JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 24.5.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

24 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

25 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

26 §       PoSan toteumaraportti 1.1.-31.3.2010

27 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2010

28 §       Kauppakirjan hyväksyminen/ Erkki ja Tuija Rudenberg

29 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä

               käsiteltäväksi otettavat asiat

30 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 28.5.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 12.5.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 12.05.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 24.5.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

24 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

25 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

26 §   POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010  3

27 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010  3

28 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ ERKKI JA
         TUIJA RUDENBERG   3

29 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
         KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT  3

30 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

24.5.2010 kello 19.00 – 19.13

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta            varajäsen   

Rajamäki Rainer            varajäsen

Kristiina Kotaoja            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Huhtanen Pasi

Lehtiö Helena

Sjöman Miia

Sorvali Timo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 24 - 30

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   28.05.2010

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                       Anne Lax

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   28.05.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

24 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 17.5.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 20.5.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 20.5.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 12.5.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            _____

 

 

25 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Anne Lax.

 

_____
Kunnanhallitus                   110 §            10.5.2010

 

26 §                POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010

 

 

PoSan toteumaraportti ajalla 1.1.-31.3.2010 on valmistunut.

Liite nro 110.1.

 

Jämijärven kunnan osalta palvelusopimuksen kokonaistoteutumaprosentti on 25,30 %.

Perhepalvelut ovat toteutuneet peräti 36,11 %:sti ja erityispalvelut 28,52 %. Vanhuspalvelut (23, 73 %) ja aikuispalvelut (20,02 %) ovat sen sijaan alle palvelusopimuksen. Asiaa käsitellään SOTE-toimikunnassa 4.5.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 26 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   117 §            10.5.2010

 

27 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2010. Liite nro 117.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 27 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   118 §            10.5.2010

 

28 §                KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ ERKKI JA TUIJA RUDENBERG

 

 

Jämijärven kunnan ja Erkki ja Tuija Rudenbergin välillä on laadittu oheisen liitteen nro 118.1 mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla kunta myy Avento 67/2 nimisen tilan R:no 1:348 hintaan 4 530 euroa.

Lisäksi ostaja maksaa osuutena yhteisantenniverkostosta 780 euroa ja lohkomiskustannuksista 174,15 euroa.

 

Ehdotus                             Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Erkki ja Tuija Rudenbergin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 28 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Erkki Rudenberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

29 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Ei ollut

 

                                            _____

                    

 

30 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

                                            Ei ollut

 

                                            _____