Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2010

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 14.9.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.9.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

200 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  190

201 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  190

202 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  191

203 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  192

204 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010  193

205 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.9.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   194

206 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010  195

207 §    MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU  196

208 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  197

209 §    LANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN  199

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2010                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.9.2010 kello 18.30 – 19.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 200 - 209

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.9.2010

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.9.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

200 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

 

 

201 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____          


 

 

 

 

202 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Jämi-Jyllytietä koskevan aloitteen uudistaminen

-          Seutulipun valtionavun maksaminen ajalla 1.1.-30.6.2010

-          Maksatuserittely, elokuu 2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Uusi-Jokisalo

o       Kauppila, Salomäki 1:172

o       Jämijärvi, 181-401-5-189

o       Vihu, Nokanmäki

o       Tykköö, Kuronen

o       Jämijärvi, Jämintupa

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

                                         

 

203 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Sivistyslautakunta                                                        1.9.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä                                                                  8.9.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymä                              14.9.2010

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

204 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010

                     

                                           

                                            Liitteenä on  talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2010.

                                            Liite nro 204.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

”Tasaisen vauhdin” mukaan toteutuman tulisi olla 58,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                                           

205 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 6.9.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 6.9.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

44 § Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle

45 § Väliraportti 30.6.2010

46 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2010

47 § PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen

 toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010

48 § Jämi-säätiön lainan takaaminen

49 § Avustuksen myöntäminen Jämin hiihtotunneli Oy:lle

50 § Kuntarahoitusosuus Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn

kehittämisen investointihankkeelle

51 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

52 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 6.9.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                           

206 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2010

 

 

Liitteenä on PoSan talouden toteuma ajalla 1.1.-31.7.2010.

Liite nro 206.1.

 

Oikaistu talousarvio osoittaa 1,3 miljoonaa euroa alijäämää.

 

Jämijärven kunnan toteuma on 65,88 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” tulisi olla 58,33 %.

 

Perhepalvelut ovat toteutuneet jo nyt 101,13 %:sti.

Korkeat toteumaprosentit ovat myös vanhuspalveluissa 63,86 % ja erityispalveluissa 66,28 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   109 §            10.5.2010

 

207 §              MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 207 §

Kuntien edustajat ovat kokoontuneet asian tiimoilta uudelleen 8.9.2010. Muistio on liitteenä 207.1.

 

Valmistelevan työryhmän alkuperäisestä selvityksestä poiketen Karvian kunta esitti neuvottelussa halukkuutensa tehdä ehdotuksen siltä pohjalta, että yhteistoiminta-alueen hallinnollinen keskus olisikin Karvia.

Myös Kankaanpää tekee tarkemman ehdotuksen valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen ja käy keskustelua sen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

208 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            _____

                     

 

 

 


 

209 §              LANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN

                     

 

Yksityisteihin varatun määrärahan pienuudesta johtuen on keskusteltu lanan ostamisesta kunnalle. Yksityisteiden hoitokunnat voisivat tarpeen mukaan lainata lanaa ja helpottaa näin yksityisteiden hoitotoimenpiteitä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi edullisen lanan hankkimista kunnalle. Selvitys tulee tehdä talousarviokäsittelyyn mennessä.

 

                                            _____