Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 10.8.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 17.8.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

52 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS 2010 – 0049 / SATAHÄMEEN

LVI-TEKNIIKKA

53 § TALOUDEN TOTEUMA AJALTA 1.1.2010-30.6.2010

54 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN

TARKKAILUSTA V. 2011

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

56 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

57 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

58 § LIIKENNEMERKKI VIITASALONTIELLE

59 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

60 § VALITUS KOSKIEN NIEMELÄN YKSITYISTIEN JAKAMIS-

TA KAHTEEN ITSENÄISEEN TIEKUNTAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               6/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 17.8.2010 klo 18.00-19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                    varapuheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Timo Sorvali

Sirpa Kuusikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                        kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 50 -  61                            sivut 64 - 78

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                     Pentti Virtanen            

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                           Elisa Koivumäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Elisa Koivumäki.

 

 

 

 

 

52 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS 2010-0049 / SATAHÄMEEN LVI-TEKNIIKKA OY

 

                                       Satahämeen LVI-Tekniikka Oy on hakenut rakennuslupaa rivitalon rakentamiseen 1.7.2010 päivätyllä hakemuksella.

                                       Rivitaloon tulee 3 asuntoa (3 h + k), rakennuksen kerrosala 327 m², tilavuus 1112 m³.

                                       Rakennushankkeen johdosta on kuultu naapureita eikä naapureilla ole ollut huomautettavaa. Rakennuslupahakemukseen on pyydetty lausunto Satakunnan Pelastuslaitokselta / Jari Santaharjulta. Lausunto on saatu 3.7.2010.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta myöntää haetun luvan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan myös huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta sekä huomioida pelastusviranomaisen antama lausunto.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

53 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.2010 - 30.6.2010

 

                                       Talousarvion toteuma ajalta 1.1.2010-30.6.2010,

                                       esityslistan liitteenä 53.1.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

54 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA

V. 2011

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2010.

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                      2.410 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                   3.450 €

                                                                 YHTEENSÄ:                     5.860 € + alv 23%

 

                                       (Esityslistan liitteenä 54.1 saapunut tarjous)

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään tarjous.

 

 

Päätös:                            Tarjous hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

 

-         ote 146 § Korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen

-         ote 147 § Jämijärven kunnan toimitilojen ylläpitosiivoustarjousten käsittely

-         ote 155 § Maa-aineslupahakemus / T. Kuortti Ky

 

                                       Rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 16.4.2010-5.8.2010

 

                                       Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus

                                       - Ojan kaivutyöt Terttu Leppäsen omistamalla maalla

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.                   

                                                                                      

                                                                

                                                                

 

56 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

 

Liisa Mäkinen on toimittanut seuraavanlaisen kirjeen Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalla 28.6.2010.

 

                      JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

                     

Pyydän, että Arvoranta 181-401-0004-0159 kiinteistön osalta poistetaan jätemaksu. Kun Vauhdin jätesäiliö poistetaan, on kohtuutonta vaatia, että jätteiden viennin takia pitäisi ajaa 20 km. Keskustaan on hyvin harvoin asiaa. Vauhdinkaan jätesäiliötä emme ole käyttäneet montaa kertaa, vaan olemme aina vieneet jätteet vakituisen asunnon jätesäiliöön. Nyt olisimme jättäneet juhannusjätteet Vauhdille, mutta siellä oli kaikki säiliön ympäristöt täynnä pusseja ja tavaroita, joten toimme jätteet taas kotiin. Tällaisessa tapauksessa jätemaksusta saa vapautuksen monessa kunnassa, esim. Hämeenkyrössä.

 

Liisa Mäkinen

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää, että vapautusta jätemaksusta ei myönnetä.

 

Perustelu: Liisa Mäkinen on kiinteistön Arvoranta 181-401-0004-0159 omistajana ja haltijana jätelain 3 §:n 1 momentin  6 kohdassa tarkoitettu jätteen haltija, joka on velvollinen liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Näin ollen kiinteistön omistaja on jätelain 31 §:n nojalla velvollinen suorittamaan jätemaksun kunnanvaltuuston 3.4.2007 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaisesti.

Jätemaksuun lisätään 1.7.2010 voimaan tullut arvonlisäveron korotus. Arvonlisäveron suuruus on 1.7.2010 alkaen 23 % (aiemmin 22 %).

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

57 § JÄTEMAKSUN POISTAMINEN

 

Matti Leveelahti on toimittanut Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen kirjeen jätemaksun poistamiseksi kiinteistöltä Kyrönmäki 181-419-0001-0042.

                     

 

                                            Tekninen lautakunta

                                            Jämijärvi

                     

Anon vapautusta mökkini jätemaksusta koska mökillä ei käydä laisinkaan. Mökki on ollut pois käytöstä elokuusta 2009. Ilmoitan jos mökillä on käyttöä tulevaisuudessa.

 

Terveisin

Matti Leveelahti

34320 PARKKUU

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta myöntää Matti Leveelahden omistamalle Kyrönmäki- nimiselle kiinteistölle (kiinteistötunnus 181-419-0001-0042) vapautuksen jätemaksusta hakemuksen mukaisesti, sillä perusteella, että loma-asuntoa ei käytetä loma-asumiseen eikä muuhunkaan asumiseen. Kiinteistön omistajan tulee tehdä välittömästi ilmoitus Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon loma-asunnon uudelleen käyttöönotosta.    

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

58 § LIIKENNEMERKKI VIITASALONTIELLE

 

                                            Päivi Niemelä on lähettänyt tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen hakemuksen:

 

                                            HAKEMUS 27.2.2010

 

Kotitilani pihan, osoite Viitasalontie 12, 38800 Jämijärvi, läpi kulkee hiekkatie. Haen talouskeskus/nopeusrajoitus –liikennemerkkien asentamista pihan läpi kulkevan tieosuuden molempiin päihin. Liikennemerkkien tarkoituksena turvallisemman pihapiirin takaaminen perheelleni, varsinkin lapsille sekä kotieläimille.

 

Lisätietoja mm. sijainnista: Yrjö Niemelä p. 050-5823292

 

 

Ystävällisin terveisin

Päivi Niemelä

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta myöntää luvan hakemuksen mukaisesti. Liikennemerkkien hankinta- ja asennuskustannuksista vastaa luvan hakija.                      

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

59 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

                     

Jämijärven kunnan teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen yhteinen keskustelutilaisuus pidetään 13.9.2010 klo 18.00 kunnanvaltuuston kokoussalissa.

 

Keskustelutilaisuuden asialista lähetetään toimielinten jäsenille viikkoa ennen tilaisuutta.

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

60 § VALITUS KOSKIEN NIEMELÄN YKSITYISTIEN JAKAMISTA KAHTEEN ITSENÄISEEN TIEKUNTAAN

 

Lasse Niemelä on toimittanut tekniselle lautakunnalle ratkaistavaksi seuraavan sisältöisen kirjeen:

 

                      Jämijärven tielautakunnalle/tekniselle lautakunnalle

 

Niemelän yksityistien tieosakkaana haluan täten tehdä valituksen siitä, että Niemelän yksityistien 8.5.2010 pidetyssä ylimääräisessä tiekokouksessa päätettiin esittää tielautakunnalle Niemelän yksityistien loppuosan, alkaen Niementien tiehaarasta ja päättyen Niemelän tilan (2:182 nykyisin) rajalle, erotettavaksi Niemelän yksityistien tiekunnasta omaksi tiekunnakseen (liite 1, kohta 4). Tällainen tiekunnan jakaminen kokouksessa esitetyllä tavalla on yksityistielain 69 §:n vastainen, koska Niemelän yksityistien tarkoituksenmukainen hoitaminen ei tällaista tiekunnan jakamista millään tavoin edellytä. Lisäksi tällainen tiekunnan jakaminen olisi muutoinkin epätarkoituksenmukaista ja sekä yksityistieasetuksen että yksityistielain säädösten vastaista ja sellaisena se loukkaisi myös erotettavaksi ehdotetun tienosan tieosakkaiden yhdenvertaisuutta muiden Niemelän yksityistiekunnan tieosakkaiden suhteen. Esitykseni seuraavassa osassa perustelen yksityiskohtaisesti käsitykseni Niemelän tiekunnan jakamisesta.   

 

Päätösehdotus:                     Päätetään asiaa koskevan tielautakunnan toimituksen pitoajankohdasta.

 

Päätös:                                 Kokous sovittiin pidettäväksi 6.9.2010 klo 14.00 kunnanvaltuuston kokoushuoneessa Raharinteellä osoitteessa Koulutie 2 A, 38800 Jämijärvi.