Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                    7/2009                          

 

 

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 9.12.2009 klo 18.30-19.10

 

 

KOKOUSPAIKKA

Pikku-Itävalta

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala

Anu Sillanpää, varajäsen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Johanna Manninen

Anne Lax

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kh:n edustaja, §57-61

 

ASIAT

 

§§ 54-61

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki                             Jonna Haavisto          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

Jarmo Huhtaniemi                        Jouko Kulmala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

___/___ 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 2.12.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

9.12.2009 klo 18.30

 

Paikka

Pikku-Itävalta

 

 

Käsiteltävät asiat

 

54 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

55 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

56 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.2009-30.11.2009

57§ VUODEN 2009 TUNNUSTUSPALKINTOJEN SAAJIEN VALINTA

58§ VUODEN 2009 KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

59 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2010

60 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

61 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 


 

54 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.25

 

2. Todetiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous oli päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

-----

55 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan ensimmäisessä kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Kulmala ja Jarmo Huhtaniemi.

 

-----

56 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.2009-30.11.2009

 

Esityslistan liitteenä (52.1.) oli talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 30.11.2009.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri- ja matkailutoimi netto            96,9%

Vapaa-aikatoimi (uusi KP!)

Liikuntapalvelut                         netto       97,0%

Liikunta-alueet                           netto       100%

Nuorisotoimi ja raittiustyö netto             85,6%

Nuorisovintti (uusi KP!)

Pikku-Itävalta                            netto       144,1- %

 

Kokonaiskäyttö                           netto       92,3%

 

Talousarviomäärärahoihin 2009 tullaan esittämään 6800€ lisäystä.

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talous-
arvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.11.2009, sekä talousarvio muutokset vuodelta 2009.

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

-----

57§ VUODEN 2009 TUNNUSTUSPALKINTOJEN SAAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti valinnut tunnustuspalkintojen saajia vuosittain 3-5kpl kaikilta tulosalueilta. Palkinnon voi saada vain yhden kerran. Esityslistan liitteenä 57.1. oli lista aikaisemmin palkituista.

 

Palkitut palkitaan erikseen pidettävässä tilaisuudessa keväällä 2010.

 

 

Päätösehdotus:           

Lautakunta keskustelee mahdollisista tunnustuspalkintojen saajista ja päättää kenelle vuoden 2009 palkinnot jaetaan.

 

Päätös:

Keväällä pidettävässä tilaisuudessa palkitaan Leena Saloniemi, Pentti Laitajärvi, Anna-Liisa Leppihalme ja Pirjo Raitinpää.

-----

58§ VUODEN 2009 KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti vuoden viimeisessä kokouksessaan arponut vuoden mittaan eri paikoissa oleviin kuntovihkoihin merkityiden suoritusten kesken palkintoja.

 

 

Päätösehdotus:          

Lautakunta suorittaa vihoista arvonnan.

 

Päätös:

Kuntopalkinnot saavat:

Anniina Silmunmaa, Tauno Harhala, Katri Lehto, Jenna Välimäki, Tauno Uurasjärvi, Seppo Leponiemi, Tone Mäensivu, Yrjö Alarotu, Anna-Maria Koskela, Leena Narvi, Laila Stenfors, Pertti Välimaa, Heini Lehtinen, Kauko Mäki ja Leena Mäkelä.

59 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2010

 

Vapaa-aikalautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Vapaa-aikatoimen tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva mittaristo, joilla seurata vuosittain kuntalaisten vapaa-ajantoimintoja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat esityslistan liitteenä 59.1.  Vapaa-aikalautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esityslistanliitteen 59.1. mukaiset vapaa-aikalautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----

60 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kokouksessa esillä viranhaltijapäätökset 1.8.2009-30.11.2009

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta em. päätöksiin.

-----

61 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

 

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.10.

-----