Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 9/2005

Laatimispäivämäärä: 02.08.2005

KokoustiedotAika 09.08.2005 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 221

203 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 221

204 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 222

205 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 224

206 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.05.2005 Sivu 225

207 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2005 Sivu 226

208 TEEMA-ASIAT/ LOMITUSPALVELUT Sivu 227

209 TALOUSARVION VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2006 - 2008 LAADINTA Sivu 228

210 JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI MAKSATUSPÄÄTÖS Sivu 229

211 LAUSUNTO "TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SATAKUNNASSA" -HANKKEEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSESTA Sivu 230

212 TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUKSET Sivu 231

213 VUODEN 2005 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDEN MAKSETTAVAN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN Sivu 232

214 LAUSUNTOPYYNTÖ APUVÄLINETOIMINNAN UUDISTETUSTA TOIMINTAMALLISTA JA SOPIMUSLUONNOKSESTA Sivu 233

215 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2005 Sivu 234

216 KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN Sivu 235

217 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN VALTIONAVUSTUS Sivu 236

218 YHTEISTYÖ / KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT RY Sivu 237

219 VALTIONAVUSTUKSET LAITEHANKINTOIHIN JA LAAJAKAISTAYHTEYKSIIN 2005 / YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET Sivu 238

220 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN NUORTEN MUSIIKKIYHDISTYS RY Sivu 239

221 AILI JA MATTI LEPPIHALMEEN HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN Sivu 240Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 09.08.2005 kello 19.00 - 21.25
KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtajaMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Hannu Syväoja lomituspalvelujohtaja klo 19.00 - 19.50

Timo Sorvali lomatoimen yhteystyöryhmän puheenjohtaja klo 19.00 - 19.50

ASIAT 202 - 221
 
   
 
 
 
   


202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

203 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 208, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_______

204 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT


Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200507

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200506

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Jämijärvi, Kauppila

- Jämijärvi, Mäki

- Jämijärvi, Tirhiä

- Peijari, Mäkelä

- Tykköö, Vanhatalo

- Peijari, Ylipeijari

- Jäminkeitaan kylä, Järvenmäki

- Peijari, Juhala

- Kuntaliitto, Etuostolain muutos

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtionavustus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan.

- Kankaanpään ktt ky, Vesinäyte

- Euroopan oikeusasiamies, Euroopan hyvän hallintotavan säännöstö.

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Turun hallinto-oikeuden päätös koskien henkilöstöjohtajan virkaa.

- Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry, Esitys kuntalisän maksamisesta

- Jämi-säätiö, Jämi-säätiön tilinpäätös v.2004

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2005

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2005

- Kuntaliitto, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2004 mukaiset kuntien maksuosuudet

- Suomen kylätoiminta ry, Vetoomus lähikoulujen puolesta

- Kovelahden Osuuspankki, Pankkitakaus

- Satakunnan pelastuslaitos, Kuntajäsenyys Länsi-Suomen pelastusalan liitto ry:ssä.

- Kuntaliitto, Pienten kuntien neuvottelukunta

- Suomen Matkailuasiantuntijat Oy, Jämin liiketoimintasuunnitelma 2005

- Arto Uusitalon tiedote Kiinteistö Oy Jäminsadon, As Oy Avennonrannan ja Kiinteistö Oy Hepohelmen isännöitsijyydestä

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi toukokuu ja kesäkuu 2005

- Käyttötilasto www.jami.fi

- Lounais-suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallia koskevat sopimusmääräykset 1.7.2005 lukien

- Jämijärven kunta, Talousarvion toteutuma 31.05.2005 mennessä

- Kuntaliitto, Muutoksia liikenne- ja tapaturmapotilaiden hoidon ilmoittamiseen ja täyskustannusmaksun hoitamiseen liittyviin asioihin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


205 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Perusturvalautakunta 22.06.2005

- Vapaa-aikalautakunta 23.06.2005

- Yhteistyötoimikunta 05.07.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

206 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 31.05.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 31.05.2005. Liite nro 206.1.

Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Tasaisella rahankulutuksella toukokuun lopun toteutumisprosentti olisi 41,67 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

207 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2005

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 01.04.-30.06.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

208 TEEMA-ASIAT/ LOMITUSPALVELUT

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 10.05.2005 154 kunnan edustajaksi lomatoimen yhteistyöryhmään Timo Sorvalin. Samassa yhteydessä sovittiin, että lomituspalvelut otetaan teema-asioissa käsittelyyn kunnanhallituksessa.
Lomituspalvelujohtaja Hannu Syväoja ja Timo Sorvali tulevat esittelemään kunnanhallitukselle lomituspalvelujen tilannetta Jämijärvellä ja yhteistoiminta-alueella.

Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun lomituspalveluista saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lomituspalvelujohtaja Hannu Syväoja ja lomatoimen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Timo Sorvali olivat kuultavana tämän asian käsittelyn ajan klo 19.00 - 19.50.

___________

209 TALOUSARVION VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2006 - 2008 LAADINTA

Vuoden 2006 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2006 - 2008 laadintaohjeiden valmistelu on käynnistynyt.

Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi laaditaan henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelmat viisivuotiskaudeksi 2006 - 2010.

Talousarvion laadinnan perusteena on, ettei toiminnallista kasvua synny. Tulopohjaa heikentää entisestään mahdollinen valtionosuusuudistus, joka ennakkolaskelmien mukaan pienentäisi mm. Jämijärven kunnan valtionosuuksia 160.000 - 170.000 eurolla/vuosi.

Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille, kun Suomen Kuntaliiton ohjeet ovat saapuneet.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokunnilta vuoden 2006 talousarvio- ja vuosien 2006 - 2008 taloussuunnitelmaehdotukset 30.09.2005 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

210 JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI MAKSATUSPÄÄTÖS

Satakuntaliiton hallintopäällikkö on tehnyt 20.07.2005 112 maksatuspäätöksen koskien Jämi tuotteillaan tunnetuksi -hanketta ( v. 2004 ).

Päätöksen mukaan hankkeeseen on saatu valtion ja EAKR rahoitusta yhteensä 70.000 eli 70 %.

Päätös on haetun mukainen.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee maksatuspäätöksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

211 LAUSUNTO "TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SATAKUNNASSA" -HANKKEEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSESTA

Maakunnan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän toimenpide-ehdotuksia käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 20.06.2005.

Maakuntahallitus päätti pyytää ehdotuksista lausunnot Satakuntaliiton jäsenkunnilta, toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä, valtion alueviranomaisilta ja maakunnan yhteistyöryhmissä olevilta tahoilta oman päätöksenteon pohjaksi.

Lausunnot on pyydetty 30.09.2005 mennessä.

Toimenpide-ehdotus on liitteenä nro 211.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa toimenpide-ehdotuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Perusturvalautakunta 80 22.06.2005

212 TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUKSET

Satakunnan Autismi-, MBR- ja Dysfasiayhditys SAMDY ry (hakemus tullut kuntaan 30.03.2005) ja Porin ja ympäristökuntien keliakiayhditys ry (hakemus tullut kuntaan 12.04.2005) ovat hakeneet erilaisten toimintojen aloitukseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen toiminta-avustusta (liitteeksi esityslistaan 80.1).

Vuoden 2005 talousarvioon (6050 2260) varattu määräraha avustuksiin ja avustusluonteisiin maksuihin on perusturvalautakunnan 24.02.2005 18, tekemän päätöksen mukaisesti kokonaisuudessaan jaettu.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää tiedoksi kunnanhallitukselle, että perusturvalautakunta ei myönnä määrärahan puuttuessa toiminta-avustuksia Satakunnan Autismi-, MBR- ja Dysfasiayhditys SAMDY ry:lle eikä Porin ja ympäristökuntien keliakiayhditys ry:lle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_______

KH 212

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Perusturvalautakunta 84 22.06.2005

213 VUODEN 2005 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDEN MAKSETTAVAN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkistanut sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden maksettavan määrän sisäasiainministeriön verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausta koskevan päätöksen (SM-2004-03543/Ha-43, 11.4.2005) mukaiseksi. Liitteestä 84.1. ilmenee tarkistettu Jämijärven kunnalle maksettavan käyttökustannusten valtionosuuden määrä. Valtionosuus on 850 euroa suurempi kuin 31.12.2004 tehdyssä päätöksessä.

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja edelleen saattaa asian kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________

KH 213

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________
Perusturvalautakunta 96 22.06.2005

214 LAUSUNTOPYYNTÖ APUVÄLINETOIMINNAN UUDISTETUSTA TOIMINTAMALLISTA JA SOPIMUSLUONNOKSESTA

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää lausuntoa apuvälinetoiminnan uudistetusta toimintamallista ja sopimusluonnoksesta, ns. AATU-hankkeesta (liite 96.1). Hankkeen tarkoituksena on selvittää sairaanhoitopiirien ja niihin kuuluvien kuntien yhteistyömahdollisuuksia apuvälinetoiminnan tehostamiseksi ja toiminnasta aiheutuvien kulujen pienentämiseksi tai ainakin niiden nousun hillitsemiseksi kuntien yhteistoimintaa lisäämällä.

Lausuntopyyntö koskee toimintamallia ja sen käyttöönottamiseksi suunniteltua etenemistapaa, onko etenemistapa hyväksyttävä ja toimintamalli kunnan terveys-, sosiaali- ja koulutoimessa käyttöönotettavissa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kantanaan kunnanhallitukselle,että tässä vaiheessa Jämijärven kunta ei lähden mukaan AATU-hankkeeseen. Asiasta pitää saada lisätietoa varsinkin kustannusvaikutuksista. Kunnalla on myös vuosittain melko pienet apuvälinehankinnat, jotka on mahdollista hoitaa omana hankintana.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________

KH 214 Tietoa AATU -hankkeesta on liitteessä 214.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä perusturvalautakunnan 22.06.2005 96 esittämään kantaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

215 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2005

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain

13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Avustukseen on käytettävissä 30.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne jo kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun loppuun mennessä on lähetetty oheisen liitteen mukainen ennakkotieto. Liite nro 215.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2005 450.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

216 KUNNANJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN

Valtuusto hyväksyi Jämijärven kunnan uuden hallintosäännön 07.06.2005 47. Uusi hallintosääntö astui voimaan 01.08.2005.

Uuden hallintosäännön mukaan henkilöstöorganisaatio jakautuu neljään toimialaan ja toimialaa johtaa toimialajohtaja, joka on kunnanjohtajan alainen viranhaltija. Kunnanjohtaja toimii myös yleishallinnon toimialajohtajana.

Hallintosäännön 4 :n 4. kohdan mukaan kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaisen.

Kunnanjohtajan sijaisena edellisen hallintosäännön aikana on ollut perusturvajohtaja.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaisen 01.08.2005 alkaen. Sijaisuus on voimassa toistaiseksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnanjohtajan sijaiseksi 1.8.2005 alkaen perusturvajohtajan. Sijaisuus on voimassa toistaiseksi.

________

217 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN VALTIONAVUSTUS

Länsi-Suomen lääninhallitus on 02.06.2005 päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle valtionavustusta 3 000 euroa koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan (liikkuva iltapäivä). Haettu määrä oli 5500 euroa.

Valtionavustuksen yleisenä ehtona on, että avustus käytetään 3. - 9. -luokkalaisten koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan koulupäivän jälkeen joko koulussa tai sen ulkopuolella.

Avustusta ei voida käyttää kesäleiritoiminnasta, viikonloppuleireistä eikä muista pidemmistä leireistä aiheutuviin kuluihin.

Toiminnan tulee olla säännönmukaista ja vähintään kerran viikossa toistuvaa. Hyväksyttäviä kuluja ovat esim. ohjaajapalkkiot, materiaalit, välineistö ja matkakulut.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

218 YHTEISTYÖ / KANKAANPÄÄN URHEILUAUTOILIJAT RY

Kankaanpään urheiluautoilijat Ry järjestää 03.09.2005 Rallisprintin Suomenmestaruusosakilpailun. Kilpailu ajetaan Jämijärven Vihussa sijaitsevalla perinteisellä rallisprint soraradalla n. 5 km pitkänä "pikataipaleena" kahteen kertaan ja nopein aika ratkaisee. Osanottajia tulee n. 120 kahteentoista eri luokkaan.

Kilpailu esitetään television urheilukanavalla puolen tunnin koosteena (jälkilähetys).

Kankaanpään Urheiluautoilijat ovat esittäneet Jämijärven kunnalle yhteistyösopimusta 1.000 euron hintaan. Sopimus pitää sisällään 12 VIP-passia, näkyvyyden Kankaanpään seudussa, mainosbannerit kilpailualueella jne.

Asia esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Kankaanpään Urheiluautoilijoiden välisen yhteistyösopimuksen koskien Vihussa 03.09.2005 järjestettävää Rallisprintin Suomenmestaruusosakilpailua. Sopimukseen sisältyvä kunnan maksuosuus 1 000 euroa maksetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

219 VALTIONAVUSTUKSET LAITEHANKINTOIHIN JA LAAJAKAISTAYHTEYKSIIN 2005 / YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET

Jämijärven keskuskoulun ATK-luokan koneiden uusimiseen ja koulujen laajakaistayhteyksien parantamiseen on haettu rahoitusta tietoyhteiskuntaohjelmalta.

Opetushallitus on käsitellyt hakemuksen ja päättänyt myöntää avustusta seuraavasti:

- yleissivistävää koulutusta antavien oppilaitosten 4.500 euron hankintoihin 50 % eli 2.250 euroa ja laajakaitayhteyksiin 18.000 euron toteuttamiskustannuksiin 50 % eli 9.000 euroa.

Arvonlisävero ei sisälly hyväksyttyihin kustannuksiin eikä avustukseen. Tuki on käytettävä vuoden 2006 loppuun mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee opetushallituksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

220 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN NUORTEN MUSIIKKIYHDISTYS RY

Jämijärven Nuorten Musiikkiyhdistys ry anoo 4.000 - 5.000 euron väliaikaisrahoitusta Leader+ -hankkeelleen "Jämijärven musiikkiperinteitä nuorille".

Hanke koostuu neljästä osasta:

1. Soittimien ja musiikin tekemiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmien hankinta.

2. Musiikin sekä musiikin tekemiseen ja miksaukseen liittyvien toimintojen opettaminen

3. Jämijärveläisen musiikin kerääminen yksiin kansiin (sävellykset ja sanoitukset)

4. Kokoontumistilojen kunnostaminen

Hankkeen avulla nuorille tarjotaan hyvä harrastus ja tasokasta opetusta sekä turvataan arvokkaan perinteen säilyminen ja jatkuvuus.

Väliaikaisrahoitusta voi olla valtuuston tekemän päätöksen 15.10.2002 62 mukaan kerrallaan myönnettynä 30.000 euroa. Tällä hetkellä voimassa olevia myöntöpäätöksiä on yhteensä 22.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää väliaikaisrahoituksen (lainan) myöntämisestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

_________

221 AILI JA MATTI LEPPIHALMEEN HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

Aili ja Matti Leppihalmeella on tarkoitus rakentaa omakotitalo omistamalleen määräalalle Peijari nimisestä tilasta RN:o 2:260. Määräala on n. 1500 m2. Rakennuspaikka rajoittuu kaava-alueeseen ( Juhala II ) ja kulku tontille on järjestetty Leppihalmeiden omistaman kaavatontin kautta.

Aili ja Matti Leppihalme ovat hakeneet hankkeelleen suunnittelutarveratkaisua. Naapureita on kuultu ja heillä ei ole huomautettavaa asiasta.

Asemapiirros on liitteenä nro 221.1.

Rakennuspaikka sijaitsee siten, että rakentamisen yhteydessä voidaan hyödyntää olemassa oleva kunnallistekniikka; vesi, jätevesi, sähkö ja tiestö. Lisäksi hanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavan laajentumiselle eikä ole ristiriidassa muutoinkaan alueen tulevan kehittämisen ja maisema-arvojen kanssa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä myönteisen päätöksen Aili ja Matti Leppihalmeen hakemukseen suunnittelutarveratkaisun suhteen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta siitä kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta.

_________