Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 23.8.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

30.8.2010 n. klo 16.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

179 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  168

180 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  168

181 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  169

182 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  170

183 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  171

184 §    VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  172

185 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2010  173

186 §    ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS KOSKIEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄÄ JÄMIJÄRVI KKO – VIHUNTIEN RISTEYS  174

187 §    VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMISEEN  175

188 §    WWW.JAMI.FI –SIVUJEN HALLINNOINTI 176

189 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010  177

190 §    POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010  178

191 §    JÄSENKUNTIEN ESITYKSET SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2011-2013  179

192 §    JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN  180

193 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  181

194 §    KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE  182

195 §    MAA-AINESLUPAHAKEMUS / JUHANI KORKEAKOSKI 183

196 §    SOPIMUS IKAALISTEN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄJÄRVEN KUNNASSA  184

197 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN HYVINVOINNIN JÄRJESTÖSTRATEGIAN VISIO 2014 –LUONNOKSESTA  185

198 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2011-2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2011 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA  186

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2010                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

30.8.2010 kello 16.00-18.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 179-198

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme            Anneli Kujansuu         Esa Ala-Karvia   

                                          192 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   6.9.2010

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   6.9.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

179 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

180 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Kati Mansikkamäki.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

181 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Jämijärven Tuulenpesän asemakaavan luontoselvitys

-          D-Fence turvallisuusraportti 8/2010

-          Tammi-kesäkuun kuntosalikäynnit raportti

-          Työllisyysperusteisten investointiavustusten hakeminen vuodelle 2011

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Tykköö, Juhala

o       Jämijärvi, Niemi

o       Kauppila, Teerihalme

o       Kauppila, Teerihalme

o       Kauppila, Tiensivu

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                         

 

                                          _____
                                         

 

182 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Kahilaluoman yksityistien tiekunta                             12.4.2010

                                            Neuvottelumuistio/ PoSa                       5.8.2010

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy/

                                            Hallitus                                                                           6.8.2010

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä/ Johtokunta                       16.8.2010

Jämin kehittämisilta                                                     17.8.2010

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____

 

 


Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

183 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

                                            Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

 

                                           

184 §            VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

 

Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 12.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 12.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 1.11.

 

-          veroprosentit valtuusto 8.11.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 12.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 26.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 7.12 (ti).

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 13.12.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmaksi 12.10. mennessä

3.      että tarkemmat laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille kun Suomen Kuntaliiton ohjeistus on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

                                           

185 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2010

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2010 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2010.

Vuoden 2010 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 185.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2010  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                     

186 §            ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS KOSKIEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄÄ JÄMIJÄRVI KKO – VIHUNTIEN RISTEYS

 

 

Liikennevirasto on hakenut määrärahan osoittamista työllisyystyöohjelmahankkeeseen Satakunnan TE-keskukselta 13.11.2009 jättämällään hakemuksella. Hakemus on koskenut hanketta: Jämijärvi KKO – Vihuntie kevyenliikenteenväylä.

 

Satakunnan ELY-keskus on hylännyt hakemuksen, perusteena kevyenliikenteenväylän rakentamisen vähäiset työllisyysvaikutukset.

Kunta oli varautunut hankkeen toteuttamiseen investointisuunnitelmassaan.

 

Hanke on ollut yksi kunnan kärkihankkeista jo useita vuosia ja sen merkitys Jämin kehittämiselle ja Mertiörannan kurssikeskukselle ovat merkittävät. Tämä on kolmas kielteinen päätös samassa asiassa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä päätöksen tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta

2.      jättää selvityspyynnön kielteisen päätöksen tarkemmista perusteista, koska kyseessä on hanke, joka kohdistuu Satakunnan yhden tärkeimmistä matkailukohteista Jämin kehittämiseen ja on sen kannalta erittäin tärkeä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

187 §            VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMISEEN

 

 

Jämijärven kunnan sivistystoimen hakemuksesta on Opetushallitus päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle valtionavustusta tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan seuraavasti:

 

”Opetushallitus hyväksyy avustuksen saajan valtionavustukseen oikeuttavina menoina 22 000 euroa.

Valtionavustuksena tästä myönnetään 100 % eli 22 000 euroa.”

 

Avustusten käyttöaika alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2011.

 

Avustuksen käyttökohteet ilmenevät päätöksestä. Liite nro 187.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionavustuksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

188 §            WWW.JAMI.FI –SIVUJEN HALLINNOINTI              

                     

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.6.2010 § 156 irtisanoa Jämi-Info palveluiden ostamista koskevan sopimuksen Elämän Palikoiden kanssa 1.10.2010 alkaen. Perusteena oli se, että Jämi-säätiö oli irtisanonut säätiön ja kunnan välisen www.jami.fi –sivuja koskevan sopimuksen.

Säätiön oli tarkoitus itse lähteä hoitamaan Jämi-Info palveluita ja samalla myydä kunnalle kunnan matkailupalvelut.

 

Jämin toimijoille järjestetyssä kehittämisillassa tulleen palautteen pohjalta säätiössä päädyttiin kuitenkin siihen, että 1.10.2010 avattaisiin uudet informatiiviset matkailusivut, joita kunta voisi hallinnoida.

Infon hoitoa varten ei palkattaisi erillistä henkilöä.

Alueella on jatkossa ainakin kaksi erillistä myyntiorganisaatiota.

 

Säätiön hallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen

1.      luovuttaa www.jami.fi domainin ja niitä vastaavat sivut Jämijärven kunnalle 1.10.2010 alkaen toistaiseksi.

Kunta vastaa kaikista kuluista hallintansa ajalta.

2.      että sivujen sisällöstä ja käytännön järjestelyistä vastaa kunnalla 3 henkinen työryhmä, jonka apuna toimii säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuija Ranta.

3.      luovuttaa samassa yhteydessä salmiakki –logon kunnalle, jolle kunta voi hakea tavaramerkin antaman suojan.

4.      suositella, että mahdollisimman moni Jämin alueen majoitus- ja elämysyrittäjä käyttäisi salmiakki-logoa oman yrityksensä logon rinnalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Jämi-Infoa ja www.jami.fi sivustoa koskevat muutokset Jämi-säätiön päätöksessä esitetyllä tavalla.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

189 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2010                    

                                                                                      

 

Liitteenä talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2010.

Liite nro 189.1

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

190 §            POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLISEN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2010              

                                           

 

Esityslistan liitteenä nro 190.1 on PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2010.

 

Tilaukseen nähden Jämijärven kunnan osalta kaikki muut palvelukokonaisuudet ovat ylittyneet ympäristöpalveluita lukuun ottamatta. Pahin tilanne on perhepalveluissa, joiden toteuma 86,86 %. Kokonaistoteuma on Jämijärven kunnan osalta 56,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Tämä päätös kumoaa 9.8.2010 168 § tehdyn esityksen tiedoiltaan uudempana.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa selvittämään, kilpailutetaanko ja miten perhepalveluiden ostopalvelut sekä mitä tarjouspyynnössä on painotettu. Tämän lisäksi kunnanhallitus haluaa tiedon, mistä palveluja ostetaan ja millä hinnalla.

 

-----

 

 


 

191 §              JÄSENKUNTIEN ESITYKSET SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2011-2013

 

                       

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattu tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Vuoden 2011 talousarvion kehykset ovat liitteenä nro 191.1.

 

Kuntien esitykset on pyydetty 31.8.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarviokehykseen vuodelle 2011.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

192 §            JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAN TAKAAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa käytiin läpi Jämi-säätiön rahatilannetta.

Vaikka vuosi 2009 olikin säätiön osalta taloudellisesti jo huomattavasti parempi, niin rahoituksellisesti säätiö on edelleen erittäin tiukilla. Vuonna 2009 säätiö teki tappiota -16 281,55 euroa (poistot 37 011,36 euroa).

 

Suurimpana rasitteena ovat Jämi-Areenan aiheuttamat kulut ja rahoitusvastuut. Areenan käyttöaste on kuitenkin ollut nousussa ja vuoden 2011 aikana Areena vapautuu EU-rajoitteista ja toiminta voidaan uudelleen organisoida.

 

Säätiön rahoitusvajeen 50 000 euroa kattamiseksi säätiö on saanut lainatarjouksen Jämijärven Osuuspankilta. Liite nro 192.1.

Pankki edellyttää lainaan kunnan takausta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää omavelkaisen takauksen Jämi-säätiön oheisen liitteen mukaiseen lainaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää säätiöltä lainan tarkemman maksuohjelman valtuuston kokoukseen mennessä.

                                            Kunnanhallitus edellyttää, että säätiön taloudellisesta tilanteesta tehdään selvitys valtuustolle puolivuosittain.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä, valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ja valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            -----

 

 


 

193 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

 

Jämin hiihtotunneli Oy:n maksuvalmius on edelleen heikko. Suurimmat maksurästit ovat lainojen lyhennykset ja korot sekä sähkölaskut. Erityisen kuuma kesä on rasittanut vielä tavallista enemmän hiihtotunnelin taloutta. Taloutta parantavina toimenpiteinä on halliosa sulatettu ja sinne on rakennettu synteettinen jää. Lisäksi alueelle on rakennettu elämysulkoallas, joka hyödyntää hiihtotunnelin hukkalämpöä ja tuo energiasäästöä hiihtotunnelille tulevaisuudessa. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät paremmin vasta tulevina vuosina.

 

Jämin hiihtotunneli Oy on tehnyt hiihtotunnelin pääomistajalle eli Jämijärven kunnalle konserniavustushakemuksen. Avustuksen tarve on 45 000 euroa. Avustus käytetään lainojen lyhennyksiin ja korkoihin sekä sähkölaskun lyhentämiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin hiihtotunneli Oy:lle 45 000 euron avustuksen yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Anneli Kujansuu esitti, että avustusta ei myönnettäisi. Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä kannatti Anneli Kujansuun esitystä.

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo kannattivat esittäjän tekemää ehdotusta.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattajat Anneli Kujansuun tekemää ehdotusta ”ei”.

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa –ääntä (Kari Jokisalo, Satu Jokela, Ari Uusi-Rasi, Matti Leppihalme), 2 ei –ääntä (Anneli Kujansuu, Olli Seppälä) ja yksi tyhjä (Kati Mansikkamäki).

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            -----

 


 

194 §            KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISEN INVESTOINTIHANKKEELLE

 

 

Reima Country Matkailuyhdistys ry anoo Jämijärven kunnalta kuntarahoitusta Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeeseen.

Päätös hanketuesta on liitteenä nro 194.1.

 

Hankkeessa rakennetaan Jämille luontotietokeskus ja kuntoilukeskus sekä lisätään palveluvarustusta rakentamalla elämysulkoallas ja hankkimalla synteettinen keinojää jääharrastusta varten.

 

Vuonna 2010 yhdistys toteuttaa elämysulkoaltaan investoinnin, jonka kustannus on 29 000 euroa (alv 0 %) ja synteettisen jään investoinnin, jonka suuruus on 99 000 euroa (alv 0 %). Kuntarahoituksen osuus on 10 % eli 12 800 euroa, jota yhdistys anoo kunnalta.

 

Molemmat investoinnit ovat tuoneet ja tuovat energiasäästöä Jämin hiihtotunneli Oy:lle.

Kuntarahoitusosuus voidaan kattaa toteutumatta jääneestä kevyen liikenteen väylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys (netto 40 000 euroa)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 

1.      myöntää 12 800 euron kuntarahoitusosuuden Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämisen investointihankkeelle

2.      osoittaa määrärahan ko. rahoitusosuudelle toteuttamatta jääneestä kevyenliikenteenväylä hankkeesta kirkonkylä – Kauppilantien risteys.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että jatkossa tulevien hankkeiden osalta kunnan rahoitusosuus on haettava talousarvion kautta.

 

                                            -----

 


 

195 §            MAA-AINESLUPAHAKEMUS / JUHANI KORKEAKOSKI

 

 

Juhani Korkeakoski on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Kauppilan kylän tilalle Sorakumpu 1:153.

 

Hakemuksen mukainen kokonaisottomäärä on 25 000 m³ ja ottamisaika on 10 vuotta. Ottaminen koskee soraa. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottoalue on n. 8 000 m².

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja heillä ei ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Kaikki asiakirjat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Juhani Korkeakoskelle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti.

                                            Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 2 800 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

                                            Lisäksi ennen maa-ainesten ottamista hakijan on toimitettava kuntaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

196 §            SOPIMUS IKAALISTEN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄJÄRVEN KUNNASSA

 

 

                                            Ikaalisten kaupunki ja Jämijärven kunta ovat sopineet Ikaalisten kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Jämijärven kunnassa 11.5.1993 allekirjoitetulla sopimuksella.

 

                                            Sopimukseen on tarkoituksenmukaista tehdä eräitä käytännön laskentaan liittyviä päivityksiä.

 

                                            Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus on liitteenä nro 196.1.

                                            Esitetyt päivitykset ja niiden perustelut ilmenevät liitteestä nro 196.2 ja uusi sopimus päivitysten jälkeen liitteenä nro 196.3.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Ikaalisten kansalaisopiston toiminnan järjestäminen Jämijärven kunnassa liitteen nro 196.3 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

197 §            LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN HYVINVOINNIN JÄRJESTÖSTRATEGIAN VISIO 2014 –LUONNOKSESTA

 

 

                                            Satakunnan Hyvinvoinnin järjestöstrategia visio 2014 –luonnos on valmistunut. Strategia luodaan Satakunnan yhteisöt ry:n hallinnoiman Hyvinvoinnin järjestöstrategia Satakuntaan –hankkeen aikana 1.2.-31.9.2010. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto, Porin ja Rauman kaupungit sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri.

 

                                            Satakunnan Hyvinvoinnin järjestöstrategia visio 2014 sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä järjestöjen ja yhdistysten keskinäiseen yhteistyöhön, kolmannen sektorin ja kunnan väliseen yhteistyöhön sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan liittyen.

 

                                            Satakunnan Hyvinvoinnin järjestöstrategia visio 2014 –luonnos on liitteenä nro 197.1.

 

                                            Kunnilta on pyydetty lausuntoa ko. luonnoksesta. PoSan alueen kunnat ovat valmistelleet asiasta yhteisen lausunnon. Liite nro 197.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa luonnoksesta oheisen liitteen nro 197.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

198 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2011-2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2011 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA

 

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää 31.8.2010 mennessälausuntoa vuosien 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2011 talousarvioluonnoksesta. Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen) hallitukset ja perusturvalautakunta antavat yhteisen lausunnon.

 

                                            Sairaanhoitopiirin mukaan suunnitelma- ja talousarvioluonnos on valmisteltu kumppanuusneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaan ja siinä on otettu huomioon myös terveydenhuoltolakiluonnoksen (10.6.2010) säännöksiä. Lisäksi vuoden 2011 talousarvio laadittu siten, että sairaanhoitopiiri tuottaa sillä palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. Em. palvelujen toimintakulujen kasvu vuoteen 2010 verrattuna on vain +1,7 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on vain +1,1 %. Investointisuunnitelma on laadittu siten, että vuonna 2011 investoinnit rahoitetaan ilman lainanottoa.

 

                                            PoSan kuntien osalta kesäkuun lopun 2010 toteuma erikoissairaanhoidon osalta:

 

                                            Kustannukset miljoonaa euroa

 

Kunta

Toteuma I-IV

2009

2010

ARVIO

Toteuma I-IV 2010

Toteuma-%

2010

 

Honkajoki

 

0,905

1,801

1,048

58,19

Jämijärvi

 

0,893

1,786

0,956

53,52

Kankaanpää

 

5,871

11,634

6,363

54,69

Karvia

 

0,986

2,650

1,208

45,57

Siikainen

 

0,709

1,785

1,016

56,90

YHTEENSÄ

9,364

7,923

10,591

53,78

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaanhoitopiirin toiminta-ja taloussuunnitelma 2011-2013 ja talousarvio 2011 on liitteenä nro 198.1.

 

 

Sairaanhoitopiirin tulee tuottaa sille kuuluvat lakisääteiset erikoissairaanhoidon sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että toiminnasta aiheutuvat kuntamaksuosuudet kehittyvät tasaisesti ja maltillisesti (jäsenkuntien yleisen resurssikehityksen mahdollistamissa puitteissa).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

                                            Tämän kehityksen turvaamiseksi sairaanhoitopiirin tulee:

 

1.      Toteuttaa palvelujen omassa tuotannossa toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen perustuvaa toimintamallia (esim. palveluverkoston saneeraus). Sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimet eivät saa perustua kustannusten siirtoon potilaan hoitoketjussa seuraavalle tasolle, ellei toiminnan tehostumista ole osoitettavissa koko hoitoketjun puitteissa. Järjestelmällistä yhteistyötä jäsenkuntien sote-yhteistoiminta-alueiden kanssa tulee lisätä (ks. kohta 2).

 

2.      Shp:n ja sen jäsenkuntien muodostamien sote-yhteistoiminta-alueiden välistä yhteistoimintaa tulee lisätä esim. perustamalla yhteistoimitaryhmiä. Shp:n sekä sote-yhteistoiminta-alueiden tulee kartoittaa yhteistyössä esim. hoitoketjukokonaisuudet alueellaan ja tehdä esitykset hoitoketjukokonaisuuksiin tarvittavista muutoksista ja toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä (esim. potilaan kotiuttamiseen liittyvästä riittävästi mitoitetusta palveluverkosta).

 

Siirtoviivemaksu-järjestelmän purkaminen 1.1.2011 lukien. Järjestelmä nykymuodossaan on muuttunut vain yhdeksi lisärahoituskeinoksi shp:lle. Mahdollisen sanktiojärjestelmän tulee olla sellainen, että se ottaa huomioon asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja edistää kokonaisvaltaista palveluketjujen toiminnanohjausta ja –kehittämistä sekä perusterveyden- että erikoissairaanhoidossa.

 

3.      Kuntamaksuosuuksien perusteiden ja laskutusjärjestelmän uudistaminen siten, että se ottaa huomioon jäsenkuntien saamat tehtäväkohtaiset valtionosuudet erikoissairaanhoitoon, kuntien maksukyvyn, asukkaiden palvelutarpeen sekä sph:n ylläpitämien työpaikkojen sijaintikuntaedun. Kuntamaksuosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla kustannusyhteisvastuullisuuden lisääminen (järjestämisvastuun lisäksi) sekä kuntien vuotuisen kustannuskehityksen tasoittaminen. Kuntamaksuosuustarkastelussa tulee lähtökohtana olla myös kuntien kaikki terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset ja niiden kustannuskehitys.

 

4.      Terveydenhuoltolain uudistuksen johdosta yhteistoimintaryhmän perustaminen Satakuntaan (edustajat sph:sta ja yhteistoiminta-alueilta). Lakiuudistuksen toteuttaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi mm. kuntalaisten oikeuksiin valita hoitopaikkansa. Uudistus merkitsee myös haastetta sote-palvelujen tuottajaorganisaatiolle.

 

5.      Kumppanuusneuvottelut tulee jatkossa järjestää sote-yhteistoiminta-alueittain. Osapuolten tulee painokkaasti pyrkiä edistämään ja toteuttamaan neuvotteluissa kirjattuja tavoitteita (esim. keskitetyn shp:n järjestämän perusterveydenhuollon/ erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelmän luominen Satakuntaan).

 

6.      Terveydenhuoltolain ollessa muuttumassa, tulee uudet investoinnit väliaikaisesti jäädyttää, kunnes lain uusittu sisältö ja sen käytännön vaikutukset ovat selvillä.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           _____