Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 12/2005

Laatimispäivämäärä: 12.09.2005

Kokoustiedot Aika 27.09.2005 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone
Käsiteltävät asiat253 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 276

254 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 276

255 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 277

256 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 278

257 § VESIHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Sivu 279

258 § SYKSYLLÄ SUORITETTAVAT RUOPPAUSTYÖT Sivu 281

259 § YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOMÄÄRÄRAHAN YLITYSOIKEUS Sivu 282

260 § METSÄNMYYNTI Sivu 283

261 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 06.09.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 284

262 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.07.2005 Sivu 285

263 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2005 Sivu 286

264 § HARKINNANVARAISEN HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MAKSAMISPERIAATTEET Sivu 287

265 § KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU Sivu 288

266 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAPO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA Sivu 290

267 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALI Sivu 292

268 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALIIN Sivu 293

269 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE Sivu 295

270 § KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN / TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sivu 296

271 § OSALLISTUMINEN TYKKÖÖN KOULUN

50 -VUOTISJUHLALLISUUKSIIN Sivu 297

272 § KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO Sivu 298

273 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2006 Sivu 302

274 § INTERSTOPOVER -HANKKEEN LOPPUTOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTO JÄMIJÄRVEN KUNNALLE 1.9.2005 ALKAEN Sivu 303

275 § LAUSUNTO KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN LIITTÄMISESTÄ POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN Sivu 304

276 § LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2006-2007 Sivu 306

277 § KUNNANHALLITUKSEN LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN Sivu 306

278 § YHTEISTYÖSOPIMUS / ILVES - HOCKEY OY Sivu 307

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 27.09.2005 kello 19.00 - 21.20
KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Anu Sillanpää varajäsen

Hilkka LahdensivuPOISSA OLLEET JÄSENET Olli Seppälä
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I varapuheenjohtaja klo 19.00-19.50

Pentti Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 253 - 278

   
   
   
 
   
   

253 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

254 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Leponiemi Päivi ja Rajalahti Tapio.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

255 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- TE-Keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2005

- Kiinteistönluovutusilmoitus

Kauppila, Lehtosalmi

Kauppila, Saloranta

Jämijärvi, Reimari

Peijari, Alapeijari

Jämijärvi, Heiska

Peijari, Syrjä

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi elokuussa 2005

- Kankaanpään kansanterveystyön ky., puolivuosiraportti

- Sosiaali- ja terveysministeriö, valtionavustus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan.

- Jämijärven kunta, kustannusarvio siirtoviemäri ja vesijohto välillä Mielahti - Perhepuisto

- Pelastusopisto, kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi, 313/05U

- Sisäasiainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

- Kankaanpään kaupunki, tilinpäätös 2004

- Verohallinto, ennakkotieto verovuoden veroista 2004

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, perhepäivähoitajia koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 12 eräät palkankorotukset vuodeksi 2005

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallinen eläinlääkäritaksa 1.9.2005 lukien

- Kansaneläkelaitos, päätös työmarkkinatuesta / Räsänen Susanne

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_______

256 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Taloustyöryhmä 30.08.2005

- Tekninen lautakunta 30.08.2005

- Taloustyöryhmä 12.09.2005

- Perusturvalautakunta 13.09.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

Tekninen lautakunta 176 § 21.06.2005

Tekninen lautakunta 189 § 30.08.2005

257 § VESIHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Tekn.ltk. § 176 Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Jämijärven kunnalle avustusta yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin, koskien mm. Jämijärven kunnan haja-asutusalueelle ulottuvan viemäriverkoston kannattavuusselvitystä, rakennettujen vesijohtojen kuntokartoitusta ja saneeraussuunnitelman laatimista.

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat 20 000 €, josta avustuksen määrä

3000 €, kuitenkin enintään 15 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Päätös Pyydetään tarjoukset seuraavilta suunnittelutoimistoilta:

- AIR-IX Suunnittelu

- Suunnittelutalo S. Anttila Oy

- SCC-Viatek

- Kaavatalo-yhtiöt

- Suunnittelukeskus Oy

Tekn.ltk. § 189 Vesihuoltosuunnitelman laatimisesta on pyydetty tarjoukset 26.08.2005 klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus: Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa ja tehdään kunnanhallitukselle ehdotus suunnitelman tekijäksi.

---

Tarjousten avaamisen suorittivat Ari Uusi-Rasi ja Juhani Viilo 29.08.2005 klo 13.30.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Suunnittelukeskus Oy tarjoushinta 20 500 € + alv

- Suunnittelutalo S Anttila Oy " 18 500 € + alv

- Air-Ix Ympäristö Oy " 15 500 € + alv

- Rambol Finland Oy ilmoitti, että työtilanteensa vuoksi eivät voi tehdä tarjousta.

Tekninen lautakunta 176 § 21.06.2005

Tekninen lautakunta 189 § 30.08.2005

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Ko. suunnittelutyö annetaan Air-Ix Oy:n tehtäväksi edullisimman tarjouksen perusteella.

2. Nimetään ko. työtä johtamaan työryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

- teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi

- teknisen lautakunnan jäsen Raimo Ritakorpi

- rakennuspäällikkö Juhani Viilo

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme

- kunnanhallituksen edustaja Tapio Rajalahti

- kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

- vesiosuuskunnista / -yhtymistä yksi edustaja kustakin

- - - -

KH 257 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

Tekninen lautakunta 200 § 30.08.2005

258 § SYKSYLLÄ SUORITETTAVAT RUOPPAUSTYÖT

Päätös: Juhalan alueen rannan ruoppaus teetetään Lännen Järviperkaus Oy:llä, mikäli yritys ehtii ko. työn tekemään.

Samoin teetetään Jämijärvi-Mertiöjärvi alueen suunniteltu ruoppaus.

Määräraha ko. töihin saataneen Tervaselkä - Jämijärvi - Huonesalmi töiden osalta, koska ko. alueen töihin ei ole vielä saatu ympäristölupaviraston päätöstä ja se näin ollen siirtynee tehtäväksi ensi vuonna

- - - -

KH 258 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

Tekninen lautakunta 201 § 30.08.2005

259 § YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOMÄÄRÄRAHAN YLITYSOIKEUS

Vuoden 2005 yksityisteiden kunnossapitoon varattu määräraha on lopussa ja kunnostustoimenpiteitä tiestön kohdalla on tarpeen jatkaa. Pitkä sadekausi on kuluttanut tien pahoille montuille.

Päätös: Päätettiin pyytää kunnanhallitukselta yksityisteiden kunnossapitomäärärahan ylitysoikeutta.

KH 259 § Yksityisteiden kunnossapitoon on vuodelle 2005 varattu 103.450 euroa (v. 2004 kului 105.379 euroa).

Heinäkuun loppuun mennessä on määrärahaa käytetty 86.526,21 euroa eli 83,6 %. Tasaisen käytön mukaan määrärahan ylityksestä on tulossa varsin suuri; n. 40.000 euroa.

Kunnanhallitus on määräraha ylitysten osalta lähtenyt siitä, että hallintokunnan tulee ensisijaisesti löytää kate hallintokunnan muusta toiminnasta aiheutuvista säästöistä. Ensin tulee tutkia em. vaihtoehto ja jos se ei ole mahdollista niin sen jälkeen lautakunnan tulee tehdä euromääräinen esitys perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää em. perusteisiin viitaten palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

Tekninen lautakunta 202 § 30.08.2005

260 § METSÄNMYYNTI

Kunnan talousarviossa on kuluvalle vuodelle varauduttu metsän myyntiin ( ~ 40.000 €).

Päätös: Annetaan metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi myyntikaupan valmistelu.

- - - -

KH 260 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

261 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 06.09.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 06.09.2005.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

06.09.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

262 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.07.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 31.07.2005. Liite nro 262.1.

Vertailutietona on taloustilanne vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

263 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2005

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2005 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.06.2005. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2005 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita. Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 263.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1. - 30.6.2005 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

264 § HARKINNANVARAISEN HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MAKSAMISPERIAATTEET

Kunnanhallitus on käsitellyt työn arvioinnin periaatteet kokouksessaan 31.05.2005 § 176. Tällöin hyväksyttiin kuusi tehtäväryhmää:

1. Johtotehtävät

2. Esimiestehtävät

3. Vaativat ammattitehtävät

4. Toimistohenkilöstö

5. Ammattitehtävät

6. Peruspalvelutehtävät

Työn vaativuuden arviointi on pidettävä erillään harkinnanvaraisen henkilökohtaisen työn arvioinnista.

01.08.2005 C-palkkaluokat muuttuivat euromääräisiksi ja 01.08.2006 otetaan käyttöön tehtäväkohtaiset palkat.

TS:n mukaiset aikaisemmat järjestelyvaraerät maksetaan takautuvasti vuodesta 2003 lähtien koskien myös syksyn 2005 järjestelyvaraeriä. Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä myönnetään yhdeksi vuodeksi. Alkuvaiheessa harjoitellaan henkilökohtaisten harkinnanvaraisten lisien jakoa, testataan arviointiperusteita jne.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 9.9.2005 harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksamisperusteita ja evästi valmistelua.

Ko. evästyksen perusteella on laadittu oheisen liitteen mukainen harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä. Liite nro 264.1. Liitteenä on myös harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän suuruudet tehtäväryhmittäin. Liite nro 264.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1. palkat saatetaan tehtävien vaativuuden mukaiseen järjestykseen ja harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä otetaan käyttöön

2. paikallinen järjestelyvaraerä jaetaan tasasummana sopimuksenalaisille työntekijöille

3. teknisten sopimuksien mukaiset aikaisemmat järjestelyvaraerät maksetaan takautuvasti v. 2003 lähtien koskien myös syksyn 2005 järjestelyvaraeriä. Harkinnanvaraiset lisät otetaan käyttöön vasta v. 2006

4. harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä otetaan käyttöön oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

Tekninen lautakunta 169 § 21.06.2005

Tekninen lautakunta 207 § 13.09.2005

265 § KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU

Tekn.ltk. § 169 Kaukolämpölaitoksen suunnittelusta on pyydetty tarjoukset 20.06.2005 klo 15.00 mennessä seuraavilta urakoitsijoilta.

- Toiminimi LVI-Kaukovirta, Y-tunnus 1322173-4

- Pihlajamäki Jorma

-BIO EXPERT Suunnittelu- ja konsulttitoimisto Petri Heikkilä

- Suunnittelutoimisto S. Anttila

- AIR-IX Suunnittelu

Ahiplan Oy

Päätösehdotus: Avataan saadut tarjoukset ja tehdään kunnanhallitukselle ehdotus suunnitelman tekijäksi.

Tarjouspyynnön perusteella saatiin seuraavat tarjoukset:

-LVI Kaukovirta, ilmoitti olevansa valmis osallistumaan suunnitteluun LVI-suunnittelun osalta

- BIO- EXPERT Oy, tarjous 10.000 €

- AIR-IX suunnittelu, tarjous 36.000 €

Pihjalamäki Jorma ja Suunnittelutoimisto S. Anttila ilmoittivat, että tässä vaiheessa eivät voi tehdä tarjousta.

Välipäätös: Neuvotellaan suunnittelusta LVI Kaukovirran kanssa.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Tekn.ltk. § 207 Jatketaan asian käsittelyä.

Tekninen lautakunta 169 § 21.06.2005

Tekninen lautakunta 207 § 13.09.2005

Puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo neuvottelivat 30.6.2005 Reijo Kaukovirran kanssa lämpölaitoksesta verkostoineen ja sen toteutuksesta. Ko. neuvottelussa pitäydyttiin tarjouspyynnössä esitetyssä hankekokonaisuudessa.

Päätös: Suunnitteluun käytettävissä olevan määrärahan 8.000,00 € perusteella päätettiin olla hyväksymättä saatuja tarjouksia

- - - -

KH 265 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

Tekninen lautaunta 208 § 13.09.2005

266 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAPO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta, koskien Jämiänkeitaan ja Hirvikeitaan turvetuotantoa (Kankaanpää, Parkano). Kuvaus toiminnasta esityslistan liitteenä 208.1.

Päätös: Lausuntona esitämme huomioitavaksi mm. seuraavaa:

Jämijärvelle on perustettu vuonna 1998 Jämijärven Puolesta-yhdistys. Sen tehtävänä / tavoitteena on järven tilan parantaminen. Järven tila on huomattavasti huonontunut aikana, jona turvetuotantoa on harjoitettu alueilla, joista vedet laskevat Jämijärveen.

Järven kunnostusta suoritetaan mm. niitoin, ruoppauksin, vedenpinnan nostolla (rakentamalla pohjapato Jyllinjoen luusuaan). Ehkä tärkeimpänä toimenpiteenä on järveä kuormittavien päästöjen vähentäminen erityisesti maatalouden, haja-asutuksen ja turvetuotannon osalta.

Maatalouden osalta asiaa on hoidettu tehokkaasti mm. rakentamalla asianmukaiset lantalat, lannoitteiden ja ravinteiden käyttöä ohjaamalla sekä tekemällä ns. suojavyöhykkeitä ranta-alueille.

Haja-asutuksen osalta jätevesien käsittelyä ollaan parhaillaan tehostamassa ja on tehostettukin erilaisin puhdistusmenetelmin.

Lupahakemusta ratkaistaessa tulee huomioida erityisesti se, että Jämijärveen laskee vesiä useilta muiltakin turvetuotantoalueilta kuin hakemuksen kohteena olevilta, joten turvetuotantoalueiden purkuvesien järveä kuormittava yhteisvaikutus on suuri.

Ei ole suotavaa, että Jämijärvi toimii ns. "turpeen laskeutusaltaana". Haitan vähentämiseksi turvetuotantoalueilta Jämijärveen laskevat vedet on puhdistettava erittäin tehokkaasti.

Purkuvesien laatua tulee seurata riittävän usein suoritettavien kokein ja tarkkailupisteet tulee ottaa käyttöön myöskin kohdissa, joissa turvetuotantoalueilta tulevat vedet purkautuvat Jämijärveen.

Koska kuitenkaan kaikkea turvetuotannon vesistölle aiheuttamaa haittaa ei voitane estää niin tästä syystä, mikäli lupa myönnetään, luvan saaja tulee velvoittaa osallistumaan Jämijärven kunnostukseen vuosittain rahasummalla, joka on aiheutuvaa haittaa vastaava.

Tekninen lautaunta 208 § 13.09.2005

KH 266 § Lausunto on pyydetty 22.09.2005 mennessä, joten yllä oleva lausunto on lähetetty Jämijärven kunnan nimissä Länsi-Suomen ympäristölupaviranomaisille 21.09.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan annetun lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.50.

__________
267 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALI

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

Ennakkoäänestys järjestetään 4. - 5.1.2006 ja 7. - 10.1.2006 ja tarvittaessa toisen vaalin ennakkoäänestys 18. - 24.1.2006.

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

- maanantai-perjantai klo 08.00 - 16.00

- lauantai - sunnuntai klo 10.00 - 16.00

Ennakkoäänestys vanhainkodilla toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitoksen kanssa sovittavana aikana.

Ennakkoäänestyspäivät ja -ajat liite nro 267.1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_______

268 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALIIN

Presidentinvaali toimitetaan 15.1.2006 ja tarvittaessa toinen vaali 29.1.2006 .

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2005 - 2008 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Pekka Arponen Jarmo Huhtaniemi

Vpj. Pauli Vuorenmaa Osmo Jussila

Elina Lahtinen Pirkko Laitajärvi

Juhani E. Rajala Terttu Leppänen

Helena Lehtiö Timo Koivuniemi

Vaalitoimikunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Elina Lahtinen Briitta Rantanen

Vpj. Timo Koivuniemi Esa Vanhatalo

Raimo Kivelä Enni Lähteenniemi

__________


Kunnanhallitus 180 § 15.06.2005

269 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestön nimissä Juhani Rajala jätti 18.05.2004 oheisen liitteen mukaisen valtuustoaloitteen. Liite nro 180.1.

Aloite koskee kevyen liikenteen väylän rakentamista Palokoskelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmistelun kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Hanke on edennyt siten, että Jämijärven kunnan hakemuksesta Turun tiepiiri on myöntänyt hankkeelle suunnitteluluvan.

Samalla piiri on ilmoittanut osallistuvansa hankkeen toteuttamiskustannuksiin 12,50 %:lla.

Tämän lisäksi piiri vastaa lunastus- ja korvauskustannuksista kokonaan ja piiri ottaa vastatakseen rakennetun väylän hoidosta ja ylläpidosta.

Toteutusmalli vastaa Suurimaalle rakennetun kevyen liikenteen väylän periaatteita.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hankkeen nykytilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

270 § KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN / TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Turun Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen opetus laajenee syksyn 2005 aikana voimakkaasti Satakuntaan. Opiskelijoita varten on laadittu esittelysivut Satakunnan kuntien terveyspalveluista. Näitä sivuja varten on Turun Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta (yleislääketiede) anonut lupaa Jämijärven kunnan vaakunan käyttöoikeuteen.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Turun Yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle (yleislääketiede) Jämijärven kunnan vaakunan käyttöoikeuden em. tarkoituksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

271 § OSALLISTUMINEN TYKKÖÖN KOULUN 50 -VUOTISJUHLALLISUUKSIIN

Tykköön koulun 50 - vuotisjuhlia vietetään 16.10.2005.

Tätä tapahtumaa juhlistetaan kokoamalla juhlajulkaisu: kirja, johon talletetaan Tykköön koulua käyneiden, koululla töissä olleiden tai muutoin koulun toiminnassa mukana olleiden muistelmia.

Juhlajulkaisun kustannuksiksi on arvioitu n.2.000 - 2.500 euroa. Lisäksi juhlatilaisuudesta aiheutuu kahvitus yms. kuluja.

Järjestäjien toimesta on tehty anomus, jolla anotaan Jämijärven kunnalta tukea juhlajulkaisun painatuskuluihin sekä kahvitus ym. kuluihin.

Tarkemmissa keskusteluissa on kunnan osuudeksi arvioitu 1.000 euroa. Muilta osin varat kerätään yrityksiltä ja yksityisiltä ns. onnittelurahana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön koulun 50 -vuotisjuhlallisuuksiin ja juhlajulkaisun painatukseen yhteensä 1.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 36 § 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 § 30.03.2004

Kunnanhallitus 243 § 14.09.2004

Kunnanhallitus 31 § 18.01.2005

272 § KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO

KH 36 § Kunnan henkilöstöltä on yt-toimikunnan kautta tullut aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY-toimintana on käytössä vesijumppa sekä kunnanhallituksen marraskuussa myöntämä curlingvuoro joka toinen viikko.

Rami Heikkilä esitti yhteistyötoimikunnassa opettajien toivomuksena, että kunnan henkilöstölle oli erillinen hiihtotunnelin käyttövuoro.

Hiihtotunneliyhtiön kanssa on neuvoteltu käyttövuoron järjestämisestä. Vaihtoehtoina on käytännön toteutukseksi olisi joko lippujen jakaminen halukkaille tai vihkomerkintä, jonka mukaan tunneliyhtiö laskuttaisi kuntaa. Toimitusjohtajan oivomus on, että kertakäynnin hinta olisi 5 euroa.

Kunnalla on käyttämättä 5 euron hintaisia lippuja, joita voitaisiin alkuvaiheessa käyttää tarkoitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. varata kunnan henkilökunnalle hiihtotunnelin käyttömahdollisuuden TYKY-toimintana

2. että halukkaille luovutetaan enintään 10 kpl 5 euron lippuja

3. jatkotoimenpiteistä sen jälkeen kun liput on käytetty

4. että tämän tyyppinen TYKY-toiminta tehdään mahdollisimman tunnetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esitteli perusturvajohtaja Aki Rantanen.

-------------

Kunnanhallitus 36 § 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 § 30.03.2004

Kunnanhallitus 243 § 14.09.2004

Kunnanhallitus 31 § 18.01.2005

KH 108 § Henkilökunnalle asian johdosta laadittu ja jaettu kirjelmä on liitteenä 108.1.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välisissä neuvotteluissa on sovittu, että kunnan suuresta panoksesta johtuen kunnan henkilökunta saa myös jatkossa hiihtää tunnelissa edullisesti. Tunneliyhtiö on esittänyt vihkokäytäntöä kunnan työntekijöille, jonka kertahinta olisi kunnalle 3 euroa (aika 1.4.-31.8.2004). Tällä tehostetaan kunnan TYKY-toimintaa myös jatkossa. Asian on valmistellut perusturvajohtaja Aki Rantanen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.4.-31.8.2004 välisenä aikana 3 eurolla/kerta (laskutus vihkon mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan henkilöstöhallinnon TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

----------

KH 243 § Kunnan henkilökunta haluaa jatkaa hiihtotunnelin käyttöä myös 1.9.2004 jälkeen. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu on ilmoittanut, että koska kyse on sesonkiajasta, hintaa tulee tarkistaa ko. ajalle 1.9.-31.12.2004 4 euroksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.9.-31.12.2004 välisenä aikana 4 eurolla/kerta (laskutus kansion mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen. Aki Rantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.15.

---------

KH 31 § Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 7.12.2004 § 11 päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan henkilökunnan hiihtomahdollisuutta hiihtotunnelissa jatkettaisiin.

Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu ilmoittanut kunnan kuukausihinnaksi ajalle 1.1.-31.5.2005 3,50 euroa/ hiihtäjä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunnelin välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.1.-31.5.2005 3,50 euroa/ henkilö (laskutus kansion mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan TYKY- toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ko. etu koskee myös kunnan luottamushenkilöitä.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

________

Kunnanhallitus 36 § 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 § 30.03.2004

Kunnanhallitus 243 § 14.09.2004

Kunnanhallitus 31 § 18.01.2005

KH 272 § Hiihtotunnelin käyttömahdollisuutta on jatkettu myös 1.6.2005 alkaen. Jämin Hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu on esittänyt, että sopimusta jatkettaisiin 1.6.2005 alkaen toistaiseksi voimassa olevana ja hinta olisi 3,50 € / hlö / kerta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kunnan ja Jämin Hiihtotunnelin välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin Hiihtotunneliin hiihtämään 1.6.2005 alkaen 3,50 euroa / henkilö (laskutus kansion mukaan); sopimus voimassa toistaiseksi

2. hyväksyä, että vastaava etuus koskee myös kunnan luottamushenkilöitä

3. maksaa 1 ja 2 kohdassa aiheutuneet kustannukset kunnan TYKY- toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

273 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2006

Esityslistan liitteenä nro 273.1 on taulukkomuotoinen esitys Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2006 talousarvion raamista/ehdotuksesta.

Raami on laadittu neuvottelukunnan 31.5.2005 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Alkuperäistä raamia on jouduttu tarkistamaan ylöspäin Huittisten osalta ja alaspäin Kankaanpään ja Rauman osalta.

Kuntien pelastustoimen palvelutason yleistä kustannustason kehitystä korkeammat kasvuprosentit johtuvat vuoden 2005 alibudjetoinnista.

Kunnilta pyydetyissä lausunnoissa onkin vertailukohteena pyydetty huomioimaan tilinpäätös v. 2004. Liitteenä palkankorotusten vaikutus talousarvioon liite nro 273.2.

Jämijärven kunnan maksuosuuden kehitys on seuraava:

Tp 2004 142 082

Ta 2005 154 963 + 9.06 %

Ta 2006 160 795 + 3.76 %

Jämijärven kunnan maksuosuuden kasvu vuodesta 2004 on n. 13.2 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio esityksestä 2006 seuraavaa:

1. Kuntien maksuosuudet eivät saa kasvaa enempää kuin normaali kustannusten tason nousu edellyttää

2. Jämijärven kunnan maksuosuus on vuodesta 2004 kasvamassa esityksen mukaan 13,2 %:lla.

Em. kasvu ylittää selvästi Jämijärven kunnanhallituksen omille hallintokunnille antaman raamin. Kasvu vuodesta 2004 saa olla enintään 6 - 7 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

274 § INTERSTOPOVER -HANKKEEN LOPPUTOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTO JÄMIJÄRVEN KUNNALLE 1.9.2005 ALKAEN

Satakunnan TE-keskuksen EMOTR -osarahoituksella toteutettavan

Interstopover -hankkeen tavoitteena oli rakentaa 6 eri kulttuuritaustaista taukopaikkaa Satakunnan alueelle osaksi Reitti -hanketta.

Muiden investointien kariuduttua kesällä 2005 oli Jämijärven kunta enää ainoana mukana hankkeessa.

Satakunnan TE-keskuksen pyynnöstä hankkeen kokonaistoteuttamisvastuu haluttiinkin siirtää Tampereen Yliopiston täydennyskoulutuskeskukselta Jämijärven kunnalle.

Investoinnin eli Mielahden retkeilymajan osalta osavastuu oli siirtynyt kunnalle jo aiemmin ja nyt kunnalle siirtyisi myös kehittämisosion vastuu; kokonaiskustannus n. 85.000 euroa.

Hankkeen kokonaisvastuun siirrosta on tehty oheisen liitteen mukainen päätös/sopimus. Liite nro 274.1.

Satakunnan TE-keskukselle on lähetetty kehittämisosiosta uusi korjattu hankesuunnitelma. Liite nro 274.2. Hanke on seudullinen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä oheisen liitteen mukaisen päätöksen/sopimuksen, jolla Interstopover -hankkeen kokonaisvastuu hallinnoinnin osalta siirtyy Jämijärven kunnalle 1.9.2005 alkaen.

2. merkitä hyväksyen tiedokseen Satakunnan TE-keskukselle jätetyn kehittämishankehakemuksen "Interstopover - Jämin kansainvälinen markkinointi".

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

275 § LAUSUNTO KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN LIITTÄMISESTÄ POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymää, Kankaanpään kaupunkia ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiötä edustanut neuvotteluryhmä on valmistellut Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen liittämisestä Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymään. Tavoitteena on ollut, että liittäminen voidaan suorittaa 1.1.2006.

Neuvotteluryhmän työstä on pidetty ensimmäinen tiedotustilaisuus kunnille 16.5.2005.

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.6.2005 ja teki seuraavan päätöksen:

- Yhdistymisestä annetaan vielä tarkempaa tietoa jäsenkunnille ja jäsenkunnilta pyydetään lausunnot asiassa

- yhtymävaltuusto tekee yhdistymisestä päätöksen syys-lokakuussa 2005

- yhtymävaltuusto velvoittaa yhtymähallituksen valmistelemaan yhtymävaltuuston päätettäväksi kuntayhtymän hallintosäännön, konserniohjeen, vuoden 2006 talousarvion ja vuosien 2006-2008 taloussuunnitelman siten, että aikuiskoulutusjärjestelyt ovat niissä huomioon otettuina

- Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja tulee valita liikelaitoksena toimivan aikuiskoulutuskeskuksen johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi.

Koulutuskuntayhtymä kutsui jäsenkuntansa toiseen tiedotustilaisuuteen 10.8.2005. Tässä tiedotustilaisuudessa sovittiin, että jäsenkunnille toimitetaan vielä seuraavat tiedot:

- yhdistymissopimus, johon on tehty merkintä eläkevastuista

- sopimusteksti vuokrasopimuksesta, jolla Kankaanpään kaupunki vuokraa kuntayhtymän liikelaitokselle sen tarvitsemat koulutustilat

- sopimusteksti vuokrasopimuksesta, jolla koulutuskuntayhtymä vuokraa kaupan ja hallinnon rakennuksen Kankaanpään kaupungille vuokrattavaksi edelleen ammattikorkeakoulun ja sitä lähellä olevien toimijoiden käyttöön.

Koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa aikuiskoulutuskeskuksen kuntayhtymään liittämisestä 19.9.2005 mennessä. Yhtymähallitus pitää kokouksen 20.9.2005 ja valmistelee silloin mm. aikuiskoulutuskeskuksen kuntayhtymään liittämiseen kuuluvia asioita. Yhtymävaltuuston kokous pidetään 19.10.2005.

Koska lausunnonantoaikataulu ei sopinut kunnan kokousrytmiin, kunnanjohtaja on neuvotellut rehtori Mansikkakorven kanssa jatkoajasta.

Rehtori Mansikkakorpi on ilmoittanut, että kunnan lausunnon tulee olla koulutuskuntayhtymällä viimeistään ennen yhtymävaltuuston kokousta (19.10.2005).

Lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat ovat liitteenä nro 275.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se pitää Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen liittämistä Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymään tärkeänä toimenpiteenä, jolla vahvistetaan Pohjois-Satakunnan asemaa seudullisena koulutuksen tuottajana.

Yhdistymiseen liittyviin asiakirjoihin ja niiden sisältöön kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

276 § LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2006-2007

Alueiden kehittämislain mukainen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain.


Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma on aiesopimuksen luonteinen asiakirja maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä ja vaikuttavista hankkeista ja toimenpiteistä sekä niiden rahoittamisesta.

Tällä toteuttamissuunnitelmakierroksella pyritään vaikuttamaan vuoden 2006 valtion talousarvion nojalla tehtävien määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon sekä vuoden 2007 valtion talousarviokehykseen.

Seutuorganisaatioilta, aluehallintoviranomaisilta sekä satakuntalaisilta yhteisöiltä ja järjestöiltä saadut hanke- ja toimenpide-esitykset ja määrärahatarpeet sekä heidän kanssaan käydyt neuvottelut ovat perustana suunnitelmalle.

Kuntasektorin esitykset on pyydetty vain seutuorganisaatiolta.

Kunnilta on pyydetty lausunnot oheisen liitteen nro 276.1 mukaisesti toteuttamissuunnitelma luonnoksesta 28.9.2005 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma luonnoksen sisältöön vuosille 2006-2007.

Samalla kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että tällä EU-kaudella hyvin käyntiin lähteneiden maakunnallisten ja seudullisten kärkihankkeiden rahoitusmahdollisuudet tulee turvata jatkossakin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

277 § KUNNANHALLITUKSEN LOPPUVUODEN KOKOUSAJANKOHDISTA PÄÄTTÄMINEN

Kunnanhallituksen syyskauden kokousrytmi on joiltain osin muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta.

Kunnanhallituksen tuleekin tehdä päätös loppuvuoden kokousajankohdista.
Alkuperäisen suunnitelman mukaiset jäljellä olevat kokouspäivät ovat 11.10, 01.11, 22.11 ja 13.12.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää loppuvuoden kokousajankohdat

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen loppuvuoden kokoukset pidetään 11.10, 8.11, 22.11, ja 13.12.

278 § YHTEISTYÖSOPIMUS / ILVES - HOCKEY OY

Jämin alueen toimijoiden ja Ilves - Hockey Oy:n välillä on käynnistynyt markkinointiyhteistyö kaudella 2004 - 2005.

Yhteistyöhön liittyvät kustannukset maksettiin tuolloin Jämi tuotteillaan tunnetuksi projektista.

Tampereen Ilves on Suomen suurin urheiluseura ja yhteistyön myötä on Jämin näkyvyys Pirkanmaalla lisääntynyt. Markkinointiyhteistyö ja siitä molemmin puolin saatava hyöty vaatii kuitenkin useiden vuosien ponnisteluja ja tämän vuoksi Jämin toimijat toivovat yhteistyön jatkuvan.

Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukaiset sopimukset. Liite nro 278.1.

Kustannusten jako on sovittu siten, että Jämijärven kunnan osuus on 50 % ja loput maksaisivat Jämi-säätiö ja Reima Country ry.

Näkyvyyteen pyritään käyttämään mahdollista hankerahoitusta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan osalta oheisen liitteen mukaiset sopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________