JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 6.9.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

41 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

42 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

43 §       Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

44 §       Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle

45 §       Väliraportti 30.6.2010

46 §       Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2010

47 §       PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen
               toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010

48 §       Jämi-säätiön lainan takaaminen

49 §       Avustuksen myöntäminen Jämin hiihtotunneli Oy:lle

50 §       Kuntarahoitusosuus Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn
               kehittämisen investointihankkeelle

51 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

52 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 10.9.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 30.8.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 30.08.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 6.9.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

41 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  40

42 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  40

43 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE  41

44 §   LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI          HUHTASEN TILALLE  42

45 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2010  43

46 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010  44

47 §   POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN          PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010  45

48 §   JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN  46

49 §   AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  48

50 §   KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –         RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE  50

51 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT OSIAT  52

52 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  53

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

6.9.2010 kello 19.00 – 19.57

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajalahti Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Kotaoja Kristiina            varajäsen   

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Mansikkamäki Kati

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 41 - 52

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                  Miia Sjöman                Esa Ala-Karvia                                             § 48

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   10.09.2010

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu                Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   10.09.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua vietettiin hiljainen hetki edesmenneen valtuutetun Pasi Huhtasen muistolle.

 

 

 

41 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 1.9.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 2.9.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 2.9.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 1.9.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

42 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Kujansuu ja Kari Jokisalo.

                                           

_____

 

 

 


Kunnanhallitus                   169 §            9.8.2010

 

43 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2010

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 43 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   170 §            9.8.2010

 

44 §              LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE   

                     

 

                                            Edesmennyt Pasi Huhtanen on toiminut kunnan seuraavissa luottamustehtävissä:

 

-          valtuuston jäsen

-          kunnanhallituksen varajäsen

-          sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

 

Hänen tilalleen tulee valita uudet luottamushenkilöt em. tehtäviin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1.      todeta, että edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle valtuustoon nousee keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Rainer Rajamäki

2.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle Ari Uusi-Rasin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen.

3.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle sivistyslautakuntaan ja nimetä sivistyslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 44 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1.      todeta, että edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle valtuuston jäseneksi nousee keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Rainer Rajamäki

2.      valita Pasi Huhtasen tilalle Ari Uusi-Rasin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen Jorma Holman

3.      valita Pasi Huhtasen tilalle jäseneksi sivistyslautakuntaan Markku Iivosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anu Koivumäen

4.      nimetä sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi Briitta Rantasen

 

_____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   185 §            30.8.2010

 

45 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2010

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2010 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2010.

Vuoden 2010 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 185.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2010  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 45 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   189 §            30.8.2010

 

46 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010                    

                                                                                      

 

Liitteenä talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010.

Liite nro 189.1

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 46 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   190 §            30.8.2010

 

47 §              POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010              

                                           

 

Esityslistan liitteenä nro 190.1 on PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2010.

 

Tilaukseen nähden Jämijärven kunnan osalta kaikki muut palvelukokonaisuudet ovat ylittyneet ympäristöpalveluita lukuun ottamatta. Pahin tilanne on perhepalveluissa, joiden toteuma 86,86 %. Kokonaistoteuma on Jämijärven kunnan osalta 56,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä päätös kumoaa 9.8.2010 168 § tehdyn esityksen tiedoiltaan uudempana.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa selvittämään, kilpailutetaanko ja miten perhepalveluiden ostopalvelut sekä mitä tarjouspyynnössä on painotettu. Tämän lisäksi kunnanhallitus haluaa tiedon, mistä palveluja ostetaan ja millä hinnalla.

 

-----

 

KV 47 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   192 §            30.8.2010

 

48 §              JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa käytiin läpi Jämi-säätiön rahatilannetta.

Vaikka vuosi 2009 olikin säätiön osalta taloudellisesti jo huomattavasti parempi, niin rahoituksellisesti säätiö on edelleen erittäin tiukilla. Vuonna 2009 säätiö teki tappiota -16 281,55 euroa (poistot 37 011,36 euroa).

 

Suurimpana rasitteena ovat Jämi-Areenan aiheuttamat kulut ja rahoitusvastuut. Areenan käyttöaste on kuitenkin ollut nousussa ja vuoden 2011 aikana Areena vapautuu EU-rajoitteista ja toiminta voidaan uudelleen organisoida.

 

Säätiön rahoitusvajeen 50 000 euroa kattamiseksi säätiö on saanut lainatarjouksen Jämijärven Osuuspankilta. Liite nro 192.1.

Pankki edellyttää lainaan kunnan takausta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää omavelkaisen takauksen Jämi-säätiön oheisen liitteen mukaiseen lainaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää säätiöltä lainan tarkemman maksuohjelman valtuuston kokoukseen mennessä.

                                            Kunnanhallitus edellyttää, että säätiön taloudellisesta tilanteesta tehdään selvitys valtuustolle puolivuosittain.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä, valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ja valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            -----

 

KV 48 §

                                            Liitteenä tarkennettu lainatarjous. Liite 48.

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää omavelkaisen takauksen Jämi-säätiön oheisen liitteen nro 48 mukaiseen lainaan.

 

                                           

 

Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti sekä valtuutetut Matti Leppihalme ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjöman.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   193 §            30.8.2010

 

49 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

 

Jämin hiihtotunneli Oy:n maksuvalmius on edelleen heikko. Suurimmat maksurästit ovat lainojen lyhennykset ja korot sekä sähkölaskut. Erityisen kuuma kesä on rasittanut vielä tavallista enemmän hiihtotunnelin taloutta. Taloutta parantavina toimenpiteinä on halliosa sulatettu ja sinne on rakennettu synteettinen jää. Lisäksi alueelle on rakennettu elämysulkoallas, joka hyödyntää hiihtotunnelin hukkalämpöä ja tuo energiasäästöä hiihtotunnelille tulevaisuudessa. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät paremmin vasta tulevina vuosina.

 

Jämin hiihtotunneli Oy on tehnyt hiihtotunnelin pääomistajalle eli Jämijärven kunnalle konserniavustushakemuksen. Avustuksen tarve on 45 000 euroa. Avustus käytetään lainojen lyhennyksiin ja korkoihin sekä sähkölaskun lyhentämiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin hiihtotunneli Oy:lle 45 000 euron avustuksen yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Anneli Kujansuu esitti, että avustusta ei myönnettäisi. Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä kannatti Anneli Kujansuun esitystä.

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo kannattivat esittäjän tekemää ehdotusta.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattajat Anneli Kujansuun tekemää ehdotusta ”ei”.

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa –ääntä (Kari Jokisalo, Satu Jokela, Ari Uusi-Rasi, Matti Leppihalme), 2 ei –ääntä (Anneli Kujansuu, Olli Seppälä) ja yksi tyhjä (Kati Mansikkamäki).

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            -----

 

KV 49 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun Miia Sjöman esitti, ettei avustusta myönnettäisi.                     Perusteluna hän esitti, että kunnan tulee hoitaa ensin peruspalvelut kuntoon ja vasta sen jälkeen on mahdollista käyttää rahaa muuhun. Olli Seppälä kannatti Miia Sjömanin tekemää ehdotusta. Kari Jokisalo kannatti kunnanhallituksen esitystä. Hänen mielestään kunnan on yhtiön suurimpana omistajana huolehdittava vastuista ja siitä. että jo käytetyt palvelut tulevat maksettua. Matti Leppihalme yhtyi Kari Jokisalon mielipiteeseen.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi, hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Miia Sjömanin tekemää Olli Seppälän kannattamaa esitystä äänestävät ”EI”.

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA –ääntä , 7 EI –ääntä ja 1 tyhjä.

Liite nro 49.1.

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   194 §            30.8.2010

 

50 §              KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE

 

 

Reima Country Matkailuyhdistys ry anoo Jämijärven kunnalta kuntarahoitusta Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeeseen.

Päätös hanketuesta on liitteenä nro 194.1.

 

Hankkeessa rakennetaan Jämille luontotietokeskus ja kuntoilukeskus sekä lisätään palveluvarustusta rakentamalla elämysulkoallas ja hankkimalla synteettinen keinojää jääharrastusta varten.

 

Vuonna 2010 yhdistys toteuttaa elämysulkoaltaan investoinnin, jonka kustannus on 29 000 euroa (alv 0 %) ja synteettisen jään investoinnin, jonka suuruus on 99 000 euroa (alv 0 %). Kuntarahoituksen osuus on 10 % eli 12 800 euroa, jota yhdistys anoo kunnalta.

 

Molemmat investoinnit ovat tuoneet ja tuovat energiasäästöä Jämin hiihtotunneli Oy:lle.

Kuntarahoitusosuus voidaan kattaa toteutumatta jääneestä kevyen liikenteen väylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys (netto 40 000 euroa)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 

1.      myöntää 12 800 euron kuntarahoitusosuuden Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeelle

2.      osoittaa määrärahan ko. rahoitusosuudelle toteuttamatta jääneestä kevyenliikenteenväylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että jatkossa tulevien hankkeiden osalta kunnan rahoitusosuus on haettava talousarvion kautta.

 

                                            -----

 

KV 50 §

Reima Countryn Matkailuyhdistyksen lisäselvitys hankkeesta on liitteenä 50.1

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Miia Sjöman totesi, että vaikka hanke on hyvä, niin hän ei hyväksy menettelytapaa, jolla Reima Country Matkailuyhdistys on hakenut kuntarahoitusosuutta. Hän ilmoitti vastustavansa kuntarahoitusosuuden myöntämistä.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana valtuutettu Miia Sjöman on kunnanhallituksen ehdotuksesta poiketen esittänyt, ettei kuntarahoitusosuutta myönnettäisi. Miia Sjömanin esitystä ei ole kukaan kannattanut ja se on siten kannattamattomana rauennut. Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli näin kunnanhallituksen ehdotus.

 

Valtuutettu Miia Sjöman ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Liite 50.2.

 

Valtuutettu Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

 

 

 

51 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT OSIAT

 

 

                                            Ei ollut.

 

                                            _____

 

                    

 

52 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

                     Valtuutettu Anneli Kujansuu tiedusteli Jämin osayleiskaavan tilannetta. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi käytävistä neuvotteluista ja kaavan tavoiteaikataulusta. Valtuusto merkitsi asian tiedokseen.