Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 26.5.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.5.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

122 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  126

123 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  126

124 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  126

125 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  126

126 §    KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2010  126

127 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI 126

128 §    PALKAN TARKISTUKSET 1.2.2010 ALKAEN  126

129§     SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 – 4 KK/2010  126

130 §    NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN  126

131 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET  126

132 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.4.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   126

133 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.5.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   126

134 §    YKSITYISEN TIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUS/ PELTOLA – PINKKALAN YKSITYISTIE  126

135 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE  126

136 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2010  126

137 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010  126

138 §    VASTINE VALITUKSEEN KOSKIEN MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TEHTYÄ MYÖNTEISTÄ PÄÄTÖSTÄ  126

139 §    LUOTTAMUSHENKILÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

  126140 §    EI JULKINEN  126

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.5.2010 kello 18.30-20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 122-140

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                                     Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme          Anneli Kujansuu          Esa Ala-Karvia

                                        § 134, § 138

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   7.6.2010

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                              Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   7.6.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

122 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

123 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Kati Mansikkamäki

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

124 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Päätös tukioikeuksien omistuksen siirrosta

-          Karvian kunta, monikuntaliitos

-          Suomen kulttuurirahasto, kirjatalkoot toi kirjastoille rahaa yli 800.000 euroa

-          Honkajoen kunta, Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          PoSa, muistio maastokäynnistä

-          Kuntaliitto, lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna 2010

-          Parkanon kaupunki, monikuntaliitosselvitys

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:n soveltaminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1 – 3 kk/2010 ja valmistelu palveluhintojen alentamisesta vuonna 2010

-          Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2010

-          Maksatuserittely, toukokuu 2010

-          Ara, valtion vuoden 2010 ensimmäinen lisätalousarvio

-          Kuntaliitto, työterveyshuollon kustannusten korvattavuus laajenee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita

-          ELY-keskus, hallinnollisen luokan muutosaloitteet (yksityisen tien muuttaminen maantieksi)

-          Kuntaministerin vastaus maakuntakysymykseen

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Kauraharju

o       Sydänmaa, Lehtiniemi

o       Vihu, Husari RN:o 1:39

o       Kauppila, Heinosranta

o       Peijari, Ranta

o       Kauppila, Pikkukoivunen

o       Kovelahti, Pajala 3:19

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.      

 

                                          _____
                                         

 

125 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämis-

                                            keskus Oy                                               22.4.2010

Sote-toimikunta                                      4.5.2010

                                            Sivistyslautakunta                                   4.5.2010

                                            Yhteistyötoimikunta                                17.5.2010

                                            Veteraaniasioiden toimikunta               18.5.2010

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymä         18.5.2010

                                            Jämijärvi 2020 –hanke, työryhmä         19.5.2010

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

126 §            KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2010

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2010 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen kutsuntalautakuntaan v 2010 Kimmo Ristimäen ja hänen varahenkilökseen Pentti Virtasen.

 

                                            _____
                                            Yhteistyötoimikunta          3 §                17.5.2010

 

127 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän oli voimassa v. 2009 ja siitä allekirjoitettiin paikallinen sopimus.

 

Kunnanhallitus ottaa omalta osaltaan kantaa asiaan kokouksessaan 10.5.2010. Mikäli kunnanhallitus ottaa asiaan myönteisen kannan ja liitot ovat sen valmiita hyväksymään, voidaan allekirjoittaa v. 2010 koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus.

Luonnos on liitteenä 3.1.

 

Kunnanhallitus on puoltanut lomarahojen ottamista vapaana kokouksessaan 10.5.2010 § 115.

 

Ehdotus:                            Allekirjoitetaan paikallinen sopimus.

 

Päätös:                              Liittojen ja kunnan edustajat allekirjoittivat paikallisen virka- ja työehtosopimuksen oheisen liitteen 3.1 mukaisesti.

 

-----

 

 

KH 127 §                           Allekirjoitettu sopimus on liitteenä nro 127.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen.

 

Päätös:                             

                                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                17.5.2010

 

128 §            PALKAN TARKISTUKSET 1.2.2010 ALKAEN

 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, OVTES ja kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ovat astuneet voimaan 1.2.2010. Uudet sopimukset ovat voimassa 31.12.2011 saakka.

Uudet sopimukset pitävät sisällään ensimmäiset palkan tarkistukset 1.2.2010 alkaen.

 

Teknisen sopimus on ainoa, joka pitää sisällään ns. harkintaa. Se sisältää 1.2.2010 alkaen 0,4 %:n järjestelyerän samanpalkkaisuuden edistämiseksi. Rahassa ko erän suuruus on 23,69 €/ kk. Sopimuksen piirissä kunnassa ovat Pekka Halme ja Pentti Virtanen.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta tekee esityksen kunnanhallitukselle teknisten sopimuksen järjestelyerästä 1.2.2010 alkaen.

 

Päätös:                              Todettiin, että 1.2.2010 palkantarkistukset on tehty yleiskirjeiden 2/2010 ja 5/2010 ja saatujen ohjeiden mukaan. Tehyläisiä ei ko. palkantarkistus tällä kertaa koskenut. Teknisten sopimuksen mukainen järjestelyerä on 0,4 % ja se päätettiin esittää kunnanhallitukselle jaettavaksi seuraavasti:

- Pentti Virtanen                11,85 €/ kk ja

- Pekka Halme                  11,85 €/ kk

 

-----

 

 

KH 128 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

129§             SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 – 4 KK/2010

 

 

Liitteenä nro 129.1 on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan- ja talouden raportti 1 – 4 kk/2010.

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 35,0 % ja kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 63 000 euroa (+ 11,6 %).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin raportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Vapaa-aikalautakunta      15 §              11.5.2010

 

130 §              NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN

 

 

Opetusministeriö on myöntänyt  Jämijärven kunnalle valtionavustuksena 25000 euroa käytettäväksi Nuorisovintin varustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Myönnetyn avustuksen perusteena on hakemuksen liitteenä olevassa erittelyssä mainitut kustannukset, joihin avustus voidaan käyttää. Avustushakemus liite 15.1.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2009 §§86 kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa nuorisovintinperuskorjaaminen oli mukana. Talousarviossa kunnan osuuden 25000 euroa on päätetty käytettäväksi perintörahoista, mikäli opetusministeriön avustus saadaan.

 

 

Päätösehdotus:        

1. Vapaa-aikalautakunta tutustuu nuorisovinttiin ja sen nykytilaan kokousta ennen klo 16.30.

 

2. Vapaa-aikalautakunta käy läpi suunnitelman ja laitehankinnat sekä hyväksyy suunnitelman ja laitehankinnat.. Kunnanhallituksen kokouksessa 19.4.2010. Kunnanhallitus on päätöksessään pyytänyt tarkentamaan laitehankintoja.

 

3. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy opetusministeriön hyväksymän kustannusarvion.

 

4. Vapaa-aikatoimi päättää peruskorjauksen toteuttamisaikataulusta seuraavaa:

-         Peruskorjauksen aikana nuorisovintti on suljettu kaikilta käyttäjiltä, turvallisuuden takaamiseksi.

-         Peruskorjauksen suurimmat työt ajoitetaan alakerran ryhmäperhepäivähoidon kiinnioloaikaan, jotta lasten päiväunet yms aikataulut eivät häiriinny.

-         Purkutyöt, joita joudutaan tekemään, pyritään toteutamaan yhdistyksien avulla, mikäli saamme tarjouksia urakkatyöstä. Uudelleen rakentaminen ja sisustaminen toteutetaan ammattilaisten kanssa.

-         Suurimmat hankinnat kilpailutetaan pienimuotoisesti seutukunnan omissa liikkeissä.

 

 

 

 

 

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunnan jäsenistä Jarmo Huhtaniemi ja Jouko Kulmala tutustuivat nuorisovinttiin ennen kokousta. Paikalla oli myös vapaa-aikasihteeri ja KH:n edustaja Olli Seppälä.

 

Vapaa-aikalautakunta totesi kustannusarvion pohjaksi hankintalistan olleen hyvä. Tarkemmin sisustuselementtejä ja tarvittavia hankintoja mietitään syksyn ensimmäisessä kokouksessa, mutta lautakunta päätti, että astianpesukone hankitaan Nuorisovintille.

 

Vapaa-aikalautakunta totesi suunnitelmat muilta osin hyväksi ja päätti sulkea Nuorisovintin toiminnan remontin ajaksi 7. kesäkuuta alkaen.

 

-----

 

 

KH 130 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee vapaa-aikalautakunnan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 

 

                                           


 

131 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAN KOROTUKSET                

                     

Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokrien korotus on valmisteltu siten, että uudet vuokrat astuvat voimaan 1.11.2010 alkaen. Vuokria korotetaan 4,3 %:lla.

Korotus määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti eli kuluttajaindeksin muutos lisättynä 3 prosentilla.

 

Ehdotus vuokrien korotukseksi on liitteenä 131.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan vuokra-asuntojen vuoksia 1.11.2010 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

132 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.4.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 26.4.2010.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

13 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

14 § Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava 

15 § Kauppakirjan hyväksyminen/ Satahämeen LVI-Tekniikka Oy  16 § Teollisuustontin osto

17 § PoSan toteutumaraportti 1.1.2009 – 31.12.2009

18 § Palvelusopimuksen tarkastusosa 1.1.-31.12.2010

19 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2010

20 § Monikuntaliitosselvityksen pohjaksi laaditun muistion käsittely

21 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            22 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 26.4.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.5.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 24.5.2010.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

25 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

26 § PoSan toteumaraportti 1.1.– 31.3.2010 

27 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2010

28 § Kauppakirjan hyväksyminen/ Erkki ja Tuija Rudenberg

29 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

30 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 24.5.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

134 §              YKSITYISEN TIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUS/ PELTOLA – PINKKALAN YKSITYISTIE

 

                       

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 28.4.2010 tehnyt päätöksen avustettavista tiekuntien parantamishankkeista. Jämijärven kunnalta positiivisen päätöksen on saanut Peltola – Pinkkalan yksityistie.

Hyväksytty kustannusarvio on 95 000 euroa (sis. alv) ja saatu avustus 50 %.

 

Avustettava toimenpide on tien kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen.

Työn on oltava valmis viimeistään 31.12.2010 mennessä.

 

Hanke on kunnan v 2010 talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä avustuspäätöksen tiedokseen ja

2.      antaa kunnan teknisen toimen tehtäväksi sopia käytännön toteuttamisesta tiehoitokunnan kanssa.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

_____


                                            Kunnanhallitus                   112 §            10.5.2010

 

135 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE

 

 

Kunnanhallitukselle jaettiin edellisen kokouksen päätteeksi yhdistelmä kunnan tämän hetkisistä lainoista ja niiden lainaehdoista. ”Lainasalkussa” on tällä hetkellä 3 lainaa, joiden korko on selvästi muita korkeampi. Niiden jäljellä oleva yhteenlaskettu pääoma oli 1.4.2010 n. 598 000 euroa.

Lainaa saa tällä hetkellä n. 2 %-yksikköä halvemmalla.

 

Tämän hetken pääomilla säästö olisi 12 000 euroa/ vuosi ja lainojen kokonaisaikana yhteensä n. 42 000 – 45 000 euroa.

Lainojen purkamisehdot ovat liitteenä nro 112.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lainojen kilpailuttamisesta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että selvitetään liitteessä olevien lainojen todelliset purkamiskulut.

 

                                            -----

 

KH 135 §                           Todelliset purkamiskulut ja arviot säästöistä nykykorkotasolla liitteenä 135.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      ettei Länsi-Suomen Osuuspankin lainaan 510601-81266422 tehdä muutoksia,

2.      että Kuntarahoitus Oy:n laina 13247/08 osalta tehdään korkomuutos heti. Korko sidotaan 3 vuoden viitekorkoon.

3.      että Kuntarahoituksen lainaan 12800/08 tehdään koronmuutos koronvaihdon 6.2.2011 yhteydessä. Korko sidotaan 3 vuoden viitekorkoon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

136 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2010.

                                            Liite nro 136.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

137 §            POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on yhdistelmä PoSan toteumaraportista ajalla 1.1.-30.4.2010. Liite nro 137.1.

 

                                            ”Tasaisen vauhdin” taulukolla toteuma prosentti on 33,33 %. Jämijärven kokonaistoteumaprosentti on 34,49 % eli selvästi korkein kaikista kunnista.

                                            Pahiten ovat ylittyneet perhepalvelut, toteuma peräti 50,48 % ja erityispalvelut 36,55 %.

                                           

                                            Perhepalveluissa hurjimmat ylitykset ovat sijoitus kodin ulkopuolelle ja sijaishuollon laitospalvelut

 

                                            Erityispalveluissa suurin ylitys on kohdassa vuodeosastohoito ja eläinlääkintähuolto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä PoSan toteumaraportin ajalla 1.1.-30.4.2010 tiedokseen

2.      pyytää PoSalta selvityksen syistä perhepalveluiden poikkeukselliseen tilanteeseen sekä vuodeosaston palvelusopimusta suurempaan käyttöön. Samalla pyydetään selvitystä miten PoSa aikoo korjata tilanteen

3.      saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

138 §            VASTINE VALITUKSEEN KOSKIEN MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TEHTYÄ MYÖNTEISTÄ PÄÄTÖSTÄ

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2010 antanut päätöksen nro 7/2010/3 MTY Jussi Leppihalmeen ympäristösuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 2736 lihasian sikalan perustamista.

 

Ritva Majamäki, Antero Ojakoski ja Ari Ojakoski ovat jättäneet Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä koskevan valituksen. Liite nro 138.1.

 

Jämijärven kunnanhallitus on päätöksellään 16.11.2009 § 310 puoltanut MTY Jussi Leppihalmeen hakemusta.

 

Kunnalta on pyydetty vastinetta valituksen johdosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa vastineenaan, ettei ole ilmaantunut mitään sellaista syytä, miksi kunnanhallitus muuttaisi 16.11.2009 § 310 antamaansa kannanottoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.


 

139 §            LUOTTAMUSHENKILÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen kokouksen aikana tehtiin ehdotus luottamushenkilötyöryhmän perustamiseksi valmistelemaan Jämin asioita:

Areena, hiihtotunneli ja kunnan rooli/ yrittäjät.

 

Työryhmä valmistelisi em. asioihin liittyen eri vaihtoehtoja päätöksen tekoa varten.

 

Työryhmä kuulee tarvittaessa virkamiehiä, säätiön edustajia, yrittäjiä jne.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti kutsuu koolle viisihenkisen luottamushenkilötyöryhmän.

 

                                            _____


 

140 §                     EI JULKINEN