Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 4.5.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.5.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

105 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  110

106 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  110

107 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  111

108 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  112

109 §    MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU  113

110 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010  114

111 §    LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2009 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN  115

112 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE  116

113 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2010  117

114 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 118

115 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI 119

116 §    TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN DESTIA OY:N MAA-AINESLUPAPÄÄTÖSTÄ  120

117 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010  121

118 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ ERKKI JA TUIJA RUDENBERG   122

119 §    AVENNON LEIKKI-/ PELIKENTÄN RAKENTAMINEN  123

120 §    POSAN REMONTTITARPEET JÄMIJÄRVELLÄ  124

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.5.2010 kello 18.30-20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kati Mansikkamäki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 105 - 120

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme            Anneli Kujansuu          Esa Ala-Karvia

                                                  119 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   17.5.2010

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   17.5.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

105 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

106 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

107 §           TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lauttakankaan pohjavesialueen rajauksen muuttaminen

-          Kuntien eläkevakuutus, ilmoitus takaajalle

-          Kankaanpään kaupunki, Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Paloasemien vuokrat 2010-2011

-          Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2010

-          Satakunnan pelastuslaitos, nuohousyksikön hinta

-          Kuntarahoitus, korkovahvistus

-          Lisä- ja muutostyösopimus, Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoitopiirin vuosien 2011-2013 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2011 talousarvion laadintaohje

-          Karvian kunta, monikuntaliitos

-          Turun hallinto-oikeus, valitus rakennusluvasta

-          Maksatuserittely, huhtikuu 2010

-          Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Mäntykoski

o       Kauppila, Latva

o       Peijari, Salmela

o       Kauppila, Koivulahti

o       Jämijärvi, Mäkitalo, Kaitala. Ojantausta

o       Kauppila, Lisämaa

o       Kauppila, Koivulahti

o       Suurimaa, Haavanlammi

o       Suurimaa, Kortessalo

o       Kauppila, Aittokorpi

o       Kauppila, Kuivuri

o       Kauppila, Koivulahti

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.      

 

                                          _____
                                         

 

108 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tarkastuslautakunta                                                     16.4.2010

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymä                              20.4.2010

                                           

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

109 §              MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUENEUVOTTELU

 

                                           

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta valmisteleva työryhmä on laatinut selvityksen maaseutuhallinnon nykytilanteesta Pohjois-Satakunnassa ja sen lähialueella sekä toimenpide-ehdotuksen hallinnon järjestämiseksi. Muistio on liitteenä 109.1.

 

Muistiota on käsitelty laajennetussa ryhmässä, jossa ovat olleet mukana kunnanjohtajat ja kaikki alueen maaseutusihteerit. Muistio em. neuvottelusta on liitteenä 109.2.

 

Koska osa kunnista on mukana myös Karhukuntien selvityksessä, päätettiin, että ehdotus viedään tässä vaiheessa tiedoksi kunnanhallituksille. Alkusyksyllä 2010 tarkentuu tietämys siitä, mitkä kunnat ovat mukana yhteistoiminta-alueen muodostamisessa ja tällöin voidaan tehdä lopulliset päätökset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee työryhmän ehdotukset tiedokseen ja käy keskustelun niiden pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

110 §              POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2010

 

 

PoSan toteumaraportti ajalla 1.1.-31.3.2010 on valmistunut.

Liite nro 110.1.

 

Jämijärven kunnan osalta palvelusopimuksen kokonaistoteutumaprosentti on 25,30 %.

Perhepalvelut ovat toteutuneet peräti 36,11 %:sti ja erityispalvelut 28,52 %. Vanhuspalvelut (23, 73 %) ja aikuispalvelut (20,02 %) ovat sen sijaan alle palvelusopimuksen. Asiaa käsitellään SOTE-toimikunnassa 4.5.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteumaraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

111 §            LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2009 PERUSTOIMEENTULON KUSTANNUKSIIN

 

 

Aluehallintovirasto on 19.4.2010 tehnyt päätöksen, jolla se on vahvistanut Jämijärven kunnan lopullisen valtionosuuden vuoden 2009 perustoimeentulon kustannuksiin.

 

Lopullinen valtionosuus on 3945,30 euroa pienempi kuin maksetut ennakot. Kunnan tulee näin ollen palauttaa liikaa maksettu valtionavustus.

Asia on huomioitu v. 2009 tilinpäätöksessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

112 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN ”LAINASALKUN” TILANNE

 

 

Kunnanhallitukselle jaettiin edellisen kokouksen päätteeksi yhdistelmä kunnan tämän hetkisistä lainoista ja niiden lainaehdoista. ”Lainasalkussa” on tällä hetkellä 3 lainaa, joiden korko on selvästi muita korkeampi. Niiden jäljellä oleva yhteenlaskettu pääoma oli 1.4.2010 n. 598 000 euroa.

Lainaa saa tällä hetkellä n. 2 %-yksikköä halvemmalla.

 

Tämän hetken pääomilla säästö olisi 12 000 euroa/ vuosi ja lainojen kokonaisaikana yhteensä n. 42 000 – 45 000 euroa.

Lainojen purkamisehdot ovat liitteenä nro 112.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lainojen kilpailuttamisesta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että selvitetään liitteessä olevien lainojen todelliset purkamiskulut.

 

                                            _____

113 §              NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2010

 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 2 vko/ 200 euroa.

 

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seudussa 22.4.2010 ja kuntatiedotteessa 4/2010. Määräaikaan mennessä on tullut 27 hakemusta. Liite nro 113.1. Määrärahaa on varattu ko. menokohtaan 4800 euroa eli se riittää 24 nuoren työllistämiseen.

 

Yrityspuolella hakijoita on kuitenkin vähemmän kuin siihen on varattu rahaa ja entisen periaatteen mukaan kunta on työllistänyt kaikki nuoret, jotka eivät muuten saa kesätöitä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko/ 200 euroa. Todetaan, että Johanna Viilo on perunut hakemuksensa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           


 

114 §              KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI                    

                                           

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuen suuruus on 400 euroa/ työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 12 nuoren työllistämiseen. Yksi hakija tahoista on Kankaanpääläinen.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 114.1.

Asiaa valmistelevan työryhmän esitys saadaan kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

Asiaa valmistelevan työryhmän esitys saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 114.2

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

115 §              PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2010 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI

 

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta.

Käytäntöhän oli voimassa v. 2009 ja siitä allekirjoitettiin paikallinen sopimus.

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.5.2010 ja sitä ennen olisi hyvä saada kunnanhallituksen periaatteellinen kanta asiaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus puoltaa lomarahojen ottamista vapaaksi ja paikallisen sopimuksen laatimista ja allekirjoittamista asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

116 §              TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN DESTIA OY:N MAA-AINESLUPAPÄÄTÖSTÄ

 

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 16.3.2009 § 92 myöntänyt Destia Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan Jämijärven Kuusjoen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Männikkö RN:O 1:18. Pirkan Laatupalvelu Oy valitti myöntämispäätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.

 

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 12.4.2010 kumonnut Jämijärven kunnanhallituksen päätöksen ja palauttanut asian kunnanhallituksen uudelleen valmisteltavaksi. Liite nro 116.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen ja samalla päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

117 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2010

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2010. Liite nro 117.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

118 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ ERKKI JA TUIJA RUDENBERG

 

 

Jämijärven kunnan ja Erkki ja Tuija Rudenbergin välillä on laadittu oheisen liitteen nro 118.1 mukainen kauppakirja.

 

Kauppakirjalla kunta myy Avento 67/2 nimisen tilan R:no 1:348 hintaan 4 530 euroa.

Lisäksi ostaja maksaa osuutena yhteisantenniverkostosta 780 euroa ja lohkomiskustannuksista 174,15 euroa.

 

Ehdotus                             Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Erkki ja Tuija Rudenbergin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

119 §              AVENNON LEIKKI-/ PELIKENTÄN RAKENTAMINEN

 

 

Avennon alueelle on asemakaavaan merkitty leikki-/ pelikenttä peltoalueelle. Hanke on ollut vireillä lukuisia kertoja, ja aina se on jostain syystä rauennut. Alueen asukkaat ovat nyt ryhtyneet toimeen ja hankkeeseen on lupautunut runsas joukko talkoolaisia. Kenttäalue tulee palvelemaan Avennon alueen lasten lisäksi Juhalan aluetta ja muutakin kunnan keskusta-aluetta.

 

Avennon asukasyhdistys ry on lähettänyt kunnanhallitukselle asiaa koskevan kirjelmän, kustannusarvion ja aluekartan. Liite nro 119.1.

He anovat kunnalta hankkeeseen kunnan saamia perintövaroja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Avennon leikki-/ pelikenttähankkeelle 5 000 euroa Helvi Nästiltä saaduista perintövaroista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitukselle on toimitettava kuitit syntyneistä kuluista.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____


 

 

120 §              POSAN REMONTTITARPEET JÄMIJÄRVELLÄ

 

                                           

PoSan puolelta on tuotu esille seuraavat remontti/ korjaustarpeet Jämijärvellä:

 

-          Kotihoidon taukohuoneen saaminen nykyisen yhdistelmätilan sijaan n. 10 000 euroa

-          Hammashoitolan muutokset n. 3 500 – 4 000 euroa

-          Vanhainkodin lukitus- ja turvajärjestelmä 4620 euroa + johdotus.

 

Remonteista PoSan osalta on sovittu aikanaan siten, että PoSan toiminnasta aiheutuvat muutokset kiinteistössä maksaa PoSa ja kiinteistöön liittyvät muut parantamistoimet maksaa kunnat.

 

Kunnanjohtaja on ollut 10.5.2010 yhteydessä PoSan toimitusjohtaja Esa Hakalaan ja on sovittu, että pitkään vireillä ollut kotihoidon taukotila toteutetaan kunnan toimesta ja syntyvät kustannukset maksaa PoSa. Kaksi muuta kohdetta vaativat vielä lisäselvittelyjä.

 

Taukohuoneen kustannusarvio ja havainnepiirros muutoksesta on liitteenä nro 120.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa kotihoidon taukohuoneen muutostyöt välittömästi ja laskuttaa hankkeen valmistuttua PoSaa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____