Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                    Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

ti  4.5.2010 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

19 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2009

20 § TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2009

21 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2009

23 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2010

24 § ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2010-KEVÄTKAUSI 2012

25 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

§ 26 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 28 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2010 -2011

§ 29 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                               2/10

 

 

KOKOUSAIKA

 

4.5.2010 klo 18.30 – 19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Iivonen Markku, Pasi Huhtasen varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Huhtanen Pasi

Rantanen Briitta

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jokisalo Kari, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 17- 30

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                               Rolf Björkman                       

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ____.____.2010

Allekirjoitukset

 

 

Tarja Pajulahti                      Jaana Ojala                   

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

-----

 

 

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Pajulahti ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää to 6.5.2010.

 

                      ------

 

19 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2009

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.12.2009.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 93,7%, Palokosken koulu 96,6 %, Suurimaan koulu 97,3%, Tykköön koulu 97,8%, Jämijärven keskuskoulu 96 %, peruskoulujen yhteiset menot  88,6%, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 98,9 %, kansalaisopisto  96,4 % ja musiikkiopisto 55% kirjastotoimi 97,7% Pääskyn päiväkoti 91,5%, Yksityisen hoidon kuntalisä 65,5%, Perhepäivähoito 97,3 %, Esiopetus 96,1%, Ryhmäperhepäivähoito 97,5%, Iltapäivätoiminta 42%, Erityislastentarhanopettajan palvelu 190,7% (ei tuloja), Lasten kotihoidontuki 108,3%.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

20 § TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2009

 

 

Liitteenä 20.1. on toimintakertomusvuodelta 2009 koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 20.1. mukaiset toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

21 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2009

 

 

Liitteenä 21.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2009.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 21.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

23 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2010

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 31.3.2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 24 § ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2010-KEVÄTKAUSI 2012

 

Elintarviketarjoukset pyydettiin esityslistan liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K- Market Jämijärvi , Suurimaan Tukku Oy,  Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka - Saarioinen Oy,  HK Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Valio Oy , Kanta-Hämeen tuoretuote Oy ja  Juha Kierikka.

 

Rolf Björkman ja Ritva Mäkinen avasivat tarjoukset 26.4.2010. Esityslistan liitteenä on määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteineen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että peruskoulujen ja päivähoidon laitosten elintarvikkeet hankitaan ajalla 1.8.2010- 31.7.2012 seuraavasti: Lihatuotteet ja einekset Atria Suomi Oy:ltä, maitotuotteet Valio Oy:ltä, hevi ja kuivatuotteet Kespro Oy:ltä ja perunat Juha Kierikalta heidän tarjoustensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

25 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa.

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2010- 2011:

1.      Opetustunnit:

 Kyläkoulut Palokoski 53  vkt (3-6 lk), Suurimaa 53 vkt (3-6 lk), Tykköö 47 vkt (1-2 lk), Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 133  vkt (sisältää Jämijärven kunnan kaikkien koulujen 4-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  6 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 191 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit:

Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2009 -2010 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6  8 vkt, Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt, Palokosken koulu 3  vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö:

 Palokosken koulu 2 vkt,  Suurimaan koulu  2 vkt, Tykköön koulu 7 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit:

 a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen) käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus  22 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Tänä lukuvuonna resurssiopettajalla on vastuullaan kiinteämpi ryhmä, jonka kanssa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan joustavan opetuksen (JOPO) periaatteita. Resurssitunnit on keskitetty yhdelle opettajalle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 § 26 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

-Posa/ympäristöpalvelut :Tarkastuskertomus 10.3.2010 /Jämijärven kunnan ryhmis (Peijarintie 3)/ 4.2.2010 tehdyn tarkastuksen seurantakäynti,

 

-Posa/ ympäristöpalvelut: Terveysvalvonnan johtajan päätös numero 51/Ilmoitus Jämijärven kunnan ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta,

 

-Posa/ ympäristöpalvelut: Terveysvalvonnan johtajan päätös numero 52/Jämijärven kunnan ryhmäperhepäiväkodin jakelukeittiön hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi sekä toimintaan liittyvän omavalvontasuunnitelman hyväksyminen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedoksi.

 

-----


12.6.2008         § 42

§ 28 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2010 -2011

 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 12.6.2008/41 § hyväksyä taksiautoilija Timo Rannan tarjouksen koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuosiksi 2008- 2010 hinnaltaan halvimpana. Sen lisäksi sivistyslautakunta varasi mahdollisuuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää käyttää 1 vuoden optiomahdollisuuden ja jatkaa koululaiskuljetussopimusta taksiautoilija Timo Rannan kanssa lukuvuoden 2010 -2011 ajan samoilla ehdoilla kuin kuluvalla kaudella. Kuljetussopimus on liitteenä 28.1.  Autoilija Timo Ranta on antanut asialle suostumuksensa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 29 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                                       Ei ollut.