Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 6/2005

Laatimispäivämäärä: 01.05.2005

Kokoustiedot

Aika 10.05.2005 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 177

149 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 17

150 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2005 KUTSUNTAAN Sivu 178

151 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.03.2005 Sivu 179

152 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 180

153 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 181

154 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LOMATOIMEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN Sivu 182

155 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTELEVÄÄN TYÖRYHMÄÄN Sivu 183

156 KUNTIEN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN OIKAISUPÄÄTÖS VUODELLE 2005 Sivu 184

157 YLEISEN VALTIONOSUUDEN OIKAISUPÄÄTÖS VUODELLE 2005 Sivu 185

158 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.04.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 186

159 ALOITE KAAVAMUUTOKSEN TEKEMISEKSI TILALLA AROKALLIO RN:O 1:49 Sivu 187

160 PÄÄTÖS SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUKSESTA VUONNA 2005 Sivu 188

161 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 189

162 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO JA MARJO-RIITTA KEMI Sivu 190

163 LAUSUNTO JÄMI-SÄÄTIÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN Sivu 191 164 OIKAISUVAATIMUS KUNNANVIRASTON YLEISEN TOIMISTON KANSLISTIN VALINNASTA Sivu 192 

165 JATKOVALITUKSEN TEKEMINEN KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN / SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNNAN PÄÄTÖS 20.4.2004 Sivu 193 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2005
KOKOUSAIKA 10.05.2005 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja 

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Auli Ranta klo 19.00 - 19.17

ASIAT 148 - 166
ALLEKIRJOITUS

Matti Leppihalme Tuija Ranta Esa Ala-Karvia Auli Ranta

163, 164 osalta 163,164 osalta

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

Aika ja paikka 17.05.2005 Kunnanvirasto


Allekirjoitukset Päivi Leponiemi Tapio Rajalahti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 17.05.2005 Kunnanvirasto
Kunnanjohtaja

Todistaa: Virka-asemaAllekirjoitus


148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

 

149 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Leponiemi Päivi ja Rajalahti Tapio.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 163-164, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

_________


150 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2005 KUTSUNTAAN

Jämijärven kuntaa on pyydetty valitsemaan kunnan edustajaksi jäsenen ja hänelle vähintään yhden varaedustajan kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenen sekä hänelle vähintään yhden varajäsenen v. 2005 kutsuntalautakuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäseneksi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2005 Kimmo Ristimäen ja hänen varajäsenekseen Hannu Rajakallion.

__________


151 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.03.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.03.2005. Liite nro 151.1

Vertailutietona on taloustilanne vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

152 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

Pöytäkirjat:

- Veteraaniasioiden toimikunta 29.03.2005

- Tilintarkastus 2004, tarkastusmuistio 22.02.2005

- Tekninen lautakunta 26.04.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

153 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Sydänmaa, Sinisalo

- Kauppila, Raitinpää

- Kauppila, Törmä

- Vihu, Pentinmaa

- Tykköö, Hautamäki

- Peijari, Pihlaja

- Peijari, Perämetsä

- Jämijärvi, Soini

- Peijari, Mäki

- Jämijärvi, Kauppila


- Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2005

- Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2005 - 2009

- Verohallinto, maksatuserittely

- Kansaneläkelaitoksen kirje 20.4.2005, työterveyshuolto

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, uusi vuosilomalaki

- Jämin lentobensa-aseman työselitys

- Leader- rahoituksen saaneet hankkeet 2001 - 2005

-Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n tasekirja 1.1.2004 - 31.12.2004

- Metsänhoitoyhdistys, puukaupan maksuerittely

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, lupapäätös pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen

- Kankaanpään kaupunki, Tilastotietoa Kooninkeitaan jäteaseman käyttötalousmenoista vuosilta 1997- 2004

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Fortum Oil Oy:n Jämijärven lentobensiiniaseman ympäristölupa


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________


154 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LOMATOIMEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi tulee paikallisyksikön toimialueella olla yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, lomittajat ja Mela-asiamies.

Honkajoen paikallisyksikköön ovat kuuluneet Honkajoen lisäksi Kankaanpää ja Jämijärvi. Vuoden 2005 alusta myös Siikaisten kunnan lomatoimi on siirtynyt Honkajoen paikallisyksikön alaisuuteen.

Honkajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 31.3.2005 65 päättänyt esittää, että kunnat nimeäisivät edustajansa yhteistoimintaryhmään. Jämijärven kunnan nimeämä edustaja toimii samalla yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan lomatoimen yhteistoimintaryhmään. Edustaja toimii samalla yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan edustajaksi lomatoimen yhteistoimintaryhmään Timo Sorvalin. Timo Sorvali toimii samalla yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana.

_________

 

155 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTELEVÄÄN TYÖRYHMÄÄN

Jämijärven kunnalla on yhteistyösopimukseen perustuva jätehuoltoyhteistyö Kankaanpään kaupungin kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Lavia, Honkajoki ja Karvia sekä Kihniö (eri sopimuksella).

Kaatopaikkojen ympäristövaatimukset tiukkenevat vuoden 2007 alusta, ja se asettaa uusia vaatimuksia nykyisen Kooninkeitaan jäteasemalle.

Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 155.1.

Kankaanpään kaupunginhallitus on asettanut jätehuollon järjestämistä selvittelevän työryhmän, johon kuntien tulee nimetä kaksi edustajaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa jätehuollon järjestämistä selvittelevään työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä jätehuollon järjestämistä selvittelevään työryhmään Ari Uusi-Rasin ja Raimo Ritakorven.

__________

156 KUNTIEN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN OIKAISUPÄÄTÖS VUODELLE 2005

Sisäasiainministeriö vahvisti 22.12.2004 kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 7 ja 16 :n nojalla kuntien verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasaukset vuodelle 2005.


Valtionosuuksien tasauksen laskentaperusteet ovat muuttuneet yhteisöveron osalta yhteensä 5,4 milj. euroa suuremmaksi 22.12.2004 tehdyn päätöksen jälkeen. Muutoksen vaikutus Jämijärven kunnan kannalta ilmenee liitteestä nro 156.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oikaisupäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

157 YLEISEN VALTIONOSUUDEN OIKAISUPÄÄTÖS VUODELLE 2005

Sisäasiainministeriö myönsi 22.12.2004 tehdyn päätöksen mukaan kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 8 - 12 :n ja 16 :n nojalla kunnille mainitussa laissa tarkoitetut yleiset valtionosuudet vuodelle 2005.

Kyseisen päätöksen jälkeen verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta on tarkistettu 11.4.2005. Tämän muutoksen johdosta kuntien yleisen valtionosuuden määrä oikaistaan ja sen vaikutus Jämijärven kunnalle ilmenee liitteestä nro 157.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oikaisupäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

158 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.04.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO


Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 26.04.2005.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

26.04.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

159 ALOITE KAAVAMUUTOKSEN TEKEMISEKSI TILALLA AROKALLIO RN:O 1:49

Tapio, Esko ja Juho Ala-Peijari ovat esittäneet Jämijärven kunnalle, että kunta ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin Jämijärven kunnassa sijaitsevan Arokallio-tilan RN:o 1:49 kaavamuutoksen toteuttamiseksi. Aloitteen tekijöiden esitys on, että nykyinen rakennusoikeus AO 1 kattaisi koko tontin alueen. Kartta liitteenä 159.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

160 PÄÄTÖS SEUTULIPUN VALTIONAVUSTUKSESTA VUONNA 2005

Länsi-Suomen lääninhallitus on päättänyt 12.4.2005 myöntää Jämijärven kunnalle v. 2005 seutulippukustannuksiin valtionavustusta 1000 euroa. Avustus on kuitenkin enintään 48 % seutulipun hinnanalennuksista aiheutuvista nettokustannuksista. Päätös on hakemuksen mukainen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

161 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n välille on laadittu oheisen liitteen nro 161.1 mukainen vuokrasopimusluonnos. Vuokrasopimus koskee Jämin lentobensiiniaseman vuokraamista Neste Markkinoinnin käyttöön. Vuosivuokraksi on sovittu 3000 euroa. Sopimus astuu voimaan 1.6.2005 alkaen, mihin mennessä kunta suorittaa ympäristölupaehtojen mukaiset parannustyöt.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

162 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TAPIO JA MARJO-RIITTA KEMI


Jämijärven kunnan ja Tapio ja Marjo-Riitta Kemin välillä on valmisteltu kauppakirjaluonnos. Liite nro 162.1.

Kauppa koskee n. 7000 m2:n määräalaa Jämijärven kunnan Suurimaan kylässä sijaitsevasta tilasta RN:o 2:35. Kauppahinta on 1500 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tapio ja Marjo-Riitta Kemin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


__________

163 LAUSUNTO JÄMI-SÄÄTIÖN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Jämijärvellä sijaitsevan Jämi-Säätiön Jämin lentopaikkaa sekä siihen liittyvää lentotiedustelupatterin toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen uudelleen käsiteltäväksi. Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt kunnan lausuntoa asiasta 27.5.2005 mennessä. Asiakirjat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus puoltaa Jämi-Säätiön ympäristölupahakemusta oheisen liitteen nro 163.1 mukaisesti.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

__________

164 OIKAISUVAATIMUS KUNNANVIRASTON YLEISEN TOIMISTON KANSLISTIN VALINNASTA

Elisa Mansukoski on jättänyt kunnanhallitukselle 19.04.2005 oikaisuvaatimuksen koskien kunnanviraston yleisen toimiston kanslistin valintaa. Oikaisuvaatimuksessa hän esittää seuraavaa:

"Kirsi Leppihalmeen koulutus ei vastaa kanslistin työvaatimuksia. Kirsi Leppihalme on toiminut aikaisemmin projektisihteerinä, joten työkokemus ei voi täyttää valinnan kriteerejä. Olettaisin, että toimistoon olisi valittu työntekijä joka on työtön eikä kuten tässä tapauksessa Kirsi Leppihalmeella oli jo vakituinen työ projektisihteerinä."

Kunnanjohtajan päätös, johon muutosta haetaan on liitteenä 164.1. Yhdistelmä hakijoista on nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. Todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusohjeen mukaisen määräajan puitteissa.

2. Merkitä oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tiedokseen.

3. Pyytää kunnanjohtajan vastineen/lausunnon oikaisuvaatimuksessa esitettyihin näkökohtiin ja perusteisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.17.

__________

165 JATKOVALITUKSEN TEKEMINEN KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN / SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNNAN PÄÄTÖS 20.4.2004

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 21.4.2005 hylännyt Pomarkun, Noormarkun, Jämijärven kunnan yms. tekemän valituksen Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunnan päätöksestä 20.4.2004. Asia koskee yksikönjohtajakustannusten jakoperusteita. Asia ilmenee liitteestä nro 165.1.

Pomarkun kunta tulee valittamaan asiasta edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja Pomarkun kunnanjohtaja onkin tiedustellut muiden muutosta hakeneiden kuntien mielipidettä asiaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Turun hallinto-oikeuden 21.04.2005 päätöksestä tehtävään jatkovalitukseen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________