Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 8/2005

Laatimispäivämäärä: 13.06.2005

KokoustiedotAika 21.06.2005 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


185 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 200

186 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 200

187 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 201

189 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.04.2005 Sivu 204

190 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY Sivu 205

191 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Sivu 207

192 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN Sivu 208

193 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 210

194 VASTINE POHJAPADON RAKENTAMISTA KOSKEVAAN VALITUKSEEN Sivu 211

195 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 07.06.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 212

196 RAKENNUSAUTOMAATION TOTEUTUS KESKUSKOULUN JA VANHAINKODIN OSALTA Sivu 213

197 KIRKONKYLÄN TORIALUEEN KUNNOSTAMINEN Sivu 215

198 LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN LÄNSI-SUOMEN ALUEEN LUONNONVARASUUNNITELMASTA Sivu 216

199 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 217

200 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Sivu 218Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

   
 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2005
KOKOUSAIKA 21.06.2005 kello 19.30 - 20.45
KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Hilkka Lahdensivu kello 19.30 - 20.10

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli SeppäläPOISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT

185 - 200

Ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua klo 17.30 - 19.30 kunnanhallitus tutustui seuraaviin rakennus- ja keittämiskohteisiin:

-Markulahti, Juhala II, "Tuulenpesän" alue, Kotimäentie, Lentobensiiniasema, Jämi-Areena, Reima Country toimintakeskus ja Mielahden retkeilymaja.

185 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

186 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Markku Kujala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

187 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakunnan TE-keskus, työllisyyskatsaus 4/2005

- Satakunnan pelastuslaitos, evakuointisuunnitelma

- Verohallinto, maksatuserittely

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, kunniamerkkiesitykset

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristölainsäädännön muutokset

- Sito Oy, konsulttisopimus

- Kankaanpään ktt ky, vesinäyte 2.6.2005 Mielahden ja urheilukentän ranta.

- Lounais- Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Jämijärvi, Niemi

- Jämijärvi, Metsäranta

- Kauppila, Lehtimäki

- Kauppila, Lepistö

- Kauppila, Myllyoja

- Kauppila, Oiveenmaa

- Kauppila, Sorkkaneva

- Kilvakkala, Pihlaja

- Peijari, Huilunmäki

- Vihteljärvi, Turkinkorpi

- Peijari, Ylipeijari

- Kovelahden kylä, Suotorppa

- Jämijärvi, Harjukielo

- Peijari, Perämetsä

- Peijari, Mäki

- Jämijärvi, Soini

- Peijari, Pihlaja

- Sydänmaa, Perintömäki

- Tykköö, Hautamäki

- Jämijärvi, Kauppila

- Kauppila, Raitinpää

- Kauppila, Raittiinpää

- Kauppila, Törmä

- Kauppila, Törmä I

- Vihu, Pentinmaa

- Vehuvarpee, Pikkulammi

- Peijari, Juhala I

- Suurimaa, Koskentausta

- Kovelahti, Suotorppa

- Peijari, Rahkola

- Kirsi Välimaa, kiitoskortti

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Arto Anttila Oy linjaliikennelupa lupanro 10993

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Arto Anttila Oy linjaliikennelupa lupanro 13876

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, tasa-arvolain uudistus

- Kuntaliitto, yhteiset matkapalvelukeskukset henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisen avuksi.

- Valtion asuntorahasto, vuoden 2005 kuntatietolomake

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2005

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaalitoimiston kanslistin valinnasta.

- Tiehallinto, Yksityisen tien parantamistyön hyväksyminen


 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

188 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 24.05.2005

- Maaseutulautakunta 02.06.2005

- Tekninen lautakunta 06.06.2005

- Sivistyslautakunta 12.05.2005

- Sivistyslautakunta 09.06.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

189 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.04.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 30.04.2005. Liite nro 189.1.

Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 133 24.05.2005

190 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk. 133 Kunnan talousarviossa on varattu 8.000 määräraha käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan vuoden 2005 aikana.

Ruoppausavustushakemuksia on jätetty 6 kpl, liite 133.1.

Kartta ruoppauskohteista esityslistan liitteenä 133.2.

Avustuksen myöntämisohjeiden mukaan avustus on enintään 40% hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemusten perusteella myönnettäväksi tulee n. 2.700 . Lisäksi ruoppausavustuksen lehti-ilmoitukset maksoivat n. 100 .

Avustusta jää myöntämättä n. 5.000 , jonka voisi käyttää Markulahden alueen kunnostamiseen.

Päätösehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että

1. ruoppausavustukset myönnetään liitteen 133.1 mukaisesti.

2. määrärahasta jäävä osuus käytetään Markulahden alueen kunnostamiseen.

Välipäätös: Asian käsittely siirrettiin, kunnes ympäristökeskuksen hyväksyntä ruoppauksille on saatu.

- - - -

Tekn.ltk. 157 Jatketaan asian käsittelyä.

Päätös: 1. Hyväksyttiin ruoppausavustukset liitteen 133.1 mukaisesti lukuun ottamatta tilayhtymä Kosken avustusta, koska heidän tarjouksensa ruoppausmassan sijoituspaikaksi hyväksyttiin ( 132 ja 156 / tarjousliite 132.1).

2. Määrärahasta jäävä osuus käytetään Markulahden alueen kunnostustöihin.

- - - - -

KH 190

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että ruoppausavustuksista säästynyt määräraha voidaan käyttää Markulahden alueen kunnostustöihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

191 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Valtion asuntorahasto on 9.6.2005 vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten myöntämisvaltuusosuutta 46 470 euroa.

Korjausavustusmäärärahasta ei ole kiintiöity tiettyä osuutta käytettäväksi veteraaniavustuksiin eli veteraaneille korotetuin tulorajoin myönnettäviin avustuksiin ja/tai 30 %:n veteraanilisiin. Kunta on oikeutettu harkintansa mukaan käyttämään valtuuttaan veteraaniavustuksiin.

Avustuksen yleiset myöntämisedellytykset ovat liitteenä 191.1.

Korjausavustusta hakeneet ja ehdotus myönnettäviksi avustuksiksi on liitteenä 191.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

 

Kunnanhallitus 79 08.02.2005

Kunnanvaltuusto 26 15.02.2005

Kunnanhallitus 122 19.04.2005

192 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN

KH 79 Jämin lentokenttäalueen eri toiminnoille on jouduttu hakemaan uudet ympäristöluvat. Suurin osa lupa-asioista on vielä kesken, mutta lentobensiiniaseman osalta lupa on jo lainvoimainen.

Kiristyneet lupaehdot vaativat lentobensiiniaseman osalta lisäinvestointeja, joiden arvioitu suuruus on n. 40.000 - 50.000 euroa.

Lentobensiiniaseman nykyisestä toiminasta vastaava Fortum Oy on ilmoittanut, että nykyisillä myyntimäärillä investointi on heille kannattamaton.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on sovittu, että lentobensiiniasema siirtyy kunnan omistukseen ja kunta suorittaa tarvittavat lisäinvestoinnit. Fortum Oy (Fortum Oil Oy/Aviation Sales) jatkaa toimintaa kunnan vuokralaisena; vuosivuokra 3000 euroa/vuosi.

Kunnan on mahdollisuus saada investointiin avustusta n. 37 %.

Kunnan ja Fortum Oy:n välinen kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 79.1.

Asiaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan

2) muuttaa vuoden 2005 talousarviota siten, että kohtaan 8316 "Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen" varataan 53.000 euron määräraha ja vastaavan kustannuspaikan tulopuolelle kohtaan EU-tuet 18.500 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 26

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 79 08.02.2005

Kunnanvaltuusto 26 15.02.2005

Kunnanhallitus 122 19.04.2005

KH 122 Jämin Lentobensiiniaseman kehittämisen osalta on jätetty 24.03.2005 Satakuntaliittoon oheisen liitteen nro 122.1 mukainen hakemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KH 192 Satakuntaliiton suunnittelujohtaja on tehnyt hankkeen osalta positiivisen päätöksen 25.05.2005 108. Liite nro 192.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä saadun päätöksen tiedokseen

2. nimetä hankkeelle ohjaus- ja seurantaryhmän.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että

ohjaus- ja seurantaryhmään valittiin yksimielisesti Pentti Virtanen, Jouko Kulmala ja Esko Pennanen.

 

193 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2005 talousarviolainoista on nostamatta 316.000 euroa. Valtuusto lisäsi edellisessä kokouksessa kunnanhallituksen nostovaltuutta 150.000 eurolla ( valt 7.6.2005 49).

Yhteensä loppuvuoden lainannostovaltuus on siis 466.000 euroa.

Lainamäärästä on pyydetty tarjoukset 20.06.2005 klo 15.30 mennessä. Liite nro 193.1.

Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 193.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen

6 kk euribor + 0,085.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I puheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivua poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi..

194 VASTINE POHJAPADON RAKENTAMISTA KOSKEVAAN VALITUKSEEN

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.04.2005 nro 37/2005/4 päätöksestä koskien pohjapadon rakentamista Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan järven vedenkorkeuden nostamiseksi on tehty valitus. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on varannut kunnalle tilaisuuden antaa vastineensa asiaan 30.06.2005 mennessä. Asiakirjat ovat liitteenä nro 194.1.

Valituksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 194.2 mukainen vastine, joka on ollut pääpiirteittäin käsittelyssä myös Jämijärven puolesta yhdistyksen kokouksessa 13.06.2005.

Koska ympäristölupavirasto pienensi pohjapatosuunnitelmaa harjan osalta 10 senttimetrillä, niin minimivirtaaman arvot myös muuttuivat ja ne on hyvä saattaa myös valittajille tiedoksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen vastineen

2. saattaa vastineen myös valittajien tiedoksi mahdollista neuvottelua varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

195 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 07.06.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 07.06.2005.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

07.06.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta 114 24.05.2005

196 RAKENNUSAUTOMAATION TOTEUTUS KESKUSKOULUN JA VANHAINKODIN OSALTA

Keskuskoulun ja vanhainkodin rakennusautomatiikassa on todettu toiminta puutteita ja niistä aiheutuvia haittoja.

Mainitusta syystä asiaa on selvitetty TAC Finland Oy:n toimesta todeten mm. seuraavaa:

- Rakennusautomaation järjestelmät ovat pitkälle toimittaja sidonnaisia. Kun on valittu aikanaan tietty merkki, niin sen ylläpito ja huolto suoritetaan kyseisen merkin toimittajan toimesta.

Keskuskoulu:

- Keskuskoulun nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä ei ole rakennettu ns. avoimella järjestelmällä. Järjestelmän liittäminen muiden toimittajien valvontajärjestelmiin on käytännössä mahdotonta.

Vanhainkoti:

Vanhainkodilla ei ole vielä järjestelmää, joka pystyttäisiin liittämään valvomoon.

Tarjotussa saneerauksessa järjestelmä uusitaan siltä osin, että se on mahdollista liittää valvontaan. Kun saneeraus suoritetaan nykyisen automatiikkamerkin toimittajan puolesta, voidaan nykyiset kenttälaitteet hyödyntää.

- Saneerauksen jälkeen vanhainkoti ja Keskuskoulu voidaan liittää samaan valvomoon ja toteuttaa tarjotut palvelut

TAC Finland Oy:n tarjous Jämijärven vanhainkodin rakennusautomaation saneerauksesta, päiv. 23.3.2005 (liite 114.1).

TAC. Finland Oy:n sopimustarjous T-9305033 TAC-ePalvelusopimus:

Hallintapalvelut, kiinteistövalvomokäyttö koskien Keskuskoulua ja vanhainkotia (liite 114.2).

Päätösehdotus: 1. Hyväksytään TAC Finland Oy:n tarjous vanhainkodin rakennusautomaation saneerauksesta. Tarvittava määräraha esitetään katettavaksi lisätalousarviossa.

2. Hyväksytään TAC Finland Oy:n sopimustarjous T-9305033 (sop. kohdan 5 liitännät valvomoon internetin kautta).

Sopimuksesta syntyvät kustannukset katsotaan katsotaan säästyväksi lähinnä kiinteistön lämmitys-, sähkö- ja ilmastoinnin vedenkäytön aiheuttamista kuluista, joten tältä osin ei synny lisärahoitustarvetta talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

- - - -

KH 196

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen

2. huomioida määrärahatarpeen talousarviomuutosehdotuksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksen saamiseksi investoinnin hankintakustannuksista ja käyttökustannuksista.

197 KIRKONKYLÄN TORIALUEEN KUNNOSTAMINEN

Jämijärven keskustanaiset jättivät valtuuston kokouksessa 07.06.2005 valtuustoaloitteen, jolla he esittävät Kirkonkylän torialueen kunnostamista ja kiinteän torikatoksen rakentamista.

Valtuusto antoi asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloite on liitteenä 197.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi siten, että hanke voidaan huomioida v. 2006 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

198 LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN LÄNSI-SUOMEN ALUEEN LUONNONVARASUUNNITELMASTA

Metsähallituksen Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman teko on edennyt lausuntovaiheeseen. Suunnitelmassa on linjattu Metsähallituksen toimintaa ja sen painotuksia seuraavalle 10-vuotiskaudelle.

Sidosryhmiä edustavat kolme alueellista yhteistyöryhmää ovat työskennelleet maaliskuusta 2004 lähtien ja vaikuttaneet suunnitelman syntyyn sen eri vaiheissa.

Hämeenkankaan osalta työryhmässä ovat olleet Voitto Vuori ja Timo Hinttu.

Suunnitelmasta on pyydetty lausunto 20.06.2005 mennessä. Suunnitelma on liitteenä 198.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Metsähallituksen Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelmasta, että tavoitteet Hämeenkankaan alueen saamiseksi monikäyttöalueeksi eivät esitetyssä luonnonvarasuunnitelmassa toteudu.

Hämeenkankaan käsittely talousmetsänä ei vastaa alueen nykyistä käyttöä yhteisalueena. Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus 161 10.05.2005

199 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n välille on laadittu oheisen liitteen nro 161.1 mukainen vuokrasopimusluonnos. Vuokrasopimus koskee Jämin lentobensiiniaseman vuokraamista Neste Markkinoinnin käyttöön. Vuosivuokraksi on sovittu 3000 euroa. Sopimus astuu voimaan 1.6.2005 alkaen, mihin mennessä kunta suorittaa ympäristölupaehtojen mukaiset parannustyöt.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KH 199 Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on keskusteltu vuokrasopimuksesta tilintarkastajan kanssa ja on todettu, että vuokra on arvonlisäverollinen. Arvonlisävero tulee lisätä vuokraan.

Vuokrasopimusta on korjattu edellä mainitun mukaiseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuokran tarkennuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus 111 30.03.2004

Kunnanhallitus 124 27.04.2004

Kunnanhallitus 341 08.12.2004

200 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

KH 111 Satakuntaliitto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2004 Porin kaupungin vetämän maakunnallisia isoja tapahtumia koskevan markkinointiprojektin. Jämin SM-hiihdot 2005 ja sen markkinointi on osa tätä projektia.

Porin kaupungin kanssa on sovittu, että SM-hiihtojen osalta tehdään Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä yhteistyösopimus, jolla Jämijärven kunta hoitaa hankeen käytännön toteuttamisen.

Hanke on edennyt siten, että markkinointiprojektin toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset. Ilmoitus on liitteenä nro 111.1. Määräaikaan mennessä on tullut 2 tarjousta. Liite nro 111.2.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on ollut yhteydessä Jämin Jänteen puheenjohtajaan Asko Uurasjärveen, joka puoltaa Jämi Productionin valintaa. Tarjoukset ovat hinnaltaan tasavertaiset. Hintaero riippuu projektin kestosta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämi Productionin tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 124 Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen yhteistyösopimusluonnos on liitteenä nro 124.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä SM-hiihtojen 2005 markkinoinnin suorittamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 341 Sopimusta on jouduttu tarkastamaan sen verran, että EU-tukiprosentti onkin vain 45 % alkuperäisen 50 %:n sijaan. Prosenttimuutos vaikuttaa näin ollen myös kunnan rahoitusosuutta kasvattavasti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevan tarkistuksen SM-hiihtojen markkinointisopimukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

KH 200 SM-hiihtojen vuoden 2005 rahoitusjärjestelyistä on laadittu erillinen sopimus liite nro 200.1.

Kunnanhallituksen 30.3 ja 27.4 käsittelemä sopimus koski vuotta 2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämin SM-hiihtojen vuotta 2005 koskevan markkinointisopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 20.10.