Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 3.6.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 8.6.2010 klo 8.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

44 § EI JULKINEN

45 § AHON- JA PATONOKANTIEN KAIVO- JA PUTKITARJOUSTEN

        KÄSITTELY

46 § KOIRAPUISTON PAIKKA

47 § VAUHDIN SEKAJÄTEMOLOKIN SIIRTO

48 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               5/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 8.6.2010 klo 8.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                   puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi                             jäsen

Pentti Mäkelä                                  jäsen

Anja Tunturi                                    varajäsen

Kristiina Kotaoja                             varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Salminen Mikko

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                        kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 42 - 49                             sivut 55 - 63

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                          Pentti Virtanen             

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                    Anja Tunturi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Anja Tunturi.

 

 

 

 

 

44 § EI JULKINEN

 

 

 


 

45 § AHON- JA PATONOKANTIEN KAIVO- JA PUTKITARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Ahon- ja Patonokantien perusparannustöihin toimitettavista kaivo- ja putkitarvikkeista sitovat tarjoukset 4.6.2010 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä:

-         Sähköliike Sillanmäki Oy

-         LVI-Halli S. Peltomäki Oy

-         SKM-Composites

-         Onninen Oy

-         LVI-Dahl Oy

-         LVI-Talo Kannosto

-         KWH Pipe

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät kaikki joille tarjouspyyntö lähetettiin paitsi LVI-Halli S. Peltomäki Oy.

Tarjousten avauksen suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja kanslisti Katja Puska. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja, liite 45.1.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään KWH Pipe:n tekemä tarjous, joka oli kokonaishinnaltaan edullisin.

 

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

46 § KOIRAPUISTON PAIKKA

 

 

Tekninen lautakunta on 1.6.2010 kiinteistö- ja ympäristökatselmuksen yhteydessä käynyt Markulahdella katsomassa koirapuistolle sijoituspaikkaa.

Sijoituspaikaksi valittiin yksimielisesti kartalta ilmenevä n. 3000 m²:n alue, liite 46.1

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään koirapuiston paikka.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavilla lisäyksillä:

-         Koirapuiston siisteydestä ja kunnossapidosta vastaavat puistonkäyttäjät.

-         Koirapuiston hoidosta vastaavaksi vastuuhenkilöksi nimetään Miia Sjöman.

 

 

 

 

47 § VAUHDIN LAVAN SEKAJÄTEMOLOKIN POISTAMINEN

 

Tekninen lautakunta keskusteli 1.6.2010 kiinteistö- ja ympäristökatselmuksen yhteydessä sekajätesäiliön (molok) poistamisesta Vauhdin lavan kohdalta. Jätesäiliö on tarkoitettu pääasiassa palvelemaan kesäasukkaita, mutta jätteen määrästä ja laadusta päätellen jätesäiliö on jatkuvasti yleisessä käytössä. Jätesäiliön ulkopuolelle jätetyt jätesäkit ym. jätteet aiheuttavat epäsiisteyttä ja rumentavat maisemaa.

Kesäasukkaat, jotka ovat oikeutettuja käyttämään Vauhdin sekajätesäiliötä, voivat tuoda kotitaloudessa syntyneet jätteet Kirkonkylän jätesäiliöihin.

 

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään sekajätesäiliön (molokin) poistaminen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

48 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT