm. jäsenille säännönmukaisesti toimitettavista asiakirjoista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 4/2005 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnan eri toimielimille tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 220 09.08.2005

232 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN NUORTEN MUSIIKKIYHDISTYS RY

Jämijärven Nuorten Musiikkiyhdistys ry anoo 4.000 - 5.000 euron väliaikaisrahoitusta Leader+ -hankkeelleen "Jämijärven musiikkiperinteitä nuorille".

Hanke koostuu neljästä osasta:

1. Soittimien ja musiikin tekemiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmien hankinta.

2. Musiikin sekä musiikin tekemiseen ja miksaukseen liittyvien toimintojen opettaminen

3. Jämijärveläisen musiikin kerääminen yksiin kansiin (sävellykset ja sanoitukset)

4. Kokoontumistilojen kunnostaminen

Hankkeen avulla nuorille tarjotaan hyvä harrastus ja tasokasta opetusta sekä turvataan arvokkaan perinteen säilyminen ja jatkuvuus.

Väliaikaisrahoitusta voi olla valtuuston tekemän päätöksen 15.10.2002 62 mukaan kerrallaan myönnettynä 30.000 euroa. Tällä hetkellä voimassa olevia myöntöpäätöksiä on yhteensä 22.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää väliaikaisrahoituksen (lainan) myöntämisestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KH 232 Puuttuvat selvitykset on luvattu toimittaa kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää väliaikaisrahoituksen (lainan) myöntämisestä

Päätös: Puuttuvien selvityksien vuoksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

------------

Tekninen lautakunta 114 24.05.2005

Kunnanhallitus 196 21.06.2005

233 RAKENNUSAUTOMAATION TOTEUTUS KESKUSKOULUN JA VANHAINKODIN OSALTA

Keskuskoulun ja vanhainkodin rakennusautomatiikassa on todettu toiminta puutteita ja niistä aiheutuvia haittoja.

Mainitusta syystä asiaa on selvitetty TAC Finland Oy:n toimesta todeten mm. seuraavaa:

- Rakennusautomaation järjestelmät ovat pitkälle toimittaja sidonnaisia. Kun on valittu aikanaan tietty merkki, niin sen ylläpito ja huolto suoritetaan kyseisen merkin toimittajan toimesta.

Keskuskoulu:

- Keskuskoulun nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä ei ole rakennettu ns. avoimella järjestelmällä. Järjestelmän liittäminen muiden toimittajien valvontajärjestelmiin on käytännössä mahdotonta.


Vanhainkoti:

Vanhainkodilla ei ole vielä järjestelmää, joka pystyttäisiin liittämään valvomoon.

Tarjotussa saneerauksessa järjestelmä uusitaan siltä osin, että se on mahdollista liittää valvontaan. Kun saneeraus suoritetaan nykyisen automatiikkamerkin toimittajan puolesta, voidaan nykyiset kenttälaitteet hyödyntää.

- Saneerauksen jälkeen vanhainkoti ja Keskuskoulu voidaan liittää samaan valvomoon ja toteuttaa tarjotut palvelut

TAC Finland Oy:n tarjous Jämijärven vanhainkodin rakennusautomaation saneerauksesta, päiv. 23.3.2005 (liite 114.1).

TAC. Finland Oy:n sopimustarjous T-9305033 TAC-ePalvelusopimus:

Hallintapalvelut, kiinteistövalvomokäyttö koskien Keskuskoulua ja vanhainkotia (liite 114.2).

Päätösehdotus: 1. Hyväksytään TAC Finland Oy:n tarjous vanhainkodin rakennusautomaation saneerauksesta. Tarvittava määräraha esitetään katettavaksi lisätalousarviossa.

2. Hyväksytään TAC Finland Oy:n sopimustarjous T-9305033 (sop. kohdan 5 liitännät valvomoon internetin kautta).

Sopimuksesta syntyvät kustannukset katsotaan katsotaan säästyväksi lähinnä kiinteistön lämmitys-, sähkö- ja ilmastoinnin vedenkäytön aiheuttamista kuluista, joten tältä osin ei synny lisärahoitustarvetta talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

- - - -

KH 196

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen

2. huomioida määrärahatarpeen talousarviomuutosehdotuksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksen saamiseksi investoinnin hankintakustannuksista ja käyttökustannuksista.

KH 233 Esityslistan liitteenä on TAC Finland Oy:n tarjous, josta ilmenee hankintakustannus ja vuosittaiset käyttökustannukset. Liite nro 233.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen

2. huomioida määrärahatarpeen talousarvion muutosehdotuksessa.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle siihen asti kunnes kirkonkylän aluelämpölaitoksen suunnitelmat valmistuvat. Suunnitelmat voivat vaikuttaa valvonnan tekniseen hoitamiseen ja kehittämiseen.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

234 PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VUONNA 2005

Sisäasiainministeriön asetus (1125/2004) holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta tuli voimaan 1.1.2005.

Palvelun tuottajalle maksetaan korvausta enintään puolet tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista.

Korvauksena maksetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista valtion määrärahan rajoissa enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti.

Porin maistraatti on päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle edunvalvontapalvelujen tuottamisesta seuraavasti: 15 päämiestä x 183 euroa eli yhteensä 2 745,00 euroa.

Kunnan talousarviossa on tuloksi arvioitu 2 130 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

235 LENTOBENSIINIASEMAN PÄIVYSTYS

Jämin lentobensiiniaseman siirryttyä Jämijärven kunnan omistukseen tulee kunnan ratkaista myös lentobensiiniaseman päivystysjärjestelmä.

Asiasta on käyty neuvotteluja Jämijärven VPK:n kanssa ja VPK:n yksikönjohtajat ovat jättäneet oheisen liitteen mukaisen tarjouksen. Liite nro 235.1.

Tarjouksen mukaan päivystyksestä ei peritä erillistä korvausta vaan korvaus suoritetaan tapahtuneiden hälytysten mukaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen tarjouksen Jämin lentobensiiniaseman päivystyksestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

236 HENKILÖSTÖASIOIDEN TEEMAKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt viime kokouksissaan lukuisan määrän henkilöstön palkkaukseen ja sen jakoperusteisiin sekä TYKY:n liittyviä asioita.

Yhteistyötoimikunnan tekemät esitykset vaikuttavat pitkälti tulevaisuuteen ja jotta kunnanhallitus pystyisi riittävästi paneutumaan asioihin olisikin syytä pitää kunnanhallituksen ylimääräinen teemakokous, jossa käsiteltäisiin vain henkilöstöasioita.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen ylimääräinen kokous pidetään 09.09.2005 kello 12.00.

237 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA PEIJARI

Juha Peijarin kanssa on käyty neuvotteluja n.8,4 hehtaarin määräalan ostamisesta Jämijärven kunnalle Ylipeijari RN:o 2:260 nimisestä tilasta.

Määräala rajoittuu idässä Juhalan kaava-alueeseen ja etelässä Jämijärveen. Kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu 12.500 euroa/ha eli 105.000 euroa.

Kunnanhallitus on tutustunut kaupan kohteeseen 21.6.2005 ja todennut, että se soveltuu hyvin kaavoitettavaksi tonttimaaksi. Tämän lisäksi kunnallistekniikka on valmiina Juhalan alueen ja ostettavan määräalan rajalla. Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteen nro 237.1.

Talousarviossa ei ole varauduttu ko. hankintaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juha Peijarin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti

2. oikeuttaa kunnanhallituksen rahoittamaan hankinnan 105.000 euron lisälainan otolla.

3. myöntää 105.000 euron lisämäärärahan kohtaan kiinteän omaisuuden osto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

238 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus päätti 2.2.2005 11 ehdottaa jäsenkunnille neuvottelujen aloittamiseksi perussopimuksen muuttamiseksi ja kuntayhtymän hallinnon uudelleen järjestämiseksi.

Kankaanpään kaupungin kutsumana kokoontuivat jäsenkuntien hallituksien puheenjohtajat ja kunnanjohtajat 14.2.2005 keskustelemaan kuntayhtymän esityksestä. Neuvottelussa sovittiin, että jäsenkuntien hallitukset keskustelevat kuntayhtymän esityksestä Kankaanpään kaupunginjohtaja laatiman taustamuistion pohjalta.

Kankaanpään Kansanterveystyön toiminnasta tehtiin selvitys 1997-1998. Selvityksen pohjalta esitettiin kaksi vaihtoehtoista toimintamallia perusterveydenhuollon toiminnan järjestämiseksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kuntayhtymään perustetaan kuntayhtymäjohtajan virka ja perusterveydenhuollon toiminnallista puolta johtaa johtava lääkäri. Toisen vaihtoehtoisen mallin mukaan kuntayhtymän toiminta siirretään Kankaanpään perusturvakeskuksen alaiseksi toiminnaksi ja muut jäsenkunnat tekevät ostopalvelusopimukset Kankaanpään kaupungin kanssa.

Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus järjesti 16.6.2005 seminaarin, jossa keskusteltiin kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon kehittämisestä. Seminaarissa todettiin mm. että kuntayhtymän uusi hallintomalli luo pohjan kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon kehittämiselle.

Kuntayhtymän jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että perussopimusta tarkistetaan tässä vaiheessa välttämättömimpien asioiden osalta. Suurin muutos on kuntayhtymäjohtaja johtoisen organisaation luominen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisena liitteenä olevan Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen. Liite nro 238.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Päivi Leponiemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

---------

239 KUNTARAHOITUKSEN LOPPUOSUUDEN MYÖNTÄMINEN / SUURIMAAN KYLÄN KEHITTÄMINEN HANKE

Suurimaan Maa- ja kotitalousseura ry on 13.11.2003; päätösnumero 10268 saanut myönteisen päätöksen kehittämishankkeelleen "Suurimaan kylän keittäminen" Päätös on esityslistan liitteenä nro 239.1.

Hanke on neliosainen pitäen sisällään seuraavat osiot: kehittäminen, seurantalon peruskorjaus, Palojoen sillan rakentaminen ja maisemareitin rakentaminen ja raivaus.

Hanke käynnistyi alunperin kevyenliikenteenväylän rakentamis- ja kylän kehittämishankkeena. Asiaa on esitelty mm. valtuuston iltakouluissa. Useana vuotena kevyenliikenteenväylän rakentamiseen oli budjetoitu kunnan investointipuolen rahoitus. ALMA-rahoitus edellytti kuitenkin laajempaa kylän kehittämishanketta joten päädyttiin liitteen mukaiseen ratkaisuun.

Aiemmin sovitun ja budjetoidun mukaisesti hankkeen kuntarahoitus on muilta osin hoidettu paitsi seurantalon peruskorjausosion osalta.

Kuntarahoitusosuuteen 7100 euroa on varauduttu kunnanhallituksen kehittämisrahojen budjetoinnissa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Suurimaan kylän kehittäminen-hankkeen kuntarahoituksen loppuosuuteen hankepäätöksen mukaisesti 7100 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian

 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

241 ATK-HANKINNAT

Keskuskoulun ATK-luokan koneet ovat vuodelta 1998 eivätkä vastaa tämän päivän opetusvaatimuksia. Myös koulun palvelin on samalta vuodelta ja vaatii niin ikään uusimisen. Kunta haki näihin hankintoihin ja ulkoisten yhteyksien nopeuden nostoon tietoyhteiskuntarahaa opetushallitukselta. Avustusta myönnettiin 50 % 3 tietokoneen, palvelimen, dataprojektorin ja tulostimen hankintaan sekä yhteysnopeuksien parantamiseen. ATK-luokassa on 17 konetta, eikä ole järkevää opetuksen enempää kuin ylläpidonkaan kannalta uusia vain 3 konetta.

Myös hallinnon puolella on investointitarpeita; sosiaalitoimen Effica-ohjelmiston käyttöönotto aiheuttaa 2 tietokoneen hankintatarpeen ja toimisto-ohjelmiston vaihto on ajankohtainen. Kunnassa on ollut käytössä Corel WordPerfect 2000 -toimisto-ohjelmisto sekä pienessä määrin ilmainen OpenOffice. WordPerfect ei enää ole yhteensopiva uusimpien Microsoft Office-tiedostojen kanssa, mikä aiheuttaa jatkuvia ongelmia sähköpostin liitetiedostojen ja sähköisten lomakkeiden kanssa. OpenOffice aukaisee Microsoftin tuotteilla tehdyt tiedostot, mutta ei WordPerfectillä tehtyjä. Myöskään sähköisten lomakkeiden täyttäminen ei tahdo sillä onnistua kaikin osin.

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 85.000 euroa atk-hankintoihin, joista ostamalla 40.000 ja loput leasingilla. Sosiaalitoimen ohjelmistoihin menee kuitenkin n. 35.000 euroa. Koulun ostettaviksi aiotut (=joihin saadaan tietoyhteiskuntarahaa) laitteet maksavat nettona n. 4000 euroa. Ulkoisten yhteyksien nostoinvestointi voidaan tehdä ensi vuonna, koska hankkeella on toteuttamisaikaa v. 2006 loppuun.

Hankintatarpeet on käsitelty toimistoautomaatioryhmässä ja keskustelussa rehtorin kanssa. Tarjoukset ovat liitteenä nro 241.1 ja yhteenveto tarjouksista liitteenä nro 241.2.


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suurimaan Tukun tarjouksen kokonaisuudessaan edullisimpana ja hankkia keskuskoululle 17 kpl Osborne S800 tietokoneita, yhden Optoma EP 719 dataprojektorin kattokiinnikkeellä, yhden Premium 500 XGA dokumenttikameran ja yhden HP LaserJet 1320N verkkotulostimen. Mikäli Suurimaan Tukku ei pysty toimittamaan kyseistä tulostinta (tarjosi Brother -merkkistä), hankitaan se Datainfo Solutionsilta. Koulun Office-paketin tyypiksi valitaan tarjouspyynnöstä poiketen MS Office 2003 pro, joka sisältää myös julkaisuohjelma Publisherin sekä yksi medialevy. Versio on vain hieman perusversiota kalliimpi. Palvelimeksi hankitaan Osborne Server800 C3 Dat72 nauha-asemalla ja Windows 2003 Server käyttöjärjestelmällä. Asennuspalveluita ostetaan atk-vastaavan tarpeelliseksi katsomassa määrin. Levynkloonausohjelmistoa Norton Ghost 9.0 hankitaan yksi lisenssi. Hallinnon puolelle hankitaan 2 kpl Osborne S800 tietokonetta ja 22 kpl MS-Office 2003 Standard Gov lisenssiä sekä yksi medialevy. Ostaen hankitaan 3 koulun tietokonetta, palvelin, tulostin, dataprojektori, dokumenttikamera, Norton Ghost sekä MS Office-lisenssit ja muut hankitaan leasingillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

242 POIKKEUSLUPAHAKEMUS ASEMAKAAVASTA POIKKEAMISEEN / JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA

Jämijärven seurakunta hakee Jämijärven kunnanhallitukselta lupaa kaavasta poikkeamiseen seuraavan määräalan osalta:

1650 m2:n kokoinen määräala Jämijärven seurakunnan omistuksesta olevasta tilasta 881:1:1 (Kirkko I), jolla Kanttorila niminen rakennus sijaitsee.

Lohkomistoimitus on vielä kesken; hakemus on jätetty. Karttaluonnos määräalasta on liitteenä nro 242.1.

Lohkottava määräala tullaan myymään maanmittauksen valmistuttua.

Kirkko I (881:1:1) - tilalla on asemakaavassa merkintä YK -1, seurakunnallisia rakennuksia. Tämän merkinnän poistamiseksi seurakunta hakee lupaa kaavasta poikkeamiseen asuinrakennuskäyttöön lohkottavan määräalan osalta.

Naapureita on kuultu asiasta ja heidän huomautuksensa on liitteenä nro 242.2.

Seurakunnalle on annettu mahdollisuus antaa vastineensa huomautukseen. He ovat ilmoittaneet, etteivät he jätä vastinetta, koska huomautus koskee lähinnä kunnan toimintaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven seurakunnalle poikkeusluvan asemakaavasta poikkeamiseen haetun mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa 2 vuotta päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

243 SATAKYLÄT RY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN

SataKylät ry on lähettänyt Satakunnan kunnille vetoomuksen, jolla he pyytävät kuntia yhdistyksen jäseneksi sekä mittavaan talkoohenkeen Valtakunnallisten Kyläpäivien järjestämiseksi v. 2006 Satakuntaan. Kyläpäivien pitopaikka on Jämijärvi ja Jämi-Areena.

Jäsenmaksu on yhteisöjäseneltä 60 euroa / vuosi ja kannattajajäseneltä 200 euroa / vuosi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää liittyä SataKylät ry:n yhteisöjäseneksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________