Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 21.6.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.6.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

142§     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  146

143 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  146

144 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  147

145 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  148

146 §    KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  149

147 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN YLLÄPITOSIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY  150

148 §    SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2009  152

149 §    VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  153

150 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010  154

151 §    KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010  155

152 §    VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY  156

153 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2009 TILINTARKASTUKSESTA  157

154 §    MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  158

155 §    MAA-AINESLUPAHAKEMUS/ T. KUORTTI KY  159

156 §    JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN  160

157 §    TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS V. 2010  161

158 §    HELVI NÄSTIN PERINNÖN UUDELLEEN SIJOITTAMINEN  162

159 §    -----

160 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010  164

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

28.6.2010 kello 18.30–20.38

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Yrjö Alarotu                        sivistyslautakunnan pj klo 18.30-19.15

Anita Stenberg                  perhepalvelujohtaja klo 18.30-19.15

 

ASIAT

 

§§ 142-160

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme         Anneli Kujansuu         Esa Ala-Karvia      

                                             § 156

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   5.7.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                            Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   5.7.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

142§             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

143 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Satu Jokela.

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja esitti, että muutetaan työjärjestystä siten, että seuraavaksi käsitellään pykälä 150, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                            Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

144 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, influenssa A(H1N1)v –rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti

-          D-Fence turvallisuusraportti 6/2010

-          Kankaanpään kaupunki, lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirille

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2010

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2010-2011 noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin

-          Audiator-yhtiöt, avaava tase ja pankkitilien täsmäytys

-          Kuntaliitto, kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista

-          Terveysaseman parkkipaikat

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista

-          Kuntaliitto, valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2012-2013 maksuista

-          ISG Kastellaun, kiitoskirje

-          Honkajoen kunta, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n osakkuudesta irtaantuminen

-          Perhepuisto / tonttien ostajat

-          Lainan korkojen muutos säästö

-          Kuntaliitto, Hankintalain muutokset voimaan 1.6.2010

-          Honkajoen kunta, kuntaliitokseen tähtäävän esiselvityksen tekeminen

-          Päätös tukioikeuksien omistuksen siirrosta

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Leppänen

o       Jämijärven kylä, Vihtiömäki

o       Jämijärvi, Lahdensivu 1:104

o       Peijari, Avento 67/2

o       Kauppila, Ollila

o       Peijari, Kultala

o       Peijari, Mutkala

o       Peijari, Rahkola / Peijari, Koivisto / Peijari,

                       Kivistönholma

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.      

                                         

                                          _____
                                         

 

145 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto                   18.5.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä (Johtokunta)                           27.5.2010

                                            Muistio vierailusta valtiovarainministeriöön              9.6.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä (yhtymäkokous)                      15.6.2010

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

146 §              KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 31.5.2010 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 8.554 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Talousarvion määrärahan riittämättömyyden vuoksi ei kevään jaossa pääsääntöisesti voida osoittaa kunnille täysimääräistä rahaa vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen eikä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan. Sen sijaa jätevesijärjestelmien parantamiseen sekä energiataloudellisiin korjauksiin rahat riittivät kaikille hakijoille.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 146.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Miia Sjöman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

                                           

147 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN YLLÄPITOSIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 14.6.2010 mennessä ajalle 1.8.2010 – 31.7.2012 sekä yhden vuoden optiomahdollisuus. Tarjouspyynnön hakivat:

-         Lassila & Tikanoja

-         Siivouspalvelu Sini

-         Sata-Hämeen Puhdistuspalvelu

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         ISS Palvelut Oy

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 17.5.2010 klo 10.00 alkaen:

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Lassila & Tikanoja Oyj

-         ISS Palvelut Oy

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta rehtori Rolf Björkman.

 

Tarjouksen määräaikaan (14.6.2010 klo 12.00) mennessä jättivät:

-         Lassila & Tikanoja

-         Sata-Hämeen Puhdistus

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         ISS Palvelut Oy

 

Tarjousten avauksen 15.06.2010 suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, rehtori Rolf Björkman, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki. Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 147.1).

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi että Sata-Hämeen Puhdistus Oy:n jättämä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia kohteisiin tutustumisen osalta, joten tarjous hylättiin. (Tilaaja edellyttää palveluntuottajan vastuuhenkilön osallistuvan kunnan järjestämään kohteiden tutustumiseen ennen tarjouksen jättämistä.)

Muut jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta. Edullisimman tarjouksen jätti ISS Palvelut Oy.

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä esittää kunnanhallitukselle ISS Palvelu Oy:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ISS Palvelu Oy:n tekemän tarjouksen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

148 §            SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2009

 

                                           

Länsi-Suomen lääninhallitus on 26.5.2009 tehnyt päätöksen 956 euron valtionavun myöntämisestä matkalippujen hinnan alennuksiin Jämijärven kunnalle vuodelle 2009.

 

ELY-keskus on päätöksellään 20.5.2010 päättänyt maksaa Jämijärven kunnalle loppuosan valtionavusta eli 383,40 euroa ilmoitettujen seurantatietojen perusteella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maksupäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

149 §            VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

 

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen seuraavasti:

 

Avustuksen saaja:                                  Jämijärven kunta

Hyväksytyt kokonaismenot:                   13 333 €

Myönnetty avustus (75 %):                     10 000 €

Koulutuksen järjest. oma osuus:           3 333 €

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kunnissa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kustannukset.

 

Avustuksen käyttöaika on 1.9.2010-31.12.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee avustuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   137 §            31.5.2010

 

150 §            POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on yhdistelmä PoSan toteumaraportista ajalla 1.1.-30.4.2010. Liite nro 137.1.

 

                                            ”Tasaisen vauhdin” taulukolla toteuma prosentti on 33,33 %. Jämijärven kokonaistoteumaprosentti on 34,49 % eli selvästi korkein kaikista kunnista.

                                            Pahiten ovat ylittyneet perhepalvelut, toteuma peräti 50,48 % ja erityispalvelut 36,55 %.

                                           

                                            Perhepalveluissa hurjimmat ylitykset ovat sijoitus kodin ulkopuolelle ja sijaishuollon laitospalvelut

 

                                            Erityispalveluissa suurin ylitys on kohdassa vuodeosastohoito ja eläinlääkintähuolto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä PoSan toteumaraportin ajalla 1.1.-30.4.2010 tiedokseen

2.      pyytää PoSalta selvityksen syistä perhepalveluiden poikkeukselliseen tilanteeseen sekä vuodeosaston palvelusopimusta suurempaan käyttöön. Samalla pyydetään selvitystä miten PoSa aikoo korjata tilanteen

3.      saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 150 §

Liitteenä perhepalveluiden talouden sekä suoritteiden toteutuminen 1.1.-30.4.2010. Liite nro 150.1.

 

Perhepalvelujohtaja Anita Stenberg tulee kunnanhallituksen kokoukseen selittämään syitä, miksi perhepalveluiden suoritemäärät ovat nousseet Jämijärven kunnan osalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun selvityksen perusteella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perhepalvelujohtaja Anita Stenberg oli kokouksessa esittelemässä kunnanhallitukselle PoSan perhepalveluiden tilannetta Jämijärvellä. Hän poistui kokouksesta 19.15. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.30-19.15

                                            _____

 

 


 

151 §            KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010                

                     

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnantaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä

20 000 000 euroa. Hakuaika on 31.8.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei se hae kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2010.

                                            Perusteluna on se, ettei kunnan tämän hetkinen taloustilanne anna perustetta em. korotuksen hakemiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____


 

 

152 §            VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / TYKKÖÖN KOULUPIIRIN KYLÄYHDISTYS RY                

                                                                                      

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry anoo väliaikaista rahoitusta leader+ -hankkeelleen ”Tykköön aitta-alueen kehittämishanke Tykköön talo”.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010-31.12.2012.

 

Hankkeen kokonaiskulut ovat 100 000 euroa.

Anottu väliaikaisen rahoituksen suuruus on 10 000 euroa. Anomus on liitteenä nro 152.1.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2005 § 62 päättänyt leader+ hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa:

 

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 9 800 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 20 200 euroa.

 

Ehdotus:                                               Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:lle 10 000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 


 

153 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2009 TILINTARKASTUKSESTA                    

                                           

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2009 tilintarkastuksesta, joka on luovutettu tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Liite nro 153.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

154 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

 

                       

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

155 §            MAA-AINESLUPAHAKEMUS/ T. KUORTTI KY

 

 

T. Kuortti Ky on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Kauppilan kylän tiloille Salomäki 1:172 ja Lauttakangas 1:69.

 

Hakemuksen mukainen kokonaisottamismäärä on 110 000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta. Ottaminen koskee soraa ja hiekkaa. Asiasta on pyydetty Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunto, joka on saatu 10.8.2009. Liite nro 155.1.

T. Kuortti Ky on toimittanut kuntaan 22.4.2010 täydennetyn hakemuksen. Liite nro 155.2.

 

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Kaikki asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää T. Kuortti Ky:lle maa-ainesten ottamisluvan täydennetyn hakemuksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupa määräysten noudattamiseksi

                                            12 250 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

156 §            JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

 

 

Jämijärven kunta on ostanut kunnan matkailupalvelut eli Jämi-Info palvelut Elämän Palikoilta 1.7.2008 alkaen. Liite nro 156.1.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan on kunta vuokrannut www.jami.fi –sivuston palveluntuottajalle.

Kunta taas on saanut ko. sivut haltuunsa vuokraamalla ne sivujen omistajalta eli Jämi-säätiöltä.

 

Jämi-säätiö on kokouksessaan 16.6.2010 § 27 päättänyt, että se irtisanoo Jämi-säätiön ja Jämijärven kunnan välisen www.jami.fi

–sivustoa  koskevan vuokrasopimuksen 1.10.2010 alkaen. Jämi-säätiöllä on tarkoitus palkata henkilö hoitamaan sivuja/ Jämi-Info palveluita. Samalla säätiö saa kauan tarvitsemansa henkilön hoitamaan myös säätiön ”juoksevia” asioita. Tarvittaessa säätiö voi myydä toimistopalveluita myös Jämin hiihtotunneli Oy:lle.

 

Koska kunnalla ei ole 1.10.2010 lukien käytössään enää em. nettisivuja, niin kunta ei voi niitä myöskään edelleen vuokrata. Kunta joutuu näin ollen irtisanomaan Jämi-Info palveluiden ostamista koskevan sopimuksen Elämän Palikoiden kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus irtisanoo Jämi-Info palveluiden ostamista koskevan sopimuksen Elämän Palikoiden kanssa 1.10.2010 alkaen.

                                            Samalla kunta käynnistää neuvottelut Jämi-säätiön kanssa Jämi-Info palveluiden ostamisesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli kujansuu.

                                           

                                            _____

 

 


 

157 §            TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS V. 2010

 

 

Jämijärven Eläkkeensaajat ry on anonut toiminta-avustusta vuodella 2010. He järjestävät mm. virkistysmatkan jäsenilleen 12.-14.7.2010 Lamminniemeen Somerolle, johon avustus käytettäisiin.

He myöhästyivät varsinaisesta toiminta-avustusten hakemisesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämijärven Eläkkeensaajat ry:lle toiminta-avustusta v. 2010 200 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                           

 

                                            _____


 

158 §            HELVI NÄSTIN PERINNÖN UUDELLEEN SIJOITTAMINEN

 

 

Helvi Nästiltä saadun perinnön jäljellä oleva osuus vapautuu 1.7.2010 määräaikaiselta sijoitustililtä.

Kunnanhallituksen tulee päättää mitä jäljellä olevalla pääomalla

46 435 tehdään. Tällä hetkellä määräaikaistalletusten korko on varsin alhaalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa ei jäljellä olevaa pääomaa sijoiteta, vaan seurataan tilanteen kehittymistä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

159 §                       -----


 

 

 

160 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2010

 

 

Liitteenä nro 160.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2010. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____