Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.8.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.8.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

162 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  152

163 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  152

164 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  153

165 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010  154

166 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010  155

167 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.6.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   156

168 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010  157

169 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  158

170 §    LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE  159

171 §    VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2010  160

172 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  161

173 §    ASUNTO OY KAUPPAKULMAN ASUNNON B 4 VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN  162

174 §    VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUTEEN TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN JA LISÄYSTEN MÄÄRÄSTÄ V. 2010  163

175 §    LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2011  164

176 §    SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO SIMO RAJAKORVEN ASIASSA  165

177 §    OSALLISTUMINEN 24 h JUOKSUUN/ SAUVAKÄVELYYN YSTÄVYYSKUNTA GEISENFELDISSÄ  166

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.8.2010 kello 18.30-20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 162-177

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.8.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                  Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   16.8.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

                      Ennen kunnanhallituksen kokousta pidettiin hiljainen hetki

                      edesmenneen Pasi Huhtasen muistolle.

 

 

 

162 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

163 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Ari Uusi-Rasi.

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

164 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille sairaanhoitopiirin vuoden 2010 palvelumaksuista, päätöksen tarkistaminen

-          Kankaanpään kaupunki, Kustannustenjako ja

-laskentajärjestelmän arviointi

-          Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta, maavoimien yhteystietojen päivittäminen kaavoitusviranomaisille

-          Maksatuserittely, kesäkuu 2010

-          Maksatuserittely, heinäkuu 2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille sairaanhoitopiirin vuoden 2010 palvelumaksuista

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 kertyneen ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille, sopimuskunnille sekä muille julkisille yhteisöasiakkaille

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, osavuosikatsaus 1-4 kk/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Törmäsen Mäki

o       Jämijärvi, Aro

o       Kauppila, Koivulahti

o       Kauppila, Päivärinne

o       Tykköö, Harju

 

Päätös                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             _____

 

 

 

165 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

166 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2010

 

                                           

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2010

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                           

167 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 21.6.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 21.6.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

34 § Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus

35 § Arviointikertomus vuodelta 2009

36 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2010

37 § PoSan toteumaraportti 1.1.-30.4.2010

38 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

39 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 21.6.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

168 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010

 

 

Liitteenä nro 169.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2010.

Käyttö osoittaa oikaisujen jälkeen alijäämää 105 571 euroa.

 

Palvelusopimukseen nähden Jämijärven kunnan toteuma on

44,50 % kun se ”tasaisen vauhdin” mukaan tulisi olla 41,67 %. Suurin ylitys on perhepalveluissa, jonka toteuma on 68,18 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman ajalla 1.1.-31.5.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


                                           

 

169 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2010

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

170 §            LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEEN PASI HUHTASEN TILALLE   

                     

 

                                            Edesmennyt Pasi Huhtanen on toiminut kunnan seuraavissa luottamustehtävissä:

 

-          valtuuston jäsen

-          kunnanhallituksen varajäsen

-          sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

 

Hänen tilalleen tulee valita uudet luottamushenkilöt em. tehtäviin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1.      todeta, että edesmenneen Pasi Huhtasen tilalle valtuustoon nousee keskustapuolueen ensimmäinen varajäsen Rainer Rajamäki

2.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle Ari Uusi-Rasin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen.

3.      valita henkilön Pasi Huhtasen tilalle sivistyslautakuntaan ja nimetä sivistyslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

171 §            VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2010         

                                                                                      

Jämijärven kunta haki 1 500 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2010.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt 18.6.2010 myöntää Jämijärven kunnalle 1 200 euron valtionavustuksen em. tarkoitukseen.

 

Määrärahan niukkuudesta johtuen subventioprosentti on 45 % viimevuotisesta subventiosta pyöristettynä lähimpään sataan euroon.

 

Ehdotus:                                               Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionavustuksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

172 §            MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

173 §              ASUNTO OY KAUPPAKULMAN ASUNNON B 4 VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN

 

                       

Kunta omistaa juuri valmistuneesta Asunto Oy Kauppakulmasta huoneiston nro B 4.

Huoneisto on kooltaan 2h+k+s, 55 m². Huoneistoon kuuluu varaava takka, autokatos ja varasto. Huoneistolle tulee määrittää vuokra.

 

Taloussuunnitelman mukainen hoitovastike on tällä hetkellä 93,50 €/ kk. Se sisältää jätehuollon, kiinteistöhuollon, isännöintikulut, vuosikorjaukset, kiinteistöveron ja kiinteistön vakuutukset.

Asukkaat maksavat itse vesi- ja jätevesimaksun taloyhtiön hallituksen määräämän taksan mukaisesti.

Joka asunnolla on oma sähkömittari, johon tulee myös auton lämmityssähkö. Sähkö laskutetaan suoraan asukkailta.

 

Isännöitsijän arvio käyvästä vuokrasta on 400 – 500 euroa.

 

Jos omien varojen (107 000 euroa) korkona käytetään 4 %, saadaan vuokraksi 450,16 euroa;

4 %:n korko 356,66 €/ kk + hoitovastike 93,50 €/ kk = 450,16 €/ kk.

Omien varojen korkona käytetään mm. aravakohteissa 0 – 8 %

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vahvistaa Asunto Oy Kauppakulman huoneiston B 4 kuukausivuokraksi 450,16 €.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                           

174 §            VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUTEEN TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN JA LISÄYSTEN MÄÄRÄSTÄ V. 2010

 

 

Valtiovarainministeriö on 22.7.2010 tehnyt päätöksen Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2010. Samalla ministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2010.

 

Päätösten yhteisvaikutus Jämijärven kunnan osalta vähentää peruspalvelujen valtionosuuksia 2 734 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

175 §              LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2011

 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausuntoa pelastustoimen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle 2011. Lausunto on pyydetty 17.8.2010 mennessä.

 

Lausuntopyyntö on liitteenä nro 175.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa varsinaisesta talousarviosta. Kunnanhallitus korostaa kuitenkin, että kunnan palvelutaso tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

176 §              SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO SIMO RAJAKORVEN ASIASSA

 

 

Simo Rajakorpi on jättänyt kanteen, jolla hän on vaatinut , että käräjäoikeus velvoittaa Jämijärven kunnan ja Suomen valtion yhteisvastuullisesti

 

1.      suorittamaan hänelle vahingonkorvauksena 30 305,78 euroa viivästyskorkoineen 3.9.1999 lukien tai ainakin tuottokorkoineen sanotusta päivästä lukien viivästyskoron laskemispäivään 21.4.2009 ja siitä lukien laillisine viivästyskorkoineen

 

2.      että käräjäoikeus velvoittaa Seppo Rajakorven kuolinpesän, oikeastaan Valtiokonttorin, antamaan lopputilin holhoustoimesta Simo Rajakorven varojen käytöstä ja

 

3.      velvoittaa vastaajat korvaamaan Suomen valtiolle/ Kankaanpään oikeusaputoimistolle kantajan oikeudenkäyntikulut korkoineen.

 

Asia koskee perillisittä kuolleen Seppo Rajakorven omaisuutta, joka on siirtynyt Valtiokonttorille ja Jämijärven kunnalle.

 

Käräjäoikeuden tuomio on liitteenä nro 176.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valituksen tekemisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      ettei käräjäoikeuden päätökseen haeta muutosta

2.      että kunta suorittaa yhteisvastuullisena osapuolena puolet saadusta perusteettomasta edusta käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti

 

                                            _____

 

 

177 §              OSALLISTUMINEN 24 h JUOKSUUN/ SAUVAKÄVELYYN YSTÄVYYSKUNTA GEISENFELDISSÄ

 

 

Geisenfeldissä järjestetään perinteinen 24 h juoksu/ sauvakävely 24.-25.9.2010.

Jämijärven kunnalta on viime vuosina lähes joka vuosi ollut edustus tapahtumassa. Jämijärveläiset ovat olleet mukana ns. Eurooppa –joukkueessa.

 

Yhdistettyä ystävyyskunta-/ sauvakävelymatkaa on valmisteltu siten, että sen ajankohta olisi 22.-26.9.2010. Matkalle ollaan saamassa 10 henkinen joukkue; Matti Leppihalme, Satu Jokela, Tuomo Leikkola, Rolf Björkman, Ritva Mäkinen, Leena Saloniemi, Jonna Haavisto, Tapio Haavisto, Pentti Virtanen ja Noora Virtanen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että

1.      kunta osallistuu Geisenfeldin 24 h sauvakävelytapahtumaan 24.-25.9.2010. Kuntavierailu toteutetaan 22.-26.9.2010 välisenä aikana.

2.      kunta maksaa osallistujien lentomatkoista puolet paitsi virallisen edustajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja matkanjohtaja Tuomo Leikkolan osalta kokonaan. Tapio Haavisto maksaa oman matkansa kokonaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____