JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 26.4.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

12 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

14 §       Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava

15 §       Kauppakirjan hyväksyminen / Satahämeen
               LVI-Tekniikka Oy

16 §       Teollisuustontin osto

17 §       PoSan toteutumisraportti1.1.2009-31.12.2009

18 §       Palvelusopimuksen tarkastusosa 1.1.-31.12.2010

19 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2010

20 §       Monikuntaliitosselvityksen pohjaksi laaditun

               muistio käsittely

21 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiirreellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

22 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 30.4.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 20.4.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 20.04.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 26.4.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

12 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  11

13 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  11

14 §   MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA  12

15 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATAHÄMEEN LVI-
         TEKNIIKKA OY  
   14

16 §   TEOLLISUUSTONTIN OSTO   15

17 §   POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.2009-31.12.2009  16

18 §   PALVELUSOPIMUKSEN TARKASTUSOSA 1.1.-31.12.2010  17

19 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2010  18

20 §   MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITUN          MUISTION  KÄSITTELY                                                                                                                                              19

21 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ          KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT  21

22 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  22

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

26.4.2010 kello 19.00 – 19.40

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rajamäki Rainer            varajäsen

Rantanen Briitta            varajäsen   

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Huhtanen Pasi

Jokisalo Kari

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 12-22

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   30.04.2010

Allekirjoitukset

 

 

Tapio Mäntylä                    Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   30.04.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

12 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.4.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 22.4.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 22.4.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.4.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

 

 

                                            _____

                                           

 

 

 

 

13 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapio Mäntylä ja Pentti Mäkelä

 

                                            _____

 

 

                     

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          4 §                1.2.2010

                                            Kunnanhallitus                                         42 §              8.2.2010

                                            Kunnanhallitus                                         103 §            19.4.2010

 

14 §              MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

 

Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta. Kunnan toimesta suoritetun tarjouskilpailun kaavan laatimisesta voitti KAAVATALOT-YHTIÖT, joka joutui kuitenkin jättämään työn kesken taloudellisista syistä johtuen. Kaavan laatimista jatkoi AIRIX Ympäristö Oy. Nyt kaava on sellaisessa vaiheessa, että sen hyväksymistä voidaan esittää kunnanvaltuustolle. Kaavaehdotus esityslistan liitteenä (liite 4.1)

 

Kaavaprosessissa on suoritettu seuraavat vaiheet:

 

- aloite kaavan laatimiseksi maanomistajilta 2005

- Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2005

- Kaavaluonnos nähtävillä 29.9.- 11.10. 2006 (MRA 30§)

- Kaavaehdotus nähtävillä 20.4.- 21.5. 2007 (MRA 27§)

- Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 24.4- 23.5.2008 (MRA 27§)

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta järjestää kaavaan osallisille maanomistajille tiedotustilaisuuden kaavasta ennen kuin asia viedään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Tiedotustilaisuuden päivämäärä sovitaan kokouksessa.

Päätös:                            

Hyväksyttiin päätösehdotus. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.3.2010 valtuuston kokoussalissa (Raharinne) klo 18.00. Tiedotustilaisuudessa läsnä kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä. Kaavaan osallistujille tiedotetaan tilaisuudesta kirjeitse.

 

KH 42 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kaavan valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 103                              Tiedotustilaisuus maanomistajille on pidetty 10.3.2010. Tiedotustilaisuuden pohjalta kaavaehdotukseen tuli vielä muutoksia, jotka esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

                                           

Kaavakartta on liitteenä 103.1

Muu kaava-aineisto on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava hyväksytään esityksen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KV 14 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                     

                                            _____

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   61 §              1.3.2010

 

15 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATAHÄMEEN LVI-TEKNIIKKA OY

 

Jämijärven kunnan ja Satahämeen LVI-Tekniikka Oy:n välillä on valmisteltu liitteen nro 61.1. mukainen kauppakirja.

Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Satahämeen LVI-Tekniikka Oy:lle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan PENTTI II nimisen tilan RN:o 2:292, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 97/2.

Kauppahinta on 5614,00 euroa. Tämän lisäksi ostaja sitoutuu suorittamaan myyjälle lohkomiskustannuksia 454 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Satahämeen LVI-Tekniikka Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

_____

 

 

 

Kunnanhallitus                   62 §              1.3.2010

Kunnanhallitus                   71 §              29.3.2010

 

16 §              TEOLLISUUSTONTIN OSTO

 

Ari Tamminen on tehnyt ostotarjouksen, jolla hän tarjoaa oheisen karttaliitteen mukaisesta tontista 3 000 euroa.

                                            Alue sijaitsee ns. Mutkalan teollisuusalueella.

                                            Määräalan suuruus on 9400 m2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vastatarjouksena esittää Ari Tammiselle, että määräalan myyntihinta on 4 700 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 71 §                             Käytyjen neuvottelujen jälkeen Ari Tamminen on hyväksynyt  kunnanhallituksen vastatarjouksen. Vastatarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 71.1.

 

Kaupan kohteena on n. 9 400 m2:n määräala Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi RN:o 1:368 tilasta. Kauppahinta on 4.700 euroa. Kauppakirja on allekirjoitettu 9.3.2010, mutta se edellyttää voimaan tullakseen valtuuston päätöstä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Tammisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 16 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                     

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   72 §              29.3.2010

 

17 §              POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.2009-31.12.2009

 

PoSan toteumaraportti 1.1.2009-31.12.2009 on valmistunut. Yhteenvetotaulukko liitteenä nro 72.1.

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt sen kokouksessaan 9.3.2010.

Raportin mukaan Jämijärven kunta on ylittänyt palvelusopimuksensa 112.985 eurolla (103,17%). PoSan tulos on kaikkinensa 683.724 € alijäämäinen, kun huomioidaan poistot ja työterveyshuollon tulos. Jämijärven kunnan omistusosuuden (10,10%) mukainen osuus PoSan alijäämästä on 69.056 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteumaraportin 1.1.-31.12.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 17 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                     

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   75 §              29.3.2010

 

18 §              PALVELUSOPIMUKSEN TARKASTUSOSA 1.1.-31.12.2010

 

                                            PoSa ja perusturvalautakunta ovat hyväksyneet palvelusopimuksen tarkastusosan 1.1.-31-12-2010. Palvelusopimuksessa määritellään perusturvalautakunnan tilaus PoSalta kunnittain. Tilauksen yhdistelmä on liitteenä nro 75.1.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta tilaus on euromääräisesti yhteensä

                                            3 614 292 euroa; kasvua vuoden 2009 tilaukseen 50 718 euroa.

 

                                            Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on tilausta varten varattu määräraha 3 637 150 euroa eli tilaus ”mahtuu” valtuuston asettamaan raamiin.

 

                                            Koko palvelusopimus tuotekortteineen on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tarkastusosan 1.1.-31.12.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 18 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                     

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   90 §              19.4.2010

 

19 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2010

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2010. Liite nro 90.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee taloudentoteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Tämä esitys korvaa kunnanhallituksen 29.3.2010 § 82 tekemän esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

KV 19 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____
                     

 

 

 

 

Kunnanhallitus                   56 §              1.3.2010

Kunnanhallitus                   102 §            19.4.2010

 

20 §                MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITUN MUISTION

                        KÄSITTELY

 

Jämijärven kunta teki 14.4.2010 aloitteen Honkajoen, Karvian, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnille sekä Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupungeille selvitystyön käynnistämisestä mainitut kunnat käsittävän monikuntaliitoksen mahdollisuuksista.

 

                                            Kuntien välisissä neuvotteluissa sovittiin kunnille lähetettävästä alustavasta kyselystä. Kysymykset koskivat mahdollisia ennakkoehtoja selvitystyön käynnistymiseen liittyen. Ikaalisten kaupunki, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnat tekivät sittemmin päätökset jättäytyä selvitystyön ulkopuolelle.

 

                                            Selvitystyöhön ryhtyneiden kuntien keskinäisissä neuvotteluissa on sovittu, että mukana olevien kuntien kuntajohtajat valmistelevat asiaa niin, että sitä voidaan mahdollisimman konkreettisesti käsitellä kuntien luottamushenkilöjohdon neuvotteluissa ja muissa yhteyksissä.

 

                                            Kuntajohtajien laatima muistio/ehdotus on liitteenä nro 56.1.

 

                                            Monikuntaliitosselvitystä valmisteleva ohjausryhmä käsitteli kunnanjohtajien laatiman muistion kokouksessaan 17.2.2010. Asia esiteltiin tiedotusvälineille 18.2.2010. Kunnanvaltuustojen tahtotilaa monikuntaliitosselvityksen laatimiselle pyydetään 30.4.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun laaditun muistion pohjalta. Kunnanhallitus päättää järjestää asian osalta valtuuston erillisen iltakoulun 8.3.2010 klo 18.30.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                            -----

 

KH 102 §                           Kunnanjohtajien esitys on liitteenä nro 102.1.

                                            Asiasta on pidetty valtuuston erillinen iltakoulu 8.3.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osaltaan hyväksyy kunnanjohtajien esityksen monikuntaliitoksen selvitystyön ja neuvottelujen pohjaksi. Ehtona on, että selvitystyöhön lähtee vähintään kaksi kaupunkia.

 

                                            Kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen jatkamaan monikuntaliitoksen selvitystyötä joko kuntajakolain 4 luvun

                                                                

mukaisella erityisellä kuntajakoselvityksellä tai mukaan lähtevien kuntien omalla selvityksellä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 20 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 


 

21 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Ei ollut

                    

                                            _____

 

 

 

 

22 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

1.      Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti toi terveiset puolustushallinnon ja kuntien yhteisen yhteistyötoimikunnan kokouksesta. Valtuusto merkitsi asian tiedokseen.

2.      Valtuutettu Pentti Mäkelä tiedusteli, millä osuudella kunta on mukana haja-asutusalueen jätevesihuollon järjestelyissä. Asiasta on tiedotustilaisuus 11.5.2010. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme vastasi, että hänen saamansa tiedon mukaan laki tulee muuttumaan ja asiassa ei kannata tässä vaiheessa hätäillä. Hänen mielestään ainakin laajakaistahankkeen kaivannot tulee hyödyntää myös jätevesihuollon osalta.

 

 

_____