Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

11.5.2010 klo 18.30

 

Paikka

Jämi Areena

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

13 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

15 § NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN

16 § VAPAA-AIKATOIMEN VUOSITOIMINTAKERTOMUS 2009 TAVOITTEIDEN        TOTEUTUMINEN 2009

17 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

18 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

19 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

20 § JÄMI JUHANNUS 2010

21 § TALKOOLAISTEN MUISTAMINEN

22§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2010-31.3.2010

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

23§ -----

24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

11.5.2010 klo 18.25-20.08

 

 

KOKOUSPAIKKA

Jämi Areena

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki §§13-16, §§18-24

Jouko Kulmala

Jarmo Huhtaniemi, §§13-17, §§20-24, PJ §§ 17 

Jarmo Mikkola §§13-17, §§19-24

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

Johanna Manninen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Marita Mynttinen, varajäsen

Olli Seppälä, KH:n edustaja

 

ASIAT

 

§§13-24

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki  Jarmo Huhtaniemi  Jonna Haavisto

§§13-16, 18-24   §§ 17           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Marita Mynttinen                    Jouko Kulmala        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

vapaa-aikasihteeri          Jonna Haavisto

 

 


 


13 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2010 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.25.

 

2. Todettiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

 

14 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kulmala ja Marita Mynttinen.

 


 

15 § NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN

 

Opetusministeriö on myöntänyt  Jämijärven kunnalle valtionavustuksena 25000 euroa käytettäväksi Nuorisovintin varustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Myönnetyn avustuksen perusteena on hakemuksen liitteenä olevassa erittelyssä mainitut kustannukset, joihin avustus voidaan käyttää. Avustushakemus liite 15.1.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2009 §§86 kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa nuorisovintinperuskorjaaminen oli mukana. Talousarviossa kunnan osuuden 25000 euroa on päätetty käytettäväksi perintörahoista, mikäli opetusministeriön avustus saadaan.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta tutustuu nuorisovinttiin ja sen nykytilaan kokousta ennen klo 16.30.

 

2. Vapaa-aikalautakunta käy läpi suunnitelman ja laitehankinnat sekä hyväksyy suunnitelman ja laitehankinnat.. Kunnanhallituksen kokouksessa 19.4.2010. Kunnanhallitus on päätöksessään pyytänyt tarkentamaan laitehankintoja.

 

3. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy opetusministeriön hyväksymän kustannusarvion.

 

4. Vapaa-aikatoimi päättää peruskorjauksen toteuttamisaikataulusta seuraavaa:

-         Peruskorjauksen aikana nuorisovintti on suljettu kaikilta käyttäjiltä, turvallisuuden takaamiseksi.

-         Peruskorjauksen suurimmat työt ajoitetaan alakerran ryhmäperhepäivähoidon kiinnioloaikaan, jotta lasten päiväunet yms aikataulut eivät häiriinny.

-         Purkutyöt, joita joudutaan tekemään, pyritään toteutamaan yhdistyksien avulla, mikäli saamme tarjouksia urakkatyöstä. Uudelleen rakentaminen ja sisustaminen toteutetaan ammattilaisten kanssa.

-         Suurimmat hankinnat kilpailutetaan pienimuotoisesti seutukunnan omissa liikkeissä.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunnan jäsenistä Jarmo Huhtaniemi ja Jouko Kulmala tutustuivat nuorisovinttiin ennen kokousta. Paikalla oli myös vapaa-aikasihteeri ja KH:n edustaja Olli Seppälä.

 

Vapaa-aikalautakunta totesi kustannusarvion pohjaksi hankintalistan olleen hyvä. Tarkemmin sisustuselementtejä ja tarvittavia hankintoja mietitään syksyn ensimmäisessä kokouksessa, mutta lautakunta päätti, että astianpesukone hankitaan Nuorisovintille.

 

Vapaa-aikalautakunta totesi suunnitelmat muilta osin hyväksi ja päätti sulkea Nuorisovintin toiminnan remontin ajaksi 7. kesäkuuta alkaen.


 

 

 

16 § VAPAA-AIKATOIMEN VUOSITOIMINTAKERTOMUS 2009 TAVOITTEIDEN
      TOTEUTUMINEN 2009

 

Vapaa-aikatoimessa on laadittu toimintakertomus, joka kertoo vuoden toiminnasta paljon enemmän kuin mitä luvut kertovat. Liite 16.1.

 

Vuosikertomuksen tekemisellä pyritään tuomaan esille, millaista konkreettista toimintaa vapaa-aikatoimessa tehdään. Vuosikertomuksessa näkyy toki vain tapahtumat ja erityiset tapaamiset. Vuosikertomuksessa ei näy taustalla tehtävät toimistotyöt.

 

Tilinpäätöksestä 2009 näkyy tavoitteiden toteutuminen. Liite 16.2.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee vuositoimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumisen 2009 tiedokseen.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.


 

 

 

 

17 § NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 4.3.2010.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotoimen vuo-siavustuksia (12000€) paikallisten nuorisoyhdistysten nuo-risotoimintaan.

 

Uudistettuja hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kun-nanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Vapaa-aikatoimi on jakanut vuosiavustuksia vuosittain. Vuosiavustuksia jakaessa tulee huomioida 4H toiminnalle vuosittain jaettava palkka-avustus 5000€.

 

Päätösehdotus:

 

YHDISTYS

(nuoriso)

2008

 

2009

PISTEET

HAETAAN 2010

18000€

EHDOTUS 2010

 

12000€

VPK

1500

2000

2447

3000

1500

Miilunvartijat

1000

1000

4871,5

2000

1500

4H

7300

7300

4439,5

10500

7500

MLL

1500

1000

2013

2500

1500

 

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(nuoriso)

PISTEET

HAETAAN 2010

18000€

EHDOTUS 2010

 

12000€

ANNETAAN

2010

12000€

VPK

2447

3000

1500

1500

Miilunvartijat

4871,5

2000

1500

1500

4H

4439,5

10500

7500

7500

MLL

2013

2500

1500

1500

 

Nuorisotoimen avustusten käsittelyn ajaksi Anu Koivumäki poistui esteellisenä kokouksesta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jarmo Huhtaniemi.

 

 

 

 

18 § LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 4.3.2010.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen vuosiavus-tuksia (8000€) urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan.

 

Uudistettuja hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kun-nanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

 

Päätösehdotus:

 

YHDISTYS

(liikunta)

 

 

PISTEET

HAETAAN 2010

13500€

EHDOTUS 2010

 

8000€

Jämin Jänne

4500

4200

5362

6000

3000

Jämin Latu

2150

2000

1695

2500

2000

EL Jämijärven

yhdistys ry

-

300

6660

1000

300

PULS

2150

2000

4980

3000

2000

K-P kyläyhdistys

200

700

1295

700

700

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(liikunta)

PISTEET

HAETAAN 2010

13500€

EHDOTUS 2010

 

8000€

ANNETAAN

2010

8000€

Jämin Jänne

5362

6000

3000

3000

Jämin Latu

1695

2500

2000

2000

EL Jämijärven

yhdistys ry

6660

1000

300

300

PULS

4980

3000

2000

2000

K-P kyläyhdistys

1295

700

700

700

 

Liikuntatoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Huhtaniemi ja Jarmo Mikkola poistui esteellisenä kokouksesta.

 

 


19 § KULTTUURITOIMEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpään seudussa  ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 4.3.2010.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoimen vuosiavustuksia (1500€) paikallisten kulttuuriyhdistysten kulttuuritoimintaan.

 

Uudistettuja hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kun-nanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Päätösehdotus:

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

 

 

PISTEET

HAETAAN 2010

2550€

EHDOTUS 2010

 

1500€

Jämijärvi-Seura

1350

1200

3588

1700

1100

Mieskuoro

350

300

-

350

200

Jämij. Martat

-

-

1319,5

500

200

 

 

Päätös:

 

YHDISTYS

(kulttuuri)

PISTEET

HAETAAN 2010

2550€

EHDOTUS 2010

 

1500€

ANNETAAN 2010

1500€

Jämijärvi-Seura

3588

1700

1100

1100

Mieskuoro

-

350

200

200

Jämij. Martat

1319,5

500

200

200

 

Kulttuuritoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Huhtaniemi poistui esteellisenä kokouksesta.

 

 

 

20 § JÄMI JUHANNUS 2010

 

Jämijärveläisillä on ollut hieno avainlyönti asema, kun RMP Tapahtumat Oy on päättänyt järjestää Jämijärvellä, Jämin alueella juhannusfestivaalit.

 

RMP Tapahtumat Oy on lähestynyt kuntaa ja pyytänyt tukea tapahtuman järjestämisessä. Liite 20.1.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta avustaa tapahtumaa 6000€ edestä.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta avustaa RMP Tapahtumat Oy:n Jämi Juhannus Festivaalia 6000€:lla, siten että vapaa-aikatoimi maksaa heidän laskuistaan ensisijaisesti sellaisia, jotka sisältävät arvonlisäveroa. Nämä laskut (yht. 6000€ sis. alv) tulee osoittaa Jämijärven kunnalle, vapaa-aikatoimelle.

 


 

21 § TALKOOLAISTEN MUISTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunta päätti edellisessä kokouksessaan järjestää saunaillan pitkäaikaisille yhteistyökumppaneilleen.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta päättää saunaillan ajankohdasta ja tarjoilusta, sekä kutsuttavista.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta järjestää saunaillan, jonne kutsutaan yhdistykset, jotka ovat saaneet avustuksia vapaa-aikatoimelta sekä yleisellä kutsulla kuntatiedotteessa. Saunailta on ensisijaisesti tarkoitettu pitkään talkootoiminnassa mukana olleille yhdistysaktiiveille.

 

Saunailta pyritään pitämään kesän tai syksyn aikana kuluvana vuonna.

 


 

22§ TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2010-31.3.2010

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen 1.1.-31.1.2010.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri ja matkailu                                 6,5%

Vapaa-aikatoimi                                         18,5%

Liikuntapalvelut                                         24,3%

Liikunta-alueet                                           47,0%

Nuorisotoimi- ja raittiustyö                      2,4%

Pikku-Itävalta                                            9,7%

Nuorisovintti                         21,2%

 

Kokonaisuudessaan vapaa-aikalautakunta

Menot 23,2%

Netto 25,5%

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toetutumisen 1.1.-31.3.2010 väliseltä ajalta.

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.


 

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

23§ -----

 


 

24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

 

Päätös:

Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 20.08.